НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Наукові дослідження » Співпраця з МОН України 2021-2023 »

ВСТУП

Програму спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2021-2023 роки розроблено з метою реалізації законодавства у сфері освіти і науки, Указу Президента України «Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» від 30 вересня 2019 р. № 722/2019, Поступу команди Міністерства освіти і науки України на зміцнення системи освіти і науки України (липень-вересень 2020)й Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

У Програмі виокремлено вісім пріоритетних напрямів співпраці:

1. Доступна та якісна дошкільна освіта.

2. Нова українська школа.

3. Сучасна професійна (професійно-технічна) і фахова передвища освіта.

4. Якісна вища освіта та розвиток освіти дорослих.

5. Розвиток науки та інновацій.

6. Цифровізація освіти.

7. Психологічний супровід освіти.

8. Загальні проблеми розвитку освітнього простору.

У кожному розділі визначено заходи, спрямовані на реалізацію нагальних завдань з реформування вітчизняної освіти.

Об’єднання зусиль фахівців МОН України та учених НАПН України відкриває нові можливості в науковому, методичному та інформаційному супроводі розвитку сучасної освіти, сприятиме ефективному розв’язанню актуальних проблем, що постали перед національною системою освіти в нових умовах розвитку українського суспільства в контексті європейської інтеграції і світової глобалізації.

ПРОГРАМА СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТА

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

на 2021-2023 роки

з/п

Зміст діяльності

Виконавці

Термін виконання

Результати діяльності

від МОН України

від НАПН України

Доступна та якісна дошкільна освіта

1.                   

Оновлення програм розвитку дітей відповідно до нового Базового компонента дошкільної освіти

Директорат дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти

Інститут психології імені Г.С. Костюка

2023

Навчально-методичний посібник «Дошкільник: крок у шкільне життя», методичні рекомендації «Інструментарій оцінювання готовності дитини старшого дошкільного віку до навчання в умовах реформування української школи»

2.                   

Наукове керівництво дослідно-експериментальною роботою «Психолого-педагогічні умови становлення ціннісних орієнтацій дітей в ігровій та навчальній діяльності освітньої системи «Радість розвитку»

Директорат дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти

Інститут психології імені Г.С. Костюка

2022-2023

– Проведення всеукраїнської конференції;

– інноваційна модель комплексної освіти та розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку

3.                   

Розроблення методичного забезпечення для центрів раннього розвитку у системі дошкільної освіти для дітей від народження і до двох років

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут проблем виховання

2021-2023

Методичні посібники, методичні рекомендації

4.                   

Розроблення методичного інструментарію для створення сучасного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут проблем виховання

2021-2023

Методичні посібники, методичні рекомендації

5.                   

Розроблення змістового, програмного і методичного забезпечення дошкільної освіти дітей з особливими потребами, спрямованої на розвиток первинного соціального досвіду та позитивних особистісних якостей кожної дитини

Директорат дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

2021-2023

Забезпечення закладів дошкільної освіти навчально-виховними програмами, методичними посібниками, наочно-дидактичним матеріалом розробленими на основі Базового компонента дошкільної освіти

6.                   

Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів дошкільної освіти

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

2021-2023

Тематичні вебінари з розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів дошкільної освіти, методичні рекомендації

7.                   

Науково-методичний супровід використання електронних освітніх ігрових ресурсів в освітньому процесі

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

2021-2023

Тематичні вебінари з методики використання електронних освітніх ігрових ресурсів в освітньому процесі, методичні рекомендації

Нова українська школа

8.                   

Здійснення моніторингових досліджень реалізації Концепції Нової української школи в початковій школі

Директорат шкільної освіти

Інститут педагогіки

2021-2023

Аналітичні матеріали

9.                   

Розвиток інституційної спроможності закладів загальної середньої освіти розробляти і розвивати власні освітні програми відповідно до державних стандартів освіти

Директорат шкільної освіти

Інститут педагогіки

2021-2023

Методичні рекомендації

10.               

Розроблення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в гімназії

Директорат шкільної освіти

Інститут педагогіки

2021-2023

Підручники, навчальні, навчально-методичні посібники, дидактичні матеріали, зокрема електронні

11.               

Розроблення проєкту Державного стандарту профільної середньої освіти

Директорат шкільної освіти

Інститут педагогіки

2021-2022

Державний стандарт профільної середньої освіти

12.               

Розроблення типової освітньої програми для профільної середньої освіти (зокрема для наукових ліцеїв)

Директорат шкільної освіти

Інститут педагогіки, Інститут обдарованої дитини

2021-2023

Типова освітня програма профільної середньої освіти

13.               

Науково-методичний супровід впровадження STEM-освіти в Україні

Директорат шкільної освіти,

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут педагогіки,

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

2021-2023

Методичні рекомендації, науково-практичні заходи

14.               

Розроблення і розміщення на Національній освітній електронній платформі навчальних матеріалів для дистанційного навчання

Директорат шкільної освіти

Інститут педагогіки

2021-2023

Навчальні, навчально-методичні посібники, дидактичні матеріали

15.               

Розроблення науково-методичного забезпечення підготовки учнівської молоді до майбутнього сімейного життя та відповідального батьківства

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут проблем виховання

2020-2023

Монографія, методичні посібники та рекомендації з підготовки учнівської молоді до майбутнього сімейного життя і відповідального батьківства

16.               

Створення сучасного науково-методичного забезпечення формування соціально успішної особистості старшокласника у системі загальної середньої освіти

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут проблем виховання

2022

Навчально- методичне забезпечення формування соціально успішної особистості старшокласника у системі загальної середньої освіти

17.               

Розроблення навчально-методичного забезпечення військово-патріотичного виховання учнів в умовах ідейно-світоглядної конфронтації

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут проблем виховання

2021-2023

Навчально-методичне забезпечення військово-патріотичне виховання учнів в умовах ідейно-світоглядної конфронтації

18.               

Розроблення науково-методичного забезпечення профільного і професійного самовизначення учнів

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут проблем виховання

2022

Методичні рекомендації з профільного і професійного самовизначення учнів

19.               

Розроблення змісту, методів, форм, технологій та моделей соціального партнерства у вихованні громадянина-патріота

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут проблем виховання

2021-2023

Методичне забезпечення виховання громадянина-патріота

20.               

Розроблення науково-методичного забезпечення освітнього процесу в закладах позашкільної освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут проблем виховання

2021-2023

Науково-методичне забезпечення освітнього процесу в закладах позашкільної освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»

21.               

Участь в організації та проведенні Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» і Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут проблем виховання

2021-2023

Експертиза матеріалів Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» і Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти

22.               

Розроблення методичних рекомендацій щодо реалізації типових освітніх програм в навчанні дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних закладах освіти

Директорат дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

2021-2023

Методичні рекомендації щодо реалізації типових освітніх програм в навчанні дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних закладах освіти

23.               

Розроблення методичних рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами початкової школи

Директорат дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

2021-2023

Методичне забезпечення оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами початкової школи

24.               

Розроблення навчально-методичного забезпечення для дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних закладах освіти на основі оновлених освітніх стандартів

Директорат дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

2021-2023

Навчально-методичне забезпечення закладів спеціальної та загальної середньої освіти відповідно до концептуальних положень Нової української школи

25.               

Організація та проведення семінарів-практикумів, тренінгів, майстер-класів та ін. для керівних та педагогічних працівників спеціальних та інклюзивних закладів середньої освіти

Директорат дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

2021-2023

Підготовка педагогічних кадрів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах Нової української школи

26.               

Розроблення інноваційних методик комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами

Директорат дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

2021-2023

Забезпечення методичним інструментарієм фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, педагогічних працівників закладів освіти щодо визначення потреб та забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами

27.               

Розроблення методик раннього втручання і ранньої допомоги дітям з особливими освітніми потребами

Директорат дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

2021-2023

Забезпечення методичним інструментарієм фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, педагогічних працівників дошкільних відділень та закладів дошкільної освіти

28.               

Розроблення сучасних методик корекційно-розвивального супроводу дітей з особливими освітніми потребами

Директорат дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

2021-2023

Забезпечення методичним інструментарієм працівників інклюзивно-ресурсних центрів, педагогічних працівників та батьків з навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами

29.               

Розроблення інноваційних навчальних матеріалів з медіаосвіти з урахуванням змін у глобальному інформаційному просторі та реформування освітньої системи в Україні

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут соціальної та політичної психології

2021-2023

Електронний підручник «Медіакультура», навчально-методичний посібник для вчителів та вихователів закладів позашкільної освіти «Медіатворчість», збірник навчальних медіаосвітніх програм «Наскрізна медіаосвіта»

30.               

Науково-методичний супровід розвитку навчального середовища з використанням засобів доповненої та віртуальної реальностей в закладах загальної середньої освіти

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

2021-2023

Тренінги, вебінари, семінари, методичні рекомендації, монографії з питань розвитку навчального середовища з використанням засобів доповненої та віртуальної реальностей

31.               

Науково-методичний супровід розвитку інформаційно-цифрового навчального середовища української школи

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

2021-2023

Тематичні вебінари, семінари, методичний посібник з питань розвитку інформаційно-цифрового середовища закладу загальної середньої освіти, електронні інформаційні бюлетені

32.               

Науково-методичний супровід використання електронних освітніх ігрових ресурсів в освітньому процесі української школи

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

2021-2023

Тематичні вебінари з методики використання електронних освітніх ігрових ресурсів в освітньому процесі, методичні рекомендації

33.               

Науково-методичний супровід формування інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів української школи

Директорати, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

2021-2023

Тренінги, вебінари з розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів української школи, методичні рекомендації

34.               

Організація та проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу загальноосвітніх навчальних закладів щодо визначення готовності до роботи з обдарованими учнями «Школа – джерело талантів»

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»,

Національний центр «Мала академія наук України»

Інститут обдарованої дитини

2021-2023

Всеукраїнський конкурс-рейтинг закладів загальної середньої освіти «Школа – джерело талантів»

35.               

Організація та проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Творчий вчитель – обдарований учень»

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»,

Національний центр «Мала академія наук України»

Інститут обдарованої дитини

2021-2023

Всеукраїнський конкурс «Творчий вчитель – обдарований учень»

36.               

Науково-методичний супровід виявлення і підготовки до участі у міжнародних інтелектуальних змаганнях обдарованих учнів

Національний центр «Мала академія наук України»

Інститут обдарованої освіти

2022-2023

Формування готовності команди обдарованих учнів України для участі у Міжнародній конференції молодих учених «ICYS»

37.               

Онлайн-семінар «Зміст мистецької освіти в початковій школі (2 цикл)»

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

2021

Підвищення кваліфікації 200 вчителів.

У рамках навчання – розвиток критичного мислення, професійно-педагогічної компетентності вчителя, формування готовності до творчої реалізації положень концепції НУШ у практичній діяльності

38.               

Цикл науково-методичних семінарів на тему «Діяльність психологічної служби у системі освіти щодо забезпечення психологічного благополуччя вчителів в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

2021-2023

Методичні матеріали (електронний ресурс) з організації діяльності психологічної служби у системі освіти щодо забезпечення психологічного благополуччя вчителів в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»

39.               

Інформаційне забезпечення розвитку Нової української школи

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»,

заклади освіти

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського

2021-2023

Формування електронного інформаційного ресурсу «Бібліотека Нової української школи»

40.               

Проведення щорічного Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського

2021-2023

– Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек України в рамках Міжнародного місячника шкільних бібліотек;

– всеукраїнський вебінар за результатами Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек

Сучасна професійна (професійно-технічна) і фахова передвища освіта

41.               

Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності викладачів професійно-технічної освіти

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

2021-2023

Тематичні вебінари з розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності викладачів професійно-технічної освіти

42.               

Наукове керівництво експериментальною роботою всеукраїнського рівня «Розвиток публічно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти з використанням технологій стратегічного менеджменту»

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут професійно-технічної освіти

2021

– Методичні рекомендації;

– всеукраїнська науково-практична конференція;

– положення про організацію взаємодії публічно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти з використанням технологій стратегічного менеджменту

43.               

Наукове керівництво експериментальною роботою всеукраїнського рівня «Професійна підготовка кваліфікованих робітників для сфери обслуговування систем відновлювальної сонячної та теплової енергетики»

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут професійно-технічної освіти

2021

– Методичні рекомендації для викладачів спеціальних дисциплін та майстрів виробничого навчання;

– проєкт стандарту професійної (професійно-технічної) освіти на модульно-компетентісній основі з професії «Майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики»

44.               

Наукове керівництво експериментальною роботою всеукраїнського рівня «Організація професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти»

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут професійно-технічної освіти

2021

– Підручники для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

– круглий стіл;

– всеукраїнський науково-практичний семінар; проєкт положення про організацію навчально-виробничого процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за дуальною формою здобуття освіти

45.               

Розвиток проєктного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці

Директорат професійної освіти

Інститут професійно-технічної освіти

2021

Енциклопедія «Професійна (професійно-технічна) освіта України: початок ХХІ століття»

46.               

Наукове керівництво експериментальними роботами всеукраїнського рівня «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності»

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут професійно-технічної освіти

2021-2022

– Круглий стіл;

– науково-практичний семінар;

– навчальний посібник;

– методичні рекомендації для педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти

47.               

Навчально-методичне забезпечення розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Директорат професійної освіти

Інститут професійно-технічної освіти

2022

Електронний ресурс для майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти

48.               

Науково-методичний супровід професійної підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти

Директорат вищої освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

2021-2023

– Методичний посібник «Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти», практичний посібник «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей», методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти»

– ІІ, ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Фахова передвища освіта: сучасні виклики та перспективи розвитку»

49.               

Участь у Міжнародному проєкті Erasmus+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні (PAGOSTE)»

Директорат професійної освіти

Інститут професійно-технічної освіти

2021

Круглий стіл; аналітична довідка за результатами національного опитування цільових груп щодо управління підготовкою викладачів професійної освіти

Якісна вища освіта та розвиток освіти дорослих

50.               

Розроблення концептуальних засад підготовки педагогічного персоналу до роботи з дорослими

Директорат вищої освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

2021-2023

Концепція підготовки педагогічного персоналу до роботи з дорослими

51.               

Розроблення науково-методичного забезпечення професіоналізації педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти

Директорат вищої освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

2021-2023

Монографія, навчальна програма, практичний посібник, методичні рекомендації, бібліографічний покажчик

52.               

Науково-методичне забезпечення професійного й особистісного розвитку майбутніх учителів та вчителів-практиків

Директорат вищої освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

2021-2023

Монографія, навчальний посібник методичні рекомендації

53.               

Забезпечення і вдосконалення якості вищої педагогічної освіти

Директорат вищої освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

2021-2023

Аналітичні матеріали «Теоретичні і методичні засади організації практики майбутніх вчителів у закладах вищої педагогічної освіти»

54.               

Науково-методичний супровід проведення викладацької практики для здобувачів наукового ступеня доктора філософії у галузі знань «01 Освіта/Педагогіка» (спеціальність «011 Освітні, педагогічні науки»)

Директорат вищої освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

2021-2023

Програма, методичні рекомендації

55.               

Розроблення навчально-методичних матеріалів для підвищення кваліфікації педагогічних працівників на основі зарубіжного досвіду

Директорат вищої освіти і освіти дорослих,

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

2021-2023

Дистанційний курс для підвищення кваліфікації вчителів старшої школи

56.               

Оновлення змісту вищої освіти

Директорат вищої освіти і освіти дорослих

Інститут вищої освіти

2021-2023

– Методична експертиза проектів стандартів вищої освіти;

– тренінги для членів науково-методичних комісій;

– методичні рекомендації з розроблення освітніх програм;

– методичні рекомендації щодо визнання результатів навчання

57.               

Підвищення якості викладання у вищій освіті

Директорат вищої освіти і освіти дорослих

Інститут вищої освіти

2021-2023

– Професійний стандарт викладача закладу вищої освіти;

– критерії для оцінювання якості викладання у закладі вищої освіти;

– тренінги для підготовки тренерів з удосконалення викладання у вищій освіті;

– методичні рекомендації для викладачів закладів вищої освіти з удосконалення викладання;

– підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої освіти

58.               

Підвищення ефективності врядування закладами вищої освіти

Директорат вищої освіти і освіти дорослих

Інститут вищої освіти

2021-2023

– Методичні рекомендації із забезпечення ефективного врядування у вищій освіті;

– опис моделей та технологій оптимізації мережі закладів вищої освіти;

– база даних кращих практик у діяльності закладів вищої освіти України;

– пропозиції щодо запровадження та моніторингу КРІ у діяльність закладів вищої освіти для оцінювання ефективності управління

59.               

Підвищення дослідницької спроможності університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки

Директорат вищої освіти і освіти дорослих

Інститут вищої освіти

2021-2023

– Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників з дослідницької діяльності;

– критерії та показники для оцінювання ефективності діяльності науково-педагогічних працівників;

– рекомендації для модернізації процедури атестації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти

60.               

Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів в умовах неформальної освіти

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

2021-2023

Тематичні вебінари з розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів в умовах неформальної освіти

61.               

Науково-методичне забезпечення підготовки педагогічних працівників Малої академії наук України щодо використання інноваційних методик з наукової освіти

Національний центр «Мала академія наук України»

Інститут обдарованої дитини

2021-2022

Семінари, посібники

62.               

Міжнародний освітній проєкт «Фахове зростання працівників освіти засобами реалізації міжнародних проєктів»

Директорат дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

2021-2022

Інформаційно-методичні матеріали

63.               

Підготовка здобувачів на другому (магістерському) рівні вищої освіти

Директорат вищої освіти і освіти дорослих

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»,

Інститут професійно-технічної освіти

2021-2023

Організація підготовки здобувачів у галузях знань:

– «01 Освіта/Педагогіка»;

– «05 Соціальні та поведінкові науки»;

– «07 Управління та адміністрування»;

– «08 Право»;

– «28 Публічне управління та адміністрування»

64.               

Підготовка здобувачів на третьому (освітньо-науковому)

та науковому рівнях вищої освіти

Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації

Наукові установи, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

2021-2023

Організація підготовки здобувачів у галузях знань:

– «01 Освіта / Педагогіка»;

– «05 Соціальні та поведінкові науки»;

– «23 Соціальна робота»;

– «28 Публічне управління та адміністрування»

65.               

Підвищення кваліфікації для осіб з вищою освітою

Директорат вищої освіти і освіти дорослих

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»,

Інститут педагогіки,

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна,

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка,

Інститут вищої освіти,

Інститут професійно-технічної освіти

2021-2023

Організація курсів підвищення кваліфікації керівних, наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів освіти та установ

Розвиток науки та інновацій

66.               

Оновлення пріоритетних напрямів (тематики) розвитку науки та інноваційної діяльності, орієнтованих на досягнення Цілей сталого розвитку

Директорати, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Наукові установи, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

2023

Пріоритетні напрями (тематика) наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок Національної академії педагогічних наук України на 2023-2027 рр.

67.               

Удосконалення інструментів оцінювання якості наукової діяльності

Директорати, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Наукові установи, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

2021-2023

Результати атестації:

– наукових установ НАПН України;

– ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у частині провадження ним наукової діяльності

68.               

Участь у діяльності Ради молодих учених при МОН України

Рада молодих учених при МОН України

Ради молодих вчених НАПН України та підвідомчих установ

2021-2023

– Членство у Раді молодих учених при МОН України вчених НАПН України;

– спільні науково-практичні заходи

69.               

Експертиза освітніх проєктів, підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів

Директорати, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Наукові установи, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

2021-2023

Експертні висновки, інформаційно-аналітичні матеріали

70.               

Науково-методичний супровід інноваційних проектів, пілотних досліджень, педагогічних експериментів

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Наукові установи, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

2021-2023

Інформаційно-аналітичні матеріали, програми і результати експериментів, експертні висновки

71.               

Робота спеціалізованих вчених рад

Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації, заклади освіти

Наукові установи, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

2021-2023

Захист дисертацій на здобуття ступенів вищої освіти доктора філософії й доктора наук працівниками наукових установ та закладів освіти

72.               

Діяльність Міжвідомчої ради з координації досліджень у

галузі освіти, педагогіки і психології

Директорати,

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Президія НАПН України

2021-2023

Експертне оцінювання проєктів досліджень у галузі освіти/педагогіки, соціальних і поведінкових наук (психології)

73.               

Підготовка наукових періодичних видань, співзасновниками яких є заклади вищої освіти МОН України та наукові установи, заклад вищої освіти НАПН України

Директорати,

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Наукові установи, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

2021-2023

– Участь у роботі редакційних рад і колегій наукових періодичних видань;

– рецензування рукописів статей;

– сприяння представленню видань у світовій системі наукових комунікацій

74.               

Проведення спільних науково-методичних конференцій, науково-практичних семінарів, круглих столів, вебінарів тощо, зокрема з проблем подолання наслідків пандемії COVID-19

Директорати,

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Наукові установи, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

2021-2023

Збірники матеріалів конференцій, семінарів, рекомендації заходів

75.               

Організація і проведення щорічних освітянських виставок

Директорати,

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Наукові установи, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

2021-2023

– Підготовка експозиційних матеріалів;

– участь у семінарах, круглих столах, майстер-класах, які проводяться під час виставок

76.               

Участь у щорічних серпневих конференціях, нарадах, розширених колегіях

Директорати,

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Наукові установи, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

2021-2023

Виступи фахівців міністерства, вчених академії

77.               

Науково-методичний супровід використання інформаційно-цифрових технологій для оцінювання результативності педагогічних досліджень

Директорати

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

2021-2023

Методичний посібник з використання інформаційно-цифрових технологій у педагогічних дослідженнях, методичні рекомендації з використання інформаційно-цифрових технологій для оцінювання результативності педагогічних досліджень

Цифровізація освіти

78.               

Науково-методичний супровід дистанційного та змішаного навчання

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

2021-2023

Тренінги, семінари, вебінари, методичні рекомендації

79.               

Науково-методичний супровід впровадження електронних освітніх ресурсів в початковій школі

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

2021-2023

Тренінги, семінари, вебінари, методичні рекомендації

80.               

Науково-методичний супровід формування та впровадження хмаро орієнтованих навчальних та інформаційно-освітніх середовищ в системі загальної середньої освіти

Директорати,

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

2021-2023

Навчально-методичні, інформаційно-аналітичні матеріали з питань проектування і впровадження хмаро орієнтованих систем відкритої науки в освіті вчителів

81.               

Науково-методичний супровід впровадження STEM-освіти в Україні

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

2021-2023

Методичні рекомендації з питань запровадження STEM-освіти із використанням хмарних сервісів

82.               

Науково-методичний супровід формування інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів в умовах хмаро орієнтованого навчального середовища

Директорати,

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

2021-2023

Тренінги, методичні рекомендації, методичний посібник з питань використання сервісів хмаро орієнтованих систем відкритої науки для розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів

83.               

Створення науково-освітніх online платформ для дітей з особливими освітніми потребами

Директорат дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

2021-2023

Впровадження сучасних інформаційних технологій та цифрових освітніх платформ з метою надання якіснихосвітніх послуг особам з особливими освітніми потребами

84.               

Проведення Всеукраїнського конкурсу «Планета-ІТ» на кращий електронний освітній ресурс за номінаціями

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут професійно-технічної освіти

2021

Організація роботи конкурсної комісії, оцінювання конкурсних робіт

85.               

Науково-методичне забезпечення створення електронного журналу відкритого доступу для оприлюднення результатів наукової діяльності учнів Малої академії наук України

Національний центр «Мала академія наук України»

Інститут обдарованої освіти

2021-2022

Методичні рекомендації

86.               

Акумуляція повнотекстових документів щодо освіти та розширення відкритого доступу користувачам до електронних ресурсів

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського

2021-2023

Розвиток та наповнення Науково-педагогічної електронної бібліотеки Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського

Психологічний супровід освіти

87.               

Розроблення методичного забезпечення діяльності практичних психологів, соціальних педагогів і методистів у закладах освіти

Директорат шкільної освіти

Інститут психології імені Г.С. Костюка

2021-2023

Методичний посібник «Система ранньої діагностики відхилень в розвитку особистості», практичний посібник «Ціннісна підтримка розвитку обдарованої особистості в освітньому просторі. Психологічна технологія», навчальний посібник «Психологія когнітивних процесів», навчально-методичні посібники «Психологічний супровід взаємодії суб’єктів освітнього простору», «Сучасні тренінгові технології розвитку особистості в освіті», психологічний практикум «Діагностика та профілактика перфекціонізму та прокрастинації в освітній практиці», методичні рекомендації «Психологічна діагностика взаємодії суб’єктів освітнього простору»

88.               

Створення безпечного освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації (надання психолого-педагогічної підтримки учасникам освітнього процесу)

Директорат шкільної освіти

Інститут психології імені Г.С. Костюка

2023

Практикум «Психологічні засоби запобігання явищам залякування та цькування (булінгу) в шкільному середовищі», практичний посібник «Психологічне діагностування проявів адаптаційних розладів у суб’єктів освітнього простору»

89.               

Розбудова нової системи освіти дорослих, що базується на інтеграції формальної, неформальної та інформальної освіти з широким використанням цифрових технологій

Директорат вищої освіти і освіти дорослих

Інститут психології імені Г.С. Костюка

2021-2022

Монографія «Психологічні механізми становлення суб’єктності дорослих у віртуальному просторі»

90.               

Удосконалення наукового забезпечення розвитку персоналу освітніх організацій

Директорат шкільної освіти

Інститут психології імені Г.С. Костюка

2021

Монографія «Психолого-організаційні детермінанти забезпечення психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій в умовах соціальної напруженості»

91.               

Моніторингове дослідження стану психологічної готовності педагогічного персоналу до професійної діяльності в умовах Нової української школи

Директорат вищої освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

2021-2023

Аналітичні матеріали «Розвиток психологічної готовності педагогічного персоналу до професійної діяльності в умовах Нової української школи»

92.               

Психологічне забезпечення професійної діяльності педагогічних працівників

Директорат вищої освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

2021-2023

Практичні та методичні посібники, методичні рекомендації

93.               

Створення консультативно - тренінгового центру «Психологічний консультативно-тренінговий центр» підтримки фахівців, дітей з особливими освітніми потребами та їхніх батьків

Директорат дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

2021

– Науково-методичне консультування психологів, педагогів, учнів, батьків з розв’язання особистісних проблем та підвищення їх психологічної та педагогічної культури;

– запровадження в практику роботи сучасних методів і засобів діагностики розвитку дитини з особливими потребами;

– здійснення діагностичної, психопрофілактичної, корекційно-розвивальної та консультативної роботи;

– розроблення системи психологічних, нейропсихологічних тренінгів та науково-практичних семінарів;

– психологічний супровід у вирішенні індивідуальних проблем родин, які виховують дітей з особливими потребами;

– здійснення психологічного супроводу осіб з особливими потребами на різних вікових етапах їх становлення та при вирішенні нормативних й ненормативних криз та ін.

94.               

Розроблення методичного забезпечення для інтенсифікації масового впровадження наскрізної медіаосвіти у вітчизняну освітню практику

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут соціальної та політичної психології

2021-2023

Методичний посібник «Інноваційні психологічні засоби розвитку медіаосвіти», методичні рекомендації «Розвиток медіаосвіти в територіальній громаді»

95.               

Розроблення теоретичних основ удосконалення наявних та створення нових психологічних технологій фасилітації проблемної міжгрупової взаємодії та алгоритмів долання міжгрупових конфліктів в освітньому середовищі

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут соціальної та політичної психології

2023

Навчально-методичний посібник «Психологія міжгрупової взаємодії: від конфлікту до порозуміння», програма спецкурсу «Психологія міжгрупової взаємодії» для магістрів та аспірантів закладів вищої освіти психологічного та педагогічного профілів, слухачів інститутів післядипломної педагогічної освіти

96.               

Розроблення технологій соціально-психологічної підтримки представників меншин, які зазнають стигматизації в освітньому середовищі

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут соціальної та політичної психології

2021-2023

Практичний посібник «Стигматизовувані меншини: технології соціально-психологічної підтримки», методичні рекомендації «Соціально-психологічні засоби підвищення толерантності до інакшості і різноманіття в освітньому середовищі», навчальна програма для системи післядипломної педагогічної освіти «Соціально-психологічні проблеми стигматизації у сфері освіти»

97.               

Розроблення комплексу соціально-психологічних технологій для забезпечення ефективної підтримки педагогічною спільнотою та громадськістю реформ у сфері загальної середньої освіти

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут соціальної та політичної психології

2021-2023

Практичні посібники «Нова українська школа: соціально-психологічні технології підтримки», «Психологічні ресурси взаємодії школи, сім’ї, громади», методичні рекомендації «Соціально-психологічне супроводження діалогу між учасниками реформування загальної середньої освіти», «Забезпечення соціально-психологічної підтримки громадськістю профільної 12-річної школи»

98.               

Розроблення системи підвищення готовності і технологій підготовки учасників освітнього процесу до дій у надзвичайних ситуаціях

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут соціальної та політичної психології

2021-2023

Практичний посібник «Готовність особистості до конструктивної поведінки в надзвичайних ситуаціях», методичні рекомендації «Забезпечення психологічної безпеки учасників освітнього процесу», «Надання першої психологічної допомоги в надзвичайних ситуаціях»

99.               

Розроблення практично зорієнтованої соціально-психологічної концепції та визначення ресурсів розвитку громадянської компетентності студентської молоді

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут соціальної та політичної психології

2021-2023

Практичний посібник «Соціально-психологічні ресурси розвитку громадянської компетентності майбутніх педагогів», методичні рекомендації «Розвиток громадянської компетентності студентської молоді»

100.           

Розроблення способів соціально-психологічного супроводу суб’єктів освітнього процесу, постраждалих від воєнних дій, у період переходу до умов мирного життя

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут соціальної та політичної психології

2021-2023

Практичний посібник «Як допомогти особистості у період переходу від війни до миру: соціально-психологічний супровід», навчальна програма «Як здійснювати соціально-психологічний супровід»

101.           

Наукове та методичне забезпечення діагностики когнітивних та особистісних чинників самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею

Національний центр «Мала академія наук України»

Інститут обдарованої дитини

2021

Інструментарій діагностики чинників самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею, методичний посібник

102.           

Науково-методичне забезпечення діагностики чинників інтелектуальної обдарованості учнів

Національний центр «Мала академія наук України»

Інститут обдарованої дитини

2021-2023

Інструментарій діагностики чинників розвитку обдарованості, методичні посібники, методичні рекомендації

103.           

Розроблення та затвердження Концепції модернізації психологічної служби у системі освіти України в умовах освітніх реформ

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

2021

Концепція модернізації психологічної служби у системі освіти України в умовах освітніх реформ

104.           

Розроблення моделей діяльності психологічної служби в умовах децентралізації

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

2021

Модель (моделі) діяльності психологічної служби в умовах децентралізації

105.           

Розроблення методичних рекомендацій щодо психологічного супроводу діяльності вчителя в умовах реформування освіти

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

2022

Практичний посібник «Науково-методичні основи психологічного супроводу діяльності вчителя в умовах реформування освіти (діагностика і корекція)»

106.           

Розроблення методичних матеріалів щодо психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

2021

Колективна монографія «Психолого-педагогічні засади технологій супроводу дітей з особливими освітніми потребами у процесі їх соціальної інтеграції»

107.           

Забезпечення реалізації плану заходів експерименту всеукраїнського рівня «Формування гуманістичних відносин між учасниками освітнього процесу шляхом упровадження моделі «Мирна школа» на 2019-2022 роки»

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

2021-2022

Розроблення системної технології організації освітнього процесу «Мирна школа», що сприятиме формуванню безпечного середовища у шкільній громаді та формуванню гуманістичних відносин між учасниками освітнього процесу

108.           

Розроблення системи роботи працівника психологічної служби щодо створення безпечного освітнього середовища

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

2021

Практичний посібник «Психологічний супровід формування демократичних засад та профілактики і розв’язання конфліктів у закладі освіти»

109.           

Розроблення методичних матеріалів щодо подолання негативних соціально-психологічних наслідків пандемії COVID-19

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

2021-2022

Посібник для працівників психологічної служби «Подолання психологічних і соціально-педагогічних наслідків пандемії COVID-19 у закладі освіти»

110.           

Визначення алгоритмів роботи спеціаліста психологічної служби щодо роботи в онлайн-режимі та розроблення методичних рекомендацій щодо застосування технологій дистанційних форм надання психологічних та соціально-педагогічних послуг учасникам освітнього процесу

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

2021-2022

Методичні рекомендації щодо застосування технологій дистанційних форм надання психологічних та соціально-педагогічних послуг учасникам освітнього процесу

Загальні проблеми розвитку освітнього простору

111.           

Участь у розробленні законодавчих і нормативно-правових документів у галузі освіти, стандартів освіти, програм тощо

Директорати, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Наукові установи, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

2021-2023

– Закони України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»,

«Про освіту дорослих» та ін.;

– нормативно-правові документи;

– концепції, стратегії, плани заходів;

– державні стандарти тощо

112.           

Участь вчених НАПН України в роботі колегій, Наукової ради, Науково-методичної ради (науково-методичних комісій/підкомісій), робочих груп, конкурсних комісій МОН України

Директорати, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Наукові установи, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

2021-2023

Експертні висновки, рекомендації, інформаційно-аналітичні матеріали

113.           

Експертиза навчальної, навчально-методичної літератури, засобів навчання та навчального обладнання для закладів дошкільної, початкової, середньої (зокрема для дітей з особливим освітніми потребами), позашкільної, професійної

(професійно-технічної) освіти тощо, засобів навчання і навчального обладнання

для надання грифів і свідоцтв МОН України

Директорати, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Наукові установи, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

2021-2023

Експертні висновки

114.           

Забезпечення доступу вчених та науково-педагогічних працівників до джерел наукової і науково-технічної інформації

Директорати, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

2021-2023

Методично-технологічний супровід Електронної бібліотеки Національної академії педагогічних наук України (https://lib.iitta.gov.ua/)

115.           

Моніторинг ставлення населення до реформ у сфері освіти

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут соціальної та політичної психології

2021-2023

Інформаційно-аналітичні матеріали за результатами досліджень

116.           

Науково-інформаційне забезпечення науковців і практиків освітянської галузі МОН України з питань інноваційного розвитку національної освіти, педагогіки та психології

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»,

заклади вищої освіти

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського

2021-2023

– Підготовка наукової, навчальної, виробничо-практичної, довідкової, інформаційно-аналітичної та бібліографічної продукції з актуальних питань освіти, педагогіки;

– надання доступу до міжнародних баз даних;

– наповнення електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського, зокрема корпоративна співпраця з закладами освіти щодо наповнення баз даних Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського «Періодика», «Галузева реферативна база даних»;

– наповнення галузевого сегменту загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова», Українського реферативного журналу «Джерело»