Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Масові науково-практичні заходи » Семінари »

з/п

Тема

Місце проведення,

термін виконання

Відповідальні

Семінари, вебінари 

1.

Всеукраїнський науково-прак-тичний семінар-практикум «Освітній консалтинг як інструмент підвищення ефективності управління закладом професійної освіти»

м. Київ,

лютий

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

2.

Всеукраїнський науково-прак-тичний семінар «Цифрова компетентність вчителя нової української школи - 2022»

м. Київ,

лютий

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України

3.

Всеукраїнський науково-мето-дичний семінар «Системи навчання й освіти в комп′ютерно орієнтованому середовищі»

м. Київ,

щоквартально

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

4.

Всеукраїнський методологічний семінар для молодих науковців «Інформаційно-кому-нікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях

м. Київ,

щоквартально

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

5.

V Міжнародний науковий семінар «Доповнена реальність в освіті»

м. Кривий Ріг,

лютий

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Криворізький національний Університет

6.

Вебінар «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства»

м. Київ,

лютий

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

 імені Івана Зязюна

Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»

7.

Науково-практичний семінар «Психологічне здоров’я і благополуччя учасників освітнього процесу»

м. Київ,

лютий, квітень,

листопад

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

8.

Науково-методичний семінар «Науково-методичні засади оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання»

м. Київ,

лютий

(онлайн)

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

9.

Всеукраїнський науково-прак-тичний вебінар «Актуальні проблеми майстрів виробничого навчання закладів професійної освіти»

м. Київ,

березень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

10.

Всеукраїнський науково-прак-тичний вебінар «Сучасні практики забезпечення якості у закладах фахової передвищої освіти»

м. Київ,

березень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

11.

Всеукраїнський науково-прак-тичний вебінар «Організаційно-педагогічні умови професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників в умовах дуальної форми здобуття освіти»

м. Київ,

березень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

12.

Всеукраїнський науково-прак-тичний вебінар «Підготовка учнівської молоді до підприємницької діяльності»

м. Київ,

березень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

13.

Всеукраїнський науково-прак-тичний вебінар «Державно-приватне партнерство у розвитку професійної освіти: зарубіжний досвід»

м. Київ,

березень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

14.

ІІІ Україно-британський форум «Досконалість у викладанні і навчанні у вищій освіті»

м. Київ,

березень

Відділення вищої освіти

Інститут вищої освіти

15.

Семінар-практикум з підготовки обдарованих учнів до участі у міжнародних конкурсах юних дослідників

м. Київ,

березень-квітень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

НЦ «Мала академія наук України»

16.

Науковий семінар з проблем методології сучасних дослід-жень в галузі освіти

м. Львів,

квітень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Львівський національ-ний університет імені Івана Франка

17.

Семінар-практикум з проблем розвитку дошкільної освіти

м. Львів,

квітень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Львівський національ-ний університет імені Івана Франка

18.

Всеукраїнський науково-прак-тичний вебінар «Модернізація  інформаційно-освітнього середовища закладів професійної освіти»

м. Київ,

квітень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

19.

Всеукраїнський науково-прак-тичний семінар-практикум «Технології формування і розвитку консалтингової компетентності керівника закладу професійної освіти»

м. Київ,

квітень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

20.

ХІV Науково-практичний семінар «Ціннісні конфлікти обдарованої особистості в освітньому просторі: причини, зміст та методи діагностування»

м. Київ,

квітень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

21.

Семінар-практикум «Психолого-педагогічна підтримка молодших школярів з труднощами у навчанні в умовах НУШ»

м. Київ,

квітень

(онлайн)

 

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

22.

Науково-практичний семінар «Освіта дітей зі складними порушеннями інтелектуального розвитку в ракурсі сучасних методологічних підходів й особливих освітніх потреб»

м. Київ,

квітень

(онлайн)

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

23.

Всеукраїнський науково-прак-тичний семінар «Раннє втручання: розвиток дитини з особ-ливими освітніми потребами та підтримка сім’ї»

м. Київ,

травень

(онлайн)

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

24.

Науково-методичний семінар «Інклюзивне навчання в зак-ладах освіти: виклики сьогодення»

м. Київ,

травень

(онлайн)

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

25.

Науково-практичний семінар «Особливості формування комунікативної компетентності дітей з різними первинними мовленнєвими порушеннями»(до Дня науки)

м. Київ,

травень

(онлайн)

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

26.

Науково-методичний семінар «Цільові орієнтири розвитку системи дошкільної освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку: досвід, проблеми, перспективи»

м. Київ,

травень

(онлайн)

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

27.

Науковий семінар «Медіаосвіта як чинник соціалізації особистості в умовах системних змін» (до Дня науки)

м. Київ,

травень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології Інститут психології імені Г.С. Костюка

Інститут соціології НАН України

Українська асоціація медіапсихологів і медіапедагогів

28.

П’ятий науково-практичний семінар «Виміри особистісних трансформацій»

м. Чернівці,

травень-червень

 

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

29.

XI Міжнародний науково-методологічний Інтернет-семі-нар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів» (в рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Хмельницький,

травень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Хмельницький національний університет

Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»

30.

Вебінар «Соціальні очікування сучасної учнівської молоді: інструментальне забезпечення»

м. Київ,

травень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

31.

Всеукраїнський вебінар для вчителів мистецтва закладів загальної середньої освіти «Українське мистецтво у світовому просторі: імена і долі» (просвітницький проект)

м. Київ,

травень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

32.

Майстер-клас «Особливості створення освітнього цифрового середовища для розвитку дитини» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

33.

Науково-практичний семінар «Актуальні проблеми інноваційного розвитку позашкільної освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

Центр технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва

34.

Всеукраїнський науково-прак-тичний семінар «Обдарованість: методи діагностики та специфіка моніторингу» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки) 

м. Київ,

травень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

35.

Всеукраїнський науково-прак-тичний семінар «Науково-дослідницька діяльність учнів у МАН: методологія і практика» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

36.

Всеукраїнський науково-прак-тичний семінар «Наукова освіта – від теорії до практики» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки) 

м. Київ,

травень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

37.

VII Всеукраїнський науково-методологічний семінар «Педагогічна біографіка та біографістика в сучасному науково-інформаційному просторі» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського

Кафедра педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені професора Є. Петухова

Херсонського державного університету

Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка

Кафедра теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету

38.

Всеукраїнський науково-прак-тичний семінар «Нові цифрові бібліотечні сервіси та технології в умовах дистанційного навчання» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського

39.

Науково-методичний семінар «Трансформування ролі спеціальних бібліотек наукових установ НАПН України в цифрову епоху. Проблеми інформаційного забезпечення наукової діяльності»

м. Київ,

червень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського

40.

Семінар за результатами Всеукраїнського конкурсу-рейтин-гу загальноосвітніх навчальних закладів по роботі з обдарованими дітьми «Школа – джерело талантів»

м. Київ,

червень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

41.

Всеукраїнський науково-прак-тичний семінар «Психолого-педагогічне проєктування розвитку обдарованості дітей засобами ІКТ»

Одеська область,

червень-липень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

42.

Науково-практичний семінар «Теорія та методика професійної освіти: результати наукових досліджень»

м. Київ,

червень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

43.

Семінар «Досягнення Цілей сталого розвитку: досвід дитячих громадських організацій»

с. Виграїв Корсунь-Шевченківського району Черкаської обл.,

липень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

Всеукраїнська дитяча спілка «Екологічна варта»

44.

Всеукраїнський науково-прак-тичний вебінар «Особливості застосування екоорієнтованих педагогічних технологій в закладах професійної освіти»

м. Київ,

вересень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

45.

Всеукраїнський науково-прак-тичний вебінар «Науково-методичні основи впровадження технологій змішаного навчання в системі професійної освіти»

м. Київ,

вересень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

46.

Семінар «Особливості проєктування цифрового освітнього середовища закладу загальної середньої освіти»

м. Київ,

жовтень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут педагогіки

47.

Науково-практичний семінар «Впровадження профорієнтаційних стратегій у цифровий освітній процес: сутність і пер-спективи»

м. Київ,

жовтень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

 

48.

Вебінар «Технології діяльності класного керівника в умовах цифровізації освіти»

м. Київ,

жовтень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти,

Інститут проблем виховання

 

49.

Всеукраїнський науково-прак-тичний вебінар «Концептуальні засади молодіжного підприємництва»

м. Київ,

жовтень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

50.

Всеукраїнський науково-прак-тичний вебінар «Застосування цифрових технологій у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників»

м. Київ,

жовтень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

51.

Тренінг «Розроблення і застосування дистанційних курсів в умовах змішаного навчання» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

52.

Тренінг «Секрети успішних людей: самомотивація»

м. Київ,

вересень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

53.

Науково-методичний семінар «Моделювання освітнього середовища для дітей з порушеннями слуху»

м. Київ,

вересень

(онлайн)

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

54.

ХV Науково-практичний семі­нар «Ціннісна підтримка розвитку обдарованої особистості як психологічна технологія»

м. Київ,

жовтень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

55.

Науковий семінар «Еколого-психологічні детермінанти суб’єктивного благополуччя особистості»

м. Київ,

жовтень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

56.

Майстер-клас «Сучасні технології у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами»

(у рамках VIII Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки та психології)

м. Київ,

жовтень

(онлайн/офлайн)

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

57.

Всеукраїнський науково-прак-тичний семінар «Актуальні тенденції розвитку особистісного потенціалу обдарованих учнів»

м. Бориспіль

Київської обл.,

жовтень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

Управління освіти і науки Бориспільської міської ради

58.

Всеукраїнський науково-прак-тичний семінар «Інформаційні ресурси освітянських бібліотек у розвитку цифрової освіти, педагогіки: стан, здобутки та перспективи»

м. Київ,

жовтень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського

59.

Всеукраїнський вебінар «Читання – важливий чинник саморозвитку та самовдосконалення особистості» (за підсумками Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек)

м. Київ,

листопад

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України

ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України

60.

Семінар-практикум «Ресурсна підтримка дослідницької діяльності учнів»

м. Київ,

листопад

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

61.

Методологічні семінари для аспірантів, докторантів та молодих науковців

упродовж року

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

імені Івана Зязюна

Інститут професійно-технічної освіти

62.

Науково-практичний семінар «Сучасний методичний інструментарій для виявлення особливих мовленнєвих потреб в умовах освітнього процесу закладів освіти для дітей різних вікових груп»

м. Київ,

листопад

(онлайн)

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

63.

Науково-практичний семінар «Соціально-психологічні проблеми ідентичності в умовах децентралізації»

м. Суми,

грудень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

64.

X Міжнародний семінар «Хмарні технології в освіті»

м. Кривий Ріг,

грудень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Криворізький національний університет