НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
З ювілеєм, шановний Олексію Яковичу!

Доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України Олексій Якович Чебикін відзначає ювілей. 

Талановитий учений, Олексій Чебикін суттєво збагатив історичну спадщину та витоки розвитку психологічної науки і педагогічної освіти. Ним створено відому наукову психологічну школу, в межах якої досліджувалися найактуальніші феномени психологічної науки. Під його керівництвом розкрито концептуальні основи пізнання: особливості емоційного розвитку сучасних дітей, емоційної стійкості, емоційної регуляції пізнавальної діяльності, емоційної зрілості, ризику, обману, емоційно-вольового потенціалу, емоційного інтелекту, атрактивності, емоційно-комунікативних особливостей соціальної взаємодії, толерантності, емпатії; стресових, післястресових та кризових станів;  емоційного здоров’я та ін. Надзвичайно цікавими виявилися його прикладні дослідження, зокрема: система психологічного відбору фахівців для роботи в екстремальних умовах, особливості впливу мультиплікації, реклами, піар технологій, різних видів кіберадикцій на емоційну сферу особистості, що розвивається та ін.

Під його науковим керівництвом успішно здійснили науково-дослідницьку роботу 70 аспірантів і докторантів. Результати його досліджень пройшли апробацію у 700 працях, зокрема 30 монографіях. Впроваджені напрацювання вченого дали значний соціальний і економічний ефект в різноманітних галузях психологічної науки та практики.

Вперше в Україні започаткував підготовку практичних психологів; ініціював створення в Одесі ПНЦ АПН України, Інституту психоаналізу, Центру профорієнтації учнівської молоді, експериментальних шкіл з розвивального навчання, Вальдорфської педагогіки, випереджального та індивідуально-орієнтованого навчання, Чорноморського ліцею з викладанням англійською мовою та сільської гімназії у с. Нерубайське, Одеське обласне науково-практичне об’єднання «Інноваційні та інформаційні технології освіти», де під його керівництвом було розроблено першу концепцію інформатизації освітніх закладів Одещини.

На чолі Університету Олексій Якович провів масштабні реформи, які дозволили створити 16 спеціалізованих інтернет-класів, 35 лабораторій, 7 спеціалізованих учених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій, ліцей, відділ інформаційних технологій, «Міжнародний міжуніверситетський консорціум онлайн» тощо. Університет у 15 разів збільшив підготовку іноземних студентів; в 11 разів збільшив кількість студентів, які щорічно виборювали призові місця на вітчизняних і міжнародних олімпіадах, змаганнях й інших конкурсах. Під його керівництвом у 10 разів розширилася міжнародна співпраця з університетами різних країн світу та у 5 разів збільшилася реалізація міжнародних проектів; розширилася кількість спеціальностей та спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка студентів, аспірантів і докторантів. Олексій Якович заснував в університеті потужні міжнародні освітні, науково-інформаційні та культурні центри Ізраїлю, Болгарії, Литви, Туреччини, США, Китаю, Кореї, а також відкрив аналогічний центр університету в Китаї. Китайський Центр (Інститут Конфуція) надав можливість майже 2,5 тис. студентам та учням Одещини опановувати китайську мову.

Упродовж керівництва академіка Олексія Чебикіна майже втричі збільшилася матеріальна база університету, при цьому здійснювалася її системна модернізація та ремонт. Було збудовано сучасну бібліотеку, створено одну з потужних психодіагностичних лабораторій для майбутніх шкільних психологів та для проведення наукових досліджень. Здійснено реконструкцію Центру соціально-психологічної, медичної допомоги воїнам та їх сім’ям. У межах останнього забезпечено умови перепідготовки та адаптації до цивільного життя понад 500 воїнам, звільненим у запас та членам їх сімей.

Олексій Чебикін уперше в Україні серед педагогічних університетів створив кафедру при загальноосвітній школі № 122 м. Одеси, зробив її експериментальною для впровадження системи розвивального навчання. Започаткував при Університеті Інститут післядипломної освіти та сертифікації як інноваційний заклад для підвищення кваліфікації.

Наразі, Олексій Якович як професор кафедри теорії та методики практичної психології Університету Ушинського, продовжує плідно працювати з докторантами, аспірантами, магістрами, студентами, здійснює керівництво науковою темою кафедри, очолює спецраду з захисту докторських дисертацій та виконує обов’язки головного редактора журналу «Наука та освіта», є Президентом Одеського товариства психологів та Асоціації Університетів України, а також членом Президії НАПН України.

Колектив Національної академії педагогічних наук України зичить шановному Олексію Яковичу Чебикіну міцного здоров’я, невичерпної енергії, натхненної наукової творчості! Нехай наполеглива праця й надалі приносить вагомі здобутки й увінчується успіхами в ім’я розвитку незалежної України!


10:34 28.03.2024