НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Видавнича діяльність » Наукова періодика »

НАУКОВА ПЕРІОДИКА НАПН УКРАЇНИ

Національна академія педагогічних наук України

Вісник Національної академії педагогічних наук України

Вид видання: електронне, журнал

Засновник (співзасновники): Національна академія педагогічних наук України

Рік заснування: 2019 р.

Періодичність: 2 рази на рік. Публікація матеріалів у межах випусків здійснюється безперервно до 1 липня (1 випуск) та до 31 грудня (2 випуск).

ISSN: 2707-305X (Online), ISSN-L 2707-305X

Мова (мови) видання: українська, англійська

DOI: 10.37472/2707-305X

Education: Modern Discourses

Вид видання: друковане, журнал

Засновник (співзасновники): Національна академія педагогічних наук України

Рік заснування: 2018 р.

Періодичність: 1 раз на рік

ISSN: 2617-3107 (Print), 2617-7811 (Online), ISSN-L 2617-3107

Мова (мови) видання: англійська

Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 27.09.2021 р. № 1017, категорія «Б» (педагогічні науки, спеціальність – 011)

DOI: 10.32405/2617-3107

Інститут педагогіки НАПН України

Український педагогічний журнал

Вид видання: друковане, журнал

Засновник (співзасновники): Інститут педагогіки НАПН України

Рік заснування: 2014 р.

Періодичність: 4 рази на рік

ISSN: 2411-1317 (Print), 2411-7420 (Online), ISSN-L 2411-1317

Мова (мови) видання: українська, англійська, російська

Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 17.03.2020 р. № 409, категорія «Б» (педагогічні науки, спеціальності – 011, 013, 014, 015)

DOI: 10.32405/2411-1317

Проблеми сучасного підручника

Вид видання: друковане, збірник

Засновник (співзасновники): Інститут педагогіки НАПН України

Рік заснування: 2002 р.

Періодичність: 2 рази на рік

ISSN: 2411-1309 (Print), 2411-7447 (Online), ISSN-L 2411-1309

Мова (мови) видання: українська, російська, англійська

Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 17.03.2020 р. № 409, категорія «Б» (педагогічні науки, спеціальності – 011, 012, 013, 014, 015, 231)

DOI: 10.32405/2411-1309

Педагогічний дискурс

Вид видання: друковане, збірник

Засновник (співзасновники): Інститут педагогіки НАПН України, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

Рік заснування: 2007 р.

Періодичність: 2 рази на рік

ISSN: 2309-9127 (Print), 2313-8769 (Online), ISSN-L 2309-9127

Мова (мови) видання: українська, російська, англійська, польська

Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 02.07.2020 р. № 886, категорія «Б» (педагогічні науки, спеціальності – 011, 012, 013, 014, 015, 016)

DOI: 10.31475/ped.dys

Studies in Comparative Education

Вид видання: друковане, журнал

Засновник (співзасновники): Інститут педагогіки НАПН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Рік заснування: 2009 р.

Періодичність: 2 рази на рік

ISSN 2306-5532 (Print), 2312-1904 (Online), ISSN-L 2306-5532

Мова (мови) видання: англійська

Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 07.05.2019 р. № 612, категорія «Б» (педагогічні науки, спеціальності – 011, 015)

DOI: 10.31499/2306-5532

Історико-педагогічний альманах

Вид видання: друковане, альманах

Засновник (співзасновники): Інститут педагогіки НАПН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Рік заснування: 2004 р.

Періодичність: 2 рази на рік

ISSN: 2307-4833 (Print), ISSN-L 2307-4833

Мова (мови) видання: українська, російська, англійська, польська

Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 06.03.2015 р. № 261, категорія «В» (педагогічні науки) до 12.03.2020 р.

DOI: 10.31499/2307-4833

Народна освіта

Вид видання: електронне

Засновник (співзасновники): Інститут педагогіки НАПН України, КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», Міжнародний освітній фонд імені Ярослава Мудрого

Рік заснування: 2007 р.

Періодичність: 3 рази на рік

Мова (мови) видання: українська, англійська, російська

Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 07.10.2015 р. № 1021, категорія «В» (педагогічні науки) до 12.03.2020 р.

Педагогічна освіта: теорія і практика

Вид видання: друковане, збірник

Засновник (співзасновники): Інститут педагогіки НАПН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Рік заснування: 1996 р.

Періодичність: 2 рази на рік

ISSN: 2309-9763 (Print), ISSN-L 2309-9763

Мова (мови) видання: українська, російська, англійська, польська

Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 21.12.2015 р. № 1328, категорія «В» (педагогічні науки) до 12.03.2020 р.

DOI: 10.32626/2309-9763

Комп’ютер у школі та сім’ї

Вид видання: друковане, журнал

Засновник (співзасновники): Інститут педагогіки НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, ТОВ «Редакція науково-методичного журналу «Комп’ютер у школі та сім’ї»

Рік заснування: 1998 р.

Періодичність: 4 рази на рік

ISSN: 2307-9851 (Print), ISSN-L 2307-9851

Мова (мови) видання: українська, російська, англійська

Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 29.09.2014 р. № 1081, категорія «В» (педагогічні науки) до 12.03.2020 р.

Українська мова і література в школі

Вид видання: друковане, журнал

Засновник (співзасновники): Інститут педагогіки НАПН України

Рік заснування: 1997 р.

Періодичність: 6 разів на рік

Мова (мови) видання: українська

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Технології розвитку інтелекту

Вид видання: електронне

Засновник (співзасновники): Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Рік заснування: 2011 р.

Періодичність: 4 рази на рік

ISSN: 2223-0521 (Online), ISSN-L 2223-0521

Мова (мови) видання: українська, англійська, польська, російська

Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 17.03.2020 р. № 409, категорія «Б» (психологічні науки, спеціальності – 053)

DOI: 10.31108/3

Психологічний часопис

Вид видання: друковане, журнал

Засновник (співзасновники): Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Асоціація з підтримки науки та інновацій (Французька Республіка)

Рік заснування: 2014 р.

Періодичність: 12 разів на рік

ISSN: 2414-0023 (Print), 2414-004X (Online), ISSN-L 2414-0023

Мова (мови) видання: українська, англійська, французька, російська

Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 17.03.2020 р. № 409, категорія «Б» (психологічні науки, спеціальності – 053)

DOI: 10.31108/1

Організаційна психологія. Економічна психологія

Вид видання: друковане, журнал

Засновник (співзасновники): Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Українська асоціація організаційних психологів та психологів праці

Рік заснування: 2004 р.

Періодичність: 4 рази на рік

ISSN: 2411-3190 (Print), ISSN-L 2411-3190

Мова (мови) видання: українська, російська, англійська

Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 17.03.2020 р. № 409, категорія «Б» (психологічні науки, спеціальності – 053)

DOI: 10.31108/2

Актуальні проблеми психології, у 14 томах

Вид видання: друковане, збірник

Засновник (співзасновники): Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Рік заснування: 2003 р.

Періодичність: 3-4 рази на рік

ISSN: 2072-4772 (Print), ISSN-L 2072-4772

Мова (мови) видання: українська, російська, англійська

Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 07.10.2015 р. №1021, категорія «В» (психологічні науки) до 12.03.2020 р.

Проблеми сучасної психології

Вид видання: друковане, збірник

Засновник (співзасновники): Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Рік заснування: 2008 р.

Періодичність: 4 рази на рік

ISSN: 2227-6246 (Print), 2663-6956 (Online), ISSN-L 2227-6246

Мова (мови) видання: українська, російська, англійська, польська, німецька, чеська

Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 28.12.2019 р. № 1643, категорія «Б» (психологічні науки, спеціальність – 053)

DOI: 10.32626/2227-6246

Проблеми сучасної психології

Вид видання: друковане, збірник

Засновник (співзасновники): Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Запорізький національний університет

Рік заснування: 2012 р.

Періодичність: 2 рази на рік

ISSN: 2310-4368 (Print), 2524-2458 (Online), ISSN-L 2310-4368

Мова (мови) видання: українська, англійська

Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 02.07.2020 р. № 886, категорія «Б» (психологічні науки, спеціальності – 053)

DOI: 10.26661/pspsihol-2310-4368

Психологія і особистість

Вид видання: друковане, журнал

Засновник (співзасновники): Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Рік заснування: 2011 р.

Періодичність: 2 рази на рік

ISSN: 2226-4078 (Print), 2410-3527 (Online), ISSN-L 2226-4078

Мова (мови) видання: українська, англійська, польська, німецька

Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 17.03.2020 р. № 409, категорія «Б» (психологічні науки, спеціальності – 053)

DOI: 10.33989/2226-4078

Освіта та розвиток обдарованої особистості

Вид видання: друковане, журнал

Засновник (співзасновники): Національна академія педагогічних наук України, Інститут обдарованої дитини НАПН України, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Рік заснування: 2012 р.

Періодичність: 4 рази на рік

ISSN: 2309-3935 (Print), ISSN-L 2309-3935

Мова (мови) видання: українська, англійська, російська

Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 02.07.2020 р. № 886, категорія «Б» (педагогічні науки, спеціальності – 011)

DOI: 10.32405/2309-3935

Директор школи, ліцею, гімназії

Вид видання: друковане, журнал

Засновник (співзасновники): Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Міністерство освіти і науки України, Благодійна організація «Центр сприяння суспільному розвитку ім. Миколи Пирогова»

Рік заснування: 1999 р.

Періодичність: 6 разів на рік

ISSN: 2309-7744 (Print), ISSN-L 2309-7744

Мова (мови) видання: українська, російська, англійська, польська, німецька, французька

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Comparative Professional Pedagogy

Вид видання: друковане, журнал

Засновник (співзасновники):Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Хмельницький національний університет

Рік заснування: 2011 р.

Періодичність: 4 рази на рік

ISSN: 2308-4081 (Print), 2353-9518 (Online), ISSN-L 2308-4081

Мова (мови) видання: англійська

Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 02.07.2020 р. № 886, категорія «Б» (педагогічні науки, спеціальності – 011, 014, 015, 016)

DOI: 10.2478/rpp

Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи

Вид видання: друковане, збірник

Засновник (співзасновники):Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Рік заснування: 2009 р.

Періодичність: 2 рази на рік

ISSN: 2308-6386 (Print), ISSN-L 2308-6386

Мова (мови) видання: українська, англійська, польська

Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 02.07.2020 р. № 886, категорія «Б» (педагогічні науки, спеціальності – 011, 015)

DOI: 10.21257/АЕ

Естетика і етика педагогічної дії

Вид видання: друковане, збірник

Засновник (співзасновники):Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Рік заснування: 2011 р.

Періодичність: 2 рази на рік

ISSN: 2226-4051 (Print), 2616-6631 (Online), ISSN-L 2226-4051

Мова (мови) видання: українська, англійська, польська, німецька, французька, румунська, словацька, чеська, болгарська, литовська, фінська, данська

Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 02.07.2020 р. № 886, категорія «Б» (педагогічні науки, спеціальності – 011)

DOI: 10.33989/2226-4051

Імідж сучасного педагога

Вид видання: електронне

Засновник (співзасновники):Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського

Рік заснування: 2017 р.

Періодичність: 6 разів на рік

ISSN: 2522-9729 (Online), ISSN-L 2522-9729

Мова (мови) видання: українська, англійська, польська, російська

Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 02.07.2020 р. № 886, категорія «Б» (педагогічні науки, спеціальності – 011)

DOI: 10.33272/2522-9729

Інститут проблем виховання НАПН України

Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді

Вид видання: друковане, збірник

Засновник (співзасновники):Інститут проблем виховання НАПН України

Рік заснування: 1999 р.

Періодичність: 1 раз на рік

ISSN: 2308-3778 (Print), 2411-0361 (Online), ISSN-L 2308-3778

Мова (мови) видання: українська, англійська, російська

Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 02.07.2020 р. № 886, категорія «Б» (педагогічні науки, спеціальності – 011, 012, 231)

DOI: 10.32405/2308-3778

Мистецтво та освіта

Вид видання: друковане, журнал

Засновник (співзасновники):Інститут проблем виховання НАПН України, Інститут обдарованої дитини НАПН України

Рік заснування: 1996 р.

Періодичність: 4 рази на рік

ISSN: 2308-8885 (Print), ISSN-L 2308-8885

Мова (мови) видання: українська, англійська, російська

Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 02.07.2020 р. № 886, категорія «Б» (педагогічні науки, спеціальності – 011, 012, 013, 014, 015)

DOI:10.32405/2308-8885

Теорія і методика хортингу

Вид видання: друковане, збірник

Засновник (співзасновники):Інститут проблем виховання НАПН України, Всеукраїнська громадська організація «Українська федерація хортингу»

Рік заснування: 2014 р.

Періодичність: 2 рази на рік

ISSN: 2410-5317 (Print), ISSN-L 2410-5317

Мова (мови) видання: українська, англійська, російська

Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 07.10.2015 р. № 1021, категорія «В» (педагогічні науки) до 12.03.2020 р.

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

Особлива дитина: навчання і виховання

Вид видання: друковане, журнал

Засновник (співзасновники):Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, Державне інформаційно-виробниче підприємство видавництво «Педагогічна преса»

Рік заснування: 1995 р.

Періодичність: 4 рази на рік

ISSN: 2312-2781 (Print), ISSN-L 2312-2781

Мова (мови) видання: українська, англійська

Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 21.12.2015 р. № 1328, категорія «В» (педагогічні, психологічні науки) до 12.03.2020 р.

DOI: 10.33189/2312-2781

Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови

Вид видання: друковане, збірник

Засновник (співзасновники):Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

Рік заснування: 2000 р.

Періодичність: 1 раз на рік

ISSN: 2313-4011 (Print), ISSN-L 2313-4011

Мова (мови) видання: українська, англійська

Внесення до Переліку наукових фахових видань України: накази МОН України від 09.03.2016 р. № 241 та від 10.05.2017 р. № 693, категорія «В» (педагогічні, психологічні науки) до 12.03.2020 р.

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Наукові студії із соціальної та політичної психології

Вид видання: друковане, збірник

Засновник (співзасновники): Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Рік заснування: 1995 р.

Періодичність: 2 рази на рік

ISSN: 2309-8287 (Print), 2706-9672 (Online), ISSN-L 2309-8287

Мова (мови) видання: українська, англійська

Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 02.07.2020 р. № 886, категорія «Б» (психологічні науки, спеціальності – 053)

DOI: 10.33120/ssj

Проблеми політичної психології

Вид видання: друковане, збірник

Засновник (співзасновники): Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Асоціація політичних психологів України

Рік заснування: 1995 р.

Періодичність: 1 раз на рік

ISSN: 2411-1449 (Print), ISSN-L 2411-1449

Мова (мови) видання: українська, російська, англійська, польська, італійська

Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 02.07.2020 р. № 886, категорія «Б» (психологічні науки, спеціальності – 053)

DOI: 10.33120/popp

Психологічні науки: проблеми і здобутки

Вид видання: друковане, збірник

Засновник (співзасновники): Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Приватний вищий навчальний заклад «Київський міжнародний університет»

Рік заснування: 2004 р.

Періодичність: 2 рази на рік

ISSN: 2522-4093 (Print), ISSN-L 2522-4093

Мова (мови) видання: українська, російська, англійська

Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 10.05.2017 р. № 693, категорія «В» (психологічні науки) до 12.03.2020 р.

Психологічні перспективи

Вид видання: друковане, журнал

Засновник (співзасновники): Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі України

Рік заснування: 2001 р.

Періодичність: 2 рази на рік

ISSN: 2227-1376 (Print), 2308-3743 (Online), ISSN-L 2227-1376

Мова (мови) видання: українська, англійська, російська

Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 02.07.2020 р. № 886, категорія «Б» (психологічні науки, спеціальності – 053)

DOI: 10.29038/2227-1376

Інститут вищої освіти НАПН України

Університети і лідерство

Вид видання:електронне, журнал

Засновник (співзасновники):Інститут вищої освіти НАПН України

Рік заснування:2015 р.

Періодичність: 2 рази на рік

ISSN: 2520-6702 (Online), ISSN-L 2520-6702

Мова (мови) видання: українська, англійська

Внесення до Переліку наукових фахових видань України: : накази МОН України від 17.03.2020 р. № 409 та від 02.07.2020 р. № 886, категорія «Б» (педагогічні, філософські науки, спеціальності – 011, 033)

DOI: 10.31874/2520-6702

Філософія освіти

Вид видання: друковане, журнал

Засновник (співзасновники): Інститут вищої освіти НАПН України, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Рік заснування: 2005 р.

Періодичність: 2 рази на рік

ISSN: 2309-1606 (Print), 2616-7662 (Online), ISSN-L 2309-1606

Мова (мови) видання: українська, російська, англійська

Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 17.03.2020 р. № 409, категорія «Б» (філософські науки, спеціальності – 033)

DOI: 10.31874/2309-1606

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Інформаційні технології і засоби навчання

Вид видання: електронне

Засновник (співзасновники): Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти», Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»

Рік заснування: 2006 р.

Періодичність: 6 разів на рік

ISSN: 2076-8184 (Online), ISSN-L 2076-8184

Мова (мови) видання: українська, англійська, російська

Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 18.12.2018 р. № 1412, категорія «А» (педагогічні науки (13.00.02–13.00.10), спеціальності – 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 126)

DOI: 10.33407/itlt

Інформаційні технології в освіті

Вид видання: друковане; збірник

Засновник (співзасновники): Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Херсонський державний університет

Рік заснування: 2008 р.

Періодичність: 4 рази на рік

ISSN: 1998-6939 (Print), 2306-1707 (Online), ISSN-L 1998-6939

Мова (мови) видання: українська, російська, англійська

Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 17.03.2020 р. № 409, категорія «Б» (педагогічні науки, спеціальності – 011)

DOI: 10.14308/ite

Комп’ютер у школі та сім’ї

Вид видання: друковане, журнал

Засновник (співзасновники): Інститут педагогіки НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, ТОВ «Редакція науково-методичного журналу «Комп’ютер у школі та сім’ї»

Рік заснування: 1998 р.

Періодичність: 4 рази на рік

ISSN: 2307-9851 (Print), ISSN-L 2307-9851

Мова (мови) видання: українська, російська, англійська

Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 29.09.2014 р. № 1081, категорія «В» (педагогічні науки) до 12.03.2020 р.

Лідер. Еліта. Суспільство

Вид видання: друковане, журнал

Засновник (співзасновники): Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Рік заснування: 2017 р.

Періодичність: 4 рази на рік

ISSN: 2616-3241 (Print), ISSN-L 2616-3241

Мова (мови) видання: українська, англійська

DOI: 10.20998/2616-3241

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

Професійна педагогіка (попередня назва – Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка)

Вид видання: друковане, збірник

Засновник (співзасновники): Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

Рік заснування: 2011 р.

Періодичність: 2 рази на рік

ISSN: 2223-5752 (Print), 2617-1759 (Online), ISSN-L 2223-5752

Мова (мови) видання: українська, англійська

Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 17.03.2020 р. № 409, категорія «Б» (педагогічні науки, спеціальності – 011, 015)

DOI: 10.32835/2223-5752

Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент

Вид видання: друковане; збірник

Засновник (співзасновники): Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Приватний заклад вищої освіти «Арт академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі»

Рік заснування: 2006 р.

Періодичність: 1 раз на рік

ISSN: 2410-4434 (Print), 2707-3033 (Online), ISSN-L 2410-4434

Мова (мови) видання: українська, російська, англійська, польська

Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 29.12.2014 р. № 1528, категорія «В» (педагогічні науки)до 12.03.2020 р.

DOI: 10.37041/2410-4434

Професійна освіта

Вид видання: друковане, журнал

Засновник (співзасновники): Національна академія педагогічних наук України, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

Рік заснування: 1997 р.

Періодичність: 4 рази на рік

Мова (мови) видання: українська

Інститут обдарованої дитини НАПН України

Освіта та розвиток обдарованої особистості

Вид видання: друковане, журнал

Засновник (співзасновники): Національна академія педагогічних наук України, Інститут обдарованої дитини НАПН України, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Рік заснування: 2012 р.

Періодичність: 4 рази на рік

ISSN: 2309-3935 (Print), ISSN-L 2309-3935

Мова (мови) видання: українська, англійська, російська

Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 02.07.2020 р. № 886, категорія «Б» (педагогічні науки, спеціальності – 011)

DOI: 10.32405/2309-3935

Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи

Вид видання: друковане, збірник

Засновник (співзасновники): Інститут обдарованої дитини НАПН України

Рік заснування: 2005 р.

Періодичність: 2 рази на рік

ISSN: 2413-4139 (Print), ISSN-L 2413-4139

Мова (мови) видання: українська, англійська, російська

Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 02.07.2020 р. № 886, категорія «Б» (педагогічні науки, спеціальності – 011)

DOI: 10.32405/2413-4139

Мистецтво та освіта

Вид видання: друковане, журнал

Засновник (співзасновники):Інститут проблем виховання НАПН України, Інститут обдарованої дитини НАПН України

Рік заснування: 1996 р.

Періодичність: 4 рази на рік

ISSN: 2308-8885 (Print), ISSN-L 2308-8885

Мова (мови) видання: українська, англійська, російська

Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 02.07.2020 р. № 886, категорія «Б» (педагогічні науки, спеціальності – 011, 012, 013, 014, 015)

DOI: 10.32405/2308-8885

Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти»

Інформаційні технології і засоби навчання

Вид видання: електронне

Засновник (співзасновники): Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти», Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»

Рік заснування: 2006 р.

Періодичність: 6 разів на рік

ISSN: 2076-8184 (Online), ISSN-L 2076-8184

Мова (мови) видання: українська, англійська, російська

Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 18.12.2018 р. № 1412, категорія «А» (педагогічні науки (13.00.02–13.00.10), спеціальності – 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 126)

DOI: 10.33407/itlt

Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні науки»

Вид видання: друковане, збірник

Засновник (співзасновники): Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти»

Рік заснування: 2005 р.

Періодичність: 4 рази на рік

ISSN: 2218-7650 (Print), ISSN-L 2218-7650

Мова (мови) видання: українська, англійська, польська

Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 28.12.2019 р. № 1643, категорія «Б» (педагогічні науки, спеціальності – 011, 012, 013, 014, 015, 016)

DOI:10.32405/2218‐7650

Вісник післядипломної освіти. Серія «Соціальні та поведінкові науки»

Вид видання: друковане, збірник

Засновник (співзасновники): Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти»

Рік заснування: 2005 р.

Періодичність: 4 рази на рік

ISSN: 2522-9931 (Print), 2522-994X (Online), ISSN-L 2522-9931

Мова (мови) видання: українська, англійська, польська

Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 22.12.2016 р. № 1604, категорія «В» (психологічні науки) до 12.03.2020 р.

DOI: 10.32405/2522-9931

Вісник післядипломної освіти. Серія «Управління та адміністрування»

Вид видання: друковане, збірник

Засновник (співзасновники): Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти»

Рік заснування: 2005 р.

Періодичність: 4 рази на рік

ISSN: 2522-9958 (Print), 2522-9966 (Online), ISSN-L 2522-9958

Мова (мови) видання: українська, англійська, польська

Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 02.07.2020 р. № 886, категорія «Б» (державне управління, спеціальності – 281)

DOI: 10.32405/2522-9958

Теорія та методика управління освітою

Вид видання: електронне

Засновник (співзасновники): Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти»

Рік заснування: 2008 р.

Періодичність: 2 рази на рік

ISSN: 2310-2411 (Online), ISSN-L 2310-2411

Мова (мови) видання: українська, російська, англійська

Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 29.09.2014 р.№ 1081, категорія «В» (педагогічні) до 12.03.2020 р.

Післядипломна освіта в Україні

Вид видання: друковане, журнал

Засновник (співзасновники): Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти»

Рік заснування: 2000 р.

Періодичність: 6 разів на рік

Мова (мови) видання: українська, російська, англійська, французька, німецька, японська

Простір арт-терапії

Вид видання: друковане, збірник

Засновник (співзасновники): Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти», Громадська організація «Арт-терапевтична асоціація»

Рік заснування: 2007 р.

Періодичність: 2 рази на рік

ISSN: 2310-3159 (Print), ISSN-L 2310-3159

Мова (мови) видання: українська, російська

Науковий вісник УМО. Серія. Педагогіка

Вид видання: електронне

Засновник (співзасновники): Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти»

Рік заснування: 2015 р.

Періодичність: 2 рази на рік

ISSN: 2522-1299 (Online), ISSN-L 2522-1299

Мова (мови) видання: українська, англійська, польська, словацька, російська

Науковий вісник УМО. Серія. Економіка та управління

Вид видання: електронне

Засновник (співзасновники): Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти», Інженерний інститут Запорізького національного університету

Рік заснування: 2015 р.

Періодичність: 2 рази на рік

ISSN: 2522-1280 (Online), ISSN-L 2522-1280

Мова (мови) видання: українська, англійська, польська, російська

ScienceRise: Pedagogical Education

Вид видання: друковане, журнал

Засновник (співзасновники): Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти», Приватне підприємство «Технологічний Центр»

Рік заснування: 2016 р.

Періодичність: 12 разів на рік

ISSN: 2519-4976(Print), 2519-4984(Online), ISSN-L 2519-4976

Мова (мови) видання: українська, англійська, німецька, польська, російська

Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 02.07.2020 р. № 886, категорія «Б» (педагогічні науки, спеціальності – 011, 012, 013, 014, 015, 016)

DOI: 10.15587/2519-4984

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського

Науково-педагогічні студії

Вид видання: електронне

Засновник (співзасновники):Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

Рік заснування: 2017 р.

Періодичність: 1 раз на рік

ISSN: 2663-5739 (Online), ISSN-L 2663-5739

Мова (мови) видання: українська, англійська

DOI: 10.32405/2663-5739