НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Масові науково-практичні заходи » Круглі столи »

з/п

Тема

Місце проведення,

термін виконання

Відповідальні

Круглі столи

1.

Круглий стіл «Фізика і психологія подібність наук соціального та природничого спрямування» 

м. Київ,

січень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Загальноосвітній на-вчальний заклад

І-ІІІ ступенів «Середня загальноосвітня школа №45» Подільського району м. Києва

2.

Круглий стіл «Підготовка здо-бувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у наукових установах: здобутки, сучасні практики і перспективи»

м. Київ,

лютий

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти

3.

Круглий стіл «Особливості медіа-освіти дорослих в умовах війни»

м. Київ

березень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Державний комітет телебачення і радіомовлення Український Інститут підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення і преси Національна спілка журналістів України

4.

Регіональний науково-мето-дичний інтенсив «Сучасна дидактика у розвитку професійних навичок кваліфікованих робітників; освітні тренди і вимоги ринку праці»

м. Біла Церква, березень

Відділення професійної

освіти і освіти дорослих

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти

Інститут професійної освіти

5.

Круглий стіл «Громадянсько-патріотичні ідеї Т.Г. Шевченка в соціокультурному та освітньому вимірі»

м. Київ,

березень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Національний музей Тараса Шевченка

Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України

ГО «Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка»

6.

Круглий стіл «Українського цвіту – по всьому світу: співпраця з діаспорою»

м. Київ,

квітень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

ГС «Українська всесвітня координаційна рада»

7.

Круглий стіл «Професійна освіта: соціогуманітарні виклики воєнного часу та повоєнного відновлення»

м. Київ,

квітень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти

Науково-дослідний інститут українознавства МОН України

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАН України

8.

Круглий стіл «Травмована українська ідентичність: шляхи зцілення і розвитку»

м. Львів,

квітень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут соціальної та політичної психології

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

9.

Всеукраїнський круглий стіл «Професійна підготовка психологів в Україні: стратегічні завдання» (до Всеукраїнського дня психолога)

м. Київ,

квітень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Інститут соціальної та політичної психології

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

10.

ІІІ Всеукраїнський круглий стіл «Партнерство закладів освіти та соціальних установ в організації соціально-педаго-гічної підтримки та супроводу дітей і молоді»

м. Київ,

квітень

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Інститут проблем виховання Український держав-ний університет імені М.П. Драгоманова

11.

Круглий стіл «Ціннісне професійне самовизначення і кар’єрне становлення учнів закладів загальної середньої освіти в умовах воєнного стану і повоєнного відновлення країни» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Інститут проблем виховання

12.

Круглий стіл «Педагогічні засади запобігання насильству в освітньому закладі і сім’ї: вплив цифровізації та воєнної реальності» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Інститут проблем виховання

Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

13.

Круглий стіл «Відкрита наука в умовах інтеграції освіти України до Європейського дослідницького простору» 

м. Київ

травень

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут цифровізації освіти

 

14.

Круглий стіл «Теперішнє та майбутнє української психології: надбання та втрати»

м. Київ,

травень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут психології імені Г.С. Костюка

15.

Круглий стіл «Психолого-педа-гогічна підтримка дітей з порушеннями зору в сучасних умовах»

м. Київ,

травень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

16.

Круглий стіл «Особливості становлення мілітарної ідентичності українців»

м. Київ,

травень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут психології імені Г.С. Костюка

17.

Круглий стіл «Державно-при-ватне партнерство у розвитку професійної освіти в сучасних умовах»

м. Київ,

травень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти

18.

Круглий стіл «Євроінтеграційні процеси в сучасній науці та освіті України»

м. Київ,

червень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку України НАПрН України

19.

Щорічний круглий стіл «Наукова спадщина української психології: єдність минулого та теперішнього»

м. Київ,

червень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут психології імені Г.С. Костюка

20.

Круглий стіл «Українці у війні: психологічна допомога постраждалим»

м. Київ,

червень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут психології імені Г.С. Костюка

21.

Круглий стіл «Сучасний менеджмент закладу освіти з інклюзивним навчанням»

м. Київ,

вересень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

22.

Круглий стіл «Українське Дитяче Сокільство: цілі, цінність, перспективи»

м. Київ,

вересень

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Інститут проблем виховання

23.

Круглий стіл «Сучасні стратегії навчання та підтримки учнів з порушеннями інтелектуального розвитку в умовах кризових викликів»

м. Київ,

жовтень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

24.

Круглий стіл «Актуальні проблеми психології навчання в сучасній соціокультурній ситуації», присвячений творчій спадщині І.О. Синиці

м. Київ,

жовтень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут психології імені Г.С. Костюка

25.

Круглий стіл «Позитивні та негативні наслідки інтелектуальної диференціації учнівського середовища»

м. Київ,

жовтень

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут обдарованої дитини

26.

Круглий стіл «Особистісні стратегії життєдіяльності в умовах середовищної невизначеності»

м. Київ,

жовтень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут психології імені Г.С. Костюка

27.

Круглий стіл «Актуальні проб-леми впровадження змішаного навчання в системі професійної освіти» (у межах виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2024»)

м. Київ,

жовтень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти

28.

Круглий стіл «Теорія і практика підготовки радника з професійної орієнтації для закладів загальної середньої освіти»

м. Київ,

листопад

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Національний університет біоресурсів і природокористування України

29.

Круглий стіл «Консультування з молодіжного підприємництва у закладах професійної (професійно-технічної) освіти в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення України» (у рамках виставки «Освіта та кар’єра – День студента»)

м. Київ,

листопад

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти

Конкурси, цикли лекцій

30.

Всеукраїнський конкурс-рей-тинг закладів загальної середньої освіти по роботі з обдарованими дітьми «Школа – джерело талантів»

м. Київ,

січень-травень

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут обдарованої дитини

31.

ХІ Всеукраїнський конкурс «Творчий вчитель – обдарований учень»

м. Київ,

січень-травень

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут обдарованої дитини

32.

Всеукраїнський конкурс «Пла-нета-ІТ»

м. Київ,

лютий-червень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти

33.

Цикл онлайн лекцій з проблеми культурно-освітньої спадщини відомих українців

м. Київ,

впродовж року

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України

ГО «Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка»

34

Всеукраїнський конкурс «Педагогічний Оскар – 2023»

м. Київ,

квітень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти

Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти

35.

Цикл тренінгів «Розвиток критичного мислення засобами предметів і курсів громадянської та історичної освітньої галузі»

м. Київ,

квітень-червень

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут педагогіки

пілотні та експериментальні заклади загальної середньої освіти