НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
У БІНПО проведено ІІ-й етап комплексного моніторингового дослідження стану цифровізації закладу освіти за допомогою онлайн-інструменту SELFIE

У березні – на початку квітня 2024 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України проведено ІІ-й етап комплексного моніторингового дослідження стану цифровізації закладу освіти за допомогою онлайн-інструменту SELFIE. І-й етап дослідження проведено у березні 2023 року.

Інструмент SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the Use of Innovative Educational Technologies) розроблений експертами Європейської Комісії і використовується у 75 країнах світу. Партнерами проєкту також є Європейський фонд освіти (ETF), Європейський центр професійної підготовки та Інститут ЮНЕСКО з інформаційних технологій в освіті. SELFIE працює на захищених серверах Європейської Комісії, на нього поширюються положення про захист персональних даних і конфіденційність, а також законодавство про авторське право. Участь в опитуваннях SELFIE є анонімною, а також добровільною. Цей онлайн-інструмент не вимірює та не порівнює знання чи навички користувачів, не оцінює та не порівнює заклади освіти між собою. Він використовується лише для самоаналізу стану цифровізації та ефективності використання цифрових технологій у конкретному закладі освіти.

Проведення комплексного дослідження стану цифровізації та ефективного використання цифрових технологій за допомогою онлайн-інструменту SELFIE передбачено «Концепцією цифровізації Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти на 2022-2026 роки» (https://bit.ly/3ILoBE7). Рішення щодо проведення самооцінювання стану цифровізації БІНПО погоджено з викладацьким і студентським колективами.

Робочу групу проведення комплексного дослідження стану цифровізації та ефективного використання цифрових технологій в закладі освіти склали:  Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка; Світлана Швидка, доцентка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, доцент, кандидатка фізико-математичних наук; Дарина Головко, старша викладачка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, координаторка дослідження від закладу освіти. 

Використання онлайн-інструменту SELFIE надає такі можливості:

  • допомога закладам освіти реалізовувати демократичний підхід до управління, втілювати на практиці можливості автономії закладу освіти та академічної свободи;
  • організація моніторингу діяльності закладу освіти щодо процесів цифровізації та ефективності використання сучасних цифрових технологій;
  • підбір та застосування методики збору інформації для вивчення освітніх та управлінських процесів у закладі освіти;
  • використання різних видів і форм контролю відповідно до рівня цифровізації;
  • ефективне реагування на зміни та управління ними.

Щоб скористатися онлайн-інструментом SELFIE, робочою групою було створено обліковий запис БІНПО на сайті Єврокомісії та зареєстровано заклад вищої освіти. Далі за підтримки відповідальних у різних цільових групах БІНПО  було розгорнуто роботу з популяризації інструменту та проходження онлайн-опитування. Опитування проводилось впродовж двох тижнів.

Запитання комплексного опитувальника поділяються на такі групи: лідерство, інфраструктура, підготовка вчителів (здійснення освітнього процесу та його оцінювання, безперервний професійний розвиток) та цифрова компетентність здобувачів освіти.

Онлайн-опитування відображає середнє значення відповідей керівників БІНПО, науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти для кожного із розділів:

Розділ А (Лідерство) присвячений аналізу ролі лідера у впровадженні та ефективному використанні цифрових технологій в освітньому процесі БІНПО, розкриттю позитивних і негативних прикладах використання цифрових технологій в освітньому процесі.

Розділ B (Інфраструктура та обладнання) пов’язаний з аналізом стану надійності, безпечності та інфраструктури закладу освіти (обладнання, програмне забезпечення, інформаційні ресурси, інтернет-з’єднання, технічна підтримка і наявність приміщень).

Розділі C (Безперервний професійний розвиток) розглядає питання створення умов для безперервного професійного розвитку педагогічного колективу, упровадженню нових методів навчання та цифрових технологій, які сприятимуть досягненню високих освітніх результатів.

Розділ D (Здійснення освітнього процесу) присвячений аналізу сформованості у викладацького складу ІКТ-компетентності, їхніх умінь та навичок використовувати цифрові технології для забезпечення якості навчального процесу.

Розділ E (Практики оцінювання) містить запитання при вміння та навички педагогів застосовувати інноваційні педагогічні та цифрові технології в системі оцінювання навчальних досягнень студентів, які забезпечують перехід від традиційних методів контролю до впровадження системи комплексного оцінювання.

Розділ F (ІКТ-компетентність студентів) присвячений аналізу сформованості навичок, знань і умінь, що дозволяють студентам впевнено, творчо і критично використовувати цифрові технології.

Інструмент  SELFIE додатково дозволяє оцінити позитивні та негативні чинники організації дистанційного навчання, чинники, що заважають використанню цифрових технологій. Для розуміння рівня володіння цифровими інструментами викладачів є можливість дослідити впевненість колег у використанні технологій, рівень їх використання і впровадження в освітній процес, а також зрозуміти технічні знання здобувачів освіти.

Після проведення опитування за допомогою інструменту SELFIE буде сформовано індивідуальний інтерактивний звіт про слабкі та сильні сторони Інституту в галузі використання цифрових технологій в освітньому процесі. Результати, що будуть отримані за допомогою SELFIE, дадуть можливість спрогнозувати основні напрями подальшого подолання цифрового розриву, що передбачають перехід на нову освітню модель, заміну традиційно-класичного освітнього простору на віртуально-мережевий, цифрову трансформацію всіх напрямів діяльності Інституту. Детальний звіт SELFIE буде обговорено на засіданні Вченої ради БІНПО із залученням студентів та слухачів курсів підвищення кваліфікації закладів професійної освіти.

Керівництво БІНПО, науково-педагогічні працівники та здобувачі освіти персоналізувалися в системі та отримали іменні сертифікати про участь у дослідженні SELFIE.

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти
12:28 12.04.2024