НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
У БІНПО відбувся Відкритий онлайн-лекторій «Кваліфікаційний розрив (skill gap) на ринку праці України: стан та механізми його подолання»

27 березня 2023 року Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбувся Відкритий онлайн-лекторій «Кваліфікаційний розрив (skill gap) на ринку праці України: стан та механізми його подолання» у рамках XV Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти-2024».

Організатор виставки – Компанія «Виставковий Світ» за інформаційної та методично-організаційної підтримки Національної академії педагогічних наук України, Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти».

У  Відкритому онлайн-лекторії взяли участь понад 200 учасників, зокрема науково-педагогічні працівники, керівники та педагоги закладів професійної (професійно-технічної) освіти і фахової передвищої освіти, працівники Центрів зайнятості, здобувачі вищої освіти із Київської, Вінницької, Донецької, Херсонської, Луганської,  Миколаївської, Дніпропетровської, Харківської, Кіровоградської, Сумської, Одеської, Волинської, Рівненської, Житомирської, Черкаської, Чернігівської областей, м. Києва.

Спікерами онлайн-лекторію виступили: Петро Саух, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України, академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН України; Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка; Денис Дармостук, директор Київського обласного центру зайнятості, кандидат наук з державного управління; Лідія Горошкова, докторка економічних наук, професорка, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО; Ірина Кучеренко, завідувачка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка; Олена Юденкова, доцентка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО, кандидатка педагогічних наук.

Під час онлайн-лекторію презентовано результати прикладного наукового дослідження «Кваліфікаційний розрив на ринку праці в умовах війни та повоєнного відновлення економіки України» (державний реєстраційний номер наукового дослідження 0124U001101, виконується відповідно до постанови Президії НАПН України від 25 січня 2024 р. № 1-2/2-9; Договір № 12/14/1-24 НРпр від 01 лютого 2024 року).

Заявлена тема для дискусії є сьогодні надзвичайно актуальною в контексті формування та розвитку людського капіталу в епоху глобальних трансформацій в цілому та ситуації на ринку праці України зокрема, за якої компетенції працюючих або надлишкові, або недостатні для роботи, яку вони виконують.Спікерами ставилося завданнявизначити чинники, що впливають на розрив у навичках (skills gap) на ринку праці в Україні та окреслити шляхи усунення існуючих ринкових диспропорцій між пропозицією робочої сили та попитом на неї.

Відкритий онлайн-лекторій розпочався з вітальної промови та наукової доповіді Петра Юрійовича Сауха, доктора філософських наук, професора, академіка НАПН України, академіка-секретаря Відділення вищої освіти НАПН України, який звернув увагу присутніх на актуальність проблеми кваліфікаційного розриву на ринку праці, проаналізував виклики, які виникають на ринку праці та системі підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти України, запропонував конкретні стратегії та ініціативи для підтримки розвитку кваліфікаційного потенціалу.

Із науковими доповідями виступили: Вікторія Сидоренко, директорка Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, докторка педагогічних наук, професорка, із науковою доповіддю: «Механізми подолання кваліфікаційного розриву (skills gap) як глобальної проблеми розвитку людського капіталу в умовах війни та повоєнного відновлення країни»; Олена Юденкова, доцентка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО, кандидатка педагогічних наук, із науковою доповіддю: «Вплив глобальних технологічних змін та загроз в період війни в Україні на проблему подолання розриву у навичках (skills gap)»; Денис Дармостук, директор Київського обласного центру зайнятості, кандидат наук з державного управління, із науковою доповіддю: «Ваучер на навчання» − нові можливості працевлаштування»;Лідія Горошкова, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, докторка економічних наук, професорка, із науковою доповіддю: «Кваліфікаційний розрив як виклик вищій освіті в умовах війни та повоєнного відновлення України»; Ірина Кучеренко, професорка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка, із науковою доповіддю:  «Запити ринку праці та стан розвитку затребуваних компетентностей у здобувачів освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки».

Усі учасники Відкритого онлайн-лекторію зазначили актуальність та затребуваність представлених тем для сьогодення ринку праці, системи освіти та навчання та повоєнного відновлення економіки України.

Науково-педагогічні працівники Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти вдячні організаторам Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти-2024» за можливість презентувати власні наукові напрацювання, організувати науковий дискурс.

Запис Відкритого онлайн-лекторію на офіційному ютуб-каналі БІНПО за покликанням: https://www.youtube.com/watch?v=bAzZmTHS3BY

 

 


16:47 29.03.2024