НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
XVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання»

7 березня 2024 року в Інституті професійної освіти НАПН України в онлайн-форматі відбулося пленарне засідання XVІІІ Всеукраїнської науково-практичної (звітної) конференція «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання». Із вітальним словом до учасників конференції звернувся Президент НАПН України, доктор філософських наук, професор, академік Національної академії наук України, дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень. Позитивно оцінюючи колосальну діяльність науковців Інституту професійної освіти НАПН України щодо науково-методичного забезпечення розвитку професійної і фахової передвищої освіти НАПН України, учений відзначив результативність експериментальної роботи наукової установи та продуктивність взаємодії Інституту з громадськими організаціями, що сприятиме зростанню якості професійної підготовки майбутніх фахівців. Генеральний директор директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України, кандидат наук з державного управління, Ірина Шумік розкрила перспективи розвитку професійної освіти у повоєнний час. Схвально оцінюючи надзвичайно прогностичні, соціально значущі результати наукових досліджень учених Інституту професійної освіти НАПН України Нелля Ничкало, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, підкреслила важливість розвитку критичного мислення освітян, що дає змогу більш об’єктивно оцінювати реальний стан підготовки людського капіталу; посилення уваги до проблем піднесення рівня методологічної культури науково-освітянської спільноти. З основною доповіддю на тему «Науково-методичне забезпечення професійної освіти в умовах воєнного стану» виступила Валентина Радкевич, директор Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України.  На важливості діяльності Національної системи кваліфікацій для розвитку професійної освіти та ринку праці в Україні зосередив свою доповідь Андрій Шевцов, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, директор Міжнародного агентства професійних кваліфікацій. Директор Державної установи «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» Тетяна Іщенко ознайомила учасників конференції з особливостями підготовки фахових молодших бакалаврів в умовах сучасних викликів та військових дій. Директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Луганській області Володимир Артюшенко схарактеризував практики партнерства Інституту професійної освіти НАПН України та Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти Луганської області у 2023 році. Президент Громадської організації «Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти» Катерина Мірошниченко поділилась своїми роздумами про перспективи формування сучасної престижної професійної освіти через синергію зусиль науковців і педагогічних колективів закладів професійної освіти. Кандидат педагогічних наук, директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області Наталія Самойленкодетально схарактеризувала педагогічні інновації, розроблені науковцями Інституту професійної освіти НАПН України, що застосовуються у професійній підготовці кваліфікованих робітників для потреб сучасного ринку праці. Доктор філософії, директор Дніпровського центру професійно-технічної освіти Олександр Стрілець у доповіді «Міжнародна проєктна діяльність закладів професійної освіти в сучасних умовах» поділився досвідом роботи Центру, відмітив важливість спільної діяльності з Інститутом професійної освіти НАПН України. У своєму виступі наголосив на доцільності міжнародної співпраці й окреслив перспективи підготовки педагогічного персоналу закладів освіти до здійснення проєктної діяльності з урахуванням зарубіжного досвіду. Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Володимир Кобися детально схарактеризував діяльність спільної науково-дослідної лабораторії з питань впровадження електронних освітніх ресурсів у закладах професійної освіти.

На завершення пленарного засідання виступили модератори шести секцій, проведених у формі вебінарів: «Особливості використання цифрових технологій в освітньому процесі закладів професійної освіти» (модератор: Олександр Гуменний, кандидат педагогічних наук, завідувач лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту професійної освіти НАПН України); «Сучасні практики професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах змішаного навчання» (модератор: Вікторія Кручек, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту професійної освіти НАПН України); «Екоорієнтована професійна підготовка майбутніх фахівців для повоєнної відбудови економіки: стан, виклики, перспективи» (модератор: Тетяна Герлянд, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійної освіти НАПН України); «Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів в умовах воєнного та повоєнного часу» (модератор: Олена Тітова, доктор педагогічних наук, професор, завідувач лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України); «Механізми впровадження зарубіжного досвіду публічно-приватного партнерства у професійну (професійно-технічну) та фахову передвищу освіту в Україні» (модератор: Світлана Кравець, кандидат педагогічних наук, старший дослідник, завідувач лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти НАПН України); «Методичні основи консультування з молодіжного підприємництва у закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти» (модератор: Дмитро Закатнов, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії професійної кар’єри Інституту професійної освіти НАПН України). Відеозапис конференції доступний для перегляду за покликанням: https://youtu.be/tsH1txm7H70.


15:11 13.03.2024