НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Масові науково-практичні заходи » Круглі столи »

№ з/п

Тема

Місце проведення, термін виконання

Відповідальні

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ МАСОВІ ЗАХОДИ
НАПН України на 2023 р.

 Круглі столи 

1.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у наукових установах: здобутки, сучасні практики і перспективи

м. Київ,

лютий

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти

2.

Лідерство університетів України у контексті критеріїв міжнародних рейтингів

м. Київ,

лютий

Відділення вищої освіти

Інститут вищої освіти Сумський державний університет

3.

Забезпечення якості дошкільної освіти в умовах воєнного стану

м. Київ,

лютий

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Центр раннього розвит-ку дитини та дошкільної освіти Інституту проблем виховання

 

4.

Всеукраїнський круглий стіл, присвячений пам’яті члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Біляєва Олександра Михайловича «Методи дистанційного навчання української мови»

м. Київ,

березень

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут педагогіки

5.

Громадсько-патріотичні ідеї Т.Г. Шевченка в соціокультур-ному та освітньому вимірі

м. Київ,

березень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Національний музей Тараса Шевченка

Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України

ГО «Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка» 

6.

STEAM-освіта: від теорії до практики

м. Київ,

березень

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут обдарованої дитини

7.

Українського цвіту – по всьому світу

м. Київ,

квітень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 

8.

Напрями та інституційні форми взаємодії представників психологічної спільноти щодо досліджень впливу російсько-української війни на психоемоційний стан учасників освіт-нього процесу та інші категорії населення»

м. Київ,

квітень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут соціальної та політичної психології

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

(за згодою)

9.

Особистісні стратегії життєдіяльності в умовах середовищної невизначеності

м. Київ,

квітень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут психології імені Г.С. Костюка

10.

Виховання культури безпеки життєдіяльності дітей та учнівської молоді в умовах воєнного та повоєнного стану

м. Київ,

квітень

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки, Інститут проблем виховання, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, ГО ВДГР «Школа безпеки»

11.

ІІ Всеукраїнський круглий стіл «Партнерство з закладами освіти та соціальними інституціями в контексті визначення соціальних і ціннісних орієнтацій української молоді»

м. Київ,

травень

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Інститут проблем виховання

Український державний університет імені М.П. Драгоманова

Національний авіаційний університет

Університет Григорія Сковороди в Переяславі

12.

Концепція повоєнного університету. Яким йому бути?

м. Київ,

травень

Відділення вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

13.

Модернізація позашкільної освіти в умовах війни і повоєнного відновлення(у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Інститут проблем виховання

Центр технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району м. Києва

14.

Професійне самовизначення учнів ЗЗСО в умовах воєнного стану і повоєнного відновлення країни (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Інститут проблем виховання 

15.

Науково-методичні засади інформаційно-аналітичногосупроводуцифрової трансформації освіти і педагогіки в умовах воєнного стану (в рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

 

м. Київ,

травень

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського 

16.

Ресурси та послуги освітянських бібліотек для розвитку сучасного освітнього середовища в умовах агресії РФ

м. Київ,

травень

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського 

17.

Формування онлайнових віртуальних колекцій електронних освітніх ресурсів в умовах російської агресії

м. Київ,

травень

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського 

18.

Стрес в житті сучасної особистості: надбання та втрати

м. Київ,

травень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут психології імені Г.С. Костюка 

19.

Круглий стіл з міжнародною участю «На боці миру, людяності, гідності, демократії та законності»

м. Київ,

травень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут психології імені Г.С. Костюка 

20.

Соціальна згуртованість: особливості пост-воєнних процесів

м. Київ,

травень-червень

 

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут соціальної та політичної психології

Асоціація політичних психологів України 

21.

Молодіжне підприємництво в умовах воєнного стану та відновлення економіки України у повоєнний час

м. Київ,

травень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти 

22.

Щорічний круглий стіл «Наукова спадщина української психології: єдність минулого та теперішнього»

м. Київ,

червень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут психології імені Г.С. Костюка 

23.

Застосування електронних освітніх ресурсів в організації змішаного навчання

м. Київ,

вересень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти

24.

Перспективні освітні моделі спеціалізованої освіти наукового спрямування

м. Київ,

вересень

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут обдарованої дитини

25.

Технології психолого-педаго-гічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти

м. Київ,

серпень-вересень

 

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

26.

Психолого-педагогічні технології навчання та підтримки дітей з особливими освітніми потребами

м. Київ,

вересень

(онлайн)

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

27.

Інклюзивне навчання: виклики сьогодення

м. Київ,

жовтень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

28.

Висвітлення творчого шляху Василя Сухомлинського та інших педагогів у віртуальному просторі – від відтворення образу до творення міфу

м. Київ,

жовтень

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського

29.

Актуальні проблеми психології навчання в сучасній соціокультурній ситуації (присвячений творчій спадщині І.О. Синиці)

м. Київ,

жовтень

 

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут психології імені Г.С. Костюка

30.

Розвиток життєвої компетентності особистості у віртуальному просторі

м. Київ,

жовтень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут психології імені Г.С. Костюка

31.

Проблеми розвитку ідентичності особистості в освітньому просторі

м. Київ,

жовтень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут соціальної та політичної психології

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

32.

VI Круглий стіл «Історія в нас і ми в історії: психологія історичної пам’яті»

м. Київ,

жовтень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут соціальної та політичної психології

Інститут політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України

Асоціація політичних психологів України

33.

Радник із професійної орієнтації у Новій українській школі

м. Київ,

жовтень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Національний педагогічний університет імені М.П Драгоманова

34.

Технології професійного розвитку педагогічних працівників коледжів

м. Київ,

жовтень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти

35.

Міжнародний круглий стіл   «О.І. Бугайов: учитель, учений, громадянин (до 100-річчя з дня народження)»

м. Київ,

грудень

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут педагогіки

Конкурси, майстер-класи, цикли лекцій

 

36.

Всеукраїнський конкурс-рейтинг закладів загальної середньої освіти по роботі з обдарованими дітьми «Школа – джерело талантів»

м. Київ,

січень-травень

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут обдарованої дитини

37.

ХІ Всеукраїнський конкурс «Творчий вчитель – обдарований учень»

м. Київ,

січень-травень

 

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут обдарованої дитини

38.

Майстер-клас «Техніки подолання наслідків поствоєнного стресу: робота з дітьми та дорослим населенням»

м. Київ,

жовтень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

39.

Цикл онлайн лекцій з проблеми культурно-освітньої спадщини відомих українців

м. Київ,

упродовж року

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України

ГО «Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка»