НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Відбулася ІV Міжнародна науково-практична конференція «Наука і молодь – 2024: пріоритетні напрями глобалізаційних змін»

17 квітня 2024 року в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України успішно відбулася ІV Міжнародна науково-практична конференція «Наука і молодь – 2024: пріоритетні напрями глобалізаційних змін».

Модератором конференції виступила Олександра Брюховецька, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

З вітальним словом виступили: Петро Саух, академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН України, дійсний член (академік) НАПН України, доктор філософських наук, професор; Наталія Муранова, проректорка з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків ДЗВО «Університет менеджменту освіти», докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри професійної та вищої освіти; Інна Отамась, проректорка з наукової роботи та цифровізації ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидатка історичних наук, доцентка; Денис Мирошніков, уповноважений ректора Академії Прикладних Наук Вінцента Поля в Любліні з питань східного партнерства (м. Люблін, Республіка Польща); Георгій Євгенідзе, декан факультету бізнес адміністрування, Авіаційний університет Грузії, магістр ділового адміністрування за спеціалізацією «Управління повітряним транспортом», доцент (м. Тбілісі, Грузія); В’ячеслав Супрун, директор ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат економічних наук, доцент.

На пленарному засіданні доповіді представили: Іван Дрозд, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП «Управління навчальним закладом» кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти», заступник директора з НВР Свалявського професійного будівельного ліцею (Управління закладом професійноі (професійно-технічної) освіти на засадах інноваційного підходу); Денис Мирошніков, уповноважений ректора Академії Прикладних Наук Вінцента Поля в Любліні з питань східного партнерства (м. Люблін, Республіка Польща) (Презентація досвіду організації оcвітнього процесу на прикладі Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie); Наталя Котлярова, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП «Управління навчальним закладом» кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти», заступниця директора з НВР Краматорської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Краматорської міської ради Донецької області (Організація дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти в умовах надзвичайних ситуацій); Сергій Карпенко, здобувач третього рівня вищої освіти доктора філософії спеціальності 281 «Публічне управління і адміністрування» кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (Розвиток екосистеми стартапів в Україні); Анастасія Калашник, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Психологія» кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (Розвиток самооцінки підлітків як чинник формування їх професійної спрямованості); Дар’я Фоменко, Тетяна Козловська, Ірина Хоптяр, Ольга Гопетенко, Катерина Кононенко, здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Менеджмент» кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (Спадщина Михайла Максимовича в умовах сьогодення); Людмила Гулєвіч, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Психологія» кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (Розвиток емпатії, як чинника профілактики міжособистісних конфліктів серед осіб працездатного віку); Юлія Мариненко, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності «Менеджмент» кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (Основні напрями підвищення ефективності діяльності підприємства).

Учасники конференції (понад 200 осіб) заслухали й обговорили широкий спектр теоретичних, методологічних, психологічних та організаційно-управлінських питань. У доповідях, що були представлені на обговорення, знайшли відображення такі питання як: інноваційні підходи до управління навчальним закладом; організація дистанційного навчання; підвищення ефективності діяльності підприємств в умовах суспільно-політичних перетворень; підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін; особливості формування конкурентоспроможних знань студентів та молодих науковців в умовах воєнного стану.

Учасники конференції усвідомлюють проблеми-виклики сучасних глобалізаційних змін та наслідки ними обумовлені. Поряд з інтенсивним прогресом наукових знань і соціальних технологій висловлюється прагнення досягти високого рівня академічної мобільності здобувачів вищої освіти та академічного персоналу, розвивати спільну наукову і освітню діяльність між профільними закладами вищої освіти України і зарубіжних країн, розширити взаємодію ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у галузі обміну інноваційними технологіями, в тому числі інформаційними, що дозволить вивести результати наукових досліджень на новий рівень.

До збірки тез конференції подано понад 300 матеріалів молодих науковців.

Перегляд матеріалів доступний за посиланням.

Дякуємо ЗСУ за можливість розбудовувати українську освіту та науку навіть за викликів воєнного часу!

Дякуємо учасникам і з нетерпінням чекаємо на нові захоплюючі та теплі зустрічі!


09:31 24.04.2024