НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Масові науково-практичні заходи » Семінари »

з/п

Тема

Місце проведення,

термін виконання

Відповідальні

Семінари, вебінари

1.

Міжкафедральний науковий онлайн-семінар «Психолого-педагогічний супровід підготовки конкурентоспроможних фахівців: виклики сьогодення»

м. Київ,

лютий

Відділення вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

2.

Методологічний семінар у рамках наукового ком’юніті з публічного управління і адміністрування для здобувачів вищої освіти третього рівня освіти (PhD) і наукових керівників «Дисертація: зміст, новизна, організація захисту»

м. Київ,

лютий

Відділення вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

3.

Методологічні семінари для аспірантів, докторантів, молодих науковців

м. Київ,

упродовж року

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

4.

Вебінар «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства»

м. Київ,

лютий

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»

Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України

ГО «Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка

5.

Всеукраїнський науково-прак-тичний вебінар «Механізми впровадження зарубіжного досвіду публічно-приватного партнерства у професійну (професійно-технічну) та фахову передвищу освіту в Україні»

м. Київ,

березень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти

6.

Всеукраїнський науково-прак-тичний вебінар «Сучасні практики професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах змішаного навчання»

м. Київ,

березень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти

7.

Науково-практичний семінар «Реалізація STEM підходу в освітньому середовищі музею науки»

м. Київ,

березень

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут обдарованої дитини

8.

Всеукраїнський науково-прак-тичний вебінар «Методичні основи консультування з молодіжного підприємництва у закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти»

м. Київ,

березень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти

9.

Всеукраїнський науково-прак-тичний вебінар «Сучасні практики професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах змішаного навчання»

м. Київ,

березень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти

10.

Всеукраїнський науково-прак-тичний вебінар «Екоорієнтована професійна підготовка майбутніх фахівців для повоєнної економіки: стан, виклики, перспективи»

м. Київ,

березень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти НАПН України

11.

Всеукраїнський науково-прак-тичний вебінар «Особливості використання цифрових технологій в освітньому процесі закладів професійної освіти»

м. Київ,

березень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти

12.

Всеукраїнський науково-прак-тичний вебінар «Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів в умовах воєнного та повоєнного часу»

м. Київ,

березень

 

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти

13.

Вебінар «Професійна трансформація методистів закладів післядипломної педагогічної освіти в умовах реформ НУШ»

м. Київ,

квітень

Відділення вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

14.

Науково-практичний семінар «Соціально-психологічні проблеми ідентичності в умовах децентралізації»

м. Суми,

квітень

 

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут соціальної та політичної психології

15.

ХVІ Науково-практичний семі-нар «Саморозвиток і ціннісна підтримка обдарованої особистості в освітньому просторі»

м. Київ,

квітень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут психології імені Г.С. Костюка

16.

Науковий семінар «Психологічна стійкість: етіологія та функціонування особистісної якості в поведінці дитини дошкільного віку»

м. Київ,

квітень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут психології імені Г.С. Костюка

17.

Вебінар «Профілактика емоційного вигорання педагогів у роботі з дітьми особливими освітніми потребами»

м. Київ,

квітень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

18.

Психологічний ХАБ: допомога дітям з особливими освітніми потребами та їхнім родинам (До Дня психолога)

м. Київ,

квітень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

19.

Міжнародний вебінар «Формування української національної ідентичності у тимчасово переміщених до країн ЄС дітей»

м. Київ,

квітень

 

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Інститут проблем виховання

20.

Всеукраїнський науково-мето-дичний семінар «Мистецька освіта в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення України: здобутки, завдання та перспективи розвитку»

м. Київ,

квітень

 

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Інститут проблем виховання

Інститут мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України

21.

Всеукраїнський вебінар «Екологічні проєкти: актуальність, особливості, значення для повоєнної відбудови України»

м. Київ,

квітень

 

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Інститут проблем виховання

КЗПО «Обласний еколого-натуралістич-ний центр» Житомирської обласної ради

Сумський державний університет імені А.С. Макаренка

22.

XI Міжнародний науково-методологічний інтернет-семі-нар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Хмельниць-кий,

травень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Хмельницький національний університет

Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»

23.

Науково-практичний семінар «Забезпечення рівних можливостей у освітній та науковій діяльності: цифрові виклики сьогодення»

м. Київ,

травень

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут цифровізації освіти

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

24.

Всеукраїнський науково-мето-дичний семінар «Системи на-вчання й освіти в комп′ютерно орієнтованому середовищі»

м. Київ,

щоквартально

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут цифровізації освіти

25.

Всеукраїнський методологічний семінар для молодих науковців «Інформаційно-кому-нікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях

м. Київ

щоквартально

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут цифровізації освіти

26.

Всеукраїнський науково-прак-тичний семінар «Обдарованість: методи діагностики та шляхи розвитку» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут обдарованої дитини

27.

Вебінар«Виховання культури безпеки дітей та молоді: стратегія змін» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Інститут проблем виховання

ВДГР «Школа безпеки»

28.

Науково-практичний семінар «Цифрове освітнє середовище: методичний супровід батьків дітей раннього та дошкільного віку в умовах воєнного стану» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Інститут проблем виховання

29.

Вебінар «Моделі формування життєвої успішності старшокласників: пошуки і знахідки»

(у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Інститут проблем виховання

30.

Вебінар «Українське Дитяче Сокільство: традиції та інновації у вихованні»

м. Київ,

травень

 

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Інститут проблем виховання

31.

Всеукраїнський вебінар для вчителів/викладачів мистецьких дисциплін «Українське мистецтво у світовому просторі: імена і долі» 

м. Київ,

травень,

листопад

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Інститут проблем виховання

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України

КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»

32.

Науково-практичний семінар «Інноваційні освітні практики навчання учнів з особливими освітніми потребами в умовах Нової української школи»

м. Київ,

травень

 

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

33.

Науково-практичний семінар «Роль інклюзивно-ресурсного центру в організації інклюзивного навчання в умовах війни»

м. Київ,

травень

 

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

34.

Онлайн платформа до Дня науки «Психолінгвосинергетика аналізу особливих мовленнєвих потреб»

м. Київ,

травень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

35.

Науково-методичний семінар «Сурдопедагогічна майстерня: науковий супровід освіти дітей з порушеннями слуху»

м. Київ,

травень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

36.

Міжінститутський науково-практичний семінар з кіберсоціалізації (до Міжнародного тижня науки)

м. Київ,

травень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут соціальної та політичної психології

Тілбурський університет (Нідерланди)

37.

Науково-методичний семінар «Психолого-педагогічна оцінка розвитку дітей з особливими освітніми потребами: типологія освітніх труднощів» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Український науково–методичний центр практичної психології і соціальної роботи

38.

The International Congress «The Generation of community mental health»

м. Хмельницький, травень

 

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут соціальної та політичної психології

Інститут психосоматики

Міжнародна Платформа Психічного Здоров’я IPSI

Українська спілка психотерапевтів (підрозділ «Травмафокус»)

39.

VII науково-практичний семінар «Виміри особистісних трансформацій в умовах війни і повоєнного відновлення»

м. Київ,

травень – червень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут соціальної та політичної психології

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

40.

II міжінститутський семінар «Поколінна проблематика української політики в теоретико-методологічному та прикладному контекстах»

м. Київ,

червень

 

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут соціальної та політичної психології

Інститут політичних і етнонаціональних дослід-жень імені І.Ф. Кураса НАН України

41.

Фахова дискусія «Психологічні та правові питання консолідації повоєнного суспільства»

м. Київ,

серпень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут соціальної та політичної психології

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України (за згодою)

ДНУ«Інститут інформації, безпеки і права НАПрН України» (за згодою)

42.

Всеукраїнський семінар «Якість дошкільної освіти: зміст, виклики, виміри»

м. Київ,

вересень

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Інститут проблем виховання

43.

Науково-практичний семінар «Впровадження профорієнтаційних стратегій в освітній процес в умовах воєнного стану: сутність і перспективи»

м. Київ,

жовтень

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

44.

Науково-практичний семінар «Управління трансформаційними процесами у закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення України»

м. Київ,

жовтень

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Інститут педагогіки

45.

Семінар «Можливості цифровізації освітнього середовища закладу загальної середньої освіти у подоланні освітніх втрат учнів у навчанні»

м. Київ,

жовтень

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Інститут педагогіки

Гімназія № 290 м. Києва

46.

ХVІІ Науково-практичний семінар «Психологічна технологія ціннісної підтримки обдарованої особистості в освітньому просторі»

м. Київ,

жовтень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут психології імені Г.С. Костюка

47.

Міжінститутський науково-практичний семінар «Здоров’язберігальні практики поводження дітей дошкільного і молодшого шкільного віку в цифровому та кіберпросторі»

м. Київ,

жовтень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут соціальної та політичної психології

Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України

48.

Науково-методичний семінар «Психологічна стійкість в системі знань дитячої і педагогічної психології: діагностичні методи та оцінка феномену»

м. Київ,

жовтень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут психології імені Г.С. Костюка

49.

ІІІ щорічний науковий семінар «Медіаосвіта як чинник соціалізації особистості і громади: протидія наслідкам війни»

м. Київ,

жовтень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Інститут соціальної і політичної психології

Інститут соціології

НАН України

50.

Науково-практичний семінар «Проблеми, запити, принципи та техніки збереження ментального здоров’я населення у воєнний та повоєнний часи»

м. Київ,

жовтень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут психології імені Г.С. Костюка

51.

VI Всеукраїнський науково-методичний семінар «Позиціо-нування закладів освіти на ринку освітніх послуг в умовах воєнного стану»

м. Київ,

жовтень

Відділення вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти

52.

Всеукраїнський науково-прак-тичний вебінар «Екологізація професійної освіти для повоєнної відбудови економіки та енергетичної незалежності України»

м. Київ,

жовтень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти

53.

Вебінар «Вклад жіноцтва у ствердженні національно-па-тріотичних ідей»

м. Київ,

жовтень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Університет Григорія Сковороди в Переяславі

54.

Всеукраїнський науково-прак-тичний вебінар «Методика використання цифрових технологій у підготовці майбутніх фахівців»

 

м. Київ,

листопад

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти

55.

Всеукраїнський науково-прак-тичний вебінар «Підготовка майстра виробничого навчання, педагога професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій»

м. Глухів,

Сумська обл.

листопад

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженка

Криворізький держав-ний педагогічний університет

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Навчально-методич-ний центр професійно-технічної освіти в Сумській області

56.

Регіональний методичний інтенсив «Сучасна дидактика для розвитку професійних навичок кваліфікованих робітників: освітні тренди і вимоги ринку праці»

м. Київ,

листопад

Відділення вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти

57.

Науково-практичний семінар «Професійна підготовка майбутніх фахівців електротехнічного профілю у навчально-практичних центрах закладів професійної (професійно-технічної) освіти: рушійні фактори та виклики»

м. Київ,

листопад

Відділення вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

58.

Методологічний семінар «Пер-спективи інтеграції проблемно-змістового поля психологічних досліджень у країнах Євросоюзу та в Україні»

м. Київ,

листопад

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут психології імені Г.С. Костюка

59.

Науково-практичний семінар до Дня логопеда «Освітній критерій логопедичного супроводу дітей з мовленнєвими потребами»

м. Київ,

листопад

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

60.

Всеукраїнський вебінар «Виховання патріотизму у дітей в умовах воєнного та повоєнного часу»

м. Київ,

листопад

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Інститут проблем виховання

61.

Цикл вебінарів «Дошкільна освіта в умовах воєнного стану: інноваційний досвід»

м. Київ,

упродовж року

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Інститут проблем виховання

62.

Всеукраїнський вебінар «Читання – важливий чинник саморозвитку та самовдосконалення особистості» (за підсумками Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек «Читаюча шкільна родина: стратегічне завдання бібліотеки»)

м. Київ,

листопад

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України

63.

Всеукраїнський науково-прак-тичний вебінар «Цифровізація професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівної галузі»

м. Київ,

грудень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти

Інститут цифровізації

Науково-методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних кадрів у Хмельницькій області

Вище професійне училище № 11 м. Хмельницького

Криворізький центр професійної освіти, металургії та машинобудування