НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Структура НАПН України » Члени НАПН України » Члени-кореспонденти »

ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ НАПН УКРАЇНИ

Анненков Віктор Петрович
(17.10.1936 р.н.),
кандидат пед. наук, доцент
обраний 29.01.1997р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Промислово-економічний коледж Національного авіаційного університету, викладач

Бакіров Віль Савбанович
(08.06.1946 р.н.),
доктор соціол. наук, професор,
обраний 16.11.2006р.
Відділення вищої освіти.

Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна

Балабанов Костянтин Васильович
(04.10.1949 р.н.),
доктор політичних наук, професор,
обраний 19.11.2010р.
Відділення вищої освіти.

Маріупольський державний університет

Балух Василь Олексійович
(21.11.1955 р.н.),
доктор історичних наук, професор,
обраний 19.11.2010р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри

Березівська Лариса Дмитрівна
(21.09.1965 р.н.),
доктор пед.наук, професор,
обрана 21.10.2016р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського, директор

Бобало Юрій Ярославович
(23.07.1945 р.н.),
доктор техн. наук, професор,
обраний 21.10.2016р.
Відділення вищої освіти.

Національний університет «Львівська політехніка», ректор

Богданов Ігор Тимофійович
(06.03.1967 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обраний 18.12.2019р.
Відділення вищої освіти.

Бердянський державний педагогічний університет, ректор

Боєчко Федір Федорович
(13.05.1934 р.н.),
доктор біолог. наук, професор,
обраний 30.03.1994р.
Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем.

Бойко Алла Микитівна
(10.10.1939 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обрана 20.12.1995р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, завідувач кафедри

Бойчук Юрій Дмитрович
(26.03.1970 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обраний 18.12.2019р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, ректор

Бондаренко Віктор Дмитрович
(28.10.1956 р.н.),
доктор філософських наук, професор,
обраний 19.11.2010р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, завідувач кафедрою

Бородієнко Олександра Володимирівна
(23.10.1976 р.н.),
доктор пед. наук, доцент,
обрана 18.12.2019р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Інститут вищої освіти НАПН України, провідний науковий співробітник відділу забезпечення якості вищої освіти

Бутенко Володимир Григорович
(29.11.1950 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обраний 30.03.1994р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Херсонський національний технічний університет, завідувач кафедри

Буяк Богдан Богданович
(26.10.1974 р.н.),
доктор філософ. наук, професор,
обраний 18.12.2019р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Ващенко Костянтин Олександрович
(24.10.1972 р.н.),
доктор політ. наук, професор,
обраний 21.10.2016р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Вільчковський Едуард Станіславович
(19.01.1935 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обраний 20.12.1995р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Волков Олег Ігоревич
(08.01.1944 р.н.),
кандидат техн. наук, професор,
обраний 16.12.1999р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Воробієнко Петро Петрович
(29.08.1942 р.н.),
доктор технічних наук, професор,
обраний 19.11.2010р.
Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем.

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, головний науковий співробітник

Гнатенко Петро Іванович
(03.09.1937 р.н.),
доктор філос. наук, професор,
обраний 30.03.1994р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, завідувач кафедри

Голобородько Євдокія Петрівна
(14.03.1937 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обрана 30.03.1994р.
Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем.

Голубенко Олександр Леонідович
(18.02.1942 р.н.),
доктор технічних наук, професор,
обраний 11.04.2003р.
Відділення вищої освіти.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, голова Наглядової ради

Гриньова Марина Вікторівна
(10.03.1961 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор,
обрана 21.10.2016р.
Відділення вищої освіти.

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, ректор

Данилюк Іван Васильович
(06.07.1969 р.н.),
доктор псих. наук, професор,
обраний 18.12.2019р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Дічек Наталія Петрівна
(30.07.1956 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор
обрана 18.12.2019р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Інститут педагогіки НАПН України, завідувач відділу історії педагогіки

Доброскок Ірина Іванівна
(28.06.1967 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор,
обрана 21.10.2016р.
Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем.

Університет Григорія Сковороди в Переяславі, завідувач кафедри

Євдокимов Віктор Іванович
(20.07.1942 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обраний 30.03.1994р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, перший проректор

Ільїн Володимир Васильович
(28.11.1949 р.н.),
доктор філософ. наук, професор, обраний 18.12.2019р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Калашнікова Світлана Андріївна
(03.01.1970 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор, обрана 18.12.2019р.
Відділення вищої освіти.

Інститут вищої освіти НАПН України, радник дирекції

Камишин Володимир Вікторович
(01.05.1963 р.н.),
доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, обраний 21.10.2016р.
Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем.

Український інститут науково-технічної експертизи та інформації (УкрІНТЕІ), директор

Капелюшний Валерій Петрович
(02.07.1963 р.н.),
доктор історичних наук, обраний 21.10.2016р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри

Квєтний Роман Наумович
(04.12.1955 р.н.),
доктор техн. наук, професор,
обраний 21.10.2016р.
Відділення вищої освіти.

Вінницький національний технічний університет, професор кафедри

Козяр Михайло Миколайович
(19.11.1955 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор,
обраний 21.10.2016р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, професор

Кокун Олег Матвійович
(02.10.1968 р.н.),
доктор псих. наук, професор,
обраний 21.10.2016р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, заступник директора

Колупаєва Алла Анатоліївна
(15.03.1959 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор,
обрана 21.10.2016р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, заступник директора

Костицький Михайло Васильович
(14.01.1948 р.н.),
доктор юр. наук, професор,
обраний 17.11.1992р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Національна академія внутрішніх справ України, професор кафедри

Коцан Ігор Ярославович
(14.08.1960 р.н.),
доктор біологічних наук, професор,
обраний 18.12.2019р.
Відділення вищої освіти.

Кузьмінський Анатолій Іванович
(23.07.1943 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор,
обраний 19.11.2010р.
Відділення вищої освіти.

Глухівський національний університет імені Олександра Довженка, професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти

Курок Віра Панасівна
(13.02.1958 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обрана 18.12.2019р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, завідувач кафедри технологічної і професійної освіти

Кушерець Василь Іванович
(01.02.1948 р.н.),
доктор філософських наук, професор,
обраний 21.10.2016р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Товариство «Знання» України, голова правління

Лозова Валентина Іванівна
(02.03.1937 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обрана 17.11.1992р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, професор кафедри

Локшина Олена Ігорівна
(04.06.1959 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обрана 18.12.2019р.
Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем.

Лук’яненко Дмитро Григорович
(08.08.1955 р.н.),
доктор економічних наук, професор,
обраний 18.12.2019р.
Відділення вищої освіти.

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, ректор

Лук′янова Лариса Борисівна
(17.12.1956 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обрана 21.10.2016р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Інститут професійної освіти і освіти дорослих НАПН України імені Івана Зязюна, директор

Малахов Валерій Павлович
(09.07.1941 р.н.),
доктор техн. наук, професор,
обраний 16.12.1999р.
Відділення вищої освіти.

Мальований Юрій Іванович
(27.11.1939 р.н.),
кандидат пед. наук,
старший науковий співробітник,
обраний 20.12.1995р.
Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем.

Президія НАПН України, вчений секретар Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Мартинова Раїса Юріївна
(18.02.1950 р.н.),
доктор пед. наук, професор
обрана 29.01.1997р.
Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем.

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, професор кафедри

Матвієнко Ольга Василівна
(08.03.1953 р.н.),
доктор пед. наук, професор
обрана 21.10.2016р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Київський національний лінгвістичний університет, завідувач кафедри педагогіки і психології

Морзе Наталія Вікторівна
(26.06.1956 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обрана 19.11.2010р.
Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем.

Київський університет імені Бориса Грінченка, проректор з інформатизації навчально-наукової та адміністративної діяльності

Москаленко Віталій Федорович
(25.01.1949 р.н.),
доктор медичних наук, професор,
обраний 19.11.2010р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.


Найдьонова Любов Антонівна
(24.11.1963 р.н.),
доктор психологічних наук
обрана 21.10.2016р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, заступник директора

Носенко Елеонора Львівна
(06.08.1935 р.н.),
доктор психол. наук, професор,
обрана 17.11.1992р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, завідувач кафедри

Олексієнко Борис Миколайович
(02.04.1940 р.н.),
доктор військових наук, професор,
обраний 16.12.1999р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Державна прикордонна служба України, радник Голови

Падалка Олег Семенович
(18.04.1952 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор,
обраний 19.11.2010р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Український державний університет імені Михайла Драгоманова, завідувач кафедри економіки освіти

Панок Віталій Григорович
(01.02.1958 р.н.),
доктор психол. наук, професор
обраний 18.12.2019р.

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, директор

Піроженко Тамара Олександрівна
(04.02.1957 р.н.),
доктор псих.наук, професор,
обрана 18.12.2019р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Пішак Василь Павлович
(03.11.1940 р.н.),
доктор медичних наук, професор,
обраний 11.04.2003р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Буковинський державний медичний університет, завідувач кафедри

Побірченко Наталія Семенівна
(16.03.1947 р.н.),
доктор педагогічних. наук, професор,
обрана 19.11.2010р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Пометун Олена Іванівна
(06.08.1954 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор,
обрана 19.11.2010р.
Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем.

Інститут педагогіки НАПН України, головний науковий співробітник

Пономаренко Володимир Степанович
(07.05.1948 р.н.),
доктор економ. наук, професор,
обраний 21.10.2016р.
Відділення вищої освіти.

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, ректор

Пушкарьова Тамара Олексіївна
(25.04.1962 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обрана 18.12.2019р.
Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем.

Інститут модернізації змісту освіти МОН України, начальник відділу

Романовський Олександр Георгійович
(26.01.1953 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор,
обраний 19.11.2010р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», завідувач кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна, директор Центру лідерства

Сидоренко Олександр Леонідович
(27.06.1949 р.н.),
кандидат пед. наук, доктор соціологічних наук, професор,
обраний 29.01.1997р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти

Скиба Микола Єгорович
(01.01.1950 р.н.),
доктор техн. наук, професор,
обраний 19.11.2010р.
Відділення професійної освіти та освіти дорослих.

Хмельницький національний університет, професор

Скворцова Світлана Олексіївна
(10.09.1965 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обрана 21.10.2016р.
Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем.

Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського, завідувач кафедри

Слюсаревський Микола Миколайович
(02.01.1949 р.н.),
кандидат психол. наук,
обраний 16.12.1999р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, директор

Сологуб Анатолій Іванович
(12.07.1947 р.н.),
кандидат пед. наук,
обраний 29.01.1997р.
Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем.

Сотська Галина Іванівна
(11.04.1967 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обрана 18.12.2019р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Інститут професійної освіти і освіти дорослих НАПН України імені Івана Зязюна, заступник директора з науково-експериментальної роботи

Співаковський Олександр Володимирович
(28.03.1957 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обраний 21.10.2016 р.
Відділення вищої освіти.

Херсонський державний університет, ректор

Спірін Олег Михайлович
(21.10.1965 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обраний 21.10.2016 р.
Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем.

Інститут цифровізації освіти НАПН України, директор

Терещук Григорій Васильович
(01.10.1954 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор,
обраний 11.04.2003р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка, перший проректор

Ткаченко Василь Миколайович
(01.01.1944 р.н.),
доктор істор. наук, професор,
обраний 16.11.2006р.
Відділення вищої освіти.

Інституту всесвітньої історії НАН України, головний науковий співробітник

Троцко Ганна Володимирівна
(15.08.1947 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обрана 16.12.1999р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Харківський національний педаго-гічний університет ім. Г.С.Сковороди, проректор з навчальної роботи

Удод Олександр Андрійович
(10.05.1957 р.н.),
доктор історичних наук, професор,
обраний 19.11.2010р.
Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем.

Інститут історії України НАН України, завідувач відділу

Хайруліна Василина Миколаївна
(19.05.1943 р.н.),
кандидат пед. наук,
обрана 29.01.1997р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Український колеж ім. В.О.Сухомлинського, директор

Чалий Олександр Васильович
(17.10.1938 р.н.),
доктор фіз.-мат. наук, професор,
обраний 16.12.1999 р.
Відділення вищої освіти.

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, завідувач кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики

Шевцов Андрій Гаррієвич
(04.10.1963 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обраний 21.10.2016р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

МОН України, директор департаменту

Шевчук Віктор Григорович
(16.05.1938 р.н.),
доктор мед. наук, професор,
обраний 17.11.1992р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Національний медичний університет ім. акад. О.О. Богомольця, завідувач кафедри

Шищенко Петро Григорович
(08.02.1936 р.н.),
доктор географ. наук, професор,
обраний 17.11.1992р.
Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем.

Щербак Ольга Іванівна
(24.07.1943 р.н.),
доктор пед. наук, доцент,
обрана 16.12.1999р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Шоробура Інна Михайлівна
(17.07.1970 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обрана 18.12.2019р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.