Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Видавнича діяльність » Друковані видання »

Перелік друкованих наукових періодичних видань, засновником або співзасновником
яких є Національна академія педагогічних наук України та її підвідомчі установи

Назва видання

Вид
видання

Засновник (співзасновники)

Фахова реєстрація

Міжнародний стандартний серійний номер (ISSN)

галузі науки

дата
затвердження

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами

збірник наукових праць

1) ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

2) Інститут вищої освіти НАПН України

3) Інститут спеціальної педагогіки НАПН України

педагогічні, психологічні

10.02.2010

Актуальні проблеми психології , у 12 томах

збірник наукових праць

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

психологічні

01.07.2010

2072-4772

Вища освіта України

журнал

1) Національна академія педагогічних наук України

2) Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

3) Інститут вищої освіти НАПН України

4) Державне інформаційно-виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса"

педагогічні, філософські

26.01.2011

2078-1016

Вісник післядипломної освіти

збірник наукових праць

ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України

педагогічні, психологічні

26.05.2010

01.07.2010

2218-7650

Горизонти освіти

журнал

1) Севастопольський міський гуманітарний університет

2) ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України

педагогічні,

психологічні

31.05.2011

2310-1520

Особлива дитина: навчання і виховання

журнал

1) Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

2) Національна академія педагогічних наук України

педагогічні

(корекційна педагогіка), психологічні

10.11.2010

 

 

22.12.2010

2307-4876    

Директор школи, ліцею, гімназії

журнал

1) Національна академія педагогічних наук України

2) Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

3) Державне інформаційно-виробниче підприємство "Педагогічна преса"

4) Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

5) Благодійна організація "Центр сприяння суспільному розвитку імені Миколи Пирогова"

філософські, психологічні, педагогічні

26.01.2011

 

23.02.2011

Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання

збірник наукових праць

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України

Економіка і управління

журнал

1) Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності

2) ПВНЗ "Європейський університет"

3) Інститут вищої освіти НАПН України

економічні

06.10.2010

Естетика і етика педагогічної дії

збірник наукових праць

1) Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

2) Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

2226-4051

Жестова мова і сучасність

збірник наукових праць

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України

Інформаційні технології в освіті

збірник наукових праць

1) Херсонський державний університет

2) Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

педагогічні

14.04.2010

1998-6939

Комп’ютер у школі та сім’ї

журнал

1) Інститут педагогіки НАПН України

2) ТОВ "Редакція науково-методичного журналу "Комп'ютер у школі та сім'ї"

3) Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН

педагогічні

27.05.2009

2307-9851

Мистецтво та освіта

журнал

1) Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

2) Національна академія педагогічних наук України

3) Київська дитяча академія мистецтв

педагогічні

14.04.2010

2308-8885

Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи

збірник наукових праць

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика

збірник наукових праць

1) Інститут обдарованої дитини НАПН України

2) Національна академія педагогічних наук України

педагогічні, психологічні

22.12.2010

2310-1598

Наука і освіта

журнал

Південний науковий центр НАПН України

педагогічні,

психологічні

06.10.2010

10.11.2010

Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка

збірник наукових праць

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

2223-5752

Наукові записки Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України

збірник наукових праць

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

2310-2470

Наукові студії із соціальної та політичної психології

збірник наукових праць

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

психологічні

26.05.2010

Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи

збірник наукових праць

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

педагогічні

10.11.2010

2308-6386

Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови

збірник наукових праць

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України

педагогічні, психологічні

 

30.03.2011

Педагогіка і психологія професійної освіти

журнал

1) Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти НАПН України

2) Інститут педагогіки освіти і освіти дорослих НАПН України

3) Національний університет "Львівська політехніка"

педагогічні, психологічні

06.10.2010

10.11.2010

2218-5186

Педагогіка і психологія. Вісник Національної академії педагогічних наук України

журнал

1) Національна академія педагогічних наук України

2) Державне інформаційно-виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса"

педагогічні, психологічні

22.12.2010

2304-0629

Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка

збірник наукових праць

1) Інститут проблем виховання НАПН України

2) Київський міський педагогічний університет імені Б.Д.Грінченка

педагогічні, психологічні

14.10.2009

01.07.2010

Педагогічний дискурс

збірник наукових праць

1) Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

2) Інститут педагогіки НАПН України

педагогічні

18.11.2009

2309-9127

Післядипломна освіта в Україні

журнал

ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України

Порівняльна професійна педагогіка

журнал

1) Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

2) Хмельницький національний університет

2308-4081

Порівняльно-педагогічні студії

журнал

1) Інститут педагогіки НАПН України

2) Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

педагогічні

01.07.2010

2306-5532

Проблеми загальної та педагогічної психології

збірник наукових праць

Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України

психологічні

10.03.2010

2077-2289

Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави

збірник наукових праць

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

психологічні

26.05.2010

Проблеми сучасної психології

збірник наукових праць

1) Кам'янець Подільський національний університет імені Івана Огієнка

2) Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

психологічні

27.05.2009

Простір арт-терапії

збірник наукових праць

1) Громадська організація "Арт-терапевтична асоціація"

2) ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України

Професійна освіта: проблеми і перспективи

збірник наукових праць

1) Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

2) РВНЗ "Кримський інженерно-педагогічний університет"

Професійне навчання на виробництві

збірник наукових праць

1) ВАТ "Українське Дунайське пароплавство"

2) Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

2224-0195

Психодрама и современная психотерапия

журнал

1) Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

2) Громадська організація "Асоціація психодрами"

Психологічні науки: проблеми і здобутки

збірник наукових праць

1) ПВНЗ "Київський міжнародний університет"

2) Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

психологічні

22.12.2010

Психологічні перспективи

журнал

1) Волинський національний університет імені Лесі Українки

2) Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

психологічні

26.05.2010

2227-1376

Спеціальна педагогіка та психологія (педагогічні науки)

збірник наукових праць

1) Інститут спеціальної педагогіки НАПН України

2) Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді

збірник наукових праць

Інститут проблем виховання НАПН України

педагогічні

10.02.2010

2308-3778

Теорія і практика олігофренопедагогіки та спеціальної психології

збірник наукових праць

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України

Українська література в загальноосвітній школі

журнал

Інститут педагогіки НАПН України

педагогічні

14.04.2010

Українська мова і література в школі

журнал

Інститут педагогіки НАПН України

педагогічні

26.01.2011

Український логопедичний вісник

збірник наукових праць

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України

Філософія освіти

журнал

1) Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

2) Українська академія політичних наук

3) Інститут вищої освіти НАПН України

2309-1606

Освіта та розвиток обдарованої особистості

журнал

1) Інститут обдарованої дитини НАПН України

2) Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України

2309-3935

Психологія і особистість

журнал

 

 

2226-4078

Проблеми сучасної психології

збірник наукових праць

1) Інститут психології імені Г.С.Костюка

2) Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

психологічні

27.05.2009

2227-6246

Філософія освіти: університетські студії

журнал

1) Інститут вищої освіти НАПН України

2) Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

3) Українська академія політичних наук

 Професійно-технічна освіта

журнал

1) НАПН України

2) Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

3) Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

4) Міністерство освіти і науки України

5) Інститут інноваційних технологій і змісту освіти НАПН України

педагогічні

22.12.2010

Професійно-художня освіта України

збірник наукових праць

1) Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

Проблеми сучасного підручника

збірник наукових праць

1) Інститут педагогіки НАПН України