НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Структура НАПН України » Установи НАПН України » Інститут обдарованної дитини »

Інститут обдарованої дитини НАПН України

Інститут обдарованої дитини НАПН України є однією з провідних державних науково-дослідних установ, яка здійснює наукові  дослідження проблем обдарованості і розробляє науково-методичні засади діагностики, розвитку обдарованої особистості та впровадження отриманих результатів в освітню практику.

Директор – Максим Сергійович Гальченко, кандидат філософських наук, лауреат Державної премії України в галузі освіти.

Основні напрями діяльності: дослідження феномену обдарованості та розроблення програм і технологій розвитку обдарованої особистості на різних вікових етапах у системі безперервної (дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної, вищої) освіти; розроблення методичного забезпечення діагностики та розвитку обдарованості, створення сприятливих умов та реалізація проектів і програм фізичного, психічного, соціального, духовного та інтелектуального розвитку обдарованих дітей, їх правового та соціального захисту; впровадження наукових розробок, спрямованих на вирішення актуальних проблем навчання та виховання обдарованих дітей і молоді; формування громадської думки щодо усвідомлення державного значення роботи з обдарованою молоддю; інтеграція в міжнародний освітній та інформаційний простір з питань роботи з обдарованою молоддю.

Структура Інституту:

 • Відділ філософсько-методологічних проблем інноваційного розвитку людини;
 • Відділ діагностики обдарованості;
 • Відділ проектування розвитку обдарованості;
 • Відділ інтелектуального розвитку обдарованої особистості;
 • Відділ інноваційних технологій в освіті обдарованих;
 • Науково-організаційний відділ.

Інститут є співзасновником чотирьох наукових фахових видань, включених до переліку МОН України: збірника наукових праць «Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика», збірника наукових праць «Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи», науково-методичного журналу «Освіта та розвиток обдарованої особистості», науково-методичного журналу «Мистецтво та освіта».

Освітня діяльність:отримано ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні у галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»,за спеціальністю 011 – «Освітні, педагогічні науки», спеціалізація – «Освіта та розвиток обдарованої особистості». Ліцензований обсяг – 7 осіб.

Внесок у реформування освіти України: розроблення та впровадження інноваційних технологій в освіті обдарованих дітей та молоді, а саме: розроблення і впровадження у закладах загальної середньої освіти України інноваційної системи комплексного інформаційного управління їх діяльністю, включно із системою управління навчально-виховним процесом та системою проектування особистісно-розвивального змісту освіти обдарованих учнів; створення і впровадження моделей і методик діагностики інтелектуальної, академічної та естетичної обдарованості учнів; упровадження дослідницького підходу до навчання учнів закладів загальної середньої освіти; розроблення нечітких теоретичних та емпіричних моделей виявлення резервів академічного навчання учнів; розроблення науково-методичного, організаційного та інформаційного забезпечення регіонально-розподіленої мережі пошуку і розвитку обдарованих дітей; розроблення алгоритму організації особистісно-орієнтованого навчання учнів з урахуванням їх навчальних домінант та рівнів домагань; виконання завдань державних цільових програм, зокрема, Державної цільової комплексної програми «Обдаровані діти», Державної програми роботи з обдарованою молоддю на 2012-2013 роки, Державної цільової соціальної програми « Підтримка сім’ї », Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року, Державної програми підтримки сім’ї на період до 2016 року, Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року», програм спільної діяльності МОН України та НАПН України, Державної програми «Вчитель», Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року тощо.

Партнери в Україні: Міністерство освіти і науки України, Національний центр «Мала академія наук України», наукові установи НАПН України, управління освіти, заклади освіти.

Закордонні партнери: гімназія №5 та школа №3 м. Лешно (Польща); Університет П’єра і Марії Кюрі ( Париж, Франція ); Асоціація обчислювальної математики, Інститут психології Академії наук Китаю ( Пекін, Китай ); Женьмінський університет ( Китай ); Університет м. Клайпеда (Клайпеда, Литва); Університет м Любляна (м. Любляна, Словенія); Технічний університеті м. Мюнхен ( Німеччина ); Кеслтонський державний коледж ( м. Вермонт, США); Баварський центр обдарованості ( Мюнхен, Німеччина); Університет « Чорногорія », Центр молодих науковців Академії наук та мистецтв Чорногорії ( Чорногорія); Центр науки «Коперник» у Варшаві ( Польща ); Міжнародний центр дослідження обдарованості (м. Мюнстер, Німеччина); Фундація розвитку й підтримки креативності (Польща); Молодіжна академія для обдарованих «ТеоПракс» у м. Адельсхайм ( Німеччина ); Учнівська лабораторія Німецького аерокосмічного центру в м. Оберпфаффенгофен( Німеччина ); гімназія ім. Отто фон Таубе в м. Гаутінг (Німеччина); гімназія ім. Марії-Терезії в м. Мюнхен ( Німеччина ); Гете-Інститут (Німеччина);  Вроцлавський центр соціального розвитку та фундації підтримки розвитку креативності (м. Вроцлав, Польща).

Членство в організаціях: Всесвітня рада для обдарованих і талановитих дітей (WCGTC) та Європейська рада з питань високих здібностей. 

  Контактна інформація:

  вул. Січових Стрільців, 52-д, м. Київ, 04053
  Тел.: +380(44)481-2727,
  Факс +380(44)483-1467,
  e-mail: iod.napn@ukr.net
  web: iod.gov.ua