НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Партнерство – задля ефективної освітньої діяльності

Рецензія на книгу «Топузов О.М. Освітнє партнерство в системі загальної середньої освіти: теорія і методологія / О.М. Топузов. – Київ : Інститут педагогіки : Педагогічна думка, 2021. – 160 с.» 

Важливим чинником розвитку системи загальної середньої освіти є  партнерство між закладами освіти, суспільством, конкретними державними (органи влади), економічними (компанії, підприємці), громадськими інститутами, органами місцевого самоврядування, педагогічними  працівниками, здобувачами освіти та батьками. Високий рівень партнерської взаємодії дає змогу сформувати та підтримувати сучасне освітнє середовище, залучити додаткові інтелектуальні, організаційні, матеріальні ресурси як умову ефективного функціонування Нової української школи.

Саме проблематика освітнього партнерства в системі загальної середньої освіти на теоретико-методологічному та практичному рівнях знайшла розвиток у монографії О.М. Топузова. Цілком обґрунтовано освітнє партнерство розглядається автором як специфічний різновид соціального партнерства, що здійснюється на добровільних засадах за ініціативи закладів освіти задля оптимізації їхньої освітньої діяльності, створення кращих умов для ефективного здійснення освітнього процесу.

У монографії розкрито сутність освітнього партнерства, схарактеризовано його як об′єкт педагогічного дослідження. Визначено перспективи розвитку освітнього партнерства як наукової теорії і навчальної дисципліни, закономірності та принципи його здійснення.

Запропоновано шляхи реалізації освітнього партнерства закладу загальної середньої як чинника модернізації змісту повної загальної середньої освіти, використання його можливостей у формуванні ключових компетентностей учнів.

Загалом рецензована монографія є однією з перших робіт такого виду, де узагальнено розглянуто феномен освітнього партнерства на теоретико-методологічному рівні. Водночас вона відзначається і чіткою практичною спрямованістю, оскільки у багатьох випадках може слугувати практичним керівництвом для зацікавлених суб’єктів у здійсненні освітнього партнерства на різних його рівнях.

Книга буде однаково корисною для педагогічних працівників закладів освіти різних рівнів, працівників органів державного управління освітою, методистів, науковців, а також усіх, хто переймається проблемами ефективності вітчизняної загальної середньої освіти.

Юрій МАЛЬОВАНИЙ,
вчений секретар Відділення загальної
середньої освіти та інформатизації
НАПН України,
член-кореспондент НАПН України

"Освіта і суспільство", 2021, № 12, С. 12
14:43 24.01.2022