НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Семінар-презентація «Патріотизм як цінність і консолідуюча основа нації»

28 січня в Національній академії педагогічних наук України відбувся семінар-презентація «Патріотизм як цінність і консолідуюча основа нації». Організатором заходу виступив Інститут проблем виховання НАПН України.

Представники наукових установ НАПН України, Міністерства освіти і науки, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, директори регіональних центрів туризму і краєзнавства учнівської молоді, спеціалісти - практики освітянської сфери обговорили актуальні питання патріотичного виховання дітей та молоді, вироблення подальших кроків у цьому напрямі на засадах взаємодії широкого кола різних соціальних інституцій і організацій.

Визначення технологій виховання справжнього патріота – нелегке завдання для  науковців. Дитині треба саме прищепити, а не нав’язати ті цінності, які сформують у наших юних громадян правильне розуміння патріотизму як почуття приналежності до землі, на якій вони живуть, українського народу, гордості за державу, відповідальності за її долю, підкреслив перший віце-президент НАПН України Володимир Луговий. Він зачитав привітання від Комітету Верховної ради України з питань науки і освіти на адресу організаторів та учасників семінару-презентації і закликав до виключно предметного обговорення даної теми.


Академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України Ольга Сухомлинська присвятила свій виступ розгляду теми патріотизму у вітчизняній традиції і зарубіжній практиці. Директор Інституту проблем виховання НАПН України дійсний член НАПН України Іван Бех представив проблему патріотизму в сучасному науковому осмисленні.

Науковці Інституту проблем виховання презентували результати дослідно-експериментальної роботи з виховання патріотизму зростаючої особистості. Найвагомішим доробком Інституту в 2014 році стала розробка Програми українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. Упроцесі її написання було проаналізовано основні проблеми та тенденції виховання патріотизму особистості в сучасних умовах.

Катерина Чорна, завідувач лабораторії громадянського та морального виховання Інституту проблем виховання НАПН України, ознайомила учасників семінару   з особливостями сучасного українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. Про хід і результати дослідно-експериментальної роботи Інституту проблем виховання НАПН України щодо виховання патріотизму зростаючої особистості поінформувала Галина Назаренко,проректор з науково-методичної роботи Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників.

Досвід роботи щодо виховання почуття патріотизму у дітей і молоді присутнім представила директор методичного центру управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради Олена Саєнко. Пріоритетність національно-патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в спільній науково-освітній проектній діяльності НАПН України і Хмельницького ОЕНЦУМ стала темою виступу методиста Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Хмельницької обласної державної адміністрації Олени Зотової.

Учасники семінару-презентації «Патріотизм як цінність і консолідуюча основа нації» підготували рекомендації для науковців, педагогів-практиків і всіх тих, хто причетний до виховання майбутніх громадян України.

 РЕКОМЕНДАЦІЇ

семінару-презентації

«Патріотизм як цінність і консолідуюча основа нації» 

Патріотизм як духовно-моральна цінність виступає пріоритетним завданням функціонування держави, становлення суспільства, розвитку особистості. Його головним призначенням є консолідація суспільства для успішного вирішення широкомасштабних суспільно значущих державних проектів і програм. У цьому зв’язку актуальності набуває проблема виховання у юних громадян патріотизму як почуття приналежності до землі, на якій вони живуть, українського народу, гордості за державу, відповідальності за її долю.

На основі обговорення учасниками зібрання зроблено висновок, що патріотизм – це безумовне за походженням і високосмислове за духовно-моральною мірою почуття-цінність. Метою патріотичного виховання на сучасному етапі є становлення громадянина-патріота, готового самовіддано розбудовувати Україну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти громадянському миру й злагоді в суспільстві. Акцентовано, що у змісті патріотичного виховання доцільно зосередитися на оволодінні зростаючою особистістю такими патріотичними цінностями, як любов до рідної землі, держави, родини, народу; формувати національну ідентичність й водночас толерантне ставлення підростаючої особистості до інших народів, культур і традицій; виховувати почуття духовної єдності населення усіх регіонів України, спільності його культурної спадщини та майбутнього.

Водночас, визнаючи високу вагу і значущість патріотичної проблематики, учасники семінару-презентації вважають актуальним подальше різновекторне розгортанняпрактико-орієнтованих досліджень, обґрунтування й упровадження нових технологічних підходів, засобів, здатних істотно вплинути на практичний виховний потенціал освіти, доповнюючи й урізноманітнюючи усі її складники: навчально-виховний процес, позакласну й позашкільну роботу, дозвіллєву діяльність.

Для удосконалення виховання патріотизму підростаючої особистості учасники семінару-презентації вважають за доцільне висловити такі рекомендації:

· утверджувати гуманістичну моральність як основу громадянського суспільства; культивувати кращі риси української ментальності – працелюбність, справедливість, доброту, чесність, бережне ставлення до природи; спонукати молодь до активної протидії сепаратизму, аморальності, шовінізму, фашизму;

· включати різні аспекти проблематики патріотичного виховання до дослідницьких програм та планів Інституту та інших наукових установ для різнобічного вивчення зазначеної проблеми, своєчасного реагування на нові суспільні виклики;

· зосередити увагу дослідників й педагогів-практиків на соціально-педагогічній підтримці дітей із сімей, які переселилися зі східних регіонів України, Криму;

· активізувати розробку питань військово-патріотичного виховання зростаючої особистості, яке покликане сприяти підвищенню обороноздатності України;

· удосконалювати традиційні змістово-технологічні засоби педагогічної роботи та розробляти сучасні технології виховання громадянина-патріота з метою створення інноваційного комплексу відповідних технологій на різних освітніх рівнях;

· серед методів і форм патріотичного виховання пріоритетними вважати такі, що ґрунтуються на демократичному стилі суб’єкт-суб’єктної взаємодії, спрямовані на розвиток соціальної активності, самостійний пошук істини, сприяють формуванню критичного мислення, соціальної ініціативності;

· продовжити традицію проведення всеукраїнських експериментів з патріотичного виховання дітей та учнівської молоді на основі Програми українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, створеної в Інституті проблем виховання НАПН України;

· здійснювати послідовний моніторинг практики виховання патріотизму дітей та учнівської молоді  у різних освітніх закладах;

· узагальнювати інноваційний педагогічний досвід патріотичного виховання особистості, адаптувати і поширювати його в різних навчальних закладах;

· сприяти партнерству, обміну досвідом різних соціальних інституцій, в т. ч.   державних і неурядових організацій, щодо інтенсифікації процесу патріотичного виховання зростаючої особистості;

· налагоджувати конструктивну взаємодію закладів освіти з дитячими й молодіжними громадськими організаціями як осередками становлення громадян-патріотів України;

· сприяти підвищенню компетентності батьків у патріотичному вихованні дітей, зміцненню взаємодії сім’ї, родини з навчальними закладами щодо зазначеного;

· здійснювати навчально-методичне забезпечення закладів освіти з проблем патріотичного виховання підростаючої особистості; розробляти та широко впроваджувати методичні посібники й рекомендації для практичних працівників з патріотичного виховання дітей та учнівської молоді різних вікових груп;

· проводити науково-практичні конференції, семінари, наради, засідання методичних об’єднань з обговорення проблеми патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в різних аспектах (орієнтовна тематика заходів: “Особливості патріотичного виховання підростаючого покоління в умовах сучасних соціально-політичних викликів”; “Український патріотизм і євроінтеграція”; “Особистісно орієнтовані моделі виховання патріотизму молоді”; “Взаємодія школи і громадських організацій у вихованні патріотизму дітей та молоді”; “Проблеми патріотичного виховання молоді в умовах розгортання світової інтеграції та взаємозближення націй”; “Виховання патріотизму особистості засобами гуманістичної та християнської моралі”);

· інтенсифікувати взаємодію із засобами масової інформації з метою спільної підготовки відповідних теле- та радіопередач, ширшого висвітлення проблем та кращого досвіду патріотичного й військово-патріотичного виховання дітей та молоді.

 28 січня 2015 р., м. Київ


 Інформація про подію у випусках телевізійних новин:

Канал 1 + 1 (ТСН): https://www.youtube.com/watch?v=6ApfGQ0d8Y8&index=28&list=PL1neMztLSbMNtz-xe8VsD59W3GbjP8cNs

 Канал ICTV (Фактиhttps://www.youtube.com/watch?v=Z8uy_jmgO5c&list=PLHSSC6VzRB5KuCpUWISUEk53Te7BbciUj&index=40

 

 

 

Прес-служба НАПН України
13:13 29.01.2015