НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Наукові дослідження » Співпраця з МОН України 2017-2020 »

 

ВСТУП

 

Програму спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2017-2020 роки розроблено з метою реалізації законодавства у сфері освіти і науки, Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, Плану заходів із запровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки та з урахуванням проекту Середньострокового плану пріоритетних дій уряду до 2020 року.

У Програмі виокремлено десять пріоритетних напрямів співпраці:

  • «Загальні проблеми розвитку освітнього простору»
  • «Дошкільна та загальна середня освіта»
  • «Позашкільна освіта і виховна робота»
  • «Професійна (професійно-технічна) освіта»
  • «Вища освіта»
  • «Педагогічна освіта і освіта дорослих»
  • «Психологічний супровід освіти»
  • «Управління освітньою та науковою діяльністю, інформаційне забезпечення освіти»
  • «Міжнародне співробітництво»
  • «Проведення спільних науково-практичних масових заходів».

У кожному розділі визначено заходи, спрямовані на вирішення нагальних завдань з реформування вітчизняної освіти.

Об’єднання зусиль фахівців МОН України та учених НАПН України відкриває нові можливості в теоретико-методологічному, науково-методичному та інформаційному супроводі розвитку сучасної освіти, сприятиме ефективному розв’язанню актуальних проблем, що постали перед національною системою освіти в нових умовах розвитку українського суспільства в контексті європейської інтеграції і світової глобалізації.


ПРОГРАМА СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Міністерства освіти і науки України та національної Академії педагогічних наук України на 2017 – 2020 роки

з/п

Зміст діяльності

Виконавці

Термін

виконання

Результати діяльності

від МОН України

від НАПН України

Загальні проблеми розвитку освітнього простору

1.

Удосконалення законодавства України у сфері освіти

Департаменти

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Установи

НАПН України

2017-2020

Пропозиції до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійну освіту» та інших.

Пропозиції до змісту проекту Закону України «Про освіту дорослих»

2.

Розроблення концептуальних та нормативних документів у галузі освіти

Департаменти

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

 

Установи

НАПН України

2017-2020

Концепції, стратегії, плани заходів, нормативні документи

3.

Дослідження рівня підтримки населенням державної політики у сфері реформування освіти

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Установи НАПН України

2017-2020

Інформаційно-аналітичні матеріали за результатами досліджень

4.

Експертиза освітніх проектів, підготовка аналітичних матеріалів

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Установи НАПН України

2017-2020

Інформаційно-аналітичні матеріали за результатами експертизи

5.

Експериментальна та інноваційна освітня діяльність; науково-методичний супровід експериментів всеукраїнського рівня

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Установи НАПН України

2017-2020

Програми і результати педагогічних експериментів

6.

Апробація в межах всеукраїнського експерименту психологічно обґрунтованого комплексу технологій і діагностичних процедур з питань формування позитивної громадської думки щодо переходу до 12-річної школи та інших освітніх реформ

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут соціальної та політичної психології

2017-2019

Комплекс технологій формування в громадській думці позитивного образу суспільних та освітніх інновацій.

Комплекс методичних засобів з формування громадської думки щодо освітніх нововведень.

Діагностичний інструментарій (опитувальники, анкети) з виявлення рівня підтримки працівниками освіти, учнями, студентами та іншими категоріями населення реформ у галузі освіти

Дошкільна та загальна середня освіта

7.

Розроблення програмного та навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності дошкільних навчальних закладів

Департамент

загальної середньої та дошкільної освіти

Інститут проблем виховання

2017-2019

Навчальні програми, методичні посібники, методичні рекомендації для вихователів дошкільних навчальних закладів

8.

Оновлення змісту програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»

Департамент

загальної середньої та дошкільної освіти

Інститут проблем виховання

2017-2019

Програма (оновлена) «Впевнений старт», методичний посібник з розвитку дітей старшого дошкільного віку

9.

Реалізація Концепції Нової української школи:

- розроблення і затвердження стандартів загальної середньої освіти;

- розроблення і затвердження типових освітніх програм;

- розроблення і затвердження типових навчальних планів і програм;

- розроблення навчально-методичного забезпечення для початкової школи (1-2 кл.);

- апробація навчальних матеріалів для початкової школи, створених на основі нового стандарту освіти;

- здійснення організаційно-методичного супроводу підвищення кваліфікації учителів початкової школи для роботи за новим стандартом

Департамент

загальної середньої та дошкільної освіти

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут педагогіки

Інститут проблем виховання

Інститут психології

імені Г.С. Костюка

Інститут соціальної та політичної психології

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

2017-2019

Стандарт загальної середньої освіти; типові освітні та навчальні програми, підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, засоби навчання.

Інформаційне і програмно-методичне забезпечення з підвищення кваліфікації вчителів початкової школи

10.

Оновлення навчальних програм для основної школи з метою їх розвантаження

Департамент

загальної середньої та дошкільної освіти

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут педагогіки

Інститут проблем виховання

 

2017

Оновлені навчальні програми

11.

Розроблення і затвердження типових навчальних планів і програм для 10-11 класів профільної школи (перехідний період), розроблення навчально-методичного забезпечення профільного навчання

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут педагогіки

Інститут проблем виховання

 

2017-2019

Типові навчальні плани, навчальні програми, підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, засоби навчання

12.

Забезпечення якісної експертизи освітньої діяльності (навчання і підготовка експертів навчальної книги, освітніх експертів)

Департаменти

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Установи НАПН України

2017-2019

Програми навчання експертів; вимоги й критерії освітньої експертизи

13.

Розроблення науково-методичного інструментарію з визначення рівнів сформованості в учнів ключових компетентностей

Департамент

загальної середньої та дошкільної освіти

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

 

Інститут педагогіки

Інститут проблем виховання

 

2017-2019

Науково-методичний інструментарій з визначення рівнів сформованості в учнів ключових компетентностей

14.

Розроблення нової системи вимірювання й оцінювання результатів навчання учнів

Департамент

загальної середньої та дошкільної освіти

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Установи

НАПН України

2017-2019

Нова системи вимірювання й оцінювання результатів навчання учнів на компетентнісних засадах

15.

Проведення моніторингового дослідження рівня навчальних досягнень учнів початкової школи

УЦОЯО

Департамент

загальної середньої та дошкільної освіти

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут педагогіки Інститут проблем виховання

 

2017

Аналітичні матеріали щодо рівня навчальних досягнень учнів початкової школи

16.

Розроблення методичних рекомендацій щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Департамент

загальної середньої та дошкільної освіти

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут педагогіки

Інститут проблем виховання

 

2017-2019

Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 навчальних роках, веб-конференції

17.

Оновлення змісту, форм і методів профорієнтаційної роботи з учнями ЗНЗ, запровадження сучасних  методик профорієнтаційної роботи у ЗНЗ

Департамент

 загальної середньої та дошкільної освіти

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут педагогіки

Інститут проблем виховання

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

2017-2019

Методики профорієнтаційної роботи

18.

Розроблення навчально-методичного забезпечення формування у старшокласників готовності до захисту Вітчизни у загальноосвітніх навчальних закладах

Департамент

загальної середньої та дошкільної освіти

Інститут проблем виховання

2017-2019

Методичні рекомендації з формування у старшокласників готовності до захисту Вітчизни у загальноосвітніх навчальних закладах

19.

Розроблення науково-методичного інструментарію формування моральної самосвідомості дітей та учнівської молоді

Департамент професійної освіти

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини

Інститут проблем виховання

2017-2019

Науково-методичний інструментарій формування моральної самосвідомості дітей та учнівської молоді

20.

Розроблення науково-методичного забезпечення національно-патріотичного виховання підростаючої особистості у загальноосвітніх навчальних закладах

Департамент професійної освіти

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини

Інститут проблем виховання

2017-2019

Монографія, методичні рекомендації з національно-патріотичного виховання підростаючої особистості у загальноосвітніх навчальних закладах

21.

Розроблення навчально-методичної літератури, спрямованої на підготовку учнівської молоді до створення сім’ї і майбутнього сімейного життя

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

 

Інститут проблем виховання

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

2017-2019

Методичні посібники та рекомендації з підготовки учнівської молоді до створення сім’ї і майбутнього сімейного життя

22.

Наукове та методичне забезпечення діагностики та супроводу інтелектуально обдарованих старшокласників

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Національний центр «Мала академія наук України»

Інститут обдарованої дитини

2017-2018

Інструментарій діагностики  чинників розвитку інтелектуальної обдарованості старшокласників.

Методичні рекомендації «Портфоліо інтелектуально обдарованого старшокласника, схильного до дослідницької діяльності».

Посібник «Психологічна діагностика інтелектуально обдарованих старшокласників»

23.

Розроблення і впровадження комп’ютеризованої комплексної профорієнтаційної програми для старшокласників «Абітурієнт»

Департамент

вищої освіти

Інститут обдарованої дитини

2017-2019

Комп’ютеризована

профорієнтаційно-діагностична програма для старшокласників «Абітурієнт»

24.

Вивчення та впровадження інноваційного досвіду з питань розвитку, освіти й виховання обдарованих учнів

Департамент професійної освіти

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини

 

Інститут обдарованої дитини

2017-2019

Цикл лекцій для керівників наукових проектів, педагогів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів на курсах ПК та в рамках різних заходів МОН

25.

Підвищення професійного та творчого рівня вчителів природничих предметів

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут обдарованої дитини

2017

Участь в організації Всеукраїнського інтернет-конкурсу «Учитель року» за версією науково-популярного природничого журналу «КОЛОСОК»

26.

Науково-методичний супровід впровадження STEM-освіти в Україні

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Національний центр «Мала академія наук України»

Інститут обдарованої дитини

Інститут

інформаційних технологій і засобів навчання

2017-2018

 

 

Положення про Всеукраїнський науково-методичний віртуальний STEM-центр.

Створення Всеукраїнського  науково-методичного

віртуального STEM-центру.

Методичні рекомендації з питань запровадження STEM-освіти із використанням хмарних електронних ресурсів і сервісів

27.

Розроблення та науково-педагогічний супровід проекту з реалізації ідей Вальдорфської педагогіки в системі загальної середньої освіти

Департамент

загальної середньої та дошкільної освіти

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут педагогіки НАПН України

 

2017-2020

Наказ МОН, концепція Вальдорфського навчального закладу, моніторинг розвитку учнів, навчальні плани та програми,модель підготовки вчителів,програми міжнародного обміну з питань Вальдорфської педагогіки

28.

 

Здійснення методичного супроводу виявлення і розвитку інтелектуальнообдарованих дітей

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Національний центр «Мала академія наук України»

Інститут обдарованої дитини

2017-2018

Здійснення відбору та спеціальної підготовки талановитих у науковій творчості школярів для участі у щорічній Міжнародній конференції молодих учених «ICYS».

Створення команди обдарованих школярів України та їх участь у щорічній Міжнародній конференції молодих учених «ICYS» (2017 р. м. Штудтгард, Німеччина)

29.

 

Розроблення та апробація мережного середовища як засобу здійснення психолого-педагогічної підтримки соціалізації обдарованих старшокласників

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Національний центр «Мала академія наук України»

Департамент професійної освіти

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини

Інститут обдарованої дитини

2017-2018

Інтерактивний центр в мережі Інтернет.

Посібник «Психолого-педагогічний супровід соціалізації обдарованих старшокласників в Інтерент-середовищі».

Посібник «Інтерактивна психолого-педагогічна підтримка соціалізації обдарованих старшокласників».

Методичні рекомендації «Профілактика деструктивної соціалізації обдарованих старшокласників в Інтернет-середовищі».

Методичні рекомендації щодо психолого-педагогічної підтримки обдарованої особистості в інформаційній мережі

30.

 

Організація та проведення

Всеукраїнського конкурсу загальноосвітніх навчальних закладів щодо роботи з обдарованими дітьми «Школа – джерело талантів»

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

 

Інститут обдарованої дитини

2017-2019

Створення розвиненої всеукраїнської мережі закладів освіти щодо роботи з обдарованими дітьми, підвищення ролі та статусу творчих педагогічних колективів та закладів у суспільстві

31.

Науково-методичний супровід формування та впровадження хмаро орієнтованих навчальних та інформаційно-освітніх середовищ в системі загальної середньої освіти

Департамент

загальної середньої та дошкільної освіти

Інститут

інформаційних технологій і засобів навчання

2017-2019

Навчально-методичні, інформаційно-аналітичні матеріали з питань проектування і впровадження хмаро орієнтованих Інтернет-технологій у системі загальної середньої освіти

32.

Науково-методичний супровід формування інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів в умовах хмаро орієнтованого навчального середовища

Департамент

загальної середньої та дошкільної освіти

Інститут

інформаційних технологій і засобів навчання

2017-2019

Тренінги, методичні рекомендації, посібник, електронний ресурс «Інформаційний бюлетень» з питань використання засобів хмаро орієнтованого навчального середовища для розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів

33.

Внесення змін до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад

Департамент

загальної середньої та дошкільної освіти

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут педагогіки Інститут проблем виховання

2017-2018

Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад

34.

Внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності

Департамент

загальної середньої та дошкільної освіти

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут педагогіки Інститут проблем виховання

2017

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності

35.

Участь у розробленні та вдосконаленні законодавчого та нормативно-правового забезпечення освіти дітей з особливими потребами

Департамент

загальної середньої та дошкільної освіти

Відділ освіти дітей з особливими потребами

 

Інститут спеціальної педагогіки

2017-2019

Підготовка та внесення змін до законодавчих та нормативно-правових документів щодо освіти дітей з особливими потребами

36.

Розроблення наукового, програмного та навчально-методичного забезпечення дошкільної освіти дітей з особливими потребами

Департамент

загальної середньої та дошкільної освіти

Відділ освіти дітей з особливими потребами

 

Інститут спеціальної педагогіки

2017-2019

Програми раннього втручання для дітей з особливими потребами (для дітей з порушеннями зору, дітей з аутистичним синдромом).

Навчальні програми, навчально-методичні посібники, дидактичні матеріали для дошкільних закладів компенсуючого типу та закладів інклюзивного навчання

37.

Розроблення програмного та навчально-методичного забезпечення початкової ланки загальноосвітньої спеціальної школи для дітей з особливими потребами

Департамент

загальної середньої та дошкільної освіти

Відділ освіти дітей з особливими потребами

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут спеціальної педагогіки

2017-2019

Навчальні програми, корекційно-розвиткові програми, підручники та навчальні посібники

38.

Розроблення програмного та навчально-методичного забезпечення основної ланки загальноосвітньої спеціальної школи для дітей з особливими потребами

Департамент

загальної середньої та дошкільної освіти

Відділ освіти дітей з особливими потребами

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут спеціальної педагогіки

2017-2019

Навчальні програми, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації

39.

Наукове та навчально-методичне забезпечення інклюзивного навчання дітей особливими потребами

Департамент

загальної середньої та дошкільної освіти

Відділ освіти дітей з особливими потребами

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут спеціальної педагогіки

2017-2019

Навчально-методичні посібники (у тому числі електронні). Діагностично-корекційні програми

40.

Експертиза навчальних та корекційно-розвиткових програм початкової, основної та старшої школи

Департамент

загальної середньої та дошкільної освіти

Відділ освіти дітей з особливими потребами

Інститут спеціальної педагогіки

2017-2019

Рекомендації до удосконалення навчальних та корекційно-розвиткових програм

41.

Розроблення та видання фахових періодичних видань, в тому числі on-line версій, щодо освіти дітей з особливими потребами

Департамент

загальної середньої та дошкільної освіти

Відділ освіти дітей з особливими потребами

 

Інститут спеціальної педагогіки

2017-2019

Публікації збірників наукових праць: «Освіта осіб з особливими потребами: Шляхи розбудови»; «Український логопедичний вісник»; «Дитина з сенсорними порушеннями»; «Теорія і практика олігофренопедагогіки та спеціальної психології»

Позашкільна освіта і виховна робота

42.

Оновлення основних орієнтирів виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Департамент професійної освіти

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини

Інститут проблем виховання

2017

Основні орієнтири виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (Наказ МОН України)

43.

Розроблення науково-методичного інструментарію виховання моральної самосвідомості дітей та учнівської молоді

Департамент професійної освіти

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини

Інститут проблем виховання

2017-2019

Науково-методичний інструментарій виховання моральної самосвідомості дітей та учнівської молоді

44.

Розроблення науково-методичного забезпечення патріотичного виховання підростаючої особистості

Департамент професійної освіти

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини

Інститут проблем виховання

2017-2019

Монографія, методичні рекомендації з патріотичного виховання підростаючої особистості у загальноосвітніх навчальних закладах

45.

Проведення тренінгових занять з питань виховання громадянина-патріота для педагогічних працівників загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти, методичних кабінетів

Департамент професійної освіти

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини

Інститут проблем виховання

2017-2019

Методичні посібники щодо проведення тренінгових занять з національно-патріотичного виховання

46.

Підготовка методичних матеріалів для батьків учнів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів з організації національно-патріотичного виховання дитини підліткового віку

Департамент професійної освіти

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини

Інститут проблем виховання

2017-2019

Методичні рекомендації для батьків учнів загальноосвітні та позашкільних навчальних закладів

47.

Підготовка методичних матеріал з етно-культурного виховання учнів засобами декоративно-ужиткового мистецтва в позашкільних навчальних закладах

Департамент професійної освіти

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини

Департамент професійної освіти

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини

2017-2019

Методичні рекомендації для позашкільних навчальних закладів з теми національних традицій та народних промислів України

48.

Розроблення наукового, програмного і навчально-методичного забезпечення для художньо-естетичного, декоративно-ужиткового, еколого-натуралістичного, соціально-реабілітаційного і гуманітарного напрямів позашкільної освіти

Департамент професійної освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут проблем виховання

2017-2019

Монографія, методичні посібники і рекомендації, навчальні програми з позашкільної освіти

49.

Розроблення особистісно орієнтованих технологій патріотичного виховання учнівської молоді в громадських об’єднаннях НСОУ «ПЛАСТ», «Екологічна варта», «Школа безпеки»

Департамент професійної освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут проблем виховання

2017-2019

Методичні рекомендації з питань особистісно орієнтованих технологій патріотичного виховання учнівської молоді в громадських об’єднаннях НСОУ «ПЛАСТ», «Екологічна варта», «Школа безпеки»

50.

Участь в організації та проведенні Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» і Всеукраїнського конкурсу  рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти

Департамент професійної освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут проблем виховання

2017-2019

Експертиза матеріалів Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» і Всеукраїнського конкурсу  рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти

Професійна (професійно-технічна) освіта

51.

Науково-методичне забезпечення кар’єрного розвитку учнів професійно-технічних навчальних закладів

Департамент професійної освіти

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут професійно-технічної освіти

2017-2019

Концепція консультування з професійної кар’єри учнів  професійно-технічних навчальних закладів.

Посібник «Планування й розвиток професійної кар’єри учнівської молоді у системі професійно-технічної освіти»

52.

Виявлення і впровадження інноваційного зарубіжного досвіду у процес підготовки кваліфікованих робітників в Україні

Департамент професійної освіти

Інститут професійно-технічної освіти

2017-2018

Пропозиції до нормативно-правового забезпечення професійної освіти з урахуванням зарубіжного досвіду.

Узгодження сучасної європейської та вітчизняної термінології професійної освіти.

Посібник «Законодавче забезпечення розвитку систем професійної освіти і навчання в країнах Європейського Союзу».

Посібник «Професійні навчальні заклади в країнах Європейського Союзу»

53.

Науково-методичний супровід дистанційного навчання кваліфікованих робітників

у професійно-технічних навчальних закладах

Департамент професійної освіти

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут професійно-технічної освіти

2017-2018

Система підготовки викладачів ПТНЗ до дистанційного навчання.

Комплект програмного та методичного забезпечення для ПТНЗ з впровадження дистанційного навчання.

Посібник «Організаційно-педагогічне забезпечення дистанційного навчання в професійно-технічних навчальних закладах».

Посібник «Технології дистанційного професійного навчання»

54.

Створення методичного забезпечення проектних технологій навчання для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників

Департамент професійної освіти

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут професійно-технічної освіти

2018

Посібник «Підготовка педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів до розроблення та застосування проектних технологій професійного навчання: тренінг курс».

Посібник «Проектна діяльність учнів професійно-технічних навчальних закладів: тренінг курс»

55.

Науково-методичний супровід створення інформаційно-освітнього середовища у професійно-технічних навчальних закладах

Департамент професійної освіти

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут професійно-технічної освіти

2017

Навчально-методичний посібник:  «Інформаційно-освітнє середовище професійно-технічних навчальних закладів»

Всеукраїнський конкурс на кращий електронний освітній ресурс «Планета-ІТ»

56.

Розроблення / оновлення методичних рекомендацій щодо створення стандартів і програм професійної (професійно-технічної) освіти за компетентнісним підходом

Департамент професійної освіти

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут професійно-технічної освіти

2018-2019

Методичні рекомендації щодо створення стандартів і програм професійної (професійно-технічної) освіти за компетентнісним підходом

Вища освіта

57.

Розроблення національної стратегії інтернаціоналізації вищої освіти

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції

Інститут

вищої освіти

2017-2019

Пропозиції до проекту національної стратегії інтернаціоналізації вищої освіти

58.

Розроблення нормативно-правових і організаційних засад реалізації спільних докторських програм та центрів докторської підготовки академічними установами та закладами вищої освіти

Департамент

вищої освіти

Департамент

атестації кадрів вищої кваліфікації

та ліцензування

Інститут

вищої освіти

2017-2019

Пропозиції щодо нормативних документів, які регулюють питання реалізації спільних докторських програм та центрів докторської підготовки

59.

Розроблення професійних стандартів для науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти в умовах інтеграції вищої освіти і науки

Департамент

вищої освіти

Інститут

вищої освіти

2017-2019

Професійні стандарти науково-педагогічних працівників.

Пропозиції до Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

60.

Методична та експертна підтримка розвитку національної (зовнішньої) та інституційної (внутрішньої) систем забезпечення якості вищої освіти

Департамент

вищої освіти

Інститут

вищої освіти

2017-2019

Тренінги, методичні рекомендації з розвитку системи забезпечення якості вищої освіти

61.

Методична експертиза проектів стандартів вищої освіти

Департамент

вищої освіти

Інститут

вищої освіти

2017-2019

Експертні висновки

62.

Методична допомога у створенні нових освітніх програм (у контексті впровадження Національної рамки кваліфікацій)

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут

вищої освіти

2017-2019

Методичні рекомендації зі створення освітніх програм

63.

Модернізація системи підвищення кваліфікації керівників закладів вищої освіти

Департамент

ищої освіти

Інститут

вищої освіти

2017-2019

Національна програма з розвитку лідерського потенціалу університетів України.

Професійні стандарти керівників закладів вищої освіти

64.

Розроблення механізмів щодо розширення фінансової автономії вищих навчальних закладів

Департамент економіки і фінансування

 

Інститут

вищої освіти

2017-2019

Пропозиції щодо зміни організаційно-правового статусу вищих навчальних закладів.

Пропозиції щодо зміни механізму фінансування державного замовлення у вищій освіті.

Пропозиції щодо підвищення ефективності використання бюджетних коштів

Педагогічна освіта і освіта дорослих

65.

Розроблення «Стратегії розвитку педагогічної освіти в Україні: концептуальні положення»

Департамент

вищої освіти

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут

педагогічної освіти і освіти дорослих

2017

«Стратегія розвитку педагогічної освіти в Україні: концептуальні положення»

66.

Обговорення «Стратегії розвитку педагогічної освіти в Україні: концептуальні положення» у вищих навчальних закладах України

Департамент

вищої освіти

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут

педагогічної освіти і освіти дорослих

2018

План заходів щодо реалізації «Стратегії розвитку педагогічної освіти в Україні: концептуальні положення»

67.

Удосконалення навчально-методичного забезпечення

психолого-педагогічної підготовки майбутніх учителів у вищих навчальних закладах України

Департамент

вищої освіти

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут

педагогічної освіти і освіти дорослих

2020

Навчально-методичні комплекси (програми, спецкурси, методичні рекомендації) з підготовки майбутніх учителів.

68.

Розроблення наукового, організаційного, методичного забезпечення неформальної освіти різних категорій дорослих

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут

педагогічної освіти і освіти дорослих

2019

Монографія, посібники, методичні рекомендації

69.

Розроблення навчально-методичних матеріалів щодо організації підвищення кваліфікації різних категорій педагогічних працівників на основі зарубіжного досвіду

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут

педагогічної освіти і освіти дорослих

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

2019

Методичні рекомендації для формального і неформального навчання різних категорій дорослого населення

70.

Навчально-методичне забезпечення розвитку педагогічної майстерності

вчителів загальноосвітніх шкіл у межах освітнього проекту МОН України «Нова школа: простір освітніх можливостей»

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут

педагогічної освіти і освіти дорослих

2019

Програми розвитку педагогічної майстерності вчителів середньої загальноосвітньої школи «Педагогіка свободи»

71.

Проведення Відкритого конкурсу науково-методичних, методичних розробок, програм, проектів, есе «РАЗОМ! Партнерство навчальних закладів, родин, громади»

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут

педагогічної освіти і освіти дорослих

2017-2019

Інформаційні матеріали щодо розвитку партнерства навчальних закладів, родини і громади шляхом узагальнення та поширення кращого зарубіжного і вітчизняного досвіду освітнього партнерства; розроблення програм навчання «команд партнерств», розвитку родинного волонтерства у навчальних закладах

72.

Розроблення Стратегії розвитку післядипломної педагогічної освіти на період до 2025 р.

Департамент вищої освіти

 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

Інститут

педагогічної освіти і освіти дорослих

Інститут

вищої освіти

2017-2019

Стратегія розвитку післядипломної педагогічної освіти на період до 2025 р.

73.

Розроблення Концепції розвитку післядипломної педагогічної освіти

Департамент вищої освіти

 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

Інститут

педагогічної освіти і освіти дорослих

Інститут

вищої освіти

2017-2019

Концепція розвитку післядипломної педагогічної освіти

74.

Проведення Всеукраїнського експерименту з розвитку педагогічної майстерності вчителів та керівників інноваційних загальноосвітніх навчальних закладів

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»,

заклади ППО,

ЗНЗ

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Український відкритий університет післядипломної освіти

2017-2019

Збірники матеріалів конференцій.

Звіти про експериментальну роботу

75.

Розроблення навчально-методичного забезпечення та проведення курсів підвищення кваліфікації керівних педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів, державного та регіональних інклюзивно-ресурсних центрів

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут спеціальної педагогіки

2017-2019

Навчальні курси, програми, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації з сурдопедагогіки, жестової мови, тифлопедагогіки, логопедії, олігофренопедагогіки, інтенсивної педагогічної корекції для різних категорій слухачів

76.

Розроблення та впровадження в систему післядипломної педагогічної освіти програми спецкурсу підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості / стресостійкості у дітей у навчальному закладі»

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

 

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

2018

Програма спецкурсу підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості / стресостійкості у дітей у навчальному закладі»

77.

Науково-методичний супровід реалізації педагогічного проекту «Підготовка керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів до роботи за інноваційними освітніми технологіями «Академія інноваційного розвитку освіти»

Департамент

вищої освіти

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

 

Інститут педагогіки

2017-2019

Модель підготовки керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів до інноваційної діяльності.

Проведення навчальних тренінгів та майстер-класів «Освітній weekend» (очна та дистанційна форма), створення книжкового освітнього центру

Психологічний супровід освіти

78.

Експериментальне обґрунтування удосконалення психолого-педагогічних засад роботи з девіантними дітьми

Департамент професійної освіти

(Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини)

Інститут психології

імені Г.С. Костюка

2017-2020

Методичні рекомендації «Соціально-психологічні аспекти ресоціалізації осіб з девіантною поведінкою»

79.

Теоретико-експериментальне удосконалення психолого-педагогічних засад освіти дорослих

Департамент професійної освіти

(Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини)

Інститут психології

імені Г.С. Костюка

2017-2019

Методичні рекомендації «Суб’єктність дорослих у віртуальному просторі»

80.

Розроблення наукових засад розвитку особистісного потенціалу та психологічного благополуччя учнів

Департамент професійної освіти

(Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини)

Інститут психології

імені Г.С. Костюка

2017-2020

Методичні рекомендації «Психологічні технології розвитку особистісного потенціалу та психологічного благополуччя особистості»

81.

Розроблення технологій відновлення адаптаційних ресурсів учнівської та студентської молоді

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут соціальної та політичної психології

2017-2019

Посібник «Соціально-психологічні технології відновлення особистості після травматичних подій».

Методичні рекомендації «Способи підвищення соціально-адаптивних можливостей людини в умовах переживання наслідків травматичних подій»

82.

Вивчення психолого-дидактичних чинників економічної соціалізації учнів

Департамент професійної освіти

(Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини)

Інститут психології

імені Г.С. Костюка

2017-2019

«Методичні рекомендації із соціально-психологічного забезпечення процесу економічної соціалізації молоді»

83.

Експериментальна розробка психолого-педагогічних засад діяльнісної самореалізації учнів

Департамент професійної освіти

(Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини)

Інститут психології

імені Г.С. Костюка

2017-2019

Монографія «Діяльнісна самореалізація особистості в освітньому просторі»

84.

Експериментальний проект щодо розвитку організаційної культури середніх загальноосвітніх навчальних закладів

Департамент професійної освіти

(Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини)

Інститут психології

імені Г.С. Костюка

2017-2020

«Методичні рекомендації з проведення тренінгових занять для підготовки освітнього персоналу до розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості»

85.

Розроблення методів дослідження особливостей громадянської та національної самоідентифікації учнівської та студентської молоді

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут соціальної та політичної психології

2017-2019

Навчально-методичний посібник «Стратегії та технології активізації самоідентифікування молоді»

86.

Створення моделі інтенсивного впровадження медіаосвіти в освітню практику

Управління з питань інформаційної політики та комунікацій

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут соціальної та політичної психології

2017-2019

Програма всеукраїнського проекту експериментально-дослідної роботи.

Методичні рекомендації для педагогів щодо медіаосвітнього компонента комунікаційних компетентностей на всіх рівнях освіти.

Навчальні програми наскрізної і  профільної медіаосвіти.

Монографія «Психологія подолання медіатравми в умовах кіберсоціалізації»

87.

Розроблення методів визначення проблемних сфер самоздійснення особистості та методів психологічної допомоги у розвитку її життєздатності

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут соціальної та політичної психології

2017-2019

 

Методичні рекомендації для педагогів, психологів, соціальних працівників «Комунікативні засоби розвитку життєздатності людини».

Програма навчального курсу «Принципи здоров’ярозвивального спілкування» для студентів педагогічних університетів та слухачів закладів післядипломної освіти

88.

Розроблення методів роботи з групами в системі освіти та оптимізації соціально-психологічного клімату в колективі

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут соціальної та політичної психології

2017-2019

Методичні рекомендації «Методи групової роботи в системі освіти».

Навчально-методичний комплекс спецкурсу для слухачів інститутів післядипломної педагогічної освіти «Психолого-педагогічне забезпечення соціально-психологічного клімату в колективі»

89.

Обгрунтування концептуальних засад і методичних засобів вироблення психологічних стратегій адаптації педагогічної спільноти до наслідків воєнного конфлікту

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

 

Інститут соціальної та політичної психології

2017-2019

Методичні рекомендації: «Психологічні засоби колективного подолання наслідків воєнного конфлікту».

Навчальна програма для системи післядипломної освіти «Соціально-психологічні проблеми адаптації спільноти до кризових умов».

Монографія «Спільнота в умовах воєнного конфлікту: психологічні стратегії адаптації»

90.

Розроблення та впровадження методик психолого-педагогічного вивчення дітей з особливими освітніми потребами молодшого дошкільного та підліткового віку

Департамент

загальної середньої та дошкільної освіти

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

2017-2019

Посібники, методики, методичні рекомендації, проведення науково-практичних масових заходів

91.

Розроблення діагностичних мінімумів діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

2017-2019

Проект наказу МОН України

92.

Вивчення організаційних моделей діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій в умовах децентралізації

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

2017-2019

Аналітичні матеріали, проекти нормативних документів

93.

Внесення змін до Положення про психолого-медико-педагогічні консультації на основі оновленої нормативно-правової бази

Департамент професійної освіти

(Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини) ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

2017-2019

Проект Положення про психолого-медико-педагогічні консультації в новій редакції

94.

Впровадження в практику діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій технологій супроводу сімей, які виховують дітей з особливими освітніми потребами

Департамент професійної освіти

(Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини) ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

2018-2019

Методичні рекомендації «Тренінгові соціально-реабілітаційні і навчальні програми в роботі психолого-медико-педагогічних консультацій із сім’єю»

95.

Розроблення науково-методичного забезпечення діяльності психологічної служби з надання допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій

Департамент професійної освіти

(Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини) ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут психології

імені Г.С. Костюка

Інститут соціальної та політичної психології

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

2017-2018

Методичні рекомендації, посібники

96.

Розроблення пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази діяльності психологічної служби системи освіти

Департамент професійної освіти

(Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини) ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

2017-2019

Проекти наказів, розпорядчих листів МОН України

97.

Розроблення проекту «Плану заходів щодо розвитку психологічної служби на період до 2022 року»

Департамент професійної освіти

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

 

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

2017

Проект «Плану заходів щодо розвитку психологічної служби на період до 2022 року»

98.

Експериментальна апробація  і впровадження  алгоритмів, циклограм, діагностичних мінімумів діяльності працівників психологічної служби системи освіти

Департамент професійної освіти

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

2017-2019

Методичні рекомендації, практичний посібник для працівників психологічної служби і керівників навчальних закладів, проведення  науково-практичних масових заходів

99.

Проведення всеукраїнських моніторингів серед учасників навчально-виховного процесу за темами:

- «Здоровий спосіб життя»

- «Надання допомоги постраждалим від військових дій і внутрішньо переселеним особам в діяльності психологічної служби»

Департамент професійної освіти

 

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

2017-2018

Аналітичні довідки

100.

Впровадження інформаційно-освітньої протиалкогольної програми для підлітків та їх батьків «Сімейна розмова»

Департамент професійної освіти

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

2017

Аналітичні матеріали, масові заходи

Управління освітньою та науковою діяльністю, інформаційне забезпечення освіти

101.

Участь у створенні та діяльності Міжвідомчої ради з координації фундаментальних і прикладних досліджень в Україні

Департамент

науково-технічного розвитку

Президія НАПН України

2017-2020

Пропозиції до Положення про Міжвідомчу раду з координації фундаментальних і прикладних досліджень в Україні та її персонального складу.

Експертне оцінювання проектів досліджень у галузі освіти/педагогіки, соціальних і поведінкових наук (психології); участь у розробленні методики державної атестації наукових установ, незалежному оцінюванні проектів документів щодо науково-технічного та інноваційного розвитку держави, науковій експертизі проектів відповідних законів, державних рішень і програм

102.

Запровадження оновленого порядку координації НАПН України дисертаційних досліджень у галузі освіти/педагогіки, соціальних і поведінкових наук (психології), соціальної роботи

Департамент

атестації кадрів вищої кваліфікації

та ліцензування

Президія НАПН України

2017

Координація НАПН України досліджень у галузі освіти/педагогіки, соціальних і поведінкових наук (психології), соціальної роботи

103.

Участь у роботі Наукової ради МОН України з конкурсного відбору проектів фундаментальних і прикладних досліджень за фаховим напрямом «Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки, молоді та спорту»

Департаменти

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Установи

НАПН України

2017-2020

Експертне оцінювання проектів фундаментальних і прикладних досліджень, що виконуються у вищих навчальних закладах та наукових установах

104.

Участь у роботі Науково-методичної ради з питань освіти МОН України та у відповідних науково-методичних комісіях цієї ради

Департаменти

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Установи

НАПН України

2017-2019

Експертиза навчальної та навчально-методичної літератури, експертні висновки

105.

Підготовка наукових періодичних видань, співзасновники яких

МОН і НАПН України

Департаменти

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Установи

НАПН України

2017-2019

Участь у роботі редакційних рад і колегій наукових періодичних видань. Сприяння презентації видань у світовій системі наукових комунікацій

106.

Науково-інформаційне забезпечення науковців і практиків освітянської галузі з питань інноваційного розвитку національної освіти, педагогіки та психології

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

 

2017-2019

Науково-педагогічна електронна бібліотека, електронний каталог Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.

Зведені бібліографічні бази даних дисертацій, збірників наукових праць та періодичних видань освітянських бібліотек МОН України та НАПН України.

Галузева реферативна база даних «Україніка наукова» в електронному вигляді та в Українському реферативному журналі «Джерело».

Інформаційно-аналітична продукція з актуальних питань інноваційного розвитку освіти

107.

Удосконалення і подальше наповнення освітньої on-line платформи для вчителів та інших педагогічних працівників «Професійна освітня спільнота: Академія інноваційного розвитку освіти»

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

 

Інститут педагогіки

2017-2019

 

Наповнення освітньої on-line платформи та активізація педагогічної онлайн-спільноти з метою підготовки керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів до інноваційної роботи та проектної діяльності

108.

Проведення Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека»

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

2017-2019

Популяризація інноваційних форм роботи бібліотек із метою якісного інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу

109.

Проведення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

2017-2019

Популяризація інноваційних форм

роботи бібліотек із метою якісного інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу; сприяння реалізації заходів із національно-патріотичного виховання дітей та молоді через діяльність шкільних бібліотек, розвиток, формування національної свідомості учнів

Міжнародне співробітництво

110.

Участь у програмах міжнародного співробітництва ЄС Еразмус+, Горизонт 2020 та інших

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції

Установи

НАПН України

 

2017-2019

Виконання міжнародних проектів, розвиток міжнародного фахового співробітництва, використання кращого зарубіжного досвіду, інтеграція у світовий та європейський освітній і науковий простори

111.

Участь у міжнародних проектах стосовно навчання та виховання дітей з особливими потребами (Канада, Польща, Словаччина, Білорусь та ін.)

Департамент

загальної середньої та дошкільної освіти

Відділ освіти дітей з особливими потребами

Інститут спеціальної педагогіки

 

2017-2019

Виконання зарубіжних проектів (Канада, Польща, Словаччина та ін.). Розвиток міжнародного фахового співробітництва, використання кращого зарубіжного досвіду, інтеграція у світовий та європейський освітній і науковий простори

112.

Розвиток програми міжнародного співробітництва з питань освіти дорослих

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

2017-2019

Виконання міжнародних проектів, розвиток міжнародного фахового співробітництва, використання кращого зарубіжного досвіду, інтеграція у світовий та європейський освітній і науковий простори

Проведення спільних науково-практичних масових заходів

113.

Організація і проведення щорічних освітянських виставок

Департаменти

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Установи

НАПН України

 

2017-2020

Підготовка експозиційних матеріалів; участь у семінарах, круглих столах, майстер-класах, які проводяться під час виставок

114.

Проведення спільних науково-методичних конференцій, науково-практичних семінарів, круглих столів тощо

Департаменти

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

 

Установи

НАПН України

 

2017-2020

Збірники матеріалів конференцій, семінарів, методичні рекомендації

115.

Участь у щорічних серпневих конференціях, нарадах, розширених колегіях

МОН України

Департаменти

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Установи

НАПН України

2017-2020

Виступи фахівців міністерства, вчених академії