Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Структура НАПН України » Члени НАПН України » Іноземні члени »

ІНОЗЕМНІ ЧЛЕНИ НАПН УКРАЇНИ

Баликбаєв Такір Оспанович
(Балыкбаев Такир Оспанович)
(Республика Казахстан)

(н.10.08.1957р.)

доктор педагогічних наук, професор

обраний 18.03.2010р.
Відділення загальної середньої освіти.

Ректор Казахського національного педагогічного університету імені Абая

Беднарчик Хенрік
(Henryk Bednarczyk)
(Республіка Польща)

(н.1943р.)

доктор наук (хаб.), професор

обраний 11.04.2003р.

Відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти.

Заступник директора Інституту технології експлуатації м.Радом

Вентер Дьордь (George Venter) (Угорська Республіка)

(н.6.05.1951р.)

доктор педагогічних наук, професор

обраний 11.04.2003р.

Відділення педагогіки і психології вищої школи

Завідувач кафедри педагогіки Педагогічного інституту імені Д.Бешенеї, м.Ніредьгаза

Вільш Іоланта (Jolanta Wilsz) (Республіка Польща)
(н.19.01.1945р.)

доктор педагогічних наук (хаб.), професор

обрана 16.12.1999р.

Відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти

Професор Вищої педагогічної школи м.Ченстохова

Ден Е.Девідсон (Dan E. Davidson) (США)
обраний 2.04.1996р.

Відділенння педагогіки і психології вищої школи

Президент Американських рад з міжнародної освіти, професор кафедри російської мови Брин-Морського коледжу

Джу Дзін (Китай)

(н.11.07.1965р.)

обраний 23.03.2018р.

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Директор Міжнародного інституту Університету Хучжоу (КНР)

Кіпа Альберт Вадимович
(Albert Kipa) (США)
(н.10.09.1939р.)

професор

обраний 16.12.1999р.

Відділення загальної середньої освіти

Завідувач кафедри іноземних мов Мюленберг-коледжу Університету штату Пенсильванія

Квятковскі Стефан Міхал
(Stefan Michal Kwiatkowski) (Республіка Польща)
(н.21.01.1948р.)

доктор педагогічних наук (хаб.), професор

обраний 11.04.2003р.

Відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти

Президент Комітету педагогічних наук Польської академії наук, директор Інституту педагогічних досліджень

Коженьовскі Лешек Фрідерік
(Leszek Fryderyk Korzeniowski)
(н.17.01.1951 р.)

доктор економічних наук (хаб.), професор

Президент Європейської асоціації безпеки (European Association for Security) Науковий редактор загальноєвропейського наукового журналу «Безпекознавство»

обраний 19 березня 2009 року

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Лащик Ян(Jan Laszczyk)
(Республіка Польща)
(н.01.01.1951 р.)

доктор (хаб.) гуманістичних наук, професор

керівник Кафедри методології і педагогіки творчості Академії спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожевської у Варшаві

обраний 21 жовтня 2016 року

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Левовицький Тадеуш (Tadeusz Lewowicki)
(Республіка Польща)
(н.2.07.1942 р.)

доктор (хаб.) гуманістичних наук, професор

ректор Вищої педагогічної школи м.Варшава

обраний 23 листопада 2000 року

Відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти

П’єр Жан Лєна (Pierre Jean Lena)
(Французька Республіка)
(н.22.11.1937 р.)

Член Академії наук Франції і Папської Академії наук (Ватикан), Професор, Почесний професор Університету Париж-7 імені Дені Дідро та Паризької обсерваторії

обраний 18 грудня 2019 року

Відділення загальної середньої освіти

Молчанов Михайло Олександрович (Канада)

(н.23.04.1961 р.)

доктор політичних наук, професор

Завідувач кафедри політичних наук Університету Сент-Томас

обраний 5 квітня 2012 року

Відділення вищої освіти

Надь Янош (Janos Nagy) (Угорщина)
(н.13.07.1951 р.)

доктор філософії (сільсько-господарські науки), доктор академічних наук

Проректор Дебреценського університету, президент Центру аграрних наук

обраний 16 листопада 2006 року

Відділення педагогіки і психології вищої школи

Єжи Нікіторовіч
(Jerzy Nikitorowich)
(Республіка Польща)

(н.19.08.1951р.)

Професор звичайний, доктор хабілітований в галузі гуманістичних наук, завідувач кафедри міжкультурної освіти Університету в Білостоку.

обраний 19 грудня 2019 року

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Ева Огродська-Мазур
(Ewa Ogrodska-Mazur)
(н. 26.11.1962р.)

Професор, доктор хабілітований в галузі гуманістичних наук

керівник Закладу загальної педагогіки та методології досліджень Відділення етнології і наук про освіту Сілезького університету в Катовіцах

обрана 19 грудня 2019 року

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Перлін Джордж (George Perlin) (Канада)

доктор філософії

Заслужений професор Школи політичних студій Університету Квінз (Кінгстон, Онтаріо)

обраний 20 листопада 2008 року

Відділення педагогіки і психології вищої школи

Прітц Альфред(Alfred Pritz)
(Австрійська Республіка)
(н.31.10.1952р.)

професор, доктор з психології та педагогіки

Ректор Університету ім.Зігмунда Фройда, Президент Світової ради психотерпевтів

обраний 19 листопада 2010 року

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Петришин Уолтер Роман(W.Roman Petryshyn) (Канада)
(н.26.07.1946 р.)

доктор філософії з соціології, професор

Директор Українського центру ресурсів та розвитку Коледжу Грента МакЮена
(Ukrainian Resource and Development Center Grant MacEwan College)

обраний 7 грудня 2005 року

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Сліва Міхал (Michal Sliwa)
(Республіка Польща)
(н.8.01.1946 р.)

доктор політичних наук, професор

Професор Краківської педагогічної академії імені Комісії едукації народової

обраний 7 грудня 2005 року

Відділення педагогіки і психології вищої школи

Смірнов Ігор Павлович (Смирнов Игорь Павлович) (Російська Федерація)
(н.31.01.1941р.)

доктор філософських наук, професор

директор Государственного учреждения „Научно-исследовательский інститут развития профессионального образования” Департамента образования г.Москвы

обраний 16 грудня 1999 року

Відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти

Трач Роман Станіславович
(Roman Tratch) (США)
(н.06.12.1927р.)

доктор філософських наук, професор

Професор психології Національного університету «Києво-Могилянська академія»

обраний 11 квітня 2005 року

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Шльосек Франтішек (Szslosek Frantisek)
(Республіка Польща)
(н.1.10.1943р.)

доктор педагогічних наук, професор

Директор Інституту педагогіки Академії спеціальної педагогіки ім.Марії Гжегожевської

обраний 16 грудня 1999 року

Відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти

Чапка Мірослав (Czapka Miroslaw)
(Республіка Польща)
(н.7.01.1969р.)

доктор наук з освіти, доктор економічних наук (хаб.), професор

Ректор Вищої школи економіки і адміністрації в Битомі

обраний 19 листопада 2010 року

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Ян де Груф
(Королівство Бельгія)
(н.04.09.1956р.)

Президент Європейської асоціації освітнього права і політики, професор коледжу Європи та Тілбурзького університету (Королівство Нідерландів), експерт Європейського Союзу, Ради Європи та ЮНЕСКО у сфері освітнього законодавства, менеджменту та політики у сфері освіти.

обраний 16 листопада 2018 року

Відділення вищої освіти