НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Міжнародна науково-практична конференція “Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів”

16 листопада 2011 року у рамках святкування Міжнародного дня толерантності, запровадженого 1995 року рішенням ЮНЕСКО, у Київському університеті імені Бориса Грінченка пройшла Міжнародна науково-практична конференція “Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів”, організаторами якої виступили Київський університет імені Бориса Грінченка та Платформа “Діалог Євразії” в Україні.

Інтелектуали, яких зібрала Міжнародна конференція, а це як вітчизняні науковці, так і вчені із зарубіжних країн: Німеччини, Туреччини, США, Ізраїлю, Польщі, Азербайджану, Грузії, Індії, Білорусі, Росії, Словенії засвідчили єдність позицій у прийнятті принципів толерантності та мобілізації громадськості, привернули увагу до небезпеки, прихованої у нетерпимості, а також наголосили на необхідності активізації міжнаціонального полікультурного діалогу в умовах трансформування багатьох країн у полікультурні співтовариства.

З вітальним словом до учасників конференції звернувся Віктор Огнев’юк, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України та Володимир Сергійчук, голова Платформи “Діалог Євразія”, доктор історичних наук, професор.

Відбулося засідання двох сесій: “Толерантність як суспільний феномен”; “Толерантність та цінності: національний контекст” – під час яких із доповідями виступили: Мирослав Попович, директор Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України,доктор філософських наук, професор, академік НАН України (Україна) (доповідь “Проблема загальнолюдських цінностей у сучасному українському суспільстві”); Ростислав Рибаков, голова Платформи “Діалог Євразії” в Російській Федерації, доктор історичних наук, професор (Росія) (доповідь “Освіта через виховання”); Тадеуш Левовицький,Почесний ректор Вищої педагогічної школи Спілки польських вчителів, доктор хабілітований гуманітарних наук у галузі педагогіки, професор звичайний, іноземний член НАПН України (Польща) (доповідь “Співтовариствавчених ісвіт цінностей: традиція, складна сучасність, обов’язки тапослання”); Сінан Чітчі, доцент Одеського національного університету імені І.І.Мечнікова, кандидат філософських наук (Туреччина) (доповідь “Зміна поняття “свобода” в сучасних умовах глобалізації”); Петре Метревелі, радник президента Грузії, член ЮНЕСКО (Грузія) (доповідь “Вміння жити з відмінностями: терпимість і толерантність”); Абульфаз Сулейманов, провідний науковий співробітник Інституту філософії, соціології і права НАН Азербайджану, виконавчий директор Союзу соціологів Азербайджану, кандидат соціологічних наук (Азербайджан) (доповідь “Толерантність як ідея та практика життя”); Омер Дерменджі, доцент Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кандидат філософських наук (Туреччина) (доповідь “Українсько-турецькі взаємини в контексті геополітичної парадигми “Південь-Північ”); Олексій Шоркін, професор Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, доктор філософських наук (Україна) (доповідь “Доповнюваність крос-культурнихтрендівглобалізації”); Маршалл Крістенсен, президент Фундації “Co-Serve International”, доктор наук, професор (США) (доповідь “Толерантность та цінності в американському суспільстві”); Карл Хольц, професор Гейдельберзького університету освіти, доктор наук (Німеччина) (доповідь “Толерантність та цінності в німецькому суспільстві”); Хагіт Мессер-Ярон, президент Відкритого університету Ізраїлю, доктор наук, професор (Ізраїль) (доповідь “Толерантність в ізраїльському суспільстві”); Мрідула Гош, голова правління Східно-Європейського інституту розвитку, кандидат історичних наук (Індія) (доповідь “Питання толерантності в сучасному індійському суспільстві”); Віра Хитрюк, проректор з навчальної роботи Барановичського державного університету, кандидат педагогічних наук, доцент (Білорусь) (доповідь “Феномен толерантності у педагогічній освіті Республіки Білорусь”).

Загальну підтримку учасників конференції отримали наступні положення:

1. Звернутися до Міністерств освіти країн світу з такими пропозиціями:

  • актуалізувати у змісті навчальних програм ідею толерантності;
  • підтримувати практику створення об’єктивних загальних підручників та методичних матеріалів з історії різних країн з метою покращення взаєморозуміння і зближення народів;
  • привертати увагу до питання толерантності й культури світу у підготовці та перепідготовці педагогічних працівників і на різних програмах підвищення кваліфікації;
  • проводити методологічні семінари для педагогів (шкіл та внз) щодо впровадження ідей толерантності у навчально-виховний процес;
  • пропагувати створення і підтримувати співпрацю міжнародних таборів для дітей та юнацтва;
  • практикувати проведення уроків та лекцій толерантності не лише у Міжнародний день толерантності;
  • розвивати партнерство між вищими навчальними закладами регіонів;
  • розробити рекомендації вищим навчальним закладам щодо  змісту навчальної дисципліни “Толерантність у сучасному суспільстві ”;
  • підтримувати учнівське та студентське самоврядування, зміцнювати його зв’язки з адміністраціями і батьківськими громадськими організаціями.

2. Запропонувати засобам масової інформації пропагувати приклади толерантних взаємовідносин у сім’ї, різноманітних професійних колективах, між людьми різних національностей, віросповідань і т.д.

3. Створити при Платформі “Діалог Євразія” Міжнародний комітет толерантності.

Прес-служба НАПН України
13:17 18.11.2011