НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Фінансово-господарська » Звіти » Інформація НАПН України щодо виконання Державного бюджету України за 2019 рік »

Інформація Національної академії педагогічних наук України про використання коштів Державного бюджету України за 2019 рік 

Метою діяльності Національної академії педагогічних наук України є здійснення прогностичної наукової діяльності та участь у розробленні наукової політики в галузі освіти, педагогіки та психології, всебічне наукове супроводження всіх освітніх рівнів. Завдання, спрямовані на досягнення мети:

  • здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології, упровадження в освітню та інші види соціальної практики продукції, підготовленої за результатами НДР;
  • підготовка та атестація наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
  • зберігання наукового об’єкту  «Документи педагогіко-психологічного та історико-культурного напряму 19-20 століття (1850-1917), що становить національне надбання»;
  • організація планування та моніторинг діяльності установ НАПН України;
  • підвищення кваліфікації кадрів.

Законом України “Про Державний бюджет України на 2019 рік” Національній академії педагогічних наук України затверджено бюджетні призначення за загальним фондом у сумі 200290,5 тис. грн., за спеціальним фондом (власні надходження бюджетних установ)  кошторис з урахуванням внесених змін – 27291,2 тис. грн. Касові видатки за загальним фондом становили 200111,6тис. грн, за спеціальним фондом – 25999,0 тис. грн.

За бюджетною програмою 6551020 “Наукова і організаційна діяльність Президії НАПН України” на 2019 р. затверджено видатки за загальним фондом у сумі 20957,9 тис. грн, за спеціальним фондом – 1848,0 тис. грн, касові видатки за загальним фондом становили 20803,8 тис. грн, за спеціальним фондом – 1395,8 тис. грн. За рахунок коштів зазначеної бюджетної програми здійснювалася виплата довічної плати за звання дійсним членам (академікам) та членам-кореспондентам (6433,2 тис. грн), утримувався апарат Президії НАПН України.

За бюджетною програмою 6551030 “Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері педагогічних наук, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання” на 2019 р. затверджено видатки за загальним фондом у сумі 152695,2 тис. грн, за спеціальним фондом – 7738,0 тис. грн, касові видатки за загальним фондом становили 152695,2 тис. грн, за спеціальним  фондом – 7009,6 тис. грн.

За бюджетною програмою 6551030 у 2019 р. кошти загального фонду використовувалися за наступними напрямами: проведення фундаментальних досліджень – 74914,0 тис. грн; прикладних досліджень – 64611,3 тис. грн; підготовку наукових кадрів – 6555,8 тис. грн; фінансову підтримку наукового об’єкту, що становить національне надбання – 55,0 тис. грн, випуск наукової, виробничо-практичної, навчальної та довідкової продукції – 1759,1 тис. грн (видано та розповсюджено 12050 од.продукції).

Виконання наукових досліджень у 2019 р. здійснювалося в 12 наукових установах НАПН України. Забезпечено виконання 51 фундаментальних та 46 прикладних досліджень у сфері педагогічних, психологічних та філософських наук; кількість публікацій та цитувань наукових установ у Scopus та інших наукометричних базах даних – 699 од.

У 2019 р. випуск аспірантів з відривом від виробництва становив 2 особи за загальним фондом; випуск аспірантів без відриву від виробництва становив – 17 осіб, у тому числі за загальним фондом – 4, за спеціальним фондом – 13; випуск докторантів становив 10 осіб, у тому числі за загальним фондом – 9, за спеціальним фондом –1.

У 2019 р. прийом аспірантів з відривом від виробництва становив 23 особи, у тому числі за загальним фондом – 15, за спеціальним фондом – 8; прийом аспірантів без відриву від виробництва становив 49 осіб за спеціальним фондом; прийом докторантів становив 12 осіб, у тому числі за загальним фондом – 9, за спеціальним фондом – 3.

За бюджетною програмою 6551060 «Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації» у 2019 р. затверджено видатки за загальним фондом у сумі 26637,4 тис. грн, за спеціальним фондом – 17705,2 тис. грн, касові видатки за загальним фондом становили 26612,6 тис. грн, за спеціальним фондом – 17593,6тис. грн. Видатки загального фонду становили: на підвищення кваліфікації – 26160,3 тис. грн; на підготовку науково-педагогічних кадрів – 452,3 тис. грн.

У 2019 р. за бюджетною програмою 6551060 здійснено випуск: слухачів курсів підвищення кваліфікації чисельністю 6241 осіб, у тому числі за загальним фондом – 4995, за спеціальним фондом – 1246; студентів заочної форми навчання за спеціальним фондом – 408 осіб; студентів денної форми навчання за спеціальним фондом – 66 осіб; аспірантів без відриву від виробництва 11 осіб за спеціальним фондом; аспірантів з відривом від виробництва 1 особу за загальним фондом; докторантів – 1 особу за загальним фондом. 

Публічне представлення Інформації Національної академії педагогічних наук України про використання коштів Державного бюджету України за 2019 р. відбудеться 13 березня 2020 р. у приміщенні конференц-залу НАПН України (вул. Січових Стрільців, 52 А, початок о 15 год.).

Завантажити у повному обсязі

Оцінка ефективності використання