НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Масові науково-практичні заходи » Конференції »

з/п

Тема

Місце проведення,

термін виконання

Відповідальні

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ МАСОВІ ЗАХОДИ на 2024 р. 

Міжнародні та всеукраїнські конференції, читання

1.

Всеукраїнська науково-прак-тична конференція «Особистість у кризових умовах і критичних ситуаціях життя»

м. Суми,

лютий

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

2.

ІІI Міжнародний науковий форум «Адаптивні процеси в освіті»

м. Київ,

лютий

 

Відділення вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

3.

Всеукраїнська науково-прак-тична конференція «Професійна мистецька освіта: методичні аспекти»

м. Київ,

лютий

 

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Інститут проблем виховання

Академія мистецтв імені Павла Чубинського

4.

Всеукраїнська науково-прак-тична конференція «Лідерство і обдарованість: сучасний науковий дискурс і освітня практика»

м. Київ,

лютий

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут обдарованої дитини

5.

Науково-практична конференція «Українська сім’я в міжкультурних та трансдисциплінарних вимірах сучасності»

м. Київ,

лютий

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут соціальної та політичної психології

Інститут мистецтво-знавства, фольклористики і етнології ім. М.Т. Рильського НАН України

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили

БФ «Шанс на зміни»

6.

Міжнародний форум «Модернізація педагогічної освіти у глобальному вимірі безпеки соціально-турбулентного світу»

м. Київ,

лютий

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Український державний університет імені

Михайла Драгоманова

7.

ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання»

м. Київ,

березень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти

8.

Всеукраїнська науково-прак-тична конференція «Теорія і практика формування громадянської компетентності учнівства різних вікових груп в умовах становлення нової української школи: досвід воєнного часу»

м. Київ,

березень

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Інститут педагогіки

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Гімназія № 178 м. Києва

9.

Науково-практична конферен-ція «Мережева взаємодія Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та закладів освіти України і зарубіжних країн»

м. Київ,

березень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

10.

XXХ щорічна наукова конференція «Соціальна і політична психологія сьогодні: здобутки, проблеми, нові рубежі»

м. Київ,

березень

 

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут соціальної та політичної психології

11.

Науково-практична конференція «Соціально-психологічний стан населення України в умовах війни»

м. Київ,

березень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут соціальної та політичної психології

Інститут соціології НАН України

12.

Міжнародна науково-практич-на конференція «Психологічні ресурси розвитку особистості в умовах воєнного часу та невизначеності освітнього простору».

м. Київ,

березень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

13.

Міжнародний науково-прак-тичний Web-форум «Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя (Forum SOIS, 2024)»

м. Київ,

березень –

травень

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського

МОН України

Українська інженерно-педагогічна академія

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Київський національний університет імені Тараса Шевченка

14.

Всеукраїнська науково-прак-тична конференція «Теорія і практика формування громадянської компетентності учнівства різних вікових груп в умовах становлення нової української школи: досвід воєнного часу»

м. Київ,

березень

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Інститут педагогіки

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Гімназія № 178 м. Києва

15.

Всеукраїнська науково-прак-тична інтернет-конференція «Вдосконалення позашкільної освіти в умовах воєнного стану і повоєнного відновлення»

м. Київ,

березень

 

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Інститут проблем виховання Комунальний поза-шкільний навчальний заклад «Кіровоград-ський обласний центр дитячої та юнацької творчості» Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка

16.

Всеукраїнська науково-прак-тична конференція «Цифрова компетентність вчителя нової української школи – 2024»

м. Київ,

березень-квітень

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут цифровізації освіти

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України

 

17.

Міжнародна науково-прак-тична «ALTITUDO MUNDI SPIRITUALIS. Духовність у сучасному світі: просвітницько-культурологічний підхід»

м. Кременець,

Тернопільська обл.

квітень

 

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Кременецька обласна гуманітарно-педаго-гічна академія імені Тараса Шевченка

Інститут проблем виховання

18.

Всеукраїнська науково-прак-тична конференція студентів і молодих вчених «Видатні постаті українського музичного мистецтва в процесах державотворення України» (до 184-річчя з дня народження Павла Чубинського)

м. Київ,

квітень

 

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Академія мистецтв імені Павла Чубинського

Інститут проблем виховання

19.

Науково-практична конфе-ренція «Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал»

м. Київ,

квітень

 

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Інститут проблем виховання

20.

V Всеукраїнська міжгалузева науково-практична конференція «Національна наука й освіта в умовах війни рф проти України та сучасних геополітичних викликів» (у рамках міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти»)

м. Київ,

квітень

 

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут обдарованої дитини

Всеукраїнська газета «Освіта і суспільство»

 

21.

Всеукраїнська науково-прак-тична конференція «Розвиток професійної компетентності педагогів навчально-практич-них центрів КНАУФ»

м. Івано-Франківськ,

березень/

квітень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти

Товариство з обмеженою відповідальністю «КНАУФ ГІПС КИЇВ»

Директорат професійної освіти МОН України

Департамент освіти, молоді і спорту Івано-Франківської обласної військової державної адміністрації Івано-Франківський професійний будівельний ліцей

 

22.

Х Міжнародна науково-прак-тична конференція «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін»

м. Суми,

квітень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Сумський державний педагогічний

університет імені

А.С. Макаренка

Інститут педагогіки

Українська асоціація

дослідників освіти

Сумська обласна державна адміністрація

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

 

23.

Всеукраїнська науково-прак-тична конференція «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій»

м. Глухів,

Сумська обл.,

квітень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти

Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженка

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Криворізький державний педагогічний університет

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти в

Сумській області

 

24.

VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії, перспективи»

м. Київ,

квітень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського

Ірпінський фаховий

коледж економіки

та права

ГО «Інститут соціогуманітарної політики»

Академія прикладних наук Стефана Баторія, м. Скєрнєвіце, Республіка Польща

 

25.

IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Модернізація змісту професійної освіти в умовах євроінтеграції

України – 2024»

м. Київ,

квітень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної

освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти

ДНУ «Інститут модер-нізації змісту освіти»

 

26.

ІV Міжнародна науково-прак-тична конференція «Імерсивні технології в освіті»

м. Київ,

квітень

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут цифровізації освіти

Національна академія освіти ім. І. Алтинсаріна Міністерства освіти і науки Республіки Казахстан

27.

ІІІ Міжнародна конференція «Особистість, університет, суспільство: проблеми взаємодії та розвитку»

м. Київ,

квітень

 

Відділення вищої освіти

Інститут вищої освіти

28.

Всеукраїнська науково-прак-тична конференція «Освіта і виховання в цифровому суспільстві в умовах воєнного стану і повоєнного відновлення»

м. Київ,

квітень

 

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Інститут проблем виховання

Рівненський державний гуманітарний університет

29.

XI Міжнародна наукова кон-ференція «Цифрова освіта в природничих університетах»

м. Вроцлав (Польща),

травень

 

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут цифровізації освіти

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Вроцлавський університет природничих наук

30.

XVI Міжнародна конференція з природничо-математичної освіти і технологій (ICon-MaSTEd-24)

м. Кривий Ріг,

травень

 

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут цифровізації освіти

Криворізький державний педагогічний університет

31.

V Міжнародна міждисциплінарна конференція зі сталого розвитку «International Con-ference on Sustainable Futures - 2024» (ICSF 2024)

м. Кривий Ріг,

травень

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут цифровізації освіти

Криворізький держав-ний педагогічний університет

32.

Всеукраїнська науково-прак-тична конференція «Історія та філософія освіти в незалежній Україні: виміри історичної пам’яті: український і зарубіжний дискурси»

м. Київ,

травень

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Інститут педагогіки

33.

ХІV Всеукраїнські психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича «Профорієнтація: стан і перспективи розвитку» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Державна установа «Інститут громадського здоров’я

імені О.М. Марзєєва» НАМН України

Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Кам’янець-Подільсь-кий національний університет імені

Івана Огієнка

34.

ІV Міжнародна науково-прак-тична конференція «Технологічна і професійна освіта: проблеми і перспективи» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Глухів,

Сумська обл.,

травень

 

Міністерство освіти і науки України

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти

Університет прикладних наук Циттау (Німеччина)

Гуманітарно-природ-ничий університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Польща)

Сілезька Академія (Польща)

Академія прикладних наук в Ополє (Польща)

Університет Коменського у Братиславі (Словаччина)

 

35.

Х Всеукраїнські педагогічні читання «Освіта впродовж життя: вимоги часу», присвячені пам′яті видатного вченого-педагога Олени Степанівни Дубинчук (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

 

36.

Міжнародна науково-прак-тична конференція «Проблеми сучасного підручника» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут педагогіки

37.

VIІІ Міжнародна наукова кон-ференція «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2024»

м. Київ,

травень

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут педагогіки

Інститут цифровізації освіти

 

38.

ХХIV Всеукраїнська науково-практична конференція «Функціонування творчого мислення в умовах інформаційної невизначеності»

м. Київ,

травень

 

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут психології імені Г.С. Костюка

39.

Всеукраїнська науково-прак-тична конференція «Історія та філософія освіти в незалежній Україні: виміри історичної пам’яті: український і зарубіжний дискурси»

м. Київ,

травень

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Інститут педагогіки

40.

ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах воєнного стану та повоєнний час»

м. Київ

травень

Відділення вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Інститут психології імені Г.С. Костюка

41.

Міжнародна наукова конференція «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2024»

м. Київ

травень

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Інститут педагогіки

42.

XХ Міжнародна науково-прак-тична конференція «Сучасні проблеми екологічної психології: виклики та ризики війни» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут психології імені Г.С. Костюка

43.

ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція з історії освіти «Педагогічна біо-графіка про національно-патріотичне виховання дітей і молоді: ідеї, концепції, практики» (до Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського

Рівненський державний гуманітарний університет

Уманський державний педагогічний університет імені

Павла Тичини

44.

ХІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конфе-ренція «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми в умовах воєнного стану» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут психології імені Г.С. Костюка

45.

Всеукраїнська науково-прак-тична конференція «Освітній процес в закладах дошкільної освіти в умовах воєнного та повоєнного відновлення»

м. Київ,

травень

 

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Інститут проблем виховання

46.

Науково-практична конференція «Соціально-психологічні особливості професійної діяльності спеціалістів соціальної сфери» (до Дня науки)

м. Київ,

травень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут соціальної та політичної психології

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій, Мелітопольський коледж Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

47.

Наукові читання: навчання і розвиток дитини з особливими освітніми потребами у повоєнній реальності (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

48.

ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Соціально-освітні домінанти професійної підготовки сучасного компетентного фахівця», присвячена Дню науки в Україні

м. Біла Церква,

Київська обл.,

травень

 

Відділення вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти

49.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Історія та філософія освіти в незалежній Україні: виміри історичної пам’яті: український і зарубіжний дискурси»

м. Київ,

травень

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Інститут педагогіки

50.

ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти»

м. Київ,

червень

Відділення вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

51.

VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Інфор-маційні технології в освіті, науці і техніці (ІТОНТ – 2024)»

м. Черкаси,

червень

 

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут цифровізації освіти

Черкаський державний технологічний університет

52.

Всеукраїнська конференція «Освіта дітей з порушеннями слуху: європейський поступ»

м. Київ,

червень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

53.

Міжнародна конференція «STEAM-освіта: від теорії до практики»

м. Київ,

червень

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут обдарованої дитини

54.

ХVII Міжнародна науково-практична конференція з організаційної та економічної психології «Організаційна та економічна психологія в умовах війни: основні задання та напрямки діяльності»

м. Київ,

червень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут психології імені Г.С. Костюка Українська Асоціація організаційних психологів та психологів праці

55.

Всеукраїнські Прокопенківські читання «Освіта збереже Україну»

м. Київ,

червень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Харківський національний педагогічний університет

імені Г.С. Сковороди

56.

ХХХІІІ Міжнародна наукова конференція «Мова і культура імені проф. Сергія Бураго»

м. Київ,

червень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Інститут мовознавства НАН України імені

О.А. Потебні

57.

ХХIV Міжнародна наукова психологічна конференція «Психологічні проблеми творчості»

м. Київ,

липень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут психології імені Г.С. Костюка

58.

V міжнародна літня наукова online-школа «Адаптивні процеси в освіті: цифрові виклики»

м. Київ,

липень

Відділення вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

59.

Всеукраїнська науково-прак-тична інтернет-конференція: «Психологічні засоби протидії негативним наслідкам війни»

м. Київ,

липень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут психології імені Г.С. Костюка

60.

VІ Всеукраїнський відкритий науково-практичний онлайн-форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії»

м. Київ,

вересень

 

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут цифровізації освіти

Національний центр «Мала академія наук України»

 

61.

Науково-практична конференція «Історія у психологічному вимірі: особистість, культура, нація»

м. Київ,

вересень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут соціальної та політичної психології

Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України

62.

ІІ Всеукраїнська конференція з Адиктології

м. Київ,

вересень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Девізіон «Адиктологія» НПА

63.

Всеукраїнська науково-прак-тична інтернет-конференція з міжнародною участю «Інноваційні підходи до підготовки кваліфікованих робітників: технології, методики, перспективний досвід»

м. Біла Церква, вересень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти

64.

Х Українсько-польський/Поль-сько-український науковий форум «Освіта для цифрової трансформації суспільства»

м. Вінниця,

вересень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Інститут цифровізації

освіти

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Наукове педагогічне

товариство «Польща-Україна»

Академія спеціальної педагогіки імені Марії Ґжеґожевської у Варшаві

Національна спілка журналістів України

65.

ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи»

м. Київ,

вересень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ГО «Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка»

66.

І Всеукраїнська науково-прак-тична конференція з міжнародною участю «Освіта дорослих в Україні та зарубіжжі: досягнення, виклики і перспективи розвитку» (у рамках Тижня освіти дорослих – 2024)

м. Київ,

вересень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Вінницький державний педагогічний університет імені Михай-ла Коцюбинського

Український Інститут підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення і преси Державного комітету телебачення і радіо

67.

V Всеукраїнський відкритий науково-практичний онлайн-форум «Інноваційні трансформації у сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії»

м. Київ,

вересень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Національний центр «Мала академія наук України»

Український держав-ний університет імені Михайла Драгоманова

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти

Науково-педагогічний проєкт «Інтелект України»

68.

ІV Міжнародна науково-прак-тична конференція «Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства»

м. Київ,

жовтень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти

Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління 

Університет прикладних наук Циттау (Німеччина)

Гуманітарно-природ-ничий університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Польща)

Сілезька Академія в Катовіце (Польща)

Академія прикладних наук в Ополє (Польща)

Університет Коменського у Братиславі (Словаччина)

69.

V Міжнародна науково-прак-тична конференція «Обдаровані діти – скарб нації!»

м. Київ,

жовтень

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут обдарованої дитини

70.

Міжнародна науково-практич-на конференція «Неперервна освіта – освіта впродовж життя як світова тенденція: вітчизняний і зарубіжний досвід»

м. Люблін,

Польща,

жовтень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Інститут професійної освіти

Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні

71.

IV Міжнародна науково-прак-тична інтернет-конференція «Світ дидактики: дидактика в сучасному світі»

м. Київ,

жовтень

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут педагогіки

72.

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції»

м. Мукачеве,

жовтень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Мукачівський державний університет Пряшівський універси-тет у Пряшеві (м. Пря-шів, Словаччина)

Науковий університет імені Етвеша Лоранда (м. Будапешт, Угорщина)

Інститут педагогіки і психології Університету імені Яна Кохановського в Кельцах (Республіка Польща)

Академія прикладних наук Стефана Баторія,

м. Скєрнєвіце Республіка Польща)

Гуманітарний-педагогічний фаховий коледж Мукачівського державного університету

73.

ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Теоретико-методологічні засади мистецької освіти: проблеми і перспективи»

м. Умань,

жовтень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»

74.

Міжнародна науково-практич-на конференція «Сучасні проблеми і виклики польських й українських вчителів в умовах миру і війни»

м. Люблін,

Республіка Польща,

жовтень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

імені Івана Зязюна

Інститут професійної освіти

Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні

75.

V Всеукраїнська конференція «Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика і практика»

м. Київ,

жовтень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти

Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти

76.

І Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Сучасна освіта в глобальному і національному вимірах: виклики, загрози, ефективні рішення»

м. Тернопіль,

жовтень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Дрогобицький державний університет імені Івана Франка

Управління освіти і науки Тернопільської ОДА

77.

Науково-практична конференція з міжнародною участю до 140-рiччя з дня народження О.М. Марзеєва «Актуальні питання громадського здоров′я та екологічної безпеки України» (XIX Марзеєвськi читання)

м. Київ,

жовтень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут соціальної та політичної психології

Державна установа «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»

78.

Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек «Читаюча шкільна родина: стратегічне завдання бібліотеки» у рамках Міжнародного місячника шкільних бібліотек

м. Київ

жовтень

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України

79.

Міжнародна науково-практич-на конференція «Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах незалежної України»

м. Київ,

жовтень

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Інститут проблем виховання

80.

Х Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки та психології

м. Київ,

жовтень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

81.

VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Харківський осінній марафон психотехнологій»

м. Київ,

жовтень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

82.

Всеукраїнська науково-практич-на інтернет-конференція «Актуальні підходи до охорони праці в професійній освіті. Концепція «безпеки 360 градусів»

м. Біла Церква,

Київська обл.,

жовтень

Відділення вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти

83.

ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь – 2024» (з міжнародною участю)

м. Київ,

листопад

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут цифровізації освіти

Рада молодих вчених при МОН України,

Офіс підтримки вченого

84.

ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці»

м. Житомир,

листопад

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут цифровізації освіти

Житомирський державний університет

імені Івана Франка

85.

IV Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Мережа шкіл новаторства України: розвиток професійної компетентності керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників у контексті реалізації післядипломної освіти»

м. Київ,

листопад

 

Відділення вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

86.

ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь – 2024» (з міжнародною участю)

м. Київ,

листопад

 

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут соціальної та політичної психології

Інститут цифровізації освіти

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України

ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Державний університет «Житомирська політехніка»

Національний авіаційний університет

87.

V Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості»

м. Київ,

листопад

 

Відділення вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти

88.

XІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу»

м. Київ,

листопад

 

Відділення вищої освіти

Інститут вищої освіти

89.

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Життєві виклики сучасного суспільства в умовах воєнного часу»

м. Київ,

листопад

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут психології імені Г.С. Костюка

90.

IX Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я в умовах війни»

м. Київ,

листопад

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Донецький національний медичний університет імені М. Горького

91.

ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Кіберпсихологія в інформаційному суспільстві: під-тримка, навчання, розвиток»

м. Київ,

жовтень –

листопад

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут психології імені Г.С. Костюка

92.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Економічна поведінка молоді: конструктивні форми та девіації»

м. Київ,

листопад

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Київський національний університет імені Вадима Гетьмана

93.

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи»  

м. Суми,

листопад

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Інститут педагогіки

Українська асоціація дослідників освіти

Сумська обласна державна адміністрація

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

94.

IV Всеукраїнські педагогічні читання пам’яті О.Я. Савченко «Контексти творчості Олек-сандри Яківни Савченко»

м. Київ

листопад

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут педагогіки

95.

Всеукраїнська науково-прак-тична конференція «ХІІ Волошинські читання. Шкільна літературна освіта: традиції і новаторство»

м. Київ,

грудень

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут педагогіки

96.

Науково-практична конференція «Зміст і технології шкільної освіти»

м. Київ,

грудень

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Інститут педагогіки

97.

ХХІІ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О.П. Рудницької «Неперервна педагогічна освіта в Україні і зарубіжних країнах: досвід, інновації, тенденції»

м. Київ,

грудень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

заклади вищої педагогічної освіти

інститути післядипломної педагогічної освіти

Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»

98.

Науково-практична конференція «Зміст і технології шкільної освіти»

м. Київ,

грудень

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Інститут педагогіки

99.

Всеукраїнська науково-прак-тична конференція «Інноваційні практики наукової освіти»

м. Київ,

грудень

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут обдарованої дитини

НЦ «Мала академія наук України»

Кафедра UNESCO з наукової освіти Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

100.   

Х Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина української держави»

м. Київ,

грудень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут соціальної та політичної психології

Асоціація політичних психологів України