НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Структура НАПН України » Установи НАПН України » Інститут цифровізації освіти »

Інститут цифровізації освіти

Інститут створений 16 червня 1999 року рішенням Президії Академії педагогічних наук України відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 року № 988.

Інститут є Головною науковою установою з цифровізації НАПН України і в межах цього напряму діяльності: розробляє і затверджує на Президії НАПН України основні напрями корпоративної науково-технічної політики цифровізації Академії, концептуальні і теоретико-технологічні засади цифровізації НАПН України, науково-методичні умови їх системної реалізації; при виконанні робіт, пов’язаних з інформатизацію та її сучасним етапом – цифровізації, забезпечує дотримання науковими установами і закладами освіти Академії концептуальних засад і пріоритетних напрямів реалізації корпоративної науково-технічної політики інформатизації НАПН України.

Інститут є провідною в системі освіти України науковою установою, діяльність якої спрямована на проведення фундаментальних і прикладних досліджень щодо розв’язання актуальних теоретико-методологічних і науково-методичних проблем створення, впровадження та застосування цифрових технологій в освіті. Діяльність Інституту зумовлена необхідністю реалізації нових завдань, що стоять перед освітою України і вимагають формування якісно нового освітнього середовища, яке б відповідало сучасним освітнім потребам людини, стану і перспективним тенденціям науково-технологічного та соціально-культурного розвитку суспільства, новітнім досягненням психолого-педагогічної науки та освітньої практики в Україні та світі.

Метою діяльності Інституту є теоретичне і методичне забезпечення розвитку інформатизації національної системи освіти та впровадження новітніх засобів навчальної, наукової та управлінської діяльності в освітньо-наукову практику.

Серед основних завдань:

 • здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок з реалізації завдань державних цільових програм на замовлення законодавчих та виконавчих органів державної влади, установ і закладів системи освіти, інших організацій;
 • проведення теоретичних та експериментальних досліджень щодо створення і використання засобів навчання та інформаційно-цифрових технологій в освітньому процесі закладів освіти усіх типів;
 • інженерно-педагогічне проєктування системи інформаційної підтримки освітнього простору України, зокрема віртуальних систем і систем дистанційного навчання і освіти;
 • розроблення, експериментальна перевірка та впровадження моделей цифрової трансформації науково-освітніх інновацій;
 • здійснення координації науково-дослідної, проєктної і виробничої діяльності щодо створення і використання засобів навчання та інформаційно-цифрових технологій в освіті;
 • проведення науково-просвітницької діяльності з ознайомлення освітянської і педагогічної громадськості України з результатами науково-дослідницького пошуку щодо розвитку засобів навчання та інформаційних технологій в освіті;
 • представлення здобутків вітчизняної теорії і практики з питань створення, впровадження і використання засобів навчання та інформаційних технологій в освіті на міжнародному рівні;
 • здійснення підтримки функціонування і розвитку Електронної бібліотеки НАПН України;
 • здійснення підтримки функціонування та розвиток офіційного вебсайту Інституту та інших вебресурсів, що відображають сфери його діяльності, а також впровадження інших цифрових інструментів поширення наукових знань та залучення громадян до наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
 • здійснення незалежної психолого-педагогічної, наукової та науково-технічної експертизи рішень, постанов, нормативно-правових документів, що стосуються засобів навчання та інформаційних технологій в освіті;
 • надання науково-технічних послуг, проведення наукової і науково-технічної експертизи, підготовка наукових кадрів;
 • розвиток і збереження інноваційної наукової інфраструктури з урахуванням кращих європейських практик;
 • застосування принципів відкритої науки та використання інструментів відкритого доступу ЄС;
 • провадження видавничої діяльності наукового, освітнього та просвітницького характеру, спрямовану на висвітлення результатів наукової, науково-педагогічної, освітньо-наукової, дослідно-експериментальної діяльності;
 • здійснення підготовки та атестації здобувачів вищої освіти, наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, зокрема кваліфікаційних рівнів магістра, доктора філософії, доктора наук та надання інших освітніх послуг та інші.

Наукову структуру Інституту складають п’ять відділів, а саме: Відділ хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти, Відділ технологій відкритого навчального середовища, Відділ відкритих освітньо-наукових інформаційних систем, Відділ компаративістики інформаційно-освітніх інновацій, Відділ цифрової трансформації НАПН України.

Контактна інформація:

Київ вул. М.Берлинського, 9
тел. +380(44)453-90-51
e-mail: iitta@iitta.gov.ua
web: iitlt.gov.ua