Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Масові науково-практичні заходи » Круглі столи »

з/п

Тема

Місце проведення,

термін виконання

Відповідальні

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ МАСОВІ  ЗАХОДИ

на 2021 рік

Круглі столи, конкурси

1.

Всеукраїнський конкурс-рей-тинг ЗЗСО по роботі з обдарованими дітьми «Школа – джерело талантів»

м. Київ,

січень – травень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

2.

ІХ Всеукраїнський конкурс «Творчий вчитель – обдарований учень»

м. Київ,

січень – травень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

3.

Конкурс-відбір обдарованих дітей до участі в міжнародних конференціях юних дослід-ників

м. Київ,

січень – квітень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

НЦ «Мала академія наук України»

4.

Тренінг на платформі Googl Meet для вчителів української і зарубіжної літератури «Сучасні методи дистанційного та змішаного навчання на уроках української та зарубіжної літератури»

м. Київ,

лютий

Відділення загальної середньої освіти

Інститут педагогіки

Колиндянська ЗОШ школа І-ІІІ ступенів Чортківського р-ну Тернопільської обл.

5.

Стратегії підтримки психічного здоровʼя громадян у час пандемії

м. Київ,

лютий

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

6.

Оновлення та стандартизація методичної бази системи Малої академії наук України

м. Київ,

лютий

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

НЦ «Мала академія наук України»

7.

Проблема класифікації сучасних методів навчання української мови в закладах загальної середньої освіти, присвячений пам’яті члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Олександра Михайловича Біляєва

м. Київ,

березень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут педагогіки

8.

До 30-річчя Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського: історія і сучасність (присвячується пам′яті О.Я. Сав-ченко)

м. Київ,

березень

 

 

 

 

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського

Всеукраїнська асоціація Василя Сухомлинського, регіональні відділення Асоціації

9.

Всеукраїнський круглий стіл (онлайн) «Актуальні питання навчання історії та громадянської освіти в контексті дистанційного та змішаного навчання»

м. Київ,

квітень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут педагогіки

10.  

Сучасні практики навчання та розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями

м. Київ,

квітень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології іме-ні Миколи Ярмаченка

11.  

Еколого-психологічні детер-мінанти суб’єктивного благополуччя особистості

м. Київ,

квітень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології

імені Г.С. Костюка

12.  

Сучасні психологічні вимоги до підручника для Нової української школи, присвячений творчій спадщині І.О. Синиці

м. Київ,

квітень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

13.  

Дошкільна освіта у сучасному вимірі: наукові пошуки та їх втілення

м. Київ,

квітень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

14.  

Ціннісні аспекти професійного самовизначення учнів: теорія і практика (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

15.  

Організаційно-педагогічні умови формування у майбутніх кваліфікованих робітників готовності до підприємницької діяльності (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

16.  

Національний круглий стіл «Вища освіта в умовах нових моделей економічної діяльності і сучасного бізнес-середовища: відповіді на виклики»

м. Київ,

травень

Відділення вищої освіти

Центр «Етос»

17.  

Щорічний круглий стіл «На-укова спадщина української психології: єдність минулого та теперішнього»

м. Київ,

червень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

18.  

Міжвідомчий круглий стіл «Досвід застосування каскадної технології навчання у підготовці персоналу Державної прикордонної служби України»

м. Хмельницький,

вересень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

Національна академія прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

19.  

Взаємодія фахівців та педагогів у комплексному шкільному оцінюванні

м. Київ,

вересень,

онлайн

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології іме-ні Миколи Ярмаченка

Інклюзивно-ресурсний центр № 3 Деснянського району м. Києва

Спеціальна загальноосвітня школа № 9 м. Києва

20.  

Круглий стіл «Надзвичайна подія: методологія вивчення та практики опанування»

м. Київ

жовтень,

онлайн

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

21.  

Побут сільського школяра в доробку Василя Сухомлинського

м. Київ,

жовтень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

ДНПБ України

ім. В.О. Сухомлинського

Педагогічний музей України

Педагогічно-меморі-альний музей В.О. Сухомлинського

22.  

Інформаційно-аналітичний та інформаційно-бібліографічний супровід науково-методичного забезпечення модернізації й реформування освіти

м. Київ,

жовтень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

ДНПБ України

ім. В.О. Сухомлинського

23.  

Імідж психолога-науковця в українському суспільстві: проб-леми та перспективи

м. Київ,

листопад

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

24.  

Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти: теорія, методика, практика

Київська обл.,

смт. Немішаєве, грудень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

Немішаївський агротехнічний коледж  

25.  

Педагогічний марафон – обмін досвідом «Освітній процес в закладі дошкільної освіти: діти-педагоги-батьки»

м. Київ,

грудень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Київський університет імені Бориса Грінченка

Криворізький державний педагогічний університет

Маріупольський державний університет

26.  

Конференція «Розвиток соціально життєвих навичок людини: технології освіти дорослих

м. Миколаїв,

травень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Громадська організація «Центр «Європейська освіта дорослих»

Громадська рада з освіти дорослих

Миколаївського міськ-виконкому

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївського міськвиконкому

27.  

Науковий семінар «Україна в період зміни поколінь»

м. Київ,

вересень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології,

Інститут соціальної та політичної психології, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України

28.  

Науково-методичний он-лайн семінар «Актуальні проблеми дослідження готовності освітян до дій у надзвичайних ситуаціях»

м. Київ,

січень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології,

Інститут соціальної та політичної психології, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені

Т.Г. Шевченка

29.  

Науково-методичний он-лайн семінар «Надзвичайна ситуація: психологічна готовність та психологічні ризики»

м. Київ,

лютий

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології,

Інститут соціальної та політичної психології, Карпатський університет імені Августина Волошина