НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Структура НАПН України » Апарат Президії НАПН України » Фінансово-економічний відділ »
Фінансово-економічний відділ

Основні напрями діяльності фінансово-економічного відділу НАПН України

Забезпечення складання проекту кошторису та бюджетного запиту (на підставі проектів підвідомчих установ) та подання їх Міністерству фінансів України. Доведення граничних обсягів асигнування та лімітних довідок підвідомчим установам.

У встановлені законодавством терміни, у взаємодії із структурними підрозділами апарату Президії НАПН України:

 • участь у складанні плану діяльності НАПН України на середньостроковий період з урахуванням Бюджетної декларації, закону про Державний бюджет України, прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку;
 • подання пропозицій до проекту державного замовлення у вартісному виразі на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) на плановий період;
 • розроблення та затвердження паспортів бюджетних програм, за погодженням з Міністерством фінансів України, і складання звітів про їх виконання;
 • здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, підготовка інформації про бюджет НАПН України  та її публічне представлення.

Підготовка та подання до органів Державної казначейської служби України:

 • мережі розпорядників коштів державного бюджету, які перебувають у віданні НАПН України, зміни до мережі;
 • розподілів показників зведених кошторисів, розподілів показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету, зведення показників спеціального фонду, розподілів показників планів використання бюджетних коштів та зведених помісячних планів використання бюджетних коштів наукових установ, зміни до них;
 • розподілів відкритих асигнувань за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету, економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету та за територіями у розрізі розпорядників нижчого рівня.

Здійснення контролю за внесенням змін до кошторисів підвідомчих установ. Проведення економічного аналізу використання коштів загального і спеціального фондів державного бюджету підвідомчими установами НАПН України за даними квартальних і річних фінансових звітів. Здійснення контролю за роботою бухгалтерських служб підвідомчих установ щодо дотримання ними кошторисної і штатної дисципліни. Надання методичної і практичної допомоги підвідомчим установам з питань фінансово забезпечення їх діяльності, оплати праці та ін. Підготовка проектів постанов з питань оплати праці працівників апарату Президії НАПН України та підвідомчих установ НАПН України відповідно до чинного законодавства.

Щомісячне надання Міністерству фінансів України:

 • даних про стан розрахунків за енергоносії та житлово-комунальні послуги;
 • інформації про стан фінансування соціальних виплат;
 • інформації про виконання зведених планів використання бюджетних коштів і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів (за загальним фондом).

Участь у розгляді матеріалів та підготовці висновків і пропозицій щодо:

 • затвердження редакції статутів підвідомчих установ;
 • списання майна, яке знаходиться на балансі підвідомчих установ згідно діючого законодавства;
 • безоплатної передачі майна, яке перебуває на балансі однієї установи, на баланс іншої установи Академії;
 • передачі об’єктів майнового комплексу НАПН України до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном, у комунальну власність у співпраці з іншими структурними підрозділами;
 • продажу майна організацій, що перебувають у віданні НАПН України у відповідності до діючого законодавства.

Надання інформації до Єдиного реєстру об’єктів державної власності, здійснення контролю за повнотою даних Реєстру та подання щокварталу Фонду державного майна України інформації для внесення змін до Реєстру. Щоквартальне надання Фонду державного майна України інформації про стан ефективного використання нежитлових будинків та приміщень у м. Києві, які належать до державної власності.

Персональний склад відділу

Грицан Валентина Миколаївна
начальник відділу
(44)481-3720
fin_apn@ukr.net
Балабуха Людмила Іванівна
заступник начальника відділу
(44)481-3728
4813865@gmail.com
Градзіон Галина Олексіївна
головний економіст
(44)481-3871
gradzion@gmail.com
Кизима Анна Станіславівна
головний економіст
(44)481-3892