НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Освітня діяльність » Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти »

Підготовка здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня

вищої освіти у наукових установах НАПН України 

Назва наукової установи

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

Наказ МОН України про ліцензування освітньої діяльності

Інститут педагогіки

01 Освіта/Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

Наказ МОН України від 21 серпня 2023 р. № 380-л

01 Освіта/Педагогіка

013 Початкова освіта

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)

Інституту психології імені Г.С. Костюка

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Наказ МОН України від 13 грудня 2021 р. № 275-л

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

01 Освіта/Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

Наказ МОН України від 27 вересня 2021 р. № 189-л

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Інститут проблем виховання

01 Освіта/Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

Наказ МОН України від 6 серпня 2021 р. № 121-л

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

01 Освіта/Педагогіка

016 Спеціальна освіта

Наказ МОН України від 13 грудня 2021 р. № 275-л

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Інститут соціальної та політичної психології

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Наказ МОН України від 13 грудня 2021 р. № 275-л

Інститут вищої освіти

01 Освіта/Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

Наказ МОН України від 27 вересня 2021 р. № 189-л

Інститут цифровізації освіти

01 Освіта/Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

Наказ МОН України від 23 травня 2022 р. № 85-л

Інститут професійної

01 Освіта/Педагогіка

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Наказ МОН України від 29 березня 2022 р. № 56-л

Інститут обдарованої дитини

01 Освіта/Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

Наказ МОН України від 27 вересня 2021 р. № 189-л

ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"

01 Освіта/Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

Наказ МОН України від 12 квітня 2021 р. № 42-л

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

 

Освітньо-наукові програми наукових установ НАПН України,

за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 

Назва наукової установи НАПН України

Галузь знань

Спеціальність

Назва

освітньо-наукової програми

Гарант освітньо-наукової програми

Інститут педагогіки

01 Освіта/

Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

Освітньо-наукова програма доктра філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки»

Малихін Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України

01 Освіта/

Педагогіка

013 Початкова освіта

Початкова освіта

Онопрієнко Оксана Володимирівна,

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу початкової освіти імені О.Я. Савченко Інституту педагогіки НАПН України

01 Освіта/

Педагогіка

014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)

Середня освіта

Назаренко ТетянаГеннадіївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України

Інститут психології імені Г.С. Костюка

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Психологія розвитку особистості у сучасному соціокультурному та освітньому просторі

Грись Антоніна Михайлівна,

доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії психології соціально дезадаптованих неповнолітніх Інституту психології імені Г.С. Костюка

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

01 Освіта/ Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

Педагогічна освіта і освіта дорослих в Україні і зарубіжжі

Вовк Мирослава Петрівна,

доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Психологія праці та психологічний супровід освіти дорослих

Радзімовська Оксана Віталіївна,

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Інститут проблем виховання

01 Освіта/ Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

Освітні, педагогічні науки

Журба Катерина Олександрівна,

доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії морального, громадянського та міжкультурного виховання Інституту проблем виховання НАПН України

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

Соціальна робота з дітьми та молоддю

Федорченко Тетяна Євгенівна,

доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН України

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені МиколиЯрмаченка

01 Освіта/ Педагогіка

016 Спеціальна освіта

Спеціальна педагогіка

Засенко В′ячеслав Васильович,

доктор педагогічних наук, професор, радник директора Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Спеціальна психологія

Прохоренко Леся Іванівна,

доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

Інститут соціальної та політичної психології

05 Соціальні та поведінкові науки 

053 Психологія

Доктор філософії з психології

Кочубейник Ольга Миколаївна,

доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії психології політико-правових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Інститут вищої освіти

01 Освіта/ Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

Політика і лідерство у вищій освіті

Таланова Жаннета Василівна,

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент, головний науковий співробітник відділу забезпечення якості вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України

01 Освіта/ Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

Викладання і навчання у вищій освіті

Скиба Юрій Андрійович,

доктор педагогічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи Інституту вищої освіти НАПН України

Інститут цифровізації освіти

01 Освіта/ Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Шишкіна Марія Павлівна,

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти Інституту цифровізації освіти НАПН України 

Інститут професійної освіти

01 Освіта/ Педагогіка

015 Професійна освіта

Професійна освіта

Єршова Людмила Михайлівна,

доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту професійної освіти НАПН України

Інститут обдарованої дитини

01 Освіта/ Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

Освіта та розвиток обдарованої особистості

Мадзігон Василь Миколайович,

доктор педагогічних наук, професор, радник директора Інституту обдарованої дитини

ДЗВО “Університет менеджменту освіти”

01 Освіта/ Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

Освітні, педагогічні науки

Рябова Зоя Вікторівна,

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Психологія особистісного, соціального та організаційного розвитку

Бондарчук Олена Іванівна,

доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Дегтярьова Ія Олександрівна,

доктор наук з державного управляння, професор, професор кафедри публічного управління та проєктного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»