НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Наукові дослідження » Прикладні »

Перелік прикладних науковихдосліджень

Національної академії педагогічних наук України на 2024 рік

 
Напрям наукового дослідження.
Тема наукового дослідження
Термін виконання
 

Інститут педагогіки НАПН України

 

1

7. Повна загальна середня освіта.

Оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників

2024-2025 рр.

2

7. Повна загальна середня освіта

Проєктування та реалізація змісту навчання української мови в 7-9 класах закладів загальної середньої освіти,

2024-2026 рр.

3

7. Повна загальна середня освіта

Проєктування та реалізація змісту літературної освіти в 7-9 класах закладів загальної середньої освіти

2024-2026 рр.

4

Напрям 7. Повна загальна середня освіта.

Дидактичні засади інтеграції предметів мовно-літературної галузі в 7- 9 класах закладів загальної середньої освіти з мовами навчання національних меншин

2024 р.

5

7. Повна загальна середня освіта

Проєктування змісту і методика навчання учнів 7-9 класів історії та громадянської освіти

2024-2026  рр.

6

7. Повна загальна середня освіта.

Проєктування та реалізація змісту навчання географії у 7-9 класах закладів загальної середньої освіти

2024-2026 рр..

7

7. Повна загальна середня освіта.

Проєктування та реалізація змісту навчання фізики у 7-9 класах закладів загальної середньої освіти

2024-2026 рр.

8

7. Повна загальна середня освіта.

Проєктування та реалізація змісту математичної освіти у 7-9 класах закладів загальної середньої освіти

2024-2026 рр.

9

7. Повна загальна середня освіта.

Проєктування та реалізація змісту інформатичної освіти у 7-9 класах закладів загальної середньої освіти

2024-2026 рр.

10

Напрям 7. Повна загальна середня освіта.

Проєктування та реалізація змісту технологічної освіти у 7-9 класах закладів загальної середньої освіти

2024-2026 рр.

11

Напрям: 3. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище.

Теоретичні і методичні засади проектування освітньо-розвивального середовища закладу загальної середньої освіти в умовах цифровізації суспільства

2022-2024 рр.

12

Напрям 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу. Науково-методичне забезпечення навчання української мови учнів 5-6 класів закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин в умовах багатомовної освіти

2022-2024 рр.

13

Напрям 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу.

Формування природничо-наукової компетентності учнів гімназії в освітньому процесі з біології і хімії

2022-2024 рр.

14

Напрям 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу.

Науково-методичне забезпечення впровадження технології STEM-освіти в гімназії

01.02.2022 – 2024 рр.

15

Напрям 7. Повна загальна середня освіта.

Дидактико-методичний супровід подолання навчальних втрат у початковій і базовій середній освіті

01.02.2024 р.

16

Напрям 6.  Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

Педагогічне управління розвитком навчально - пізнавальної діяльності молодших школярів

2023-2025 рр.

17

Напрям 6. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта

Технологія створення освітнього іншомовного комунікативного середовища у процесі навчання іноземних мов учнів 7-9 класів гімназії

2023-2025 рр.

 

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

 

18

Напрям 5. Педагогіка і психологія освітнього процесу Розробка інструментарію психодіагностики  адаптаційних ресурсів здобувачів загальної середньої освіти та їхніх батьків для подолання наслідків війни

2024-2025 рр.

19

Напрям 7. Повна загальна середня освіта

Психологічне забезпечення проектування, розроблення та експертизи навчальної літератури для закладів  загальної середньої освіти

2024-2025 рр.

20

Напрям 1. Освіта, психологія і педагогіка для перемоги над російським агресором та повоєнного відновлення України.

Формування мілітарної ідентичності учнів в умовах воєнного часу

2024-2025 рр.

21

Напрям 19. Психологія розвитку особистості

Особливості психологічної стійкості дітей старшого дошкільного віку

2024-2025 рр.

22

Напрям 22. Практична психологія.

Наукове забезпечення діяльності психологічних служб.

Психологічні передумови посттравматичного зростання військово-службовців-учасників бойових дій

2024-2025 рр.

23

Напрям 22. Практична психологія.

Наукове забезпечення діяльності психологічних служб Розробка психотехнологій допомоги вимушено переміщеним особам у подоланні психотравмівного впливу воєнного та поствоєнного часу,

2024-2025 рр.

24

15. Вікова психологія та фізіологія.

Психофізіологічне забезпечення життєстійкості фахівців соціономічних професій

2022-2024 рр.

 

25

16. Психологія розвитку особистості.

Психологічні технології сприяння позитивному психічному здоров’ю особистості

2022-2024 рр.

 

 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

 

26

Напрям 11. Освіта дорослих. Педагогічна освіта.

Розвиток змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів на компетентнісних засадах

2023-2025 рр.

27

Напрям 17. Прикладна психологія. Професійна й організаційна психологія.

Психологічний супровід професійної діяльності педагогічних працівників в умовах світових змін

2023-2025 рр.

 

Інститут проблем виховання НАПН України

 

28

Напрям 8. Теорія і технології виховання. Позашкільна освіта

Організаційно-педагогічні умови та технології забезпечення єдності фізичного і військово-патріотичного виховання учнів закладів загальної середньої освіти.

2023-2025 рр.

29

Напрям 8. Теорія і технології виховання. Позашкільна освіта

Формування життєвої успішності учнів старших класів в умовах ост воєнної реальності

2023-2025 рр.

30

Напрям 8. Теорія і технології виховання. Позашкільна освіта

Формування в учнів старших класів екологічної компетентності в контексті подолання екологічних наслідків війни

2023-2025 рр.

31

Напрям 20. Соціальна психологія і педагогіка. Соціальна робота.

Технології соціально-педагогічного супроводу дітей та молоді у період повоєнного відновлення України

2024-2025 рр.

32

Напрям 10. Позашкільна освіта.

 Науково-методичні засади інтеграції позашкільної освіти та позаурочної діяльності в умовах повоєнного відновлення країни

2024-2025 рр.

33

11. Теорія і технології виховання. Позашкільна освіта.

Естетичне виховання учнівської молоді у віртуальному медіа просторі засобами художньої комунікації

2022-2024 рр.

34

11. Теорія і технології виховання. Позашкільна освіта.

Виховання ціннісного ставлення до комунікацій у цифровому відкритому середовищі у дитячих громадських об’єднаннях,

2022-2024 рр.

35

Цифрове середовище для забезпечення батьків дітей раннього та дошкільного віку дидактичними матеріалами

2022 -2024 рр.

 

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

 

36

17. Соціальна і політична психологія.

Соціально-психологічні умови підвищення ролі сім’ї як носія громадської думки щодо реформування освіти

2022-2024 рр.

37

20. Психологія національної безпеки та безпеки життєдіяльності.

Регіональні особливості ідентифікації учнівської та студентської молоді як чинник державної освітньої політики

2022-2024 рр.

38

Напрям 16. Соціальна і політична психологія

Особливості динаміки громадської думки в умовах цифрової трансформації суспільства та модернізації освіти

2023-2025 рр.

39

Напрям 1. Освіта, психологія і педагогіка для перемоги над російським агресором та повоєнного відновлення України

Науково-методичний супровід психологічної просвіти населення України, що переживає травму війни

2024-2025 рр.

 

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

 

40

Напрям 9. Освіта осіб з особливими освітніми потребами

Науково-методичне забезпечення реалізації змісту освіти дітей з порушеннями слуху в умовах воєнного стану

2024-2025 рр.

41

Напрям 9. Освіта осіб з особливими освітніми потребами

Педагогічні технології оптимізації інклюзивного навчання в закладах освіти

2024-2025 рр.

42

Напрям 9. Освіта осіб з особливими освітніми потребами

Удосконалення змісту базової середньої освіти учнів з порушеннями інтелектуального розвитку в умовах НУШ

2024-2025 рр.

43

Напрям 9. Освіта осіб з особливими освітніми потребами

Психолого-педагогічні  технології навчання та супроводу дітей з порушеннями зору в кризових ситуаціях та особливих умовах

2024-2025 рр.

44

Напрям 9. Освіта осіб з особливими освітніми потребами

Психолінгво-синергетичне навчально-методичне забезпечення освіти дітей з особливими мовленнєвими потребами молодшого шкільного віку

2024-2025 рр.

 

Інститут цифровізації освіти НАПН України

 

45

Напрям 4. Цифровізація освіти.

Проєктування і використання відкритого освітнього середовища з елементами штучного інтелекту для професійного розвитку педагогічних кадрів

2024-2025 рр.

 

46

Напрям 4. Цифровізація освіти.

Система використання імерсивних технологій вчителями у процесі змішаного навчання в закладах загальної середньої освіти

2024-2025 рр.

 

47

Напрям 3.  Цифровізація освіти.

Методика моніторингових досліджень ефективності інформаційно-цифрового середовища закладів загальної середньої освіти у контексті євроінтеграції  України

2023-2025 рр.

48

Напрям 4. Цифровізація освіти.

Розвиток цифрової компетентності наукових і науково-педагогічних працівників засобами відкритих освітньо-наукових інформаційних систем

2024-2025 рр.

49

Напрям 4. Цифровізація освіти

Проєктування веборієнтованих автоматизованих інформаційних систем формування і розвитку вітчизняного поняттєво-термінологічного апарату педагогіки і психології

2024-2025 рр.

 

Інститут професійної освіти НАПН України

 

50

Напрям 11. Професійна (професійно-технічна) і фахова перед вища освіта

Методичні засади розроблення та застосування цифрової платформи професійної підготовки кваліфікованих робітників машинобудівної галузі

2024-2025 рр.

51

8. Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова перед вища освіта.

Тенденції розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

2022-2024 рр.

52

8. Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова перед вища освіта. Методичні основи професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівної, аграрної галузей та сфери послуг в умовах змішаного навчання

2022-2024 рр.

53

8. Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова перед вища освіта. Методичні основи розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства

2022-2024 рр.

 

Інститут обдарованої дитини НАПН України

 

54

Напрям 4. Педагогіка і психологія  освітнього процесу.

Методичні засади впровадження освітніх моделей спеціалізованої освіти наукового спрямування в закладах загальної середньої та позашкільної освіти

2023-2025 рр.

55

4. Педагогіка і психологія освітнього процесу.

Теоретико-методичні засади діагностики чинників розвитку обдарованої особистості

2022-2024 рр.

56

4. Педагогіка і психологія освітнього процесу.

Науково-методичні засади реалізації особистісного потенціалу обдарованих учнів у закладах спеціалізованої освіти наукового спрямування

2022-2024 рр.

57

Напрям 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

Форми і методи навчання обдарованої учнівської молоді в умовах реалізації STEM/STEАM

освіти в закладах спеціалізованої освіти наукового спрямування

2022-2024 рр.

58

Напрям 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

Науково-методичне забезпечення реалізації змісту спеціалізованої освіти наукового спрямування

2022-2024 рр.

 

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи

 

59

18. Прикладна психологія. Професійна й організаційна психологія.

Науково-методичні засади створення безпечного освітнього середовища у закладі освіти в діяльності працівників психологічної служби

2022-2024 рр.

60

Напрям17. Прикладна психологія. Професійна й організаційна психологія.

Науково-методичні засади психологічного супроводу учасників освітнього процесу в діяльності працівників психологічної служби в умовах війни

2023-2025 рр.

61

Напрям 7. Освіта дітей з особливими освітніми потребами.

 Психолого-педагогічна оцінка розвитку дітей з особливими освітніми потребами

2023-2025 рр.

 

ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського

 

62

Напрям 1. Філософія освіти. Методологія, теорія, історія освіти і педагогіки

Педагогічна біографіка в інформаційному освітньо-науковому просторі України

2023-2025 рр.

63

Напрям 3. Цифровізація освіти.

Освітянські бібліотеки як суб’єкт проєктування освітнього середовища в умовах цифровізації

2023-2025 рр.

64

Напрям 3. Цифровізація освіти.

Інформаційно-аналітичний супровід цифрової трансформації освіти і педагогіки: вітчизняний і зарубіжний досвід

2023-2025 рр.

65

Напрям 3. Цифровізація освіти.

Проєктування баз знань цифрових освітніх ресурсів

2023-2025 рр.

66

Напрям 1. Освіта, психологія і педагогіка для перемоги над російськимагресором таповоєнноговідновленняУкраїни.

Інформаційно-аналітичний супровід психологічної науки у воєнний та повоєнний періоди України

2024-2025 рр.