НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Фінансово-господарська » Звіти » Інформація НАПН України щодо виконання Державного бюджету України за 2018 рік »

Інформація Національної академії педагогічних наук України про використання коштів Державного бюджету України за 2018 рік

 

Метою діяльності Національної академії педагогічних наук України є здійснення прогностичної наукової діяльності та участь у розробленні наукової політики в галузі освіти, педагогіки та психології, всебічне наукове супроводження всіх освітніх рівнів. Завдання, спрямовані на досягнення мети:

  • здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології, упровадження в освітню та інші види соціальної практики продукції, підготовленої за результатами НДР;
  • підготовка та атестація наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
  • зберігання педагогічних та освітніх пам′яток, які складають національне надбання;
  • організація планування та моніторинг діяльності установ НАПН України;
  • підготовка фахівців вищої освіти, підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів (післядипломна освіта).

Законом України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” Національній академії педагогічних наук України затверджено бюджетні призначення за загальним фондом у сумі 188587,1 тис. грн., за спеціальним фондом (власні надходження бюджетних установ)  кошторис з урахуванням внесених змін – 26443,6 тис. грн. Касові видатки за загальним фондом становили 188587,0 тис. грн, за спеціальним фондом – 24906,8 тис. грн.

За бюджетною програмою 6551020 “Наукова і організаційна діяльність Президії НАПН України” на 2018 р. затверджено видатки за загальним фондом у сумі 19725,1 тис. грн, за спеціальним фондом – 1519,8 тис. грн, касові видатки за загальним фондом становили 19725,0 тис. грн, за спеціальним фондом – 1497,1 тис. грн. За рахунок коштів зазначеної бюджетної програми здійснювалася виплата довічної плати за звання дійсним членам (академікам) та членам-кореспондентам (6526,0 тис. грн), утримувався апарат Президії НАПН України.

За бюджетною програмою 6551030 “Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері педагогічних наук, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання” на 2018 р. затверджено видатки за загальним фондом у сумі 144530,6 тис. грн, за спеціальним фондом – 6946,7 тис. грн, касові видатки за загальним фондом становили 144530,6 тис. грн, за спеціальним  фондом – 6287,5 тис. грн.

За бюджетною програмою 6551030 у 2018 р. кошти загального фонду використовувалися за наступними напрямами: проведення фундаментальних досліджень – 82648,9 тис. грн; прикладних досліджень – 53615,3 тис. грн; підготовку наукових кадрів – 6037,8 тис. грн; фінансову підтримку наукового об’єкту, що становить національне надбання – 59,2 тис. грн, випуск наукової, виробничо-практичної, навчальної та довідкової продукції – 2169,4 тис. грн (видано та розповсюджено 15350 од.продукції).

Виконання наукових досліджень у 2018 р. здійснювалося в 12 наукових установах НАПН України. Забезпечено виконання 61 фундаментальних та 36 прикладних досліджень у сфері педагогічних, психологічних та філософських наук.

У 2018 р. випуск аспірантів з відривом від виробництва становив 20 осіб, у тому числі за загальним фондом – 12, за спеціальним фондом – 8; випуск аспірантів без відриву від виробництва становив – 41 особу, у тому числі за загальним фондом – 19, за спеціальним фондом – 22; випуск докторантів становив 18 осіб, у тому числі за загальним фондом – 12, за спеціальним фондом – 6.

У 2018 р. прийом аспірантів з відривом від виробництва становив 22 особи, у тому числі за загальним фондом – 12, за спеціальним фондом –10; прийом аспірантів без відриву від виробництва становив 44 особи за спеціальним фондом; прийом докторантів становив 20 осіб, у тому числі за загальним фондом – 10, за спеціальним фондом – 10.

За бюджетною програмою 6551060 «Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації» у 2018 р. затверджено видатки за загальним фондом у сумі 24331,4 тис. грн, за спеціальним фондом – 17977,1 тис. грн, касові видатки за загальним фондом становили 24331,4 тис. грн, за спеціальним фондом – 17122,2 тис. грн. Видатки загального фонду становили: на підвищення кваліфікації – 23852,3 тис. грн; на підготовку науково-педагогічних кадрів – 479,1 тис. грн.

У 2018 р. за бюджетною програмою 6551060 здійснено випуск: слухачів курсів підвищення кваліфікації чисельністю 5908 осіб, у тому числі за загальним фондом – 4995, за спеціальним фондом – 913; студентів заочної форми навчання за спеціальним фондом – 284 осіб; студентів денної форми навчання за спеціальним фондом – 26 осіб; аспірантів без відриву від виробництва  4 особи, у тому числі за загальним фондом – 3, за спеціальним фондом – 1; аспірантів з відривом від виробництва 1 особу за загальним фондом; докторантів – 2 особа за загальним фондом.

Публічне представлення Інформації Національної академії педагогічних наук України про використання коштів Державного бюджету України за 2018 р. відбудеться 13 березня 2019 р. у приміщенні конференц-залу НАПН України (вул. Січових Стрільців, 52 А, початок о 15 год.).

Завантажити у повному обсязі