НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Структура НАПН України » Апарат Президії НАПН України » Протокольний і загальний відділ »

Протокольний і загальний відділ

Основні напрями діяльності

 • Організація в апараті Президії НАПН України загального діловодства та діловодства за зверненням громадян.
 • Забезпечення в апараті Президії та відділеннях НАПН України єдиного порядку документування управлінської інформації і роботи з документами, методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах апарату Президії НАПН України та відділень НАПН України.
 • Організаційно-інформаційне забезпечення проведення сесій загальних зборів, засідань Президії, оперативних нарад та інших заходів, які організовує Президія НАПН України.
 • Розробляє Інструкцію з діловодства та номенклатуру справ Президії НАПН України, забезпечує впровадження та контролює дотримання структурними підрозділами вимог Інструкції з діловодства та дотримання оформлення документів відповідно до Зведеної номенклатури справ у Президії НАПН України.
 • Здійснює облік документів в апараті Президії та відділеннях НАПН України, вживає заходи з оптимізації службового листування в НАПН України.
 • Проводить перевірку стану діловодства в структурних підрозділах апарату Президії НАПН України та відділеннях НАПН України, а також підвідомчих установах НАПН України.
 • Бере участь у впровадженні та використанні інформаційно-комунікаційної системи діловодства.
 • Здійснює контроль за своєчасним проходженням документів.
 • Проводить аналіз інформації про документообіг, необхідної для прийняття управлінських рішень.
 • Організовує збереження документаційного фонду Відділу та користування ним.
 • Ініціює та бере участь в організації підвищення кваліфікації працівників апарату Президії та відділень НАПН України з питань діловодства.
 • Засвідчує основною та іншими печатками та штампами документи, підписані керівництвом НАПН України.
 • Надає допомогу в підготовці інструкцій з діловодства та номенклатур справ у підвідомчих установах НАПН України.
 • Організовує та здійснює внутрішній контроль у Відділі в межах повноважень.
На відділ покладено такі функції:
 • Розроблення нормативно-розпорядчої документації з діловодства в НАПН України, впровадження національних стандартів, нормативних документів, що регламентують роботу зі службовими документами і (або) встановлюють вимоги до оформлення документів.
 • Участь у підготовці загальних зборів, засідань Президії, круглих столів, оперативних нарад.
 • Ведення протоколів засідань Президії НАПН України, протоколів оперативних нарад, оформлення постанов загальних зборів, Президій НАПН України.
 • Участь у підготовці плану і звіту про діяльність НАПН України.
 • Забезпечення своєчасного приймання, первинного опрацювання, попереднього розгляду і подання на розгляд керівництву вхідної кореспонденції.
 • Організація передавання документів виконавцям для виконання.
 • Реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, наказів з основної діяльності, наказів з адміністративно-господарської діяльності, розпоряджень, наказів про відрядження.
 • Організація друкування, копіювання та тиражування службових документів.
 • Забезпечення своєчасного опрацювання й підготовки до відправлення вихідної кореспонденції.
 • Доведення до структурних підрозділів апарату Президії, відділень, підвідомчих установ НАПН України рішень державних органів, законодавчих актів, постанов, наказів, розпоряджень.
 • Погодження (візування) підготовлених проектів постанов, наказів і розпоряджень з питань, що входять до компетенції Відділу.
 • Аналіз і контроль за веденням діловодства в апараті Президії та відділеннях НАПН України, підвідомчих установах НАПН України, підготовка пропозицій щодо його поліпшення.
 • Контроль за дотриманням строків виконання у НАПН України доручень Верховної Ради України, Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України, інших державних органів.
 • Контроль за дотриманням строків виконання у НАПН України доручень за заявами і пропозиціями громадян.
 • Контроль за виконанням постанов Президії та загальних зборів НАПН України, підготовка інформації на розгляд Президії НАПН України.
 • Надання практичної допомоги працівникам діловодних служб підвідомчих установ НАПН України та відповідальним за ведення діловодства у структурних підрозділах апарату Президії НАПН України.
 • Участь у розробленні, впровадженні та використанні системи електронного діловодства в апараті Президії НАПН України.
 • Здійснення зв’язків з відповідними підрозділами НАПН України, Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України, МОН України, інших органів і організацій з питань, що належать до компетенції Відділу.

Документи:

ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ з діловодства у підвідомчих установах Національної академії педагогічних наук України

Персональний склад відділу

Кривонос Світлана Олександрівна
начальник відділу
(44)481-3726
info@naps.gov.ua
Копєйкіна Олена Анатоліївна
головний спеціаліст
(44)481-3726
info@naps.gov.ua
Садовська Світлана Миколаївна
головний спеціаліст
(44)481-3797
slti@ukr.net