НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрацювання вчених НАПН України для психологічної служби освіти в умовах децентралізації управління
Актуальність монографії «Науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби системи освіти в умовах децентралізації (моделі, досвід)» Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи НАПН України є незаперечною, адже рукопис підготовлено для вирішення однієї з найбільш гострих проблем діяльності психологічної служби системи освіти – децентралізації управління. 
Зміст книги спрямовано на реалізацію внутрішніх і зовнішніх зв’язків психологічної служби громади, розв’язання проблем методичного забезпечення працівників і керівників психологічної служби закладів освіти в умовах децентралізації.
Разом з високим рівнем актуальності рецензованої роботи необхідно відмітити також і високий рівень її практичної значущості. Автори не тільки здійснили теоретичний огляд проблеми та нормативної бази, що також є позитивним моментом, але й запропонували методики роботи практичних психологів в умовах децентралізації та організаційні моделі методичного супроводу діяльності працівників служби.
На особливу увагу заслуговує методика створення осередків громадянського суспільства в об’єднаних територіальних громадах та висвітлення ролі закладу освіти в цьому процесі, психологічного супроводу освітньої інфраструктури громади, стратегії партнерської взаємодії щодо розвитку освіти в громаді тощо.
Загалом рукопис містить велику кількість апробованих моделей і методик, які фактично можна застосовувати в регіонах України. 
Безсумнівно, досвід створення первинних осередків громадянського суспільства, описаний у монографії, сприятиме підвищенню ролі закладу освіти і працівників психологічної служби в цьому процесі.

Сергій ПОДМАЗІН,
завідувач
Обласного науково-методичного Центру
психології та соціології освіти
Комунального закладу
 «Запорізький обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти»
Запорізької обласної ради,
доктор філософських наук, доцент

Електронну версію можна загрузити з Електронної бібліотеки НАПН України за посиланням https://lib.iitta.gov.ua/722337/1/nauk-metod-zabezp-dialnosti.pdf


11:47 10.12.2020