НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Фінансово-господарська » Звіти » Інформація НАПН України щодо виконання Державного бюджету України за 2015 рік »

Інформація Національної академії педагогічних наук України про використання коштів Державного бюджету України за 2015 рік 

Національна академія педагогічних наук України (далі – НАПН України) є науковою організацією, що заснована на державній власності.

Основною метою діяльності НАПН України є здійснення прогностичної наукової діяльності та участь у розробленні наукової політики в галузі освіти, педагогіки та психології, всебічне наукове супроводження всіх освітніх рівнів.

Основними завданнями діяльності НАПН України є: здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології, упровадження в освітню та інші види соціальної практики продукції, підготовленої за результатами НДР; підготовка та атестація наукових кадрів вищої кваліфікації у галузі наук про освіту, педагогіки і психології; зберігання педагогічних та освітніх пам′яток, які складають національне надбання; підготовка фахівців вищої освіти, підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів (післядипломна освіта).

Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік” Національній академії педагогічних наук України затверджено бюджетні призначення за загальним фондом у сумі 114898,7 тис. грн., касові видатки становили 114832,6 тис. грн., за спеціальним фондом кошторис на 2015 рік з урахуванням внесених змін становив 14995,8 тис. грн., касові видатки – 13642 тис. грн.

За бюджетною програмою 6551020 “Наукова і організаційна діяльність Президії НАПН України” на 2015 р. затверджено видатки за загальним фондом у сумі 12265,7 тис. грн., за спеціальним фондом – 994 тис. грн., касові видатки за загальним фондом становили 12199,7 тис. грн., за спеціальним фондом – 920,5 тис. грн. За рахунок коштів зазначеної бюджетної програми здійснювалася виплата довічної плати за звання дійсним членам (академікам) та членам-кореспондентам (5875,4 тис. грн.), утримувався апарат Президії НАПН України.

За бюджетною програмою 6551030 “Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері педагогічних наук, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання” на 2015 р. затверджено видатки за загальним фондом у сумі 88846,6 тис. грн., за спеціальним фондом – 6210,4 тис. грн., касові видатки за загальним фондом становили 88846,5 тис. грн., за спеціальним  фондом – 5490,3 тис. грн.

За бюджетною програмою 6551030 у 2015 р. кошти використовувалися за наступними напрямами: проведення фундаментальних досліджень – 57805,2 тис. грн.; прикладні дослідження – 23555,1 тис. грн.; підготовка наукових кадрів – 7426,2 тис. грн.; фінансова підтримка наукового об’єкту, що становить національне надбання – 60 тис. грн.

У 2015 р. виконання наукових досліджень здійснювалося у 13 установах НАПН України. Забезпечено виконання 90 фундаментальних та 33 прикладних досліджень у сфері педагогічних, психологічних та філософських наук.

У 2015 р. випуск аспірантів з відривом від виробництва становив 39 осіб, у тому числі за загальним фондом – 34, за спеціальним фондом – 5; випуск аспірантів без відриву від виробництва становив – 50 осіб, у тому числі за загальним фондом – 16, за спеціальним фондом – 34; випуск докторантів становив 18 осіб - за загальним фондом.

У 2015 р. прийом аспірантів з відривом від виробництва становив 39 осіб, у тому числі за загальним фондом – 14, за спеціальним фондом – 25; прийом аспірантів без відриву від виробництва – 30 осіб, з них за загальним фондом 2, за спеціальним фондом – 28; прийом докторантів становив 12 осіб, у тому числі за загальним фондом – 8, за спеціальним фондом – 4.

За бюджетною програмою 6551060 “Підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації” у 2015 р. затверджено видатки за загальним фондом в сумі 13786,4 тис.грн., за спеціальним фондом – 7791,4 тис. грн., касові видатки за загальним фондом становили 13786,4 тис. грн., за спеціальним фондом – 7231,2 тис. грн. Видатки загального фонду на підвищення кваліфікації становили 13381,1 тис. грн., на підготовку науково-педагогічних кадрів – 405,3 тис. грн.

У 2015 р. ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” здійснив випуск: слухачів курсів підвищення кваліфікації чисельністю 5692 особи, у тому числі за загальним фондом – 4912, за спеціальним фондом – 780; студентів заочної форми навчання за спеціальним фондом – 179 осіб; студентів денної форми навчання за спеціальним фондом – 11 осіб; аспірантів без відриву від виробництва – 9 осіб, у тому числі за загальним фондом – 5, за спеціальним фондом – 4; аспірантів з відривом від виробництва 2 особи за загальним фондом; докторантів – 1 особа за загальним фондом.

Публічне представлення Інформації Національної академії педагогічних наук України про використання коштів Державного бюджету України за 2015 р. відбудеться 14 березня 2016 р. у приміщенні конференц-залу НАПН України (вул. Січових Стрільців, 52 А, початок о 15 год.).

Завантажити у повному обсязі