НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Структура НАПН України » Члени НАПН України » Дійсні члени »

ДІЙСНІ ЧЛЕНИ (АКАДЕМІКИ) НАПН УКРАЇНИ

Андрущенко Віктор Петрович
(01.01.1949 р.н.)

доктор філос. наук, професор
обраний 10.04.2003р.
Відділення вищої освіти.

Український державний університет імені Михайла Драгоманова, ректор

Бех Іван Дмитрович
(09.10.1940 р.н.),
доктор психол. наук, професор,
обраний 16.12.1999р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Інститут проблем виховання НАПН України, директор

Биков Валерій Юхимович
(01.02.1945 р.н.),
доктор техн. наук, професор,
обраний 18.11.2010р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, радник

Бібік Надія Михайлівна
(25.09.1948 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обрана 10.04.2003р.
Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем.

Інститут педагогіки НАПН України, головний науковий співробітник

Богуш Алла Михайлівна
(29.10.1939 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обрана 20.12.1995р.
Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем.

Південноукраїн­ський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, професор кафедри

Бондар Віталій Іванович
(20.10.1938 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обраний 16.12.1999р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, директор Науково-дослідного центру інклюзивної освіти ІКПП

Бондаренко Олександр Федорович
(03.08.1951 р.н.),
доктор психологічних наук, професор,
обраний 20.10.2016р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Київський національний лінгвістичний університет, завідувач кафедри

Будак Валерій Дмитрович
(14.09.1947 р.н.),
доктор техн. наук, професор,
обраний 20.10.2016р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського, ректор

Бурда Михайло Іванович
(02.01.1949 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обраний 18.11.2010р.

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем.

Інститут педагогіки НАПН України, завідувач відділу

Вашуленко Микола Самійлович
(01.06.1941 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обраний 20.12.1995р.

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем.

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, професор кафедри

Грищенко Іван Михайлович
(11.11.1956 р.н.),
доктор економічних наук, професор,
обраний 20.10.2016р.

Відділення вищої освіти

Київський національний університет технологій та дизайну, ректор

Губерський Леонід Васильович
(04.10.1941 р.н.),
доктор філос. наук, професор,
обраний 18.11.2010р.
Відділення вищої освіти.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гуревич Роман Семенович
(18.03.1948 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор,
обраний 20.10.2016р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, директор Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації

Гуржій Андрій Миколайович
(14.12.1946 р.н.),
доктор тех. наук, професор,
обраний 16.12.1999р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Інститут професійної освіти НАПН України, головний науковий співробітник лабораторії електронних навчальних ресурсів

Дмитриченко Микола Федорович
(19.12.1952 р.н.),
доктор техн. наук, професор,
обраний 20.10.2016р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Національний транспортний університет, ректор

Довгий Станіслав Олексійович
(23.07.1954 р.н.),
доктор фізико-математичних наук, професор,
обраний 18.11.2010р.

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем.

Мала академія наук України, президент

Загірняк Михайло Васильович
(25.09.1947 р.н.),
доктор технічних наук, професор,
обраний 20.10.2016р.

Відділення вищої освіти

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, ректор

Зайчук Валентин Олександрович
(27.08.1949 р.н.),
кандидат пед. наук, професор,
обраний 16.12.1999р.

Відділення професійної освіти і освіти дорослих.


Закусило Олег Каленикович
(12.09.1947 р.н.),
доктор фіз-мат. наук, професор,
обраний 18.11.2010р.
Відділення вищої освіти.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Засенко В’ячеслав Васильович
(05.01.1951 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор,
обраний 20.10.2016р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, директор

Зіньковський Юрій Францевич
(17.03.1933 р.н.),
доктор техн. наук, професор,
обраний 16.12.1999р.

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, професор кафедри

Згуровський Михайло Захарович
(30.01.1950 р.н.),
доктор технічних наук, професор,
обраний 20.12.1995р.

Відділення вищої освіти.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», ректор

Ільченко Віра Романівна
(18.07.1937 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обрана 16.12.1999р.

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем.

Інститут педагогіки НАПН України, завідувач відділу

Карамушка Людмила Миколаївна
(23.01.1956 р.н.),
доктор психол. наук, професор,
обрана 17.12.2019р.

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології. 
Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, заступниця директора з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв′язків

Ківалов Сергій Васильович
(01.05.1954 р.н.),
доктор юр. наук, професор,
обраний 10.04.2003р.

Відділення вищої освіти.

Національний університет «Одеська юридична академія», президент

Кононенко Віталій Іванович
(09.09.1933 р.н.),
доктор філол. наук, професор,
обраний 30.03.1994р.

Відділення вищої освіти.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, завідувач кафедри

Коцур Віктор Петрович
(19.10.1959 р.н.),
доктор історичних наук, професор,
обраний 18.11.2010р.

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем.

Університет Григорія Сковороди в Переяславі, голова Вченої ради

Кравець Володимир Петрович
(06.04.1947 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обраний 18.11.2010р.

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, ректор

Кремень Василь Григорович
(25.06.1947 р.н.),
доктор філос. наук, професор,
обраний 20.12.1995р.

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

НАПН України, президент

Кузнецов Юрій Борисович
(16.04.1947 р.н.),
доктор філологічних наук,
обраний 18.11.2010р.

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем.

Курило Віталій Семенович
(02.02.1957 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обраний 18.11.2010р.

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, ректор

Луговий Володимир Іларіонович
(17.05.1950 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обраний 10.04.2003р.

Відділення вищої освіти.

НАПН України, перший віце-президент

Ляшенко Олександр Іванович
(16.03.1950 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обраний 10.04.2003р.

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем.

НАПН України, академік-секретар Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Мадзігон Василь Миколайович
(03.10.1937 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
засновник Академії (17.11.1992р.)

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем.


Мазаракі Анатолій Антонович
(27.07.1950 р.н.),
доктор економічних наук, професор,
обраний 16.11.2006р.

Відділення вищої освіти.

Державний торговельно-економічний університет, ректор

Максименко Сергій Дмитрович
(15.12.1941 р.н.),
доктор психол. наук, професор,
обраний 20.12.1995р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

НАПН України, академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Мартинюк Михайло Тадейович
(17.11.1944 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обраний 20.10.2016р.
Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем.

Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, завідувач кафедри

Мацько Любов Іванівна
(09.02.1939 р.н.),
доктор філологічних наук, професор,
обрана 16.12.1999р.
Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем.
Мельниченко Володимир Юхимович
(20.02.1946 р.н.),
доктор історичних наук,
обраний 20.10.2016р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.


Мокін Борис Іванович
(03.01.1943 р.н.),
доктор техн. наук, професор,
засновник Академії (17.11.1992р.)

Відділення вищої освіти.

Вінницький національний технічний університет, професор кафедри

Моляко Валентин Олексійович
(24.07.1937 р.н.),
доктор психол. наук, професор,
обраний 17.11.1992р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, завідувач лабораторії

Мотренко Тимофій Валентинович
(22.11.1948 р.н.),
доктор філософських наук, професор,
обраний 20.10.2016р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри

Ничкало Нелля Григорівна
(26.09.1939 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обрана 20.12.1995р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Ніколаєнко Станіслав Миколайович
(09.02.1956 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обраний 17.12.2019р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Національний університет біоресурсів і природокористування України, ректор

Носко Микола Олексійович
(23.09.1953 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор,
обраний 20.10.2016р.
Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем.

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, радник ректора

Олійник Віктор Васильович
(10.08.1948 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обраний 18.11.2010р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

ДЗВО "Університет менеджменту освіти" НАПН України, радник ректора

Радкевич Валентина Олександрівна
(13.07.1956 р.н.),
доктор пед. наук, професор
обрана 20.10.2016р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Інститут професійної освіти НАПН України, директор

Рафальський Олег Олексійович
(21.10.1959 р.н.),
доктор історичних наук, професор,
обраний 17.12.2019р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, директор

Саух Петро Юрійович
(25.05.1950 р.н.),
доктор філософ. наук, професор,
обраний 17.12.2019р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

НАПН України, академік-секретар Відділення вищої освіти

Синьов Віктор Миколайович
(14.03.1940 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обраний 30.03.1994р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, директор Інституту корекційної педагогіки та психології

Сисоєва Світлана Олександрівна
(20.02.1948 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор,
обрана 20.10.2016р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

НАПН України, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Смульсон Марина Лазарівна
(19.04.1947 р.н.),
доктор психол. наук, професор,
обрана 20.10.2016р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, завідувач лабораторії

Слюсаренко Анатолій Гнатович
(15.08.1938 р.н.),
доктор істор. наук, професор,
обраний 10.04.2003р.
Відділення вищої освіти.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри

Сухомлинська Ольга Василівна
(29.09.1946 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор,
обрана 20.12.1995р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, головний науковий співробітник відділу історії освіти

Таланчук Петро Михайлович
(01.07.1938 р.н.),
доктор техн. наук, професор,
засновник Академії (17.11.1992р.)
Відділення вищої освіти.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", президент

Титаренко Тетяна Михайлівна
(29.12.1950 р.н.),
доктор психол. наук, професор,
обрана 17.12.2019р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, завідувач лабораторії

Толстоухов Анатолій Володимирович
(02.01.1956 р.н.),
доктор філософ. наук, професор,
обраний 18.11.2010р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Центр практичної філософії, президент

Топузов Олег Михайлович
(25.09.1964 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор,
обраний 17.12.2019р.
Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем.

НАПН України, віце-президент, Інститут педагогіки НАПН України, директор

Третяк Олег Васильович
(03.01.1942 р.н.),
доктор фізико-математичних наук, професор,
обраний 16.12.1999р.
Відділення вищої освіти.


Філіпчук Георгій Георгійович
(19.12.1950 р.н.),
доктор пед. наук, професор
обраний 16.12.1999р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.
Чебикін Олексій Якович
(28.03.1949 р.н.),
доктор психол. наук, професор,
обраний 20.12.1995р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Південноукраїнський національний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського, ректор

Чепелєва Наталія Василівна
(14.07.1949 р.н.),
доктор психол. наук, професор,
обрана 18.11.2010р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, заступник директора з науково-дослідної роботи

Шевченко Галина Павлівна
(28.07.1940 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обрана 20.10.2016р.
Відділення вищої освіти.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, завідувач кафедри

Цехмістер Ярослав Володимирович
(18.10.1968 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обраний 17.12.2019 р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Український медичний ліцей Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця, директор

Шут Микола Іванович
(03.01.1942 р.н.),
доктор фіз.-мат. наук, професор,
обраний 18.11.2010р.
Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем.

Український державний університет імені Михайла Драгоманова, завідувач кафедри

Ярошенко Ольга Григорівна
(22.09.1950 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обрана 17.12.2019р.
Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем.

Інститут вищої освіти НАПН України, головний науковий співробітник

Яценко Тамара Семенівна
(02.05.1944 р.н.),
доктор психол. наук, професор,
обрана 20.12.1995р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

РВНЗ "Кримський гуманітарний університет", завідувач кафедри