НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Відбулося засідання Координаційної ради Національної академії педагогічних наук України із забезпечення координації та контролю виконання плану заходів з реформування НАПН України

30 квітня 2024 року відбулося засідання Координаційної ради Національної академії педагогічних наук України із забезпечення координації та контролю виконання плану заходів з реформування НАПН України (далі Координаційна рада). З доповіддю «Про виконання у 2022 і 2023 рр. планів заходів з реформування Національної академії педагогічних наук України» виступив президент НАПН України, голова Координаційної ради В.Г. Кремень

У роботі Координаційної ради взяли участь перший віцепрезидент НАПН України В.І. Луговий (заступник голови ради); академіки-секретарі відділень: С.О. Сисоєва, В.Г. Панок, О.І. Ляшенко, Н.Г. Ничкало, П.Ю. Саух; начальник науково-організаційного відділу апарату Президії НАПН України І.Ю. Регейло(секретар ради), а також представники центральних органів виконавчої влади, органів управління освіти, наукових організацій, закладів освіти, громадськості:

 • Г.Я. Мозолевич, генеральний директор директорату розвитку науки Міністерства освіти і науки України;
 • О.В. Оверчук, заступник директора Департаменту видатків бюджету гуманітарної сфери, начальник відділу науки Міністерства фінансів України;
 • В.А. Пасічник, проректор з наукової роботи Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», член Адміністративного комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій;
 • Н.І. Лазаренко, ректор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
 • К.Б. Мірошніченко, президент Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти;
 • В.А. Нідзієва, директор гімназії № 117 імені Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов Печерського району м. Києва;
 • Л.І. Шевчук, директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників Хмельницької області.

У доповіді президента В.Г. Кременя наголошено, що, враховуючи необхідність дослідження актуальних проблем воєнного часу та повоєнного відновлення у сфері освіти і науки, педагогіки і психології, приведення у відповідність сфери освіти до стандартів і рекомендацій Європейського Союзу у НАПН України, реформування НАПН України та засідання Координаційної ради відбувається відповідно до:

 • розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з реформування Національної академії аграрних наук, Національної академії правових наук, Національної академії педагогічних наук на 2021 і 2022 роки» від 4 серпня 2021 р. № 911-р та відповідного наказу НАПН України від 18 серпня 2021 р. № 53, яким затверджено «План заходів з реформування НАПН України на 2021 і 2022 роки»;
 • підпункту 13 п. 4 рішення Національної ради України з питань розвитку науки і технологій від 23 лютого 2023 р. (протокол № 5) щодо продовження виконання заходів з реформування Національної академії наук України та національних галузевих академій наук та відповідного наказу НАПН України «План заходів з реформування НАПН України на 2023 і 2024 роки» від 4 серпня 2023 р. № 34 о.д.

Здійснено аналіз виконання у 2022 і 2023 рр. планів заходів з реформування НАПН України за такими напрямами:

 • проведення аналізу та актуалізація тематики наукових досліджень і розробок НАПН України;
 • розвиток наукової та науково-технічної діяльності установ НАПН України шляхом підвищення ефективності, практичної значимості та результативності виконання наукових досліджень і розробок;
 • забезпечення впровадження наукових досліджень і розробок установ НАПН України, розширення співпраці між науковими установами та споживачами наукової продукції всіх форм власності;
 • забезпечення популяризації наукових досягнень НАПН України;
 • розвиток міжнародної наукової та науково-технічної діяльності установ НАПН України.

Звіти про виконання у 2022 і 2023 рр. планів заходів з реформування Національної академії педагогічних наук України систематично подавалися до МОН України.

До обговорення доповіді долучилися В.І. Луговий,С.О. Сисоєва, В.Г. Панок, О.І. Ляшенко, Н.Г. Ничкало, П.Ю. Саух, Н.І. Лазаренко К.Б. Мірошніченко.

У своєму рішенні, яке було одноголосно прийняте, Координаційна рада схвалила інформацію президента НАПН України В.Г. Кременя про виконання у 2022 і 2023 рр. планів заходів з реформування Національної академії педагогічних наук України та рекомендувала забезпечити своєчасне і результативне виконання запланованих заходів у 2024 р.


11:36 01.05.2024