НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Всеукраїнська науково-практична конференція «Модернізація змісту професійної освіти в умовах євроінтеграції України – 2024»

Інститут професійної освіти НАПН України виступив співорганізатором Всеукраїнської науково-практичної конференції «Модернізація змісту професійної освіти в умовах євроінтеграції України – 2024», що відбулася 17 квітня 2024 року в онлайн-форматі на платформі Zoom. Звертаючись із вітальним словом до учасників конференції, Микола Пригодій, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту професійної освіти НАПН України, підкреслив важливість проведення конференції, що є не тільки дієвою платформою обговорення пріоритетних питань розвитку професійної освіти в Україні в контексті євроінтеграції задля подолання викликів глобалізації, швидких технологічних змін, потреби відповідності міжнародним стандартам в освіті, а й інтерактивним майданчиком для обміну ідеями та кращими практиками, які матимуть велике значення для подальшого розвитку Української держави. Учений наголосив на необхідності вдосконалення освітнього процесу з метою адаптування професійної (професійно-технічної) освіти до європейських стандартів та норм, оскільки спільна мета наукової й освітянської спільноти – забезпечити стабільну, ефективну і конкурентоспроможну систему П(ПТ)О, що відповідає вимогам сучасного світу.

На основних методологічних підходах і перспективах консультування здобувачів професійної освіти з питань молодіжного підприємництва зосередив увагу Валерій Орлов, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії професійної кар’єри Інституту професійної освіти НАПН України. Про особливості формування цифрових навичок освітян доповіла Інна Отамась, кандидат історичних наук, доцент проректор з наукової роботи та цифровізації ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Ключові аспекти нормативно-правового забезпечення освітніх змін в Україні висвітлив В’ячеслав Супрун, кандидат економічних наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Про основні завдання діяльності центрів розвитку професійної освіти та інновацій як дієвого ресурсу якісної підготовки кваліфікованих фахівців йшлося в доповіді Людмили Шевчук, кандидата педагогічних наук, доцента, директора Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області. Питання упровадження програм короткострокового навчання для здобуття часткових та мікро кваліфікацій було присвячено доповідь Катерини Мірошниченко, Президента Громадської організації «Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти». Особливості використання кейсів екологічного спрямування у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників висвітлила Тетяна Герлянд, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійної освіти НАПН України. Синергетичний ефект розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти охарактеризувала Світлана Кравець, кандидат педагогічних наук, старший дослідник, завідувач лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти НАПН України. Екологічні тенденції розвитку майбутнього ринку праці висвітлила Оксана Лапа, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійної освіти НАПН України. На питаннях інклюзії у фізичному вихованні і спорті зосередила увагу Оксана Баштовенко, кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри Ізмаїльського державного гуманітарного університету Одеської області. З основними напрямами та механізмами трансформації освіти в умовах воєнного стану для розбудови національної економіки ознайомила учасників конференції Ірина Хоптяр, заступник директора з навчально-виробничої роботи Державного навчального закладу «Ярмолинецький агропромисловий центр професійної освіти». Про адаптаційний період Державного навчального закладу «Дніпрорудненський професійний ліцей» після переміщення до м. Запоріжжя йшлося у виступі Сергія Осипенка, доктора філософії в галузі професійної освіти, директора означеного закладу освіти. Практичний досвід створення і використання інтерактивних цифрових інструментів під час змішаного та дистанційного навчання висвітлила  Ольга Александрова, майстер виробничого навчання, викладач Державного навчального закладу «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну».

До обговорення реалій і перспектив розвитку освітньої галузі України долучилися понад 85 представників наукових установ, закладів різних рівнів освіти, обласних науково(навчально)-методичних центрів професійно-технічної освіти, громадських осередків. Підводячи підсумки Всеукраїнської науково-практичної конференції «Модернізація змісту професійної освіти в умовах євроінтеграції України – 2024», учасники конференції переконалися, що Україна має багатий потенціал та талановитих людей, але для максимальної реалізації цього потенціалу необхідно постійно вдосконалювати освітній процес з урахуванням цивілізаційних викликів. У цьому контексті інтеграція з європейськими партнерами відкриває нові можливості, але й потребує адаптації до європейських стандартів. Обговорення актуальних проблем професійної освіти, аналіз перспективних ідей і кращих освітніх практик, здійснені учасниками конференції, безперечно, сприятимуть подальшому розвитку системи професійної (професійно-технічної) освіти України.

Тези доповідей, статей будуть опубліковані в електронному збірнику та розміщені на офіційному сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

Відеозапис конференції доступний для перегляду за покликанням


15:04 22.04.2024