НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Структура НАПН України » Рада молодих учених » Склад »

Склад Ради молодих вчених НАПН України

Станом на жовтень 2022 року Рада налічує 24 особи, по два представники від кожної підвідомчої установи академії, окрім Українського науково-методичного центру, а також шість консультантів Ради. 

Керівництво Ради

Губеладзе Ірина Гурамівна, голова Ради молодих вчених НАПН України, завідувач лабораторії психології мас і спільнот та голова Ради молодих вчених Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, доктор психологічних наук, старший дослідник.

Тел.: +380(66)2521962
e-mail: irynagubeladze@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/guramovna

Сухіх Аліса Сергіївна, заступник голови Ради молодих вчених НАПН України, старший науковий співробітник та голова Ради молодих вчених Інституту цифровізації освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук.

Тел.: +380(98)5962661
e-mail: alisam@ukr.net
FB: https://www.facebook.com/AlisiniaM

Яцишин Анна Володимирівна, заступник голови Ради молодих вчених НАПН України, провідний науковий співробітник Інституту цифровізації освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Тел.: +380(66)3111952
e-mail: anna13.00.10@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/svetlorusova 

Базь Любов Олександрівна, секретар Ради молодих вчених НАПН України, старший науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

Тел.: +(380)688013587
e-mail: laora@ukr.net
FB: https://www.facebook.com/liubov.baz

Члени Ради

 • Амеліна Вікторія Михайлівна, науковий співробітник Інституту проблем виховання НАПН України.
 • Британський Петро Анатолійович, аспірант Інституту педагогіки НАПН України.
 • Бужинецька Ксенія Борисівна, науковий співробітник відділу психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України.
 • Власова Інна Володимирівна, завідувач відділу аспірантури і докторантури Інститут вищої освіти НАПН України, доктор педагогічних наук.
 • Годлевська Катерина Василівна, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»,  заступник голови Ради молодих вчених Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, кандидат педагогічних наук
 • Загорулько Марина Олександрівна, науковий співробітник відділу міжнародних зв’язків та наукової співпраці Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук
 • Котун Кирил Васильович, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття», голова Ради молодих вчених Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, старший дослідник, кандидат педагогічних наук.
 • Луньов Віталій Євгенійович, провідний науковий співробітник лабораторії психології навчання та голова Ради молодих вчених Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук, доцент
 • Марчук Інна Володимирівна, голова Ради молодих учених ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
 • Мельник Марина Юріївна, завідувач відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України, кандидат педагогічних наук
 • Міленіна Мілєна Михайлівна, завідувачка відділу інтелектуального розвитку обдарованої особистості Інституту обдарованої дитини НАПН України, кандидат філологічних наук.
 • Мозгова Світлана Віталіївна, аспірант ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, старший викладач кафедри методики професійної освіти та соціально гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО УМО НАПН України.
 • Орлов Олег Вікторович, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, кандидат психологічних наук.
 • Паламарчук Ольга Федорівна, старший науковий співробітник Інституту вищої освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук.
 • Рабаданова Людмила Володимирівна, старший науковий співробітник Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського, кандидат філософських наук
 • Тарнавська Сніжана Вікторівна, вчений секретар Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського, кандидат історичних наук.
 • Хомич Олена, старший науковий співробітник Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук.
 • Чиханцова Олена Анатоліївна, провідний науковий співробітник Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, старший дослідник, доктор психологічних наук.
 • Чогут Лілія Миколаївна, аспірант Інституту професійної освіти НАПН України.
 • Шестерікова Людмила Олександрівна, голова Ради молодих вчених Інституту професійної освіти НАПН України, аспірант.

Консультанти Ради

 • Васильєва Дарина Володимирівна, заступник голови Ради молодих вчених Інституту педагогіки НАПН України, кандидат психологічних наук.  
 • Дяченко Людмила Миколаївна, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, кандидат педагогічних наук.
 • Курбатов Сергій Володимирович– радник президії НАПН України, професор кафедри соціології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана,доктор філософських наук.
 • Коваленко Валентина Володимирівна, старший науковий співробітник відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, кандидат педагогічних наук.
 • Прохорчук Олександр Михайлович, член Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки Українидоцент кафедри соціальної роботи і реабілітації, голова спілки молодих вчених гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидат педагогічних наук.
 • Радкевич Олександр Петрович, голова Ради молодих вчених Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат юридичних наук.