НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Структура НАПН України » Установи НАПН України » Інститут психології імені Г.С.Костюка »

Інститут психології імені  Г.С. Костюка НАПН України

Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України  засновано 1 жовтня 1945 року № 1573 як Науково-дослідний інститут психології УРСР. Постановою Кабінету Міністрів України в 1996 р. Інституту присвоєно ім’я видатного українського вченого-психолога академіка Григорія Силовича Костюка.

Директор Інституту – Сергій Дмитрович Максименко, академік-секретар відділення психології, вікової фізіології та дефектології  НАПН України, закордонний академік Російської академії освіти та Академії природничих наук ФРН,  доктор психологічних наук, професор, лауреат Державної премії України, заслужений діяч науки і техніки України.

Мета діяльності Інституту– здійснення фундаментальних, прикладних, пошукових та інших наукових досліджень, спрямованих на розв’язання актуальних методологічних, теоретичних і прикладних проблем психологічної науки та практики. Серед основних напрямків діяльності Інституту:

 • підготовка і наукове обґрунтування державних цільових програм, концепцій розвитку освіти, психологічної та педагогічної науки в Україні;
 • проведення наукових досліджень на замовлення підприємств, установ, та організацій;
 • здійснення видавничої діяльності, заснування та видання друкованих і електронних наукових видань;
 • підготовка висококваліфікованих наукових і науково-педагогічних кадрів у галузі психологічних наук через аспірантуру і докторантуру;
 • організація та проведення наукових і науково-практичних конференцій, семінарів, зборів, симпозіумів, конгресів, форумів, асамблей та інших заходів з метою поширення психологічних знань та популяризації результатів діяльності Інституту.

В Інституті працюють такі наукові лабораторії:

 • психології навчання ім. І.О. Синиці
 • психології творчості
 • когнітивної психології
 • методології і теорії психології
 • психології особистості ім. П.Р. Чамати
 • організаційної психології
 • нових інформаційних технологій навчання
 • вікової психофізіології
 • психології соціально дезадаптованих неповнолітніх
 • соціальної психології
 • психології дошкільника
 • екологічної психології
 • науково-психологічної інформації
 • психодіагностики
 • консультативної психології та  психотерапії
 • психології обдарованості
 • історії психології ім. В.А. Роменця
 • загальної та етнічної психології 

Наукові лабораторії очолюють провідні українські вчені: дійсні члени Національної академії педагогічних наук України доктори психологічних наук, професори С.Д. Макси­мен­ко, В.О. Моляко, Н.В. Чепелєва, члени-кореспонденти НАПН України, доктори психологічних наук, професори Г.О. Балл, М.Й. Бори­шевський, Л.М. Карамушка, М.Л. Сму­ль­­­­сон, доктори психологічних наук, професори О.М. Кокун, Н.Ю. Макси­мова, В.В. Москаленко, Т.О. Піроженко, Ю.М. Швалб, кандидати психологічних наук, старші наукові співробітники В.В. Андрієвська, С.О. Гон­чаренко, З.Г. Кісар­чук, Р.О. Понома­рьова-Семенова, В.В. Тур­бан, М.-Л.А. Чепа.

Інститут психології імені Г.С. Костюка – визнаний центр психологічної науки в Україні. За майже 70 років тут підготовлено сотні спеціалістів вищої кваліфікації – кандидатів та докторів психологічних наук. Нині в аспірантурі та докторантурі Інституту дисертаційні дослідження виконуються за такими спеціальностями:

 • 19.00.01 – загальна психологія, історія психології
 • 19.00.02 – психофізіологія
 • 19.00.03 – психологія праці, інженерна психологія
 • 19.00.04 – медична психологія
 • 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи
 • 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
 • 19.00.10 – організаційна психологія, економічна психологія 

В Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України пра­цюють дві спеціалізовані вчені ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій (за спеціальностями: 19.00.01 - загальна психологія, історія психології; 19.00.02 - психо­фізіологія; 19.00.04 - медична психологія; 19.00.05 - соціальна психологія, психологія соціальної роботи; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія; 19.00.10 - організаційна психологія, економічна психологія). 

Контактна інформація:
вул. Паньківська, 2, м. Київ, Україна, 01033
тел. +380 (44) 288 33 20
e-mail:  kostiukpsyinst@ukr.net, kostiukpsyinst@gmail.com;  244-19-63@mail.ru
web: inpsy.naps.gov.ua