НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Регіональний науково-методичний інтенсив «Сучасна дидактика для розвитку професійних навичок кваліфікованих робітників: освітні тренди і вимоги ринку праці»

28 березня 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбувся регіональний науково-методичний інтенсив «Сучасна дидактика для розвитку професійних навичок кваліфікованих робітників: освітні тренди і вимоги ринку праці».

Організатор інтенсиву – кафедра методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти.

У регіональному науково-методичному інтенсиві взяли участь представники понад 190 провідних вітчизняних закладів вищої, професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти та Навчально-методичних центрів професійно-технічної освіти з різних областей України.

Модератор заходу – Ірина Кучеренко, завідувачка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, докторка педагогічних наук, професорка.

Мета проведення заходу: обговорення актуальних питань щодо освітніх трендів ХХІ століття в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти, вимог та запитів ринку праці для формування затребуваних компетентностей фахівців, пріоритетних напрямів розвитку професійної освіти в умовах воєнного стану і післявоєнної відбудови України, реалізації компетентнісного підходу в сучасній професійній освіті, професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації сучасних фахівців.

Роботу науково-методичного інтенсиву відкрила Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка. У науковій доповіді акцентувала увагу присутніх на тому, що саме сучасні підходи в дидактиці включають у себе інноваційні методи навчання та оцінювання, що сприяє постійному професійному розвитку педагогічних працівників та підвищенню їхньої кваліфікації. Команда науково-педагогічних працівників БІНПО створює вже 45 років поспіль умови для професійного розвитку кожного педагогічного працівника,враховує індивідуальні потреби та особливості. Вікторія Вікторівна побажала учасникам плідної роботи, разом виділити ключові аспекти, які допоможуть покращити підготовку майбутніх кваліфікованих робітників та підвищити їх конкурентоспроможність на ринку праці.

З вітальними промовами та анонсом власного досвіду щодо оптимальних шляхів інтеграції новітніх технологій та педагогічних підходів у навчальну практику виступили: Марина Стасєєва, директорка Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Київській області; Едуард Гончаров, директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Донецькій області.

Із науковими доповідями виступили 16 спікерів з різних регіонів України: Едуард Гончаров, директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Донецькій області, із доповіддю: «Виклики, які опрацювала делегація України в Афінах за Програмою ETF 13-14 березня 2024 р.»; Валентина Бондарчук, директорка Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Рівненській області, із доповіддю: «Компетентнісний підхід до оцінювання освітніх результатів»; Олена Гришаєва, в.о. директора Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області, із доповіддю: «7 кроків до ефективної програми навчання»; Ірина Кучеренко, завідувачка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка, із доповіддю: «Технологізація навчання як тенденція сучасної освіти»;Олена Юденкова, доцентка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО, кандидат педагогічних наук, з доповіддю: «Компетентнісний підхід як основа системи професійного розвитку»; Світлана Шевчук, старша викладачка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО, із доповіддю: «Портфоліо як системний показник рівня професійної компетентності педагога»; Юлія Єріс, викладачка Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м. Кривий Ріг, із майстер-класом:«Інноваційні підходи як ефективний засіб удосконалення навчально-виховного процесу в ЗП(ПТ)О»; Ольга Лебідь,  старша викладачка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО,із майстер-класом: «Вступний інструктаж на уроках виробничого навчання»; Ніна Бєлова, заступник директора Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Донецькій області, із доповіддю: «Використання тренінгових технологій з метою підвищення цифрової компетентності педагогів ЗП(ПТ)О Донецької області»; Любов Бережна, методистка Лиманського професійно-технічного училища, з доповіддю: «Цифровізація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання: з досвіду роботи Лиманського ПТУ»; Марія Лучук, методистка Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Київській області,із доповіддю: «Розвиток екологічної компетентності кваліфікованих робітників шляхом реалізації екологічних, практико-орієнтованих учнівських проєктів»; Оксана Линчак, професорка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО, докторка біологічних наук, старша наукова співробітниця, із доповіддю: «Інклюзивність як тренд сучасної професійної освіти»; Михайло Жук, доцент кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО, кандидат філософських наук, доцент, із доповіддю: «Компетентнісний вимір адаптації людського капіталу до викликів, трендів, можливостей 4.0»; Наталя Ткач, методист Державного професійно-технічного навчального закладу «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг», із доповіддю: «Цифрова трансформація освітнього простору як нова реальність сучасної освіти»; Наталія Клітченко, викладач спецдисциплін Державного професійно-технічного навчального закладу «Кам’янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту» (КЦППРКБА), із доповіддю: «Освітні тренди для розвитку професійних компетентностей випускників ЗП(ПТ)О».

Регіональний науково-методичний інтенсив «Сучасна дидактика для розвитку професійних навичок кваліфікованих робітників: освітні тренди і вимоги ринку праці» надав учасникам цінні інструменти для подальшого розвитку і вдосконалення професійної діяльності в умовах новітніх викликів. Відбувся активний обмін досвідом між учасниками, що сприяло збагаченню знань та розширенню горизонтів у сфері професійного  навчання.

Заявлена тема для інтенсиву сприяла презентації кращих педагогічних практик, майстер-класів, інноваційного досвіду за напрямками: освітні тренди ХХІ ст. вумовах  формальної,неформальноїтаінформальноїосвіти; вимоги ринку праці щодо формування затребуваних компетентностей фахівців; пріоритетні напрями розвитку професійної освітивумовахвоєнногостану і післявоєнної відбудови України; компетентнісний підхід у сучасній професійній освіті; професійнаперепідготовкатапідвищеннякваліфікації сучасних фахівців; сучасні тенденції розвитку професійних навичок кваліфікованих робітників; теорія і методологія сучасних дидактичних процесів.

Науково-педагогічні працівники Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти вдячні всім учасникам інтенсиву за партнерство і обмін інноваційним досвідом.

Запис Регіонального науково-методичного інтенсиву на офіційному ютуб-каналі БІНПО за покликанням: https://www.youtube.com/watch?v=vqptURGbOkY&t=5300s

 


16:56 29.03.2024