НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Структура НАПН України » Установи НАПН України » ДНПБ України імені В.О.Сухомлинського »

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

Державну науково-педагогічну бібліотеку України імені В. О. Сухомлинського (далі – ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) засновано за ініціативи та сприяння Національної академії педагогічних наук України (далі – НАПН України) 30 жовтня 1999 р. відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 2018 «Про створення Державної науково-педагогічної бібліотеки України» унаслідок об’єднання двох спеціальних педагогічних бібліотек: наукової бібліотеки Інституту педагогіки НАПН України та Центральної освітянської бібліотеки Міністерства освіти України. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського є науково-дослідною установою в складі Національної академії педагогічних наук України.

5 листопада 2003 р. відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 664-р бібліотеці було присвоєно ім’я видатного українського педагога Василя Олександровича Сухомлинського.

Очолює установу доктор педагогічних наук, професор, член‑кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України Лариса Дмитрівна Березівська.

Метою діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського як наукової установи загальнодержавного рівня та спеціальної книгозбірні є проведення наукових досліджень із питань бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, інформаційної діяльності, педагогічного джерелознавства й біографіки, історії освіти для науково-інформаційного забезпечення та сприяння здійсненню наукових досліджень у галузі освіти, педагогіки, психології, упровадженню досягнень науки, найкращого досвіду в практику роботи закладів освіти та їхніх структурних підрозділів – бібліотек, а також підвищенню професійного, духовного й культурного рівня педагогічних і науково-педагогічних, наукових працівників, здобувачів освіти та інших категорій користувачів.

Пріоритетними напрямами діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського є:

 • проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень із питань галузевого бібліотекознавства, бібліографознавста, книгознавства, педагогічного джерелознавства, інформаційної діяльності, біографіки, історії освіти, сухомлиністики;
 • формування національного галузевого інформаційного ресурсу шляхом розвитку корпоративних зв’язків між бібліотеками мережі та інтеграція їх у глобальний інформаційний простір;
 • здійснення науково-інформаційного забезпечення розвитку освіти, педагогіки, психології;
 • координація та науково-методичне забезпечення функціонування мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України;
 • розвиток соціокультурної діяльності й міжнародного співробітництва.
У ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського функціонують такі наукові та бібліотечні підрозділи:
 • відділ формування інформаційних ресурсів;
 • відділ зберігання фонду та обслуговування користувачів;
 • відділ науково-освітніх інформаційних ресурсів;
 • відділ науково-методичної, соціокультурної та міжнародної діяльності;
 • відділ наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;
 • відділ педагогічного джерелознавства та біографістики;
 • відділ цифрових технологій і компʼютерного забезпечення.

  Із метою активізації роботи з науковою молоддю в установі 2016 р. створено Раду молодих вчених.

  Співробітниками ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського розроблено теоретико-методологічні й організаційні засади системи науково-інформаційного забезпечення освіти України. Одержані наукові результати відображено в майже 2 тис. праць (монографії, словники, методичні рекомендації, практичні посібники, оглядові та довідкові видання, аналітичні й реферативні матеріали, статті) та  апробовано під час участі працівників установи в науково-практичних заходах різного рівня.

  Універсальний книжковий фонд бібліотеки налічує приблизно 600 тис. документів на традиційних й електронних носіях. Особлива частина фонду (28 081 документ) – це рідкісні видання, документи психологічного, педагогічного та історико-культурного напряму XVII – початку XX ст. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1709 від 19 грудня 2001 р. видання 1850–1917 рр. віднесено до національного культурного надбання України.

  В установі функціонують: загальний і дисертаційний читальні зали, читальний зал Фонду В. О. Сухомлинського, кабінет бібліотекознавства, персональний та міжбібліотечний абонемент. Із 2016 р. для розкриття й популяризації наукового об’єкта, що становить національне надбання, працює кімната-музей рідкісної книги як творча лабораторія, де здійснюється науково-дослідна, культурно-освітня та виставково-експозиційна діяльність. Створено Пункт європейської інформації «Все про Європу» за підтримки програми ЄС Еразмус+ (Жан Моне) (2017 р.), розгорнуто музейну експозицію «ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського: історія і сучасність» (2018 р.). На базі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського діє Українська асоціація імені Василя Сухомлинського (голова – О. Я. Савченко, члени Бюро асоціації – О. В. Сухомлинська, Л. Д. Березівська).

  Результати діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського в інформаційному просторі презентує двомовний портал, через який надано доступ до галузевих ресурсів (Науково-педагогічна електронна бібліотека, електронний каталог, віртуальні інформаційно-бібліографічні ресурси), міжнародних баз даних тощо. Сформовано галузевий сегмент у загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» та Українському реферативному журналі «Джерело».

  Бібліотека надає такі послуги: електронна доставка документів, замовлення документів через електронний каталог на бронеполицю, довідково-консультаційна служба «Запитай бібліотекаря», індексування документів за УДК, інформаційний супровід масових заходів тощо.

  Розроблено систему науково-практичних, культурно-освітніх і художньо-мистецьких заходів (книжкові тематичні та персональні виставки, літературно-музичні композиції, зустрічі з діячами освіти, культури). Бібліотека проводить педагогічні ради, презентації, співпрацює з громадськими організаціями (Українською асоціацією імені Василя Сухомлинського, Українською бібліотечною асоціацією, Українським товариством Януша Корчака, громадською спілкою «Українська асоціація освіти дорослих»), науковими інститутами НАПН України, закладами освіти, КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді», Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського та іншими бібліотеками, Педагогічним музеєм України.

  Започатковано науково-практичні проекти: науково-педагогічний лекторій «Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку освіти й науки» (автор ідеї та організатор проекту – Л. Д. Березівська, координатор – С. В. Лапаєнко), постійно діючий науково-методологічний семінар «Наукова бібліотека та якість сучасної освіти» (науковий керівник проекту – Л. Д. Березівська), «Бібліометрика педагогічної науки», «Національна академія педагогічних наук України» (автор ідеї та організатор проекту –  Л. Д. Березівська, координатор – Л. І. Страйгородська).

  Створено електронні наукові періодичні видання, головним редактором яких є директор бібліотеки, доктор педагогічних наук, професор, член‑кореспондент НАПН України Л. Д. Березівська: «Науково-педагогічні студії», «Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського».

  Контактна інформація:
  04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9
  тел.: +380 (44) 467-2214
  тел/факс: +380 (044) 239-1103
  e-mail: dnpb@i.ua
  web: dnpb.gov.ua