НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
«Павлиська середня школа» Василя Сухомлинського: сучасне прочитання педагогами Австралії

У жовтні 2022 року в журналі «Independence» («Незалежність»), друкованому органі Асоціації директорів приватних шкіл (Австралія), вийшла стаття австралійського науковцяАлана Кокеріла «Педагогічний спадок В.О. Сухомлинського». Алан Кокеріл – дослідник Університету Монаша (Monach University), відомий як учений, який багато років присвятив не лише вивченню творів українського педагога, а й їх перекладу англійською мовою. У 2021 році вийшов його переклад книги В. Сухомлинського«Павлиська середня школа» (1969) під назвою «Наша школа в Павлиші. Холістичний підхід до освіти» («OurSchoolinPavlysh: AHolistic Approach to education»). Саме презентації цієї праці й присвячено його статтю в журналі «Independence». У ній автор розкриває своє розуміння підходів В. Сухомлинського – комплексний підхід до здоров’я і самопочуття школярів, наставництво і професійне зростання вчителів, формування цінностей, екологічне виховання. Також автор наголошує, що школа була невід’ємною частиною місцевої спільноти: «Його школа не була ізольована від громади, а була інтегрована з нею багатьма зв’язками. Й багато в чому її успіх напряму залежав від цього взаємопроникнення».

Стаття А. Кокеріла має кілька підрозділів. Спершу автор коротко висвітлює постать і діяльність педагога та стверджує, що книга «Наша школа в Павлиші» загалом «показує нам, як школа під керівництвом директора, завдячуючи спільним зусиллям колективу вчителів, батьків та учнів, перетворилась на живу навчальну спільноту».

У наступному розділі – «Холістичний підхід Сухомлинського» – А. Кокеріл описує першочерговий серед інших перелічених ним й безсумнівно актуальний і нині підхід – піклування про здоров’я дітей, їх загартування через створення позитивного емоційного фону в школі, емпатію, наповнення життєвого простору дитини різними видами пізнавальної та художньо-творчої діяльності, залучення до цього багатоаспектного процесу вчителів, учнів, батьків, членів громади. Дослідник розкриває шляхи, запроваджені українським педагогом для реалізації цієї мети – це, зокрема, діяльність школи для батьків, у межах якої педагоги наголошували передусім на фізичному розвитку школярів, загартуванні відповідно до їхніх вікових та індивідуальних показників.

Під наступним підзаголовком – «Підбір та розвиток персоналу» – розкрито описану в книзі «Наша школа в Павлиші» методику роботи з управлінцями й учителями. Тут А. Кокеріл наголошує, що директор школи, завідувач навчальною частиною й насамперед учитель відіграють надзвичайну, вирішальну роль у розвитку школярів, їхніх інтелектуальних та фізичних схильностей, цінностей та вподобань.

У наступному підрозділі – «Позашкільна програма», йдеться про позакласну й позашкільну роботу, організовану в Павлиській школі (додаткові заняття, гуртки, клуби) де дітям пропоновано різні види діяльності – від догляду за тваринами до ознайомлення з драматичними творами, музикою, історією. Головною їх метою був подальший поглиблений розвиток особистісних здатностей та схильностей кожного учня, розвиток у дітей самостійності мислення, особистісного незалежного вибору роду і напряму своєї майбутньої професійної діяльності.

Алан Кокеріл виділяє в окремий підрозділ «Шкільне середовище», наголошуючи, що В. Сухомлинський надавав цьому великого значення, включивши такий розділ одним з перших у свою книгу «Павлиська середня школа». Австралійський вчений зокрема підкреслює, що включення до холістичного підходу шкільного середовища, тобто того, що кожного дня оточує дитину в її повсякденні, є потужним освітнім і виховним інструментом і вважає, що це доведено досвідом та результатами педагогічного експерименту школи в Павлиші.

Автор закінчує статтю підрозділом «Актуальність», де стверджує, що понад 50 років з часу виходу книга «Павлиська середня школа» продовжує бути актуальною і корисною для педагогів. Він відзначає, що холі стичний підхід українського педагога до організації освітнього процесу відповідає найбільш прогресивним сучасним практикам.

Статтю А. Кокеріла в «Independence» доповнено рецензією на книгу «Наша школа в Павлиші. Холістичний підхід до освіти» доктора Теренса Ловата (Lovatetal., 2022), почесного професора Університету Ньюкасла (Австралія), колишнього президента Австралійської ради деканів освіти. Т. Ловат так говорить про В. Сухомлинського: «Він увібрав у себе великі істини, отримані в минулому, і передбачив новаторські відкриття, які ще попереду».

У рецензії професор вдається до історико-педагогічного екскурсу й стверджує, що ще Піфагор (за твердженням Антісфена, учня Сократа) наголошував, що освіта має дві головні цілі: перша – благополуччя дитини, друга – розвиток образного мислення. Обидві мають бути пріоритетом учителя для ефективного освітнього процесу. Задля підкріплення цієї тези Т. Ловат покликається на ідеї Піфагора та середньовічного перського філософа Аль-Газалі про те, що доброта та поштовх до розвитку образного мислення є запорукою емоційного комфорту учнів та інтелектуальної гостроти для успішного навчання. Й ідеї цих мислителів не канули в Лету. Повертаючись В. Сухомлинського, Т. Ловат пише: «Замкнений у радянській освітній доктрині та відповідній освітній системі, він почасти був змушений «виступати проти того, у що вірив». До кінця життя В. Сухомлинського звинувачували в «абстрактному гуманізмі». Його серце зовсім «не належало державі» – зауважує професор, покликаючись на книгу «Серце віддаю дітям» («MyHeartIGavetoChildren» у перекладі А. Кокеріла (Sukhomlinsky, 2016), оприлюднену кілька років тому. Переклад книги «Павлиська середня школа», що розкриває перед учителями й управлінцями холістичний підхід до роботи зі школярами, стверджує Т. Ловат, є своєрідним продовженням ознайомлення англомовних читачів з ідеями В. Сухомлинського. Обидві книги, на думку Т. Ловата, важливі для розуміння підходів українського педагога, бо саме в них було узагальнено 22-річний експеримент, який він проводив у своїй школі.

Відомо, що А. Кокеріл має намір продовжити переклад праць В. Сухомлинського, нині він працює рад перекладом книги «Василь Сухомлинський. Я розкажу вам казку. Філософія для дітей» (2018). Побажаємо йому успіхів!

Переклади А. Кокеріла творів В. Сухомлинського «Павлиська середня школа» та «Серце віддаю дітям» англійською мовою доступні у фонді та віртуальному читальному залі Фонду В.О. Сухомлинського ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського https://dnpb.gov.ua.

Леся СУХОМЛИНСЬКА,

науковий співробітник відділу

педагогічного джерелознавства

 та біографістики ДНПБ України

 ім. В.О. Сухомлинського

Освіта і суспільство, 2023, № 3.
20:23 09.01.2024