НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Структура НАПН України » Апарат Президії НАПН України » Відділ наукових і керівних кадрів та міжнародних наукових зв`язків » Сектор науково-аналітичної обробки і поширення інформації »
Сектор науково-аналітичної обробки і поширення інформації

Основні завдання й функції Сектору:

За подачею Президії НАПН України, відділень та установ НАПН України поширює наукову та науково-популярну інформацію про діяльність НАПН України, її структурних підрозділів та наукових установ.

Сприяє забезпеченню розвитку вітчизняного й міжнародного інформаційного науково-освітнього середовища (шляхом обміну інформаційних потоків за допомогою мережі Інтернет, з іншими науковими та освітніми установами, органами влади, громадськістю), здійснює з цією метою взаємодію з іншими установами і структурними підрозділами НАПН України.

Взаємодіє з іншими структурними підрозділами і науковими установами НАПН України, структурними підрозділами Міністерства освіти і науки, інших центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук та інших галузевих академій наук, відділами Кабінету Міністрів та Адміністрації Президента України у здійсненні завдань, покладених на Сектор.

Розробляє проекти нормативних документів для системи НАПН України з питань науково-аналітичного оброблення й поширення інформації.

Постійний моніторинг та аналіз інформації  про  результати наукової роботи Президії, відділень та установ НАПН України з метою поширення її в медіа-просторі.

Оперативний збір та оброблення інформації (вся сукупність операцій, що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних) про діяльність НАПН України, Президії НАПН України, відділень та наукових установ НАПН України.

Здійснює науково-організаційну та науково-методичну діяльність з питань підготовки науково-інформаційної продукції в наукових установах НАПН України, орієнтованої на задоволення запитів усіх категорій замовників науково-видавничої сфери, електронних видань та Інтернет-порталів (чи сайтів) та сфери журналістики.

Організовує та здійснює науково-методичний супровід подання інформації на сайт НАПН України, що надходить з Президії, відділень та наукових установ НАПН України, а також здійснює її фахове редагування.

Організовує, здійснює науково-методичний супровід і науково-популярне редагування та поширює інформацію про роботу НАПН України у наукових, науково-популярних, газетних виданнях та на сайтах мережі Інтернет.

Бере участь в організації  й забезпеченні проведення прес-конференцій, брифінгів і протокольних заходів, що проводяться  в НАПН України та її наукових установах.

Організовує та сприяє інформатизації структурних підрозділів апарату Президії НАПН України та впровадженню нових інформаційних технологій в їхню адміністративну діяльність.

Надає структурним підрозділам апарату Президії та установам НАПН України аналітично-консультативну допомогу з питань інформатизації (інформаційні технології, Інтернет, електронна пошта, пропозиції щодо вибору комп’ютерної техніки, ефективності її використання та потреби у вдосконаленні).

Персональний склад сектору

Ткаченко Лідія Іванівна
завідувач сектору, к.п.н., старший науковий співробітник
+380(44)481-3704
press@naps.gov.ua
Дмитренко Сергій Олександрович
старший науковий співробітник, к.ф.-м.н.
+380(44)481-3765
web@naps.gov.ua