Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Експериментальна діяльність »
Експериментальна діяльність академічного рівня

Тема

Термін проведення

Науковий керівник

Мета

Постанова Президії

НАПН України,

наказ МОН України

Експериментальна база

Формування особистісно орієнтованого педагогічного середовища на засадах взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу

2001-2016

Вашуленко М.С.,

д. пед. н., професор., дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України

Науково обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічно доцільну систему формування особистісно орієнтованого педагогічного середовища на засадах взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу.

Постанова Президії НАПН України

№ 1-7/3-41

від 19.03.2001р.

Постанова Президії НАПН України

№ 1-7/4-114

від 15.03.12

Приватна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «АІСТ» м. Вінниці

Модель особистісно-орієнтованої виховної системи Авторської школи М. П. Гузика

2001-2015

Гузик М. П.,

к. пед. н., член-кореспондент НАПН України, директор Авторської М. П. Гузика, експериментальної спеціалізованої І – ІІІ ступенів школи-комплексу м. Южного Одеської обл.

Забезпечення у загальноосвітньому навчальному закладі сприятливих умов для повноцінного розвитку кожного вихованця відповідно до його здібностей, інтересів, потреб, психофізичних особливостей.

Постанова Президії НАПН України

№ 1-7/4-113

від 15.03.2012 р.

Наказ МОН України

№ 684

від 12.06.2012 р.

Фізико-математична гімназія № 17 Вінницької міської ради

Створення інформаційно-освітнього середовища для організації навчального процесу з використанням технологій дистанційного навчання.

2012-2015

Биков В. Ю.,

д. техн. н., професор, академік НАПН України,директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

Розроблення, аналіз та наукове обґрунтування структури та функціональності мережі ресурсних центрів дистанційної освіти загальноосвітніх навчальних закладів.

Постанова Президії НАПН України 

№ 1-7/4-113

від 15.03.2012 р.

Наказ МОН України

№ 684

від 12.06.2012 р.

Фізико-математична гімназія № 17 Вінницької міської ради

Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів

2011–2016

Найдьонова Л. А., к. психол. н., с. н. с., заступник директора з наукової роботи Інституту соціальної і політичної психології НАПН України.

Експериментальна перевірка результативності вітчизняної моделі медіаосвіти, відповідних інноваційних технологій у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів, проектів підготовки медіапедагогів та медіапсихологів для роботи в школі.

Постанова Президії НАПН України

№ 7/10-192

від 23 червня 2011 р. № 1-

Наказ МОН України

№ 886

від 27 липня 2011 р.

Загальноосвітні навчальні заклади АР Крим, Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Полтавської, Черкаської областей та м. Києва (усього 113); ВНЗ (усього 4); регіональні інститути (усього 9); позашкільні дитячі (усього 3)

Організаційно-педагогічні умови функціонування освітньо-професійного кластеру з формування трудового потенціалу регіону

 

2013-2015

Радкевич В. О.,

д. пед. н., професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

Обгрунтування, розробка й експериментальна перевірка моделі та організаційно-педагогічних умов функціонування освітньо-професійного кластеру з формування трудового потенціалу регіону

Постанова Президії НАПН України

№ 1-7/13-368

від 26.12. 2013р.

ДНЗ «Запорізьке вище індустріально-політехнічне училище»,

«Михайлівське вище індустріальне училище». «Запорізьке машинобудівне вище професійне училище» і ін.Експериментальна діяльність всеукраїнського рівня

№ з/п

Тема експерименту

Терміни проведення експерименту

Науковий керівник (прізвище, ім’я, по батькові, посада, наук. ступінь, вчене звання)

Номер і дата наказу МОН України)

Навчальні заклади та інші установи, на базі яких проводиться

експеримент

1

 

«Формування ключових компетентностей обдарованої дитини»

2014-2018

Топузов О.М., член-кор. НАПН України, професор директор Інституту педагогіки НАПН України

Наказ МОН №973

від 01.09.2014 р.

Хмельницький ліцей №17

2

«Розробка моделі багатопрофільного ліцею як школи нового типу на засадах компетентнісного підходу»

2015-2019

Топузов О.М., член-кор. НАПН України, професор директор Інституту педагогіки НАПН України

Наказ МОН №26

від 17.01.2015 р.

НВК-ліцей № 100 м.Дніпропетровська

3

«Розроблення методичної системи навчання з предметів природничо-математичного циклу на засадах компетентнісного підходу»

2014-2018

Засєкіна Т.М., к.пед.н., с.н.с., заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки НАПН України

Наказ МОН №1017

від 09.09.2014 р.

Великодимерський середній загальноосвітній навчально-вихов-ний комплекс Броварського району Київської області та

Бучанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Бучанської міської ради Київської області

4

«Дидактичне забезпечення варіативного компонента змісту навчання іноземних мов в основній і старшій школі»

2015–2019

Редько В.Г., к.пед.н., с.н.с., завідувач відділу навчання іноземних мов, кандидат педагогічних наук Інституту педагогіки НАПН України

Наказ МОН№24

від 17.01.2015 р.

Перша міська гімназія Черкаської міської ради Черкаської обл., Навчально-виховний комплекс «Нововолинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 - колегіум Нововолинської міської ради», Іванківський районний ліцей, НВК «Школа-садок» «Софія»  м. Львова, Навчально-виховний комплекс № 176 (спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням іспанської мови – суспільно-гуманітарна гімназія) м. Києва

5

«Формування культурологічної компетентності старшокласників засобами елективних курсів з іноземної мови»

2015–2019

Редько В.Г., к.пед.н., с.н.с., завідувач відділу навчання іноземних мов, кандидат педагогічних наук Інституту педагогіки НАПН України

Наказ МОН №25

від 17.01.2015 р.

Житомирська міська гуманітарна гімназія № 23 ім. М. Очерета

6

«Організаційно-методичні умови реалізації системи розвивального навчання в основній та старшій школі»

 

Пузіков Д.О., к.пед.н., завідувач відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України

Наказ МОН № 226

від 04.03.2016 р.

Ірпінське навчально-виховне об’єднання «Освіта» Ірпінської міської ради Київської області

7

«Дидактичне моделювання організаційних форм компетентнісно орієнтованого навчання в початковій школі»

2016–2020

Цимбалару А.Д., д.пед.н., завідувач відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України

Наказ МОН № 834

від 15.07.2016 р.

9 ЗНЗ: м. Києва (2), м. Дніпро (1), м.Нікополь (3),

Дніпровська обл (2), Чернігівська обл.(1)

8

«Формування культурологічних компетентностей у навчанні іноземних мов за європейським виміром».

2016–2019

Першукова О.О., д.пед.н., старший науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України

Наказ МОН № 236

від 09.03.2016 р.

Комунальний заклад «Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4» Нікопольської міської ради Дніпропетровської області»

9

«Моделювання інноваційного розвитку профільного навчального закладу технічної спрямованості для академічно здібних учнів»

2015–2020

Пузіков Д.О., к.пед.н., завідувач відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України

Наказ МОН № 796

від 23.07.2015 р.

Технічний ліцей Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» м. Києва

10

«Формування громадянської компетентності старшокласників в умовах інноваційного розвитку сучасної гімназії»

2013–2018

Пузіков Д.О., к.пед.н., завідувач відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України

Наказ МОН № 886

від 03.07.2013 р.

Гімназія № 178 Солом’янського району м. Києва

11

«Концептуальні засади створення навчально-інженерного середовища в ліцеї «Престиж» м. Києва

2014–2019

Топузов О.М., член-кор. НАПН України, професор директор Інституту педагогіки НАПН України

Наказ МОН №1268

від 05.11.2014 р.

ліцей «Престиж» м. Києва

12

«Науково-методичне забезпечення навчання фізики в основній школі як механізм реалізації оновленого змісту фізичної освіти»

2013–2016

Непорожня Л.В., к. пед. н., с.н.с.,провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

Наказ МОН № 1442

від 18.10.2013 р.

5 шкіл Волноваського району Донецької області

13

«Реалізація інноваційної моделі розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів»

2012–2019

Кизенко В.І., к. пед. н., с.н.с.,

провідний науковий співробітник відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України

Наказ МОНмолодьспорту від 24.12.2012 р.  № 1477)

Київська гімназія східних мов № 1

14

«Модульно-цільове проектування дидактичних одиниць в навчальному процесі гімназії: регіональний аспект»

2014–2018

Кизенко В.І., к.пед.н., с.н.с.,

провідний науковий співробітник відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України

Наказ МОН №1017

від 09.09.2014 р.)

Кременчуцька гімназія № 5 імені Т.Г.Шевченка

15

«Розвиток освітньо-інформаційного середовища колегіуму засобами мережевих технологій та дистанційної освіти»

2013–2017

Калініна Л.М., д. пед. н., професор,

завідувач відділу економіки і управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України

Наказ МОН № 1521

від 30.10.2013 р.

Володимирецький районний колегіум Рівненської області, Хмельницький НВК  № 2 м. Хмельницького Хмельницької міської ради

16

«Формування інформаційної культури вчителів загальноосвітнього навчального закладу в умовах сучасного освітньо-інформаційного середовища»

2013–2017

Калініна Л.М., д. пед. н., професор,

завідувач відділу економіки і управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України

Наказ МОН № 1545

від 04. 11. 2013р.

«Київський ліцей бізнесу» м. Києва

17

«Створення здоров’язбережувального освітнього простору школи за ідеями В.Сухомлинського та в контексті інновацій шкільної освіти»

2013–2017

Савченко О.Я., дійсний член НАПН України, д. пед. н, професор,

головний науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України

Наказ МОН № 1031від 22.07.2013 р.

Артемівська ЗОШ І-ІІ ступенів № 5 з профільним навчанням Артемівської міської ради

18

«Створення здоров’язбережувального простору в загальноосвіт-ньому навчальному закладі як чинник формування здорового способу життя учасників навчально-виховного процесу»

2013–2017

Савченко О.Я., дійсний член НАПН України, д. пед. н, професор,

головний науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України

Наказ МОН № 1032

від 22.07.2013 р.

Горлівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 85 – медичний ліцей» Горлівської міської ради Донецької області

19

«Створення освітнього середовища як форми організації навчально- виховного процесу загальноосвітнього інформаційно- навчального закладу»

2012–2016

Лапінський В.В., к. фіз.-мат. н., доцент,

провідний науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

Наказ МОНмолодьспорту від 26.07.2012 р. № 841

Фізико-математична гімназія № 17 м. Вінниці

20

«Створення організаційно-освітньої моделі сучасного навчального закладу «Інтеросвіта»»

2012–2016

Локшина О.І., д. пед. н., професор,

завідувач відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України

Наказ МОН № 796

від 10.07.2012 р.

Загальноосвітній навчальний заклад «Міжнародна школа «Меридіан» м. Києва

21

«Система формування соціальної ініціативності учнів у суспільно значущій діяльності школи»

2014–2016

 

Окушко Т.К., к.п.н., с.н.с., завідувач лабораторії громадянського та морального виховання Інституту проблем виховання НАПН України

Наказ МОН № 652

від 27.05.2014 р.

Наказ МОН № 1167

від 13.11.2015 р.

Наказ МОН № 1323

від 02.11.2016 р.

Криворізька ЗОШ І–ІІІ ступенів № 60 Дніпропетровської області

22

«Формування соціальної ініціативності підлітків у дитячому об’єднанні загальноосвітнього навчального закладу»

2014–2016

 

Окушко Т.К., к.п.н., с.н.с., завідувач лабораторії громадянського та морального виховання Інституту проблем виховання НАПН України

Наказ МОН № 653

від 27.05.2014 р.

Наказ МОН № 1163

від 13.11.2015 р.

Наказ МОН № 1322

від 02.11.2016 р.

Криворізька ЗОШ І–ІІІ ступенів № 86 Дніпропетровсь-кої області

23

«Виховання моральної самосвідомості старшокласників у позакласній діяльності»

2014–2018

Бех І. Д., дійсний член НАПН України, д.психол.н.,

директор Інституту проблем виховання НАПН України

Наказ МОН № 584

від 13.05.2014 р.

Наказ МОН № 1557

від 31.12.2014 р.

Наказ МОН № 619

від 12.06.2015 р.

Наказ МОН № 17

від 04.01.2017 р.

Хацьківська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів Черкаської районної ради

24

«Педагогічні умови виховання свідомого громадяни-на-патріота у загальноосвітньому навчальному закладі»

2015–2020

Бех І. Д., дійсний член НАПН України, д.психол.н.,

директор Інституту проблем виховання НАПН України

Наказ МОН № 36

від 22.01.2015 р.

Наказ МОН № 225

від 04.03.2016 р.

Дніпропетровська ЗОШ № 87 Дніпропетровської міської ради

25

«Створення системи моніторингу благополуччя учнів у превентивному виховному середовищі загальноос-вітнього навчального закладу»

2014–2017

Кириченко В.І., к.п.н., с.н.с.

завідувач лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН України

Наказ МОН № 926

від 11.08.2014 р.

Наказ МОН № 139

від 13.02.2015 р.

Наказ МОН № 1400

від 30.12.2015 р.

Комунальний заклад освіти середня загальноосвітня школа № 3 з профільними класами імені М. Островського м. Жовті Води Дніпропетровської обл.

26

«Етнокультурне виховання учнів засобами декоративно-ужиткового мистецтва в умовах позашкільного навчального закладу»

2012–2016

Корнієнко А.В., к.п.н.,

с.н.с. лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН Україн

Наказ

МОНмолодь спорт № 722

від 19.06.2012 р. Наказ МОН № 357

від 18.03.2013 р.

Наказ МОН № 1407

30.12.2015 р.

Наказ МОН № 1529

від 15.12.2016 р.

Комунальний позашкільний навчальний заклад

«Центр дитячої та юнацької творчості» Дніпропетровської міської ради

27

«Система національно-патріотичного виховання учнів в умовах східного регіону України»

2014–2018

Просіна О.В., к.п.н.,

с.н.с. лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України

Наказ МОН № 536

від 18.05.2015 р.

Наказ МОН № 1417

від 30.12.2015 р.

Сватівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 6 Сватівської районної ради Луганської області

28

«Формування культуро-створювальної позиції у вихованців позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістично-го напряму»

2014–2018

 

Мачуський В.В., к.п.н., с.н.с., завідувач лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України

Наказ МОН№ 923

від 11.08.2014 р.,

Наказ МОН№ 827

від 30.07.2015 р.

Комунальний заклад  «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» Чернігівської області

29

«Технологія проектного навчання у професійній підготовці кваліфікованих робітників автотранспортної галузі»

2016 –2018

Романова Г.М., д.пед.н., професор,

заступник директора з наукової роботи Інституту професійно-технічної освіти НАПН Україн

Наказ МОН № 113 від 12.02.2016 р.

Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України

30

«Формування енергоефективної компетентності

майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю

на основі технології проектного навчання»

2016 –2018

Кулалаєва Н.В., к.хім.н., доцент,

завідувач лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

Наказ МОН № 666 від 13.06.2016 р.

Дніпродзержинський професійний ліцей

31

«Підготовка кваліфікованих робітників з професій «Квітникар», «Декоратор вітрин», «Флорист» з використанням технології дистанційного навчання»

2016-2020

Базелюк О.В., к. пед. н., завідувач лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

Наказ МОН № 761 від 2.07.2016 р.

Державний навчальний заклад «Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти туристичного сервісу»

32

«Відкрите професійне навчання населення на модульно-компетентнісній основі»

2016 –2018

Радкевич В.О., д.пед.н., професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України;

Наказ МОН № 308 від 23.03.2016 р.

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Роменське вище професійне училище»

33

«Створення інформаційно-освітнього середовища у професійно-технічному навчальному закладі торгівлі та технологій харчування»

2015-2017

Липська Л.В., завідувач лабораторії електронних навчальних ресурсів, кандидат педагогічних наук НАПН України, директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

Наказ МОН № 424 від 09.04.2015 р.

ДНЗ «Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування»

34

«Створення електронних навчальних ресурсів для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівної галузі»

2016 –2018

Липська Л.В., завідувач лабораторії електронних навчальних ресурсів, кандидат педагогічних наук НАПН України, директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

Наказ МОН № 760 від 02.07.2016 р.

ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування»

35

«Організаційно-педагогічні умови функціонування освітньо-професійного кластеру з формування трудового потенціалу регіону»

2014 - 2016

Радкевич В.О., д.пед.н., професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

Наказ МОН № 113 від 12.02.2016 р.

Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України

36

«Психолого-педагогічні засоби  оцінки рівня сформованості компетентностей молодших школярів як чинник управління якістю навчання в системі розвивальної освіти»

 

2014 - 2018

Максименко С.Д.,

дійсний член НАПН України, д.психол.н., професор, директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Наказ МОН № 906 від 6.08.2014 р

Київський універси­тет імені Бориса Грінченка

Івано-франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Комунальний ВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

Українська асоціація «Розвивальне навчання»

Незалежний науково-методичний центр Українська асоціація «Розвивальне навчання»

37

«Психологічні засади інноваційних технологій розвитку особистості»

2015 - 2019

Максименко С.Д.,

дійсний член НАПН України, д.психол.н., професор, директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Наказ МОН № 414 від 9.04.2015 р.

Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер»

Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю

Львівський фізико-математичний ліцей при Львівському національному університеті імені Iвана Франка

Комарівське навчально-виховне об’єднання «Загальоосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок»

Долинська гімназія № 1 Долинської районної ради Івано-Франківської області

Поліська середнья загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Коростенського району Житомирської області

ДНЗ № 378 м. Києва

38

«Психолого-педагогічні умови становлення ціннісних орієнтацій дітей в ігровій та навчальній діяльності освітньої системи «Радість розвитку»

2015 - 2019

Піроженко Т.О., д.психол.н., професор, завідувач лабораторії психології дошкільника Інституту психології НАПН України

Наказ МОН № 480 від 28.04.2015 р.

СЗШ № 9 м. Києва

СЗШ № 231 м. Києва

СЗШ № 233 м. Києва

ДНЗ № 523 м. Києва,

ДНЗ № 573 м. Києва

ДНЗ № 580 «Ольвія» м. Києва

ДНЗ №31 «Мир» м. Костянтинівка Донецької обл.

ДНЗ №35 «Лелека» м. Дружківка Донецької обл.

СЗШ №8 м. Житомир

Маковищанське НВО «ЗНЗ І ступеня – дитячий садок» с. Маковище, Макарівський р-н, Київська обл.;

Макарівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - природничо-математичний ліцей» с. Макарів, Київська обл.

39

«Розвиток інклюзивного освітнього середовища у Запорізькій області»

2016-2019

Коваль Л. В., к.пед.н.

зав. лабораторії проблем інклюзивної освіти Інституту спеціальної педагогіки НАПН України

Наказ МОН №836 від 15.07.2016 р.

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 66;

-Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3Запорізької міської ради Запорізької області;

-Енергодарський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня-дошкільний навчальний заклад» № 6 Енергодарської міської ради Запорізької області;

-Балабинський навчально- виховний комплекс «школа І-Ш ступенів - гімназія «Престиж» Запорізького району Запорізької області;

-Бердянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №13 Бердянської міської ради Запорізької області;

-Комунальний заклад "Дніпрорудненська спеціалізована школа І - III ступенів "Талант" Василівської районної ради Запорізької області;

-Комунальний заклад "Гуляйпільська загальноосвітня школа I- III ступенів № 1" Гуляйпільської районної ради;

-Комунальний заклад «Гуляйпільська загальноосвітня школа I- III ступенів № 2» Гуляйпільської районної ради;

-Комунальний заклад «Новомиколаївська спеціалізована загальноосвітня школа І - III ступенів № 1» Новомиколаївської районної ради Запорізької області;

-Костянтинівська спеціалізована різнопрофільна школа І - III ступенів "Прометей" 3 поглибленим вивченням предметів Мелітопольської районної ради Запорізької області;

-Новогорівська загальноосвітня школа I- III ступенів Токмацької районної ради Запорізької області

40

«Формування позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій»

2016–2020

Іванченко С.М.

к.психол.н., с.н.с. лабораторії соціально-психологічних технологій Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Наказ МОН №219

від 04.03.2016 р.

Загальноосвітні навчальні заклади (12): ЗОШ №15 Кривий Ріг;

ЗОШ №21 Житомир;

ЗОШ №25 Житомир;

ЗОШ №36 Житомир;

Ліцей №2 Житомир;

Запорізький НВК №19;

Славутицький ліцей;

Спецшкола №148 м.Київ;

НВК “Школа-садок “Софія” м.Львів;

ЗОШ №33 Херсон;

ЗОШ №12 Хмельницький;

Ніжинський обласний педагогічний ліцей

ВНЗ (1):

Криворізький національний університет,

ОІППО (2):

Запорізький;

Житомирський

41

«Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти

в навчально-виховний процес загальноосвітніх закладів»

2011-2016

Найдьонова Л. А.,

д. психол. н., с. н. с.,

зав. лаб. психології масової комунікації та медіаосвіти, заступник директора з наукової роботи

Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

МОНмолодьспорт,

Наказ №886

від 27.07.2011 р.

Загальноосвітні навчальні заклади(147):

Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Полтавської, Черкаської областей та м. Києва;

ВНЗ України (5):

Тернопільський нац. пед. ун-т
ім. В. Гнатюка;

Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сково-роди;

Державний вищий навчальний заклад “Університет менеджменту освіти”;

Київський ун-т ім. Бориса Грінченка;

регіональні інститути післядипломної педагогічної освіти (10): Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Полтавської, Черкаської,

Львівської областей;

позашкільні дитячі заклади (3):

Будинок дитячої творчості По­діль-ського району м. Києва,

Центр дитячої та юнацької твор­чос- ті Соло­м’ян­ського р-ну м. Києва; Чугуївський бу­динок дитячої та юнацької твор­чос-ті, Харківський Палац дитячої та юнацької творчос-ті “Істок”

42

«Хмарні сервіси

в освіті»

2014-2016

Литвинова С.Г., к.пед.н., с.н.с., відділу технологій відкритого навчального середовища Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Наказ МОН № 629 від 21.05.2014 р.

Наказ МОН № 707 від 02.07.2015 р.

,

32 загальноосвітніх навчальних закладів України: Київська, Вінницька,Хмельницька, Тернопільська,

Луганська,

Дніпропетровська,

Сумська, Житомирська, Донецька, Черкаська, Херсонська, Одеська, Львівська області.

43

«Розумники»

2014-2017

Литвинова С.Г., к.пед.н., с.н.с., відділу технологій відкритого навчального середовища Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Наказ МОН № 564 від 08.05.2014 р.

Спеціалізована школа № 14 з поглибленим вивченням німецької мови (м. Київ);

Середня загальноосвітня школа № 225 (м. Київ)