НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Структура НАПН України » Установи НАПН України » Інститут проблем виховання »

Інститут проблем виховання НАПН України

Інститут проблем виховання створено в 1997 році. У восьми лабораторіях Інституту працює 63 наукових співробітника, з них – 14 докторів і 34 кандидатів наук, які досліджують проблеми виховання і розвитку підростаючої особистості за трьома напрямами: теорія і методика виховання, соціальна педагогіка і соціальна робота та теоретико-методологічні основи дошкільної освіти.

Директор Інституту – Іван Дмитрович Бех,  дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор.

Тематика наукових досліджень Інституту передбачає розроблення фундаментальних теоретико-методологічних аспектів виховного процесу та актуальних проблем модернізації його змісту, оновлення форм і методів виховання дітей та учнівської молоді. Особливістю наукової діяльності Інституту є інтегровані дослідження інноваційних особистісно орієнтованих технологій, спрямованих на морально-духовний розвиток особистості в дошкільний та шкільний період її життєдіяльності.

Інститут – знаний і шанований заклад, відповідальний за модернізацію змісту, гуманізацію цілей, осучаснення виховних технологій сімейного, дошкільного, фізичного, трудового, морального, екологічного й естетичного виховання. Його діяльність здійснюється, виходячи з логіки розвитку теорії виховання, а також з урахуванням соціального замовлення Міністерства освіти і науки України та інших зацікавлених установ.

В Інституті працюють докторантура та аспірантура, діє спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Інститут є засновником таких періодичних наукових видань: збірники наукових праць: «Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді», «Теорія та методика хортингу»; журнали: «Мистецтво та освіта» (фахові видання).

Наразі перспективними напрямами подальших досліджень Інституту проблем виховання НАПН України є:

  • національно-патріотичне та громадянське виховання дітей та молоді;
  • розвиток дитини раннього віку; виховання у дошкільника вікової зрілості;
  • формування фізичної активності та здорового способу життя;
  • поліхудожній розвиток особистості;
  • виховання особистості у безпечному і відкритому середовищі дитячих, молодіжних об’єднань та закладів освіти;
  • інноваційні технології соціально-педагогічної допомоги вразливим групам населення;
  • виховний потенціал позашкільної освіти у розвитку компетентностей особистості, екологічна освіта дітей та молоді у контексті забезпечення сталого розвитку суспільства тощо.

Контактна інформація:

04060, м. Київ, вул. М. Берлінського, 9
e-mail: ipv_info@ukr.net, ipv.apnu@ukr.net
web: ipv.org.ua
fb: www.facebook.com/ipv.org.ua  

тел. +380(44)455-5338 
факс +380(44)440-2525