НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Конкурсний відбір для виконання y 2021 р. наукових досліджень з проблем розвитку освіти, що потребують невідкладного розгляду

 Конкурсний відбір для виконання у 2021 р. наукових досліджень з проблем розвитку освіти, що потребують невідкладного розгляду 

Відповідно до Указу Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» від 30 вересня 2019 р. № 722, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 471, та з метою реалізації пріоритетів державної політики у сфері освіти і науки, Національна академія педагогічних наук України оголошує конкурсний відбір для виконання у 2021 р. наукових досліджень з проблем розвитку освіти, що потребують невідкладного розгляду. 

Тематика конкурсного відбору

Для конкурсного відбору пропонується затверджений постановою Президії НАПН України від 28 грудня 2020 р. № 1-2/14-280 перелік пріоритетних напрямів (тематики) та проблем досліджень, на виконання яких подаються проєкти прикладних наукових досліджень згідно з додатком 1. 

Умови проведення конкурсного відбору

Відбір на виконання у 2021 р. наукових досліджень з проблем розвитку освіти, що потребують невідкладного розгляду, здійснюється на конкурсній основі відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету в Національній академії педагогічних наук України, затвердженого постановою Президії НАПН України від 18 листопада 2020 р. № 1-2/12-219.

Критеріями оцінювання проєктів наукових досліджень є:

  • якість запланованого дослідження (актуальність, новизна);
  • значущість проєкту для подальшого розвитку науки / технологій / суспільства відповідно до спрямування проєкту (важливість та використання очікуваних результатів);
  • якість і реалістичність запропонованого плану виконання проєкту (обґрунтованість плану дослідження, відповідність матеріально-технічної бази);
  • науковий доробок виконавців проєкту (вагомість доробку керівника і виконавців проєкту тощо). 

Перелік документів

Учасники конкурсного відбору подають такі документи:

  • заявка (форма);
  • рішення вченої ради;
  • технічне завдання на виконання дослідження (форма);
  • планова калькуляція кошторисної вартості проєкту наукового дослідження (форма);
  • письмова згода на збір та обробку персональних даних (форма).

У ході підготовки та подання заявки на відкриття наукового дослідження з проблем розвитку освіти, що потребують невідкладного розгляду, керуватися Положенням про порядок планування і контролю виконання наукових досліджень у Національній академії педагогічних наук України, затвердженим постановою Президії НАПН України від 20 грудня 2018 р. № 1-2/14-350, зі змінами, внесеними постановою Президії НАПН України від 18 листопада 2020 р. № 1-2/12-219. 

Вимоги до учасників конкурсного відбору

У конкурсі можуть брати участь виключно наукові колективи вчених та окремі вчені підвідомчих установ, що перебувають у віданні Національної академії педагогічних наук України.

Керівником проєкту має право бути науковий / науково-педагогічний працівник підвідомчої установи (за основним місцем роботи на момент подання), який має науковий ступінь, наукові публікації у виданнях внесених до переліку наукових фахових видань України та / або у виданнях, що індексуються у міжнародних наукових базах даних, зокрема наукометричних, реферативних тощо.

Науковий / науково-педагогічний працівник може бути керівником тільки одного проєкту серед поданих на конкурсний відбір. 

Відомості про строки розгляду заявок і підбиття результатів конкурсу

Заявки щодо відкриття наукових досліджень з проблем розвитку освіти, що потребують невідкладного розгляду, подаються для реєстрації до відповідного відділення НАПН України за умови попереднього узгодження калькуляції кошторисної вартості робіт з фінансово-економічним відділом апарату Президії НАПН України не пізніше 28 січня 2021 р.

Документи учасників конкурсного відбору, що надійшли після кінцевого строку подання заявок (28 січня 2021 р.), не розглядаються.

Невідповідність переліку та оформлення поданих учасником документів вимогам, визначеним умовами конкурсного відбору, є підставою для їх відхилення за формальними ознаками.

За письмовим запитом учасника конкурсного відбору подана заявка може бути відкликана до закінчення кінцевого строку подання.

Конкурсна комісія НАПН України здійснює розгляд проєктів, за поданням відділень визначає експертів та організовує наукову експертизу поданих проєктів наукових досліджень, за результатами якої забезпечує відбір наукових досліджень з проблем розвитку освіти, що потребують невідкладного розгляду, і подає відповідне рішення для затвердження Президії НАПН України до 1 лютого 2021 р. 

Інші обов’язкові умови конкурсу

Орієнтовні обсяги фінансування наукових досліджень з проблем розвитку освіти, що потребують невідкладного розгляду, у 2021 р., зокрема для одноосібного дослідження: 140 тис. грн – 170 тис. грн; для колективного дослідження: 400 тис. грн – 560 тис. грн.

Термін реалізації наукового проєкту (переможців конкурсу) не більше 12 місяців (до 31 грудня 2021 р.).

Місце проведення конкурсу: Національна академія педагогічних наук України (Президія), 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-а.

Довідки з питань конкурсного відбору за телефоном: 481-38-70, 063-710-76-31 (Гудим І.М., науково-організаційний відділ апарату Президії НАПН України, к. 203, e-mail: hudymir@gmail.com).


21:57 28.12.2020