НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Премії, стипендії видатним діячам науки та молодим вченим »

Премії, стипендії видатним діячам науки та молодим вченим

Нагорода, термін подання документів, підстава

Претенденти

Документи

Премія Президента України для молодих вчених

 

Подається до Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки щорокудо 1 березня

 

Указ Президента України «Про Положення про премію Президента України для молодих вчених» від 12 червня 2000 р. № 779

У конкурсі робіт на здобуття премії можуть брати участь наукові працівники, науково-педагогічні працівники, аспіранти, ад′юнкти, докторанти, інші вчені та інженерно-технічні працівники наукових установ (організацій), вищих навчальних закладів, організацій та підприємств як індивідуально, так і у складі колективу претендентів.

Премія Президента України для молодих вчених присуджується за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які сприяють дальшому розвитку науки, суспільному прогресу і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі (у тому числі дослідження теми Голодомору 1932-1933 років в Україні).

Вік осіб, які висуваються на здобуття премії, не може перевищувати 35 років для осіб, які мають вищу освіту другого (магістерського) рівня, та 40 років для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі, на час висування роботи для участі у конкурсі на здобуття премії

До Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки особисто одним із претендентів подаються:

 • документи (том 1) – 2 примірники у паперовому вигляді (з них один примірник – оригінальні документи);
 • опис роботи (том 2) – 1 примірник у паперовому вигляді (1 примірник на флеш-накопичувачі);
 • додаткові матеріали до опису роботи;
 • основні монографії (не більше 2).

В електронному вигляді інформація подається на USB флеш-накопичувачі на який записується:

 • анотація роботи українською мовою;
 • коротка анотація англійською мовою;
 • дані про цитування праць претендентів;
 • реферат роботи (з першого тому);
 • довідки про творчий внесок кожного  претендента (з першого тому), скановані копії одним файлом у PDF форматі;
 • опис роботи (том 2) – PDF формат.

Під час підготовки документів слід керуватися інструкцією, розміщеною на сайті Комітетуз державних премій України в галузі науки і техніки

Премія Верховної Ради України молодим ученим

 

Подається до Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій щороку до 1 квітня

 

Постанова Верховної Ради України «Про Премію Верховної Ради України молодим ученим» від 5 лютого 2019 р. № 2675-VIII

 

Премія Верховної Ради України молодим ученим запроваджується для молодих учених - громадян України за отримані вагомі наукові здобутки під час проведення фундаментальних та/або прикладних наукових досліджень, зокрема:

-відкриті раніше невідомі закономірності, отримані принципово нові наукові результати, розроблені нові наукові теорії та концепції, що одержали практичне підтвердження і визнання в Україні та/або за її межами;

-розроблені нові засоби, пристрої, речовини, створені нові штами мікроорганізмів, сорти рослин, породи тварин, здійснені докорінні їх удосконалення або використання за новим призначенням, що підтверджується відповідними патентами, та впровадження яких у практику суттєво впливає на вирішення гуманітарних і соціально-економічних проблем (підтверджується актами впровадження);

-створені нові об’єкти техніки (засоби, пристрої), технологічні процеси, що за більшістю технічних параметрів відповідають світовому рівню або перевищують його (підтверджується патентами про винахід) та впровадження яких у практику суттєво впливає на вирішення гуманітарних і соціально-економічних проблем (підтверджується актами впровадження);

-створені нові ефективні засоби навчання і підготовки спеціалістів.

Претендентам на присудження Премії станом на 1 квітня включно року проведення конкурсу має бути менше 40 років, якщо вчений має науковий ступінь доктора наук, або менше 35 років, якщо вчений має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня і не має наукового ступеня доктора наук

Примірник роботи на присудження Премії складається з двох томів:

 • документи (том 1);
 • робота (том 2).

В електронному вигляді на одному флеш носії подаються:

 • коротке резюме українською та англійською мовами (з першого тому);
 • лист-подання (з першого тому);
 • анотація роботи (з першого тому);
 • відомості про претендента(з першого тому);
 • реферат наукової праці або опис роботи (з другого тому).

Усі документи оформляються українською мовою, окрім короткого резюме, яке подається також англійською, списку публікацій та самих публікацій, які подаються мовою (мовами) оригіналу, та інших документів відповідно до переліку, які можуть бути іноземною мовою, але подаються разом з перекладом їх на українську мову.

Під час підготовки документів слід керуватися інструкцією, розміщено на сайті Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій

Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених

 

Подається до Комітету з державних премій в галузі науки і техніки до 25 квітня і

до 25 вересня

 

Призначається на 2 роки

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених» від 16 серпня 1994 р. № 560

 

Щомісячні стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених призначаються з метою підтримки вчених, які успішно проводять наукові дослідження, здійснюють актуальні науково-технічні розробки і вже досягли визнаних результатів у цій справі.

На здобуття стипендій можуть висуватися наукові працівники, науково-педагогічні працівники, аспіранти, ад’юнкти, докторанти, інші вчені та інженерно-технічні працівники наукових установ, організацій, вищих навчальних закладів

Вік осіб, які висуваються на здобуття стипендій, не може перевищувати 33 років для осіб, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, та 38 років для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі, на час їх висування для участі у конкурсі на здобуття стипендій.

Розподіл стипендій проводить Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки.

НАПН України має 2 квоти

Конкурси проводяться двічі на рік – до 1 квітня та до 1 жовтня. До 25 квітня і до 25 жовтня до Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки подаються документи:

 • лист-подання, у якому підсумовуються результати конкурсу на здобуття стипендій та рекомендації з подовження виплати стипендіатам, які успішно пройшли атестацію своєї наукової роботи;
 • постанову президії національної галузевої академії наук про рекомендацію щодо призначення стипендіатів на існуючі вакансії;
 • список стипендіатів в якому вказуються прізвище, ім′я та по-батькові, дата народження, вчений ступінь, посада за основним місцем роботи, повна назва організації де він працює та банківські реквізити організації для зарахування стипендії;
 • перший примірник документів на кожного кандидата, рекомендованого на стипендію.

Під час підготовки документів слід керуватися інструкцією, розміщеною на сайті Комітетуз Державних премій України в галузі науки і техніки

Іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук

 

Подається до Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій до 1  червня

 

Постанова Верховної Ради України «Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук» від 5 лютого 2019 р. № 2676-VIII

Претенденти на отримання Стипендії висуваються з числа вітчизняних молодих учених, які мають науковий ступінь доктора наук та збагатили науку визначними здобутками, проводять важливі фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження, а також мають намір і змогу виконувати в Україні актуальну наукову (науково-технічну) роботу, зазначену в поданні.

Вік науковців на весь час отримання Стипендії не може бути більшим 40 років.

Пакет документів на здобуття стипендії містить:

 • анотацію подання;
 • коротке резюме подання;
 • список наукових публікацій кандидата в стипендіати;
 • копії диплома доктора наук, авторських свідоцтв, патентів та актів впровадження;
 • дані про цитування праць кандидата в стипендіати;
 • відомості про кандидата в стипендіати;
 • особовий листок з обліку кадрів кандидата в стипендіати;
 • згоду на передачу, збір та обробку персональних даних.

Під час підготовки документів слід керуватися інструкцією, розміщено на сайті Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій

Державні іменні стипендії найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні

 

Подається до Міністерства освіти і науки України не пізніше 20 вересня

 

Призначається на один рік

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про державні іменні стипендії найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні» від 21 листопада 2018 р. № 1017

На здобуття стипендії можуть висуватися наукові, науково-педагогічні працівники, аспіранти, ад’юнкти, докторанти закладів вищої освіти та наукових установ.

Вік претендентів, які висуваються на здобуття стипендії, станом на 1 січня року, в якому розпочинається виплата стипендій, не може перевищувати 35 років для осіб, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, та 40 років для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі.

НАПН України має 1 квоту

Для участі в конкурсі заклади вищої освіти, наукові установи або ради молодих вчених при органі виконавчої влади щороку не пізніше 20 вересня подають до Міністерства освіти і науки України разом із супровідним листом такі документи:

 • мотивоване подання щодо призначення стипендії, в якому зазначаються наукові здобутки претендента та його активна громадянська позиція, за підписом керівника закладу вищої освіти, наукової установи або голови ради молодих вчених при органі виконавчої влади;
 • мотиваційний лист претендента щодо участі в конкурсі із зазначенням номінації;
 • витяг із протоколу засідання вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради закладу вищої освіти чи наукової установи або засідання ради молодих вчених при органі виконавчої влади;
 • відомості про претендента, завірені відділом кадрів за місцем його основної роботи (навчання), а саме: прізвище, ім’я, по батькові, дата, місяць і рік народження, повне найменування організації, де він працює (навчається), посада, науковий ступінь, вчене звання; наявність державних нагород; контактний номер телефону, адреса електронної пошти;
 • перелік наукових публікацій претендента за останні три роки, підписаний ним і завірений ученим секретарем закладу вищої освіти чи наукової установи;
 • копії найважливіших (на думку претендента) праць (не більше трьох), для монографій і посібників – копія титульної сторінки, вихідних даних та анотації.

Претендент має право надавати інші документи (рекомендаційні листи, копії документів про відзнаки, посилання на реалізовані проекти (заходи), фото- та відеоматеріали, що засвідчують його активну громадянську позицію щодо захисту демократичних цінностей, прав і свобод людини та громадянина, національних інтересів держави, її європейського вибору, а також здобутки у формуванні національної самосвідомості, гідності та почуття патріотизму)

Державні стипендії для видатних діячів науки

(довічні і дворічні)

 

Подається до Міністерства освіти і науки України

 

Указ Президента України «Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров′я,  фізичної культури і спорту та інформаційної сфери» від 10 вересня 2011 р. № 906/2011

Не висуваються на здобуття державних стипендій особи, які в установленому порядку отримують довічну плату за звання дійсного члена або члена-кореспондента Національної академії наук України та національних галузевих академій наук.

Довічну стипендію надають вченим віком понад 70 років

 

Пропозиції щодо кандидатур на одержання державних стипендій видатним діячам науки подаються до Міністерства освіти і науки України супровідним листом разом з такими документами:

 • витяг з протоколу засідання вченої ради;
 • подання на здобуття державної стипендії видатним діячам науки;
 • довідка-подання на здобувача державної стипендії видатним діячам науки;
 • інформація про кандидатів на здобуття державних стипендій видатним діячам науки в електронній формі;
 • копія паспорта (1, 2 сторінки);
 • копії дипломів про вищу освіту, присудження наукових ступенів та наукових звань;
 • копії посвідчень про відзнаки;
 • заява про згоду на обробку персональних даних