Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Структура НАПН України » Члени Президії НАПН України »

Члени Президії НАПН України

Кремень Василь Григорович
(25.06.1947 р.н.), доктор філос. наук, професор, академік
обраний 20.12.1995р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

НАПН України, президент

Луговий Володимир Іларіонович
(17.05.1950 р.н.), доктор пед. наук, професор, академік
обраний 10.04.2003р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Президія НАПН України, перший віце-президент

Топузов Олег Михайлович
(25.09.1964 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор,
обраний 21.10.2016р.
Відділення загальної середньої освіти.

Президія НАПН України, віце-президент

Березівська Лариса Дмитрівна
(21.09.1965 р.н.),
доктор пед.наук, професор,
обрана 21.10.2016р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського, директор

Бех Іван Дмитрович
(09.10.1940 р.н.), доктор психол. наук, професор, академік
обраний 15.12.1999р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Інститут проблем виховання НАПН України, директор

Биков Валерій Юхимович
(01.02.1945 р.н.), доктор техн. наук, професор, академік
обраний 18.11.2010р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, директор

Дічек Наталія Петрівна
(30.07.1956 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор

Інститут педагогіки НАПН України, завідувач відділу історії педагогіки

Загірняк Михайло Васильович
(25.09.1947 р.н.),
доктор технічних наук, професор,
обраний 20.10.2016р.
Відділення вищої освіти

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, ректор

Засенко В’ячеслав Васильович
(05.01.1951 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент
обраний 16.11.2006р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, директор

Камишин Володимир Вікторович
(01.05.1963 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор, обраний 21.10.2016р.
Відділення загальної середньої освіти.

ДПУ "Український інститут науково-технічної експертизи та інформації", директор

Коцур Віктор Петрович
(19.10.1959 р.н.),
доктор історичних наук, професор, академік
обраний 18.11.2010 р.
Відділення загальної середньої освіти.

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, ректор

Курило Віталій Семенович
(02.02.1957 р.н.),
доктор пед. наук, професор, академік
обраний 18.11.2010р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, президент

Лук′янова Лариса Борисівна
(17.12.1956 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обрана 21.10.2016р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, директор

Ляшенко Олександр Іванович
(16.03.1950 р.н.),

доктор пед. наук, професор, академік
обраний 10.04.2003р.
Відділення загальної середньої освіти.

Президія НАПН України, академік-секретар Відділення загальної середньої освіти

Максименко Сергій Дмитрович
(15.12.1941 р.н.,
доктор психол. наук, професор, академік
обраний 20.12.1995р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Президія НАПН України, академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Ничкало Нелля Григорівна
(26.09.1939 р.н.)
доктор пед. наук, професор, академік
обрана 20.12.1995р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Президія НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Огнев’юк Віктор Олександрович
(10.04.1959 р.н.),
доктор філософ. наук, професор,
обраний 18.11.2010р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Київський університет імені Бориса Грінченка, ректор

Олійник Віктор Васильович
(10.08.1948 р.н.),
доктор пед. наук, професор, академік
обраний 18.11.2010 р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України, радник ректора

Панок Віталій Григорович
(01.02.1958 р.н.),
доктор психол. наук, професор

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, директор

Радкевич Валентина Олександрівна
(13.07.1956 р.н.),
доктор пед. наук, професор, член-кореспондент
обрана 29.01.1997р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, директор

Саух Петро Юрійович
(25.05.1950 р.н.),
доктор філософ. наук, професор,
обраний 21.10.2016р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Президія НАПН України, академік-секретар Відділення вищої освіти

Сисоєва Світлана Олександрівна
(20.02.1948 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор,
обрана 20.10.2016р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Президія НАПН України, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Слюсаревський Микола Миколайович
(02.01.1949 р.н.),
кандидат психол. наук, член-кореспондент
обраний 16.12.1999р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, директор

Чебикін Олексій Якович
(28.03.1949 р.н.),
доктор психол. наук, професор, академік
обраний 20.12.1995р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Південний науковий центр НАПН України, директор

Шут Микола Іванович
(03.01.1942 р.н.),
доктор фіз.-мат. наук, професор,
обраний 18.11.2010р.
Відділення загальної середньої освіти.

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, завідувач кафедри