Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Масові науково-практичні заходи » Виставки »

№ з/п

Тема

Термін виконання

Відповідальні

ЕКСПОЗИЦІЙНО-ВИСТАВКОВА РОБОТА

на 2021 рік

Загальноакадемічні заходи

1.

Дванадцята міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2021»

м. Київ,

березень

Топузов О.М.

Керівники підвідомчих установ

Довбищенко В.І.

2.

37 Міжнародна спеціалізова-на виставка «Освіта та кар’єра – 2021»

м. Київ,

квітень

Топузов О.М.

Керівники підвідомчих установ

Довбищенко В.І.

3.

Тринадцята міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті – 2021»

м. Київ,

жовтень

Топузов О.М.

Керівники підвідомчих установ

Довбищенко В.І.

4.

38 Міжнародна спеціалізова-на виставка «Освіта та кар’єра – День студента 2021»

м. Київ,

листопад

Топузов О.М.

Керівники підвідомчих установ

Довбищенко В.І.

Організація тематичних книжкових виставок

Державна науково-педагогічна бібліотека України

ім. В.О. Сухомлинського 

1.

Нова українська школа – освітня реформа в Україні

протягом року

Відділ зберігання фонду та обслуговування користувачів

2.

«Мова кожного народу непов-торна і своя»О. Забужко(до Міжнародного дня рідної мови)

лютий

Відділ зберігання фонду та обслуговування користувачів

3.

Державна науково-педаго-гічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського НАПН України: інформацій-не забезпечення інноваційного розвитку освіти і науки:

· до Міжнародної вис-тавки «Сучасні заклади освіти»

· до Міжнародного фо-руму «Інноватика в сучаснійосвіті»

· до проведення загаль-них зборів НАПН України

 

березень,

жовтень,

листопад

Відділ зберігання фонду та обслуговування користувачів

4.

Дистанційне навчання: перс-пективна сфера розвитку освіти

березень

Відділ науково-методичної, соціокультурної та міжнародної діяльності

5.

До 30-річчя Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинсь-кого: історія і сучасність (памʼяті О.Я. Савченко)

березень

Відділ педагогічного джерелознавства та біогра-фістики (сектор сухомлиніс-тики)

6.

Видання природничо-матема-тичної тематики у фонді ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського: творчий доробок учених НАПН Украї-ни (до Всеукраїнського фестивалю науки)

травень

Відділ зберігання фонду та обслуговування користувачів

7.

Україна суверенна: від вито-ків до сьогодення (до 30-річчяДня незалежності України)

серпень

Відділ зберігання фонду та обслуговування користувачів

8.

Цифрова компетентність вчителя Нової української школи (до Дня знань)

вересень

Відділ науково-методичної, соціокультурної та міжнародної діяльності

9.

Педагогічна майстерність вчителя Нової української школи (до Дня працівників освіти)

 

 

жовтень

Відділ науково-методичної, соціокультурної та міжнародної діяльності

10.

«Дорожи українською мовою, рідна мова – основа життя» 

ДБілоус (до Дня української писемності та мови)

листопад

Відділ зберігання фонду та обслуговування користувачів

 Організація персональних книжкових виставок

Державна науково-педагогічна бібліотека України

ім. В.О. Сухомлинського

1.

Софія Федорівна Русова (1856-1940) – видатна україн-ська педагогиня, громадсько-освітня діячка (до 165-річчя від дня народження)

лютий

Відділ зберігання фонду та обслуговування користувачів, Відділ педагогічного джерелознавства та біографістики

2.

Праці Йоганна Фрідріха Гербарта (1776-1841) у фонді ДНПБ України ім. В.О. Су-хомлинського (до 245-річчя від дня народження)

травень

Відділ зберігання фонду та обслуговування користувачів, Відділ педагогічного джерелознавства та біографістики

3.

Христина Данилівна Алчевська (1841-1920) – українська педагогиня, діячка народної освіти (до 180-річчя від дня народження)

квітень

Відділ зберігання фонду та обслуговування користувачів, Відділ педагогічного джерелознавства та біографістики

4.

«Скрипченко Надія Федорів-на (1931-1996): учитель, педагог, фахівець з початко-вої освіти» (до 90-річчя від дня народження)

серпень

Відділ зберігання фонду та обслуговування користувачів, Відділ педагогічного джерелознавства та біографістики

5.

Наукова спадщина Михайла Петровича Драгоманова (1841-1895): з фонду ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинсь-кого (до 180-річчя від дня народження)

вересень

Відділ зберігання фонду та обслуговування користувачів, Відділ педагогічного джерелознавства та біографістики

Організація книжкових виставок із серії «Ювіляри НАПН України» 

1.

До 70-річчя від дня народ-ження Засенка В’ячеслава Васильовича (1951)

січень

Відділ зберігання фонду та обслуговування користувачів

2.

До 65-річчя від дня народження Карамушки Людмили Миколаївни (1956)

січень

Відділ зберігання фонду та обслуговування користувачів

3.

До 80-річчя від дня народ-ження Вашуленка Миколи Самійловича (1941)

червень

Відділ зберігання фонду та обслуговування користувачів

4.

До 65-річчя від дня народ-ження Радкевич Валентини Олександрівни (1956)

липень

Відділ зберігання фонду та обслуговування користувачів

5.

До 65-річчя від дня народ-ження Дічек Наталії Петрівни (1956)

липень

Відділ зберігання фонду та обслуговування користувачів

6.

До 75-річчя від дня народ-ження Сухомлинської Ольги Василівни (1946)

вересень

Відділ зберігання фонду та обслуговування користувачів

7.

До 75-річчя від дня народ-ження Гуржія Андрія

Миколайовича (1946)

грудень

Відділ зберігання фонду та обслуговування користувачів

8.

До 80-річчя від дня народ-ження Максименка Сергія Дмитровича (1941)

грудень

Відділ зберігання фонду та обслуговування користувачів

9.

До 65-річчя від дня народ-ження Лук’янової Лариси

Борисівни (1956)

грудень

Відділ зберігання фонду та обслуговування користувачів