НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Структура НАПН України » Рада молодих учених » Діяльність »

ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

 

Раду молодих вчених Національної академії педагогічних наук України (далі Рада) було створено в 2016 році. Перші організаційні збори Ради відбулися 11 листопада 2016 р.

У своїй діяльності Рада керується Положенням про Раду молодих вчених НАПН України (далі Положення), нову редакцію якого було затверджено Постановою Президії НАПН України від 16 травня 2019 року.

Метою діяльності Ради є представництво, захист і сприяння реалізації прав та інтересів молодих вчених підвідомчих установ НАПН України, забезпечення їх активної участі у проведенні наукових досліджень.

Завдання Ради:

1.       Об’єднувати молодих вчених підвідомчих установ НАПН України у проведенні наукової діяльності, готувати пропозиції щодо розвитку системи їх грантової, стипендіальної та інших форм підтримки.

2.       Сприяти залученню молодих вчених до участі у конкурсах наукових робіт, формуванню колективів молодих вчених для виконання перспективних наукових проектів.

3.       Сприяти здійсненню наукової діяльності, підвищенню кваліфікації, кар’єрному зростанню, реалізації творчого потенціалу, наданню інформаційної та організаційної підтримки молодих вчених підвідомчих установ НАПН України.

4.       Підтримувати молодих вчених підвідомчих установ НАПН України у проведенні ними наукових, науково-організаційних та науково-освітніх заходів.

5.       Сприяти розвитку і вдосконаленню наукової сфери України та її інтеграції до світового та Європейського дослідницького простору.

Напрями діяльності Ради:

1.       Сприяння налагодженню професійних контактів між підвідомчими установами НАПН України, науковими установами України, закладами вищої освіти України,  громадськими  науковими організаціями та зарубіжними науковими організаціями для поглиблення наукової співпраці та спільного проведення наукових, науково-організаційних та науково-освітніх заходів.

2.       Забезпечення інформаційного обміну серед молодих вчених: поширення наукової та іншої інформації, що стосується діяльності молодих вчених; надання інформації про премії, стипендії, гранти, конференції, школи та інші заходи щодо підтримки наукової молоді.

3.       Участь у висуненні претендентів від підвідомчих установ НАПН України на здобуття стипендій і премій для молодих вчених.

4.       Організація та проведення наукових та науково-практичних конференцій, семінарів, шкіл та інших наукових, науково-організаційних та науково-освітніх заходів.

5.       Популяризація науки в українському суспільстві, зокрема, серед школярів та студентів, шляхом організації та проведення екскурсій, лекцій, «наукових пікніків» та інших сучасних форм просвітницької роботи.

6.       Підготовка пропозицій з питань покращення соціальних гарантій молодих вчених підвідомчих установ НАПН України.

7.       Делегування представників Ради до складу робочих груп (експертних комісій), що створюються керівництвом НАПН України для вирішення актуальних питань молодих вчених в системі НАПН України.

8.       Створення та підтримка інформаційних ресурсів Ради з метою поширення відомостей про її діяльність, надання інформаційної підтримки молодим вченим тощо.

9.       Організація та проведення культурно-освітніх і спортивних заходів, соціальних проектів.

Заходи, які проводить Рада

Для реалізації мети Ради та відповідно до означених напрямів роботи Радою ініційовано, організовано та постійно проводиться низка заходів, які сприяють професійному розвитку молодих вчених і взаємодії наукової молоді НАПН України, НАН, галузевими академіями, МОН України і закладів вищої освіти, зокрема:

1) розвиток іншомовної компетентності. З цією метою Радою започатковано щомісячний англомовний семінар «OPEN UP!», де кожен, незалежно від рівня знання мови, має можливість отримати досвід дискусії англійською мовою.

2)практичне застосування результатів наукових досліджень. Для цього Радою був започаткований тренінг-марафон «OPEN AIR!». Тренерами стали члени Рад молодих учених Інституту соціальної і політичної психології й Університету менеджменту освіти,  а організатором якого стала Рада молодих науковців Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна.

3)відстоювання принців академічної доброчесності. У співпраці з «Сумським державним педагогічним університетом імені А.С. Макаренка» започатковано Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих учених «Академічна культура дослідника в освітньому просторі». Координатором цієї співпраці стала Рада молодих науковців Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна. Також Радою молодих вчених Інституту інформаційних технологій і засобів навчання ініційовано і проводиться низка семінарів і майстер-класів з формування принципів і розвитку академічної доброчесності науковців.

4) обмін досвідом між молодими вченими НАПН України і закладів вищої освіти. Платформою для реалізації цього прагнення є круглий стіл  «НАУКОВА МОЛОДЬ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ ТА НАУКОВИЙ ПРОСТІР». Координатором якого є Рада молодих учених Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського.

5)співпраця з Радами молодих вчених НАН, МОН і закладів вищої освіти. Важливою платформою об′єднання молодих вчених є Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «НАУКОВА МОЛОДЬ». Координатор – Рада молодих вчених Інституту інформаційних технологій і засобів навчання.

Результатом співпраці також стала Всеукраїнська науково-практична конференція «СІМЕЙНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ». Координатор – Рада молодих вчених Інституту соціальної і політичної психології.

Також представники Ради є асоційованими членами Ради молодих учених при МОН України, які активно долучаються до захисту прав молодих науковців.

Ми на Facebook (сторінка Ради на Facebook)

https://www.facebook.com/591293124401841/