Закладка 1Закладка 2Закладка 2
З'їзд освітян: Головне – якість освіти або якою буде національна стратегія розвитку освіти

28 жовтня 2011 року за участі прем’єр-міністра України Миколи Азарова та міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра Табачника відбулося урочисте відкриття пленарного засідання ІІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти. Прибуло майже 1000 делегатів з усіх областей України – представники освітянської галузі, яких обрано на регіональних конференціях, урядовці, народні депутати України, представники міністерств та відомств, громадських організацій. На розгляд з’їзду було винесено два проекти – «Національної стратегії  розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки» і «Закону України «Про вищу освіту».

Виступаючи перед делегатами з’їзду, прем’єр-міністр України Микола Азаров наголосив на морально-духовному вихованні: «Саме вчитель має донести до учнів ті основні знання, які допоможуть їм стати гідними громадянами України». Микола Азаров закликав освітян до невідкладного розв’язання нагальних проблем навчальних закладів,звернув увагу на забезпечення їх технічними засобами, наголосивши на головному – турботі про здоров’я дітей.

Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник зазначив, що фундаментальною передумовою реформування вищої освіти є створення нової законодавчої бази.Дмитро Табачник зазначив, що проект Закону України «Про вищу освіту» відповідає Програмі економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», а основні його положення ґрунтуються на національних традиціях і європейському досвіді.Крім того, він розповів про основні нововведення закону: розширення автономії щодо інституційних, академічних та фінансових прав вищих навчальних закладів; звуження системи органів виконавчої влади, що мають у підпорядкуванні ВНЗ; збільшення строків навчання за рівнем магістра до півтора – двох років та в аспірантурі за рівнем доктора філософії – з трьох до чотирьох років. За словами міністра, проект закону адаптує структуру вищої освіти до європейських вимог, а також передбачає законодавче врегулювання зовнішнього незалежного оцінювання та посилює інноваційну складову діяльність університетів і чітко визначає організаційно-правові форми впровадження інновацій. Напередодні з’їзду відбулось засідання секції «Вища освіта і наукова робота», на якому делегати ІІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти рекомендували: схвалити проект Закону України «Про вищу освіту» (нова редакція); звернутися до Президента України Віктора Януковича з пропозицією направити проект Закону України «Про вищу освіту» (нова редакція), розроблений Міністерством освіти і науки, молоді та спорту до Верховної Ради України для розгляду як першорядного.

Дмитро Табачник розповів про затверджену нинішнім Урядом Державну цільову програму розвитку професійно-технічної освіти на 2011–2015 роки, обсяг фінансування якої становить 3,5 мільярдів гривень. «Звичайно, на першому місці в програмі - забезпечення якості професійно-технічної освіти відповідно до потреб економіки. Серед пріоритетів - управління нею та її фінансове забезпечення», - сказав Дмитро Табачник.Міністр визначив «три дороги» загальнодержавного значення, якими піде професійно-технічна освіта.«Дорога перша. Стандарти професійно-технічної освіти. Чинний Національний класифікатор України включає близько 6 тисяч робітничих професій. Підготовка кваліфікованих робітників у профтехучилищах здійснюється майже за 520 професіями. В 2010 році ми розпочали і будемо щорічно затверджувати 60 державних стандартів. Активну участь братимуть науковці та роботодавці, котрі визначатимуть кваліфікаційні вимоги до кожної конкретної професії», - зазначив Дмитро Табачник. Другою дорогою, за словами міністра, є співпраця з роботодавцями, а третьою – активізація роботи молодіжного підприємництва, створення нових навчально-виробничих структур та розвиток сфери послуг.

Дмитро Табачник повідомив, що  спільно з роботодавцями напередодні  з’їзду завершено масштабну роботу зі створення Національної рамки кваліфікацій.«Створені на основі Рамки кваліфікаційні характеристики кожної професії дозволять секторам економіки і роботодавцям стати реальними замовниками у підготовці кадрів», - наголосив міністр.

Дмитро Табачник порушив питання позашкільної освіти. За його словами, найбільшу дискусію на секціях делегатів з’їзду, що відбувалися в усіх областях України, викликала саме ця тема. Дмитро Табачник торкнувся питання особливості кадрової політики у позашкільній освіті: «Основа її - представники творчої інтелігенції. Але оплата праці  керівника гуртка здійснюється  за нижчим тарифним розрядом. Відсутня система підготовки кадрів і, вочевидь,  постає питання  щодо введення у вищих навчальних закладах дисципліни «Основи позашкільної освіти», - зауважив міністр.

"Ми почали з державної цільової програми розвитку дошкільної освіти до 2017 року, з "хрестового походу" за повернення дитячих садків, внесли зміни до Закону "Про дошкільну освіту", де запровадили обов’язковість передшкільної освіти, розробили для п’ятирічок програми "Впевнений старт" та затвердили нові штатні нормативи для дошкільних навчальних закладів. Всі ці кроки – реакція на чітке завдання Президента України Віктора Федоровича Януковича: кардинально змінити ситуацію саме в дошкільній освіті. Президент України назвав дошкілля "фундаментом сучасної безперервної освіти" і закликав зробити його міцним", - поінформував міністр учасників з’їзду.   

Він зазначив, що головне завдання – «налагодити безпечну та зручну переправу з дошкільної освіти в початкову школу. А саме початкову школу перетворити на освітній храм, де ростимуть здорові, доброзичливі один до одного та до старших, кмітливі діти».Дмитро Табачник також зауважив, що надзвичайно важливо, аби педагогічні вищі навчальні заклади та інститути підвищення кваліфікації оперативно та творчо розпочали підготовку до розбудови нової початкової школи. Важливим завданням для педагогів є ліквідація всіма вчителями «комп’ютерної малописемності» до кінця поточного року.

На прапорі міністерства було і залишається лише одне гасло – «Якість освіти», підкреслив у виступі Дмитро Табачник.

Національна академія педагогічних наук України в цілому підтримуючи винесені на розгляд з’їзду проекти документів, вносить доповнення щодо стратегічного бачення параметрів освіти та ефективних механізмів їх досягнення з урахуванням тенденцій світової освітньої практики, повідомив перший віце-президент НАПН України Василь Мадзігон.

Перше. Протягом наступного десятиліття необхідно домогтися відповідності структури вітчизняної освіти Міжнародній стандартній класифікації освіти. Насамперед це стосується чіткого визначення статусу дошкільної освіти, змісту і навчальних результатів передшкільної підготовки, удосконалення її нормативно-правової бази. Враховуючи гостроту цієї проблеми, найближчим часом ми плануємо відкрити в НАПН України Центр розвитку дошкільної освіти.

Світові освітні тенденції та перспективи розвитку нашої держави зумовлюють важливість перегляду тривалості загальної середньої освіти і створення умов для збереження профільної старшої школи. Для цього варто було б ширше практикувати відкриття профільних і багатопрофільних ліцеїв.

Вимагає відновлення певною мірою втрачена професійна середня освіта, яка до 1991 року існувала як середня спеціальна освіта. Треба чітко визначити рівень, час (тривалість) і вік здобуття цієї освіти. Зрозуміло, це потребує обґрунтованих і зважених пропозицій.

Щодо кваліфікації молодого спеціаліста, яка надається в технікумах, училищах, то потрібно з’ясувати, де доцільніше готувати фахівців зазначеного освітньо-кваліфікаційного рівня – у професійній середній школі чи вищій школі. По суті, така підготовка не має з вищою школою спільних рис. На погляд учених, разом із професійно-технічною освітою училища, технікуми, коледжі склали б потужну систему професійної середньої освіти. Необхідно також підтримати віднесення до вищої освіти, як це практикується закордоном, підготовку фахівців докторського рівня.

Друге. Важливо у наступні десять років забезпечити повну інформатизацію навчальних закладів усіх рівнів: від створення веб-сайта кожного навчального закладу до упровадження ІКТ в освітній процес. У цьому напрямі вчені Академії уже розробляють серію комплектів таких підручників і програмно-методичного забезпечення. Сьогодні необхідно також вирішити і питання, аби всі учні і студенти обов’язково оволодівали англійською мовою, яка визнана мовою міжнародного спілкування.

Третє. До переліку цільових програм у визначених стратегічних напрямах пропонуємо додати такі програми:

  • «Здоров’я через освіту»;
  • «Професійна орієнтація», якою передбачається докорінне покращення трудового навчання, виховання і профорієнтації, а також залучення молоді до суспільно корисної і продуктивної праці в умовах ринкової економіки;
  • «Університети світового класу в Україні», якою пропонується вивести два-три національні університети на рівень найкращих у світі;
  • «Національні кваліфікації», спрямовану на створення національної системи конкурентоспроможних кваліфікацій – зволікання із впровадженням Національної рамки кваліфікацій може мати негативні наслідки для сфер освіти та праці через утрату ними відповідних кваліфікаційних орієнтирів.

Сьогодні рішучого поліпшення вимагає робота з обдарованою молоддю. Віце-президент НАПН звернувся до зібрання з пропозицією підтримати звернення до Президента України щодо відкриття Національного центру обдарованих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під патронатом Президента України. Василь Мадзігон висловив упевненість, що НАПН України спільно з Міносвіти і науки, молоді та спорту України, освітянською громадськістю докладуть усіх зусиль для виконання «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки».

Фото Елеонори Золотарьової

Лідія Рапіна
14:56 31.10.2011