НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Міжгалузева науково-практична конференція в межах ХV Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти–2024»

Відбулася V Всеукраїнська міжгалузева науково-практична онлайн-конференція «Національна наука і освіта в умовах війни РФ проти України та сучасних цивілізаційних викликів» 27–29 березня 2024 року в межах ХV Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти–2024», Київ.

Організатори –  Національна академія наук України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса, Інститут всесвітньої історії, Інститут соціальної та політичної психології, Інститут обдарованої дитини, Всеукраїнська газета «Освіта і суспільство».

Ключові спікери – Доповідачі: Кремень Василь Григорович, доктор філософських наук, професор, академік НАН України, академік НАПН України, президент Національної академії педагогічних наук України;

Пирожков Сергій Іванович, доктор економічних наук, професор, академік НАН України, віцепрезидент Національної академії наук України;

Рафальський Олег Олексійович, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік НАПН України, віцепрезидент Національної академії наук України, директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса;

Довгий Станіслав Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, академік НАПН України, президент Національного центру «Мала академія наук України»;

Саух Петро Юрійович, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України, академік-секретар відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України;

Хамітов Назіп Віленович, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН України, провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАН України;

Ільїн Володимир Васильович, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАПН України, професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, завідувач відділу філософсько- методологічних проблем інноваційного розвитку людини Інституту обдарованої дитини НАПН України;

Біляєва Світлана Олександрівна, доктор історичних наук, співробітник Інституту археології НАН України, професор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Губеладзе Ірина Гурамівна, доктор психологічних наук, старший дослідник, завідувач лабораторії мас і спільнот, в.о. заступника директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології НАПН України;

Кармазіна Марія Степанівна, доктор політичних наук, професор, працівник Збройних Сил України;

Бойченко Михайло Іванович, доктор філософських наук, професор, в.о. завідувача кафедри української філософії та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, провідний науковий співробітник відділу взаємодії університетів і суспільства Інституту вищої освіти НАПН України, головний редактор журналу «Філософія освіти»;

Шевчук Тетяна Станіславівна, доктор філологічних наук, професор кафедри англійської філології та світової літератури Ізмаїльського державного гуманітарного університету;

Отич Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу інтеграції вищої освіти і науки Інституту вищої освіти НАПН України;

Бевз Галина Михайлівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач відділу психології спілкування Інституту соціальної та політичної психології НАПН України;

Міхно Олександр Петрович, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, директор Педагогічного музею України, старший науковий співробітник Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.

Модератори: Ткаченко Лідія Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту обдарованої дитини НАПН України, головний редактор газети «Освіта і суспільство»;

Шульга Валентина Миколаївна, завідувач науково-організаційного відділу Інституту обдарованої дитини НАПН України.

Проблематика конференції: наука і освіта в умовах війни рф проти України; освіта України в сучасних цивілізаційних викликах; соціально-психологічні аспекти розвитку українського соціуму під час війни; обдарованість і лідерство: ідентифікація і місія.

Цільова аудиторія: науковці Національної академії наук України і наукових галузевих академій; викладачі ЗВО; представники департаментів і управлінь освіти, інститутів післядипломної освіти; адміністрація закладів освіти, учителі, класні керівники, психологи, соціальні педагоги; аспіранти й магістранти; усі, хто цікавиться тематикою конференції.

Відео трьох днів конференції на хостингу YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=QpoudOHALaI

https://www.youtube.com/watch?v=dk7FJIkmc4E&t=98s

https://www.youtube.com/watch?v=FB96uQD-TH0

 
Пресслужба НАПН України
19:29 04.04.2024