Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Масові науково-практичні заходи » Семінари »

з/п

Тема

Місце проведення,

термін виконання

Відповідальні

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ МАСОВІ  ЗАХОДИ

на 2021 рік 

Семінари, вебінари

1.

Семінар-нарада керівників обласних психологічних служб «Актуальні питання розвитку психологічної служби системи освіти»

м. Київ,

січень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

ДНУ «Інститут модер-нізації змісту освіти»

2.

Всеукраїнський науково-мето-дичний семінар «Системи на-вчання й освіти в комп′ютерно орієнтованому середовищі»

м. Київ,

щоквартально

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

3.

Всеукраїнський методологічний семінар для молодих науковців «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях»

м. Київ,

щоквартально

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

4.

Всеукраїнський конкурс для педагогічних працівників професійної та фахової передвищої освіти на кращий електронний освітній ресурс «Планета-ІТ»

м. Київ,

січень-червень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих Інститут професійно-технічної освіти

5.

IV Міжнародний науковий семінар «Доповнена реальність в освіті»

м. Кривий Ріг, лютий

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Криворізький національний університет

6.

Вебінар «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства»

м. Київ,

лютий

Відділення професійної освіти і освіти дорослих Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»

7.

Науково-практичний семінар «Психологічне здоров’я і благополуччя учасників освітнього процесу»

м. Київ,

лютий,

квітень,

листопад

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

8.

Науково-практичний онлайн семінар «Цікава математика: послідовність Фібоначчі та Золотий перетин у математиці і в житті» 

м. Київ,

лютий

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

Інститут прикладної математики і механіки НАН України

СЗШ № 1 І–ІІІ ст. імені О.В. Суворова з поглибленим вивченням англійської мови м. Ізмаїла Одеської обл.

9.

Семінар-практикум з підготовки обдарованих учнів до участі у міжнародних конкурсах юних дослідників

м. Київ,

лютий-березень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

НЦ «Мала академія наук України»

10.  

Науково-практичний семінар «Класична наука для Нової української школи»

м. Мелітополь,

лютий

Відділення вищої освіти

Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького

11.  

Форум «Інноваційний досвід Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького в реалізації ідеї діджиталізації Нової української школи»

м. Мелітополь,

березень

 

Відділення вищої освіти

Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького

12.  

II Україно-британський форум «Досконалість викладання і на-вчання у вищій освіті»

м. Київ,

березень

Відділення вищої освіти

Інститут вищої освіти

13.  

Науково-практичний семінар «Фінансова грамотність: шлях до творчості чи вимога сучасності?»

м. Київ,

березень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

14.  

Всеукраїнський науково-прак-тичний семінар «Освітній простір в умовах пандемії: психологічні проблеми та рішення»

м. Сєвєродонецьк,

березень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

15.  

Науково-практичний семінар «Науково-методичний супро-від діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти»

березень,

онлайн

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології іме-ні Миколи Ярмаченка

16.  

Міждисциплінарний семінар «Породжені війною спільноти як соціальні донори і реципієнти»

м. Київ,

березень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

Інститут соціології НАН України

17.  

Всеукраїнський науково-прак-тичний вебінар «Особливості проєктного менеджменту у закладах професійної та фахової передвищої освіти»

м. Київ,

березень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

18.  

Всеукраїнський науково-прак-тичний вебінар «Теорія і практика підготовки учнівської молоді до підприємницької діяльності»

м. Київ,

березень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

19.  

Всеукраїнський науково-прак-тичний вебінар «Сучасні практики оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти»

м. Київ,

березень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

20.  

Всеукраїнський науково-прак-тичний вебінар «Професійний розвиток майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти: досягнення і перспективи»

м. Київ,

березень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

21.  

Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Методичні аспекти професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування в умовах дуальної форми навчання»

м. Київ,

березень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

22.  

Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Методичні засади застосування цифрових технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників»

м. Київ,

березень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

23.  

Семінар з міжнародною участю «Проблеми вимірювання в соціально-психологіч-них дослідженнях»

квітень,

онлайн

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології Херсонський державний університет Університет Ліон-2 (Франція)

24.  

Науково-практичний семінар «Теоретико-методологічні засади психологічної допомоги обдарованій особистості в освітньому просторі»

м. Київ,

квітень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

25.  

Науково-методичний семінар «Стратегії командної спів-праці інклюзивно-ресурсного центру, закладів освіти та батьків: педагогіка партнерства»

травень,

онлайн

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології іме-ні Миколи Ярмаченка

26.  

Всеукраїнський науково-прак-тичний семінар «Психолого-педагогічні системи розвивального навчання дітей з особливими потребами»

травень,

онлайн

 

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології іме-ні Миколи Ярмаченка

27.  

Методологічні семінари для аспірантів, докторантів та молодих науковців

м. Київ,

травень,

жовтень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих Інститут професійно-технічної освіти

28.  

Науково-практичний семінар «Психолінгвосинергетичний підхід до формування комунікативної компетентності дітей з особливими мовленнєвими потребами»

м. Київ,

травень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології іме-ні Миколи Ярмаченка

ІРЦ №3 Деснянського району м. Києва 

29.  

VI Всеукраїнський науково-методологічний семінар з історії освіти «Понятійно-термінологічний апарат історико-педагогічних досліджень: історія і сучасні підходи» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

ДНПБ України

ім. В.О. Сухомлинського

Кафедра педагогіки, психології й освітнього менеджменту

імені професора Є. Петухова

Херсонського державного університету

Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка

Кафедра теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету

30.  

Науково-методичний семінар «Єдиний інформаційний простір мережі бібліотек наукових установ НАПН України: сучасний стан та тенденції розвитку»

м. Київ,

травень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

ДНПБ України

ім. В.О. Сухомлинського

31.  

Науково-методичний семінар «Роль інформаційних ресурсів освітянських бібліотек в інформаційному забезпеченні педагогіки, психології, освіти»

м. Київ,

травень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

ДНПБ України

ім. В.О. Сухомлинського

32.  

Науково-практичний семінар «Успішна молодь у сучасному соціокультурному просторі»

м. «Переяслав-Хмельницький,

травень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педаго-гічний університет імені Григорія Сковороди

33.  

Науково-практичний семінар «Модернізація освітнього процесу в закладі позашкільної освіти» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

Центр технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді

34.  

Майстер-клас «Технологія професійного розвитку успішного педагога» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

35.  

Семінар-тренінг «Цінності у екологічній компетентності школярів» (у рамках Все-українського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

Управління екології та природних ресурсів КМДА

Комунальне підприєм-ство «Київський міський будинок природи»

36.  

Науково-практичний семінар «Наукова освіта: від теорії до практики» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

НЦ «Мала академія наук України»

37.  

Всеукраїнський науково-прак-тичний семінар «Підтримка та супровід професійного самовизначення обдарованих учнів у сучасному інформаційно-освітньому просторі» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

38.  

Семінар за результатами Всеукраїнського конкурсу-рей-тингу загальноосвітніх навчальних закладів по роботі з обдарованими дітьми «Школа – джерело талантів» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

39.  

Науково-методичний семінар «Науково- методичне забезпечення навчання дітей з порушеннями інтелектуального роз-витку в сучасних умовах модернізації освіти науки»

м. Київ,

травень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології іме-ні Миколи Ярмаченка

40.  

Науково-практичний семінар «Супровід дітей раннього та дошкільного віку з порушеннями слуху: позитивні практики»

м. Черкаси,

травень,

онлайн

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології іме-ні Миколи Ярмаченка

Комунальний заклад «Черкаський навчально-реабілітаційний центр «Країна добра Черкаської обласної ради»

41.  

Міжінститутський семінар з кіберсоціалізації (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка

42.  

Четвертий науково-практич-ний семінар «Виміри особистіс-них трансформацій»

м. Київ,

травень -

червень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя

Чернівецький націо-нальний університет ім. Ю. Федьковича

43.  

Всеукраїнський науково-прак-тичний семінар «Теорія і практика професійного розвитку майстрів виробничого навчання закладів освіти (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

Науково-методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогіч-них працівників у

Хмельницькій області

Навчально-методичний центр професійно-тех-нічної освіти у Сумській області

44.  

X Міжнародний науково-методологічний Інтернет-семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів» (у рам-ках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Хмельницький,

травень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Хмельницький національний університет

Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»

45.  

Тренінг «Інструменти стратегічного управління в публічно-приватному партнерстві»

м. Ромни,

червень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

Роменське ВПУ Сумської області

46.  

Науково-практичний семінар «Реалізація принципів андрагогіки у системі професійного розвитку військовослужбовців Державної прикордонної служ-би України

м. Хмельницький,

червень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Національна академія Державної прикордон-ної служби України імені Богдана Хмельницького

47.  

Семінар-практикум «Реаліза-ція освітніх програм для обдарованих учнів в умовах інтеграції формальної та неформальної освіти»

м. Київ,

червень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

48.  

Міжнародний науково-мето-дичний семінар «Психолого-педагогічна діагностика в сис-темі дошкільної освіти»

м. Київ,

червень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

Кременецька обласна гуманітарно-педаго-гічна академія ім. Тараса Шевченка,

Маріупольський державний університет

49.  

Семінар «Програмно-мето-дичне забезпечення розвитку незрячих дітей та дітей з порушеннями зору в Україні»

червень,

онлайн

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології іме-ні Миколи Ярмаченка

50.  

Вебінар «Оптимізація освіт-нього процесу в групах ранньо-го віку»

м. Київ,

серпень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

Маріупольський державний університет

51.  

Всеукраїнський вебінар «Галузеві інформаційні ресурси як інструмент розвитку відкритої науки: досвід, перспективи бібліотек закладів вищої та післядипломної педагогічної освіти»

м. Київ,

серпень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

ДНПБ України

ім. В.О. Сухомлинського

52.  

Науково-практичний семінар «Індивідуалізація навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами»

вересень,

онлайн

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології іме-ні Миколи Ярмаченка

53.  

Науково-практичний семінар «Кар’єрний радник НУШ: досвід зарубіжних країн та вітчиз-няні напрацювання»

м. Київ,

вересень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

54.  

ІІ Науковий семінар «Практична психологія у контексті соціальних змін: досягнення та перспективи організаційної психології»

м. Київ,

вересень

 

Відділення вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

55.  

Вебінар «Освіта дорослих в епоху соціальних трансформацій»

м. Київ

вересень

Відділення вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

56.  

ІІІ Всеукраїнський науково-методичний семінар «Діяльність психологічної служби у системі освіти щодо забезпечення психологічного благополуччя вчителів в умовах реа-лізації Концепції «Нова українська школа»

м. Київ,

жовтень

 

Відділення вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

57.  

Всеукраїнський науково-прак-тичний вебінар «Проєктна діяльність закладів професійної та фахової передвищої освіти»

м. Київ,

жовтень

 

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

58.  

Науково-практичний семінар «Аксіогенез обдарованої особистості і ціннісна підтримка особистісного розвитку»

м. Київ,

жовтень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

59.  

Науковий семінар «Еколого-психологічні детермінанти суб’єктивного благополуччя особистості»

м. Київ,

жовтень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

60.  

Он-лайн семінар «Озираючись у минуле і рухаючись до майбутнього»: психологічна наука та практика в умовах невизначеності (досвід України та Франції)

м. Київ,

жовтень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

61.  

Постійно діючий методологічний семінар «Упорядкування та удосконалення категорійно-поняттєвого апарату психологічної науки»

м. Київ,

березень,

листопад

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

62.  

ІІ Міжнародний науково-методичний семінар «Стан і перспективи методики вив-чення польської мови у закладах середньої та вищої освіти»

м. Луцьк,

листопад

Відділення загальної середньої освіти

Інститут педагогіки

Польська академія наук (Варшава)

Волинський національ-ний університет імені Лесі Українки

Інститут Польщі

63.  

Всеукраїнський вебінар «Краєзнавча робота шкільної бібліотеки як складник патріотичного виховання дітей та учнівської молоді» (за підсумками Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек)

м. Київ,

листопад

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського

ДНУ «Інститут модер-нізації змісту освіти»

64.  

Всеукраїнський науково-прак-тичний семінар «Психологічний супровід як система соціальної підтримки і психологічної допомоги дітям з особливими потребами»

листопад,

онлайн

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології іме-ні Миколи Ярмаченка

65.  

Науково-практичний семінар «Технології соціально-психо-логічної підтримки стигматизовуваних меншин у різних суспільних та освітніх середовищах»

м. Суми,

листопад

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

66.  

Вебінар «Методи компетентнісно орієнтованого навчання української мови»

м. Київ,

листопад

Відділення загальної середньої освіти

Інститут педагогіки

67.  

Тренінг «Педагогічне спілкування»

м. Київ,

листопад

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

68.  

Всеукраїнський науково-прак-тичний вебінар «Методика організації професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робіт-ників за дуальною формою здобуття освіти» у рамках експерименту Всеукраїнського рівня «Організація професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти»

м. Одеса,

листопад

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

ДНЗ «Одеське ВПУ морського туристичного сервісу»

69.  

VIII Міжнародний семінар «Хмарні технології в освіті»

м. Кривий Ріг,

грудень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Криворізький національний університет

70.  

Методологічні семінари для аспірантів, докторантів та молодих науковців

м. Київ,

впродовж року

Відділення професійної освіти і освіти дорослих Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна