НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Структура НАПН України » Установи НАПН України » Інститут педагогіки »

Інститут педагогіки НАПН України

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України є однією з провідних державних науково-дослідних установ, яка відома в Україні та в світі як фундатор сучасної педагогічної науки, що здійснює масштабні наукові дослідження й упровадження новітніх освітніх технологій. Наукова діяльність Інституту педагогіки спрямована на формування конкурентоспроможної української системи загальної середньої освіти, методологічне й дидактичне забезпечення її розвитку та функціонування.

Основними напрями діяльності та завданнями Інституту педагогіки НАПН України є:

 • проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, виконання державних цільових програм, спрямованих на розв’язання актуальних теоретичних, методологічних і практичних проблем науки про освіту, педагогіки й загальної середньої освіти;
 • розроблення державних стандартів загальної середньої освіти, концепцій, програм розвитку освіти та педагогічної науки в Україні;
 • проведення науково-організаційної діяльності та експериментальної роботи в закладах і установах освіти з метою апробації та впровадження результатів наукових досліджень; розроблення й упровадження наукової, навчальної, виробничо-практичної та довідкової продукції (видань) з наук про освіту, педагогіки й проблематики загальної середньої освіти;
 • здійснення науково-педагогічної експертизи документів у галузі науки й освіти; педагогічне прогнозування; підготовка науково-методичних рекомендацій і впровадження результатів науково-педагогічних досліджень в освітній і суспільній діяльності;
 • підготовка й атестація здобувачів вищої освіти кваліфікаційних рівнів доктора філософії, доктора наук та надання інших освітніх послуг;
 • забезпечення діяльності спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій та присудження наукових ступенів в установленому законодавством порядку;
 • підтримка талановитих молодих вчених, сприяння їх творчому зростанню та забезпечення діяльності ради молодих вчених;
 • організація та проведення наукових і науково-практичних  заходів із різних напрямів педагогічної науки й практики з метою популяризації досягнень педагогічної науки в Україні та за її межами;
 • співпраця із закладами й установами освіти України й зарубіжжя;
 • представництво української педагогічної науки й практики на міжнародному рівні, презентація результатів наукових досліджень на міжнародних наукових форумах, у засобах масової інформації, організація науково-практичних заходів за участю іноземних фахівців, обмін спеціалістами на договірній основі;
 • здійснення видавничої діяльності (випуск офіційної, наукової, виробничо-практичної, навчальної й довідкової літератури), створення електронного освітнього науково-інформаційного ресурсу та видання фахових періодичних видань.

Структурними складниками Інституту педагогіки є 17 наукових відділів: відділ історії та філософії освіти; відділ порівняльної педагогіки; відділ дидактики; відділ початкової освіти; відділ навчання української мови та літератури; відділ навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури; відділ навчання іноземних мов; відділ суспільствознавчої освіти; відділ навчання географії та економіки; відділ біологічної, хімічної та фізичної освіти; відділ інтеграції змісту загальної середньої освіти; відділ технологічної освіти; відділ математичної та інформатичної освіти; відділ економіки та управління загальною середньою освітою; відділ інновацій та стратегій розвитку освіти; відділ моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти; відділ профільного навчання.

Важливим доробком наукового колективу Інституту педагогіки у вітчизняній освіті та в педагогічній науці й практиці є створенні монографії, навчально-методичні посібники, підручники нового покоління (для 1-12 класів закладів загальної середньої освіти) з української мови, української і зарубіжної літератури, іноземної мови, географії, хімії, математики, фізики, інформатики, історії, біології тощо. Результати наукових досліджень співробітників Інституту педагогіки широко висвітлюються в статтях наукових міжнародних і українських фахових видань та в матеріалах міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій (щороку загальна кількість наукових праць становить понад 650).

Інститут педагогіки є засновником фахових наукових видань: «Український педагогічний журнал» та збірника наукових праць «Проблеми сучасного підручника», науково-методичного журналу «Українська мова і література в школі»  та співзасновником семи фахових наукових і  науково-методичних видань.

Наукова й освітня діяльність Інституту педагогіки широко відома в міжнародних наукових колах. Зарубіжними партнерами інституту є: Інститут дидактики при Аланус університеті мистецтв та соціальних наук (Німеччина), Науково-методична установа «Національний інститут освіти» Міністерства освіти Республіки Білорусь, Державна установа освіти «Академія післядипломної освіти» (Республіка Білорусь), Інститут педагогічних наук Республіки Молдова, Хучжоуський університет (Китайська Народна Республіка), Інститут проблем освіти Азербайджанської республіки, Інститут освітніх наук Румунії, Асоціація з міжнародних питань (АМО, Чеська Республіка), Університет імені Томаша Ґарика Масарика (м. Брно, Чеська Республіка). В Інституті педагогіки налагоджено плідну співпрацю з освітніми закладами та науковими установами Польщі, Туреччини, Фінляндії, ПАР та іншими.

Інститут педагогіки НАПН України бере участь у міжнародному проекті «Україна – ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях» (2016–2019 рр.).

Науковий колектив Інституту нараховує 162 співробіт­ника, серед них 6 дійсних членів НАПН України, 3 члени-кореспонденти НАПН України, 34 докторів наук та 87 кандидатів наук.

Контактна інформація:

вул. Січових Стрільців, 52-Д, Київ, Україна, 04053
тел. +38(044)481-3771, 481-3710
e-mail: nauk_org_undip@ukr.net
web: undip.org.ua