НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Структура НАПН України » Установи НАПН України » Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка »

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України – провідна наукова установа в галузі корекційної педагогіки та спеціальної психології у складі Національної академії педагогічних наук України, що здійснює фундаментальні і прикладні дослідження з проблем освіти дітей з особливими освітніми потребами.

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України був створений у 1993 р. з метою вирішення актуальних теоретичних, методологічних і методичних проблем спеціальної освіти.

Наукову структуру інституту формують 7 відділів.

Провідними напрямами досліджень Інституту є: розроблення науково-теоретичних засад навчання, виховання та розвитку дітей з особливими освітніми потребами; розроблення та впровадження інноваційних технологій і моделей освіти дітей з особливими освітніми потребами; впровадження результатів наукових досліджень у практику роботи з дітьми з особливими освітніми потребами; підготовка наукових кадрів через аспірантуру, докторантуру та участь у перепідготовці педагогічних кадрів; консультування науковців, практиків, батьків, осіб з особливими освітніми потребами; популяризація знань про особливості розвитку і навчання таких. Серед важливих напрямів діяльності Інституту – розроблення актуальних питань, що стосуються впровадження інклюзивної моделі навчання дітей з особливими освітніми потребами, надання методичної допомоги закладам та установам нового типу, в т. ч. інклюзивно-ресурсним центрам, що забезпечують різноманітний спектр послуг дітям з особливими освітніми потребами та їхнім сім’ям.

Результати науково-теоретичних досліджень Інституту покладено в основу важливих нормативних документів у галузі спеціальної освіти, монографій, науково-методичних і навчально-методичних посібників, втілено у сучасних підручниках для дітей з особливими освітніми потребами, навчальних і корекційно-розвивальних програмах, методичних рекомендаціях тощо.

Співробітники Інституту здійснюють наукове керівництво експериментальними педагогічними майданчиками на базі навчально-реабілітаційних центрів, інклюзивно-ресурсних центрів, спеціальних освітніх закладів у різних регіонах України, де розробляються та впроваджуються оригінальні технології корекційного навчання.

При Інституті функціонує аспірантура та докторантура, працює спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук зі спеціальностей «016-спеціальна освіта» та «053-психологія».

Інститут є засновником журналу «Особлива дитина: навчання та виховання» і науково-методичного збірника «Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови», затверджених Державною атестаційною комісією України як наукові фахові видання для педагогічних і психологічних наук. Започатковано видання збірників наукових матеріалів за окремими напрямами спеціальної педагогіки: «Жестова мова й сучасність», «Теорія і практика олігофренопедагогіки та спеціальної психології», «Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання», «Український логопедичний вісник».

Зважаючи на необхідність інтеграції освітянської галузі в європейське та світове співтовариство, Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України  активно провадить політику щодо підвищення авторитету установи в Україні та на міжнародному рівні як єдиного в державі наукового осередку в галузі спеціальної педагогіки психології. Інститут розширює міжнародні зв’язки, творчо співпрацює з Академією спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегоржевскої (Польща), Міжнародною радою освіти осіб з порушеннями зору (ICEVI), Університетом Альберти, Коледжем Грента МакЮена (Канада), науковими установами та вищими навчальними закладами Білорусі, Таджикистану тощо.

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України  запрошує до співпраці установи й організації, що зацікавлені у проведенні спільних наукових досліджень, започаткуванні нових міжнародних проектів у галузі спеціальної педагогіки та психології, розробленні інноваційних технологій психолого-педагогічного і корекційно-реаблітаційного супроводів, моделей навчання дітей означеної категорії в умовах спеціальних і інклюзивних закладів освіти.

Контактна інформація:
04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9
тел.: +380(44)440-4292; +380(44)467-2221
e-mail: isenaesu@gmail.com
web: ispukr.org.ua