НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Фінансово-господарська » Звіти » Інформація НАПН України щодо виконання Державного бюджету України за 2020 рік »

Інформація Національної академії педагогічних наук України про використання коштів Державного бюджету України за 2020 рік 

Метою діяльності Національної академії педагогічних наук України є здійснення прогностичної наукової діяльності та участь у розробленні наукової політики в галузі освіти, педагогіки та психології, всебічне наукове супроводження всіх освітніх рівнів. Завдання, спрямовані на досягнення мети:

  • організація та виконання фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології, упровадження їх результатів в освітню та інші види соціальної практики;
  • підготовка та атестація наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
  • зберігання наукового об’єкту  «Документи педагогіко-психологічного та історико-культурного напряму 19-20 століття (1850-1917), що становить національне надбання»;
  • забезпечення бібліотечного обслуговування користувачів (у т. ч. дистантних), підприємств і організацій на всіх носіях інформації, забезпечення оперативного доступу користувачів до інформаційних ресурсів;
  • організація планування та моніторинг діяльності установ НАПН України;
  • підвищення кваліфікації кадрів, організація підготовки здобувачів бакалаврського, магістерського рівнів вищої освіти.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (із змінами) Національній академії педагогічних наук України затверджено бюджетні призначення за загальним фондом у сумі 215281,2 тис. грн., за спеціальним фондом (власні надходження бюджетних установ)  кошторис з урахуванням внесених змін – 26322,2 тис. грн. Касові видатки за загальним фондом становили 215160,8 тис. грн, за спеціальним фондом – 24631,5 тис. грн.

За бюджетною програмою 6551020 «Наукова і організаційна діяльність Президії НАПН України» на 2020 р. затверджено видатки за загальним фондом у сумі 22414,5 тис. грн, за спеціальним фондом – 946,1 тис. грн, касові видатки за загальним фондом становили 22295,8 тис. грн, за спеціальним фондом – 719,2 тис. грн. За рахунок коштів зазначеної бюджетної програми здійснювалася виплата довічної плати за звання дійсним членам (академікам) та членам-кореспондентам (7104,0 тис. грн), утримувався апарат Президії НАПН України.

За бюджетною програмою 6551030 «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері освіти, педагогіки і психології» на 2020 р. затверджено видатки за загальним фондом у сумі 163558,6 тис. грн, за спеціальним фондом – 9420,7 тис. грн, касові видатки за загальним фондом становили 163558,6 тис. грн, за спеціальним  фондом – 8262,0 тис. грн.

За бюджетною програмою 6551030 у 2020 р. кошти загального фонду використовувалися за наступними напрямами: проведення фундаментальних досліджень – 68945,0 тис. грн; прикладних досліджень – 81662,2 тис. грн; підготовку наукових кадрів – 6593,3 тис. грн; фінансову підтримку наукового об’єкту, що становить національне надбання – 35,0 тис. грн, забезпечення доступу до науково-технічної інформації та наукової літератури на всіх видах носіїв – 6323,1 тис. грн, із них на забезпечення діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського – 5018,8 тис. грн (26865 відвідувачів наукової бібліотеки протягом року), випуск електронних та друкованих видань (наукової, виробничо-практичної, навчальної та довідкової продукції) – 1144,1 тис. грн (видано 104 од.).

Виконання наукових досліджень у 2020 р. здійснювалося в 12 наукових установах НАПН України. Забезпечено виконання 43 фундаментальних та 60 прикладних досліджень у сфері педагогічних, психологічних та філософських наук; кількість публікацій та цитувань наукових установ у Scopus та інших наукометричних базах даних – 893 од.

У 2020 р. випуск аспірантів з відривом від виробництва становив 18 осіб, у тому числі за загальним фондом 17 за загальним фондом; випуск аспірантів без відриву від виробництва становив – 16 осіб, у тому числі за загальним фондом – 3, за спеціальним фондом – 13; випуск докторантів становив 19 осіб, у тому числі за загальним фондом – 9, за спеціальним фондом – 10.

У 2020 р. прийом аспірантів з відривом від виробництва становив 8 осіб, у тому числі за загальним фондом – 6, за спеціальним фондом – 2; прийом аспірантів без відриву від виробництва становив 40 осіб за спеціальним фондом; прийом докторантів становив 5 осіб, у тому числі за загальним фондом – 2, за спеціальним фондом – 3.

За бюджетною програмою 6551060 «Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами вищої освіти» у 2020 р. затверджено видатки за загальним фондом у сумі 29308,1 тис. грн, за спеціальним фондом – 15955,4 тис. грн, касові видатки за загальним фондом становили 29306,4 тис. грн, за спеціальним фондом – 15650,3 тис. грн. Видатки загального фонду становили: на підвищення кваліфікації – 28776,6 тис. грн; на підготовку науково-педагогічних кадрів – 529,8  тис. грн.

У 2020 р. за бюджетною програмою 6551060 здійснено випуск: слухачів курсів підвищення кваліфікації чисельністю 8111 осіб, у тому числі за загальним фондом – 4977, за спеціальним фондом – 3134; студентів заочної форми навчання за спеціальним фондом – 375 осіб; студентів денної форми навчання за спеціальним фондом – 47 осіб; аспірантів без відриву від виробництва 10 осіб, у тому числі за загальним фондом – 1, за спеціальним фондом – 9; аспірантів з відривом від виробництва 6 осіб, у тому числі за загальним фондом – 2, за спеціальним фондом – 4.

Публічне представлення Інформації Національної академії педагогічних наук України про використання коштів Державного бюджету України за 2020 р. відбудеться 12 березня 2020 р. у приміщенні конференц-залу НАПН України (вул. Січових Стрільців, 52 А, початок о 15 год.).

Оцінка ефективності використання