НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Науково-практична конференція Інституту обдарованої дитини «Лідерство і обдарованість: сучасний науковий дискурс і освітня практика»

14-17 лютого 2024 року відбулася Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Лідерство і обдарованість: сучасний науковий дискурс і освітня практика», організована Інститутом обдарованої дитини НАПН України. Слухачами й учасниками конференції стали понад 1000 осіб, майже 700 осіб отримали сертифікати конференції, взявши участь у всіх трьох днях її роботи. 

Організатори заходу – Національна академія педагогічних наук України, 

Інститут обдарованої дитини НАПН України,

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України,

Інститут проблем виховання НАПН України

Проблематика конференції:

  • Лідерство й елітарність в умовах війни
  • Лідерство природне і виховуване: у чому колізія
  • Лідерство істинне і деструктивне: причини, форми, прояви
  • Виховання лідерських якостей обдарованих учнів

- Інтелектуальна обдарованість і лідерство

- Олімпіадний і манівський рух у формуванні лідерства

У конференції взяли участь у якості доповідачів і відників практичних заходів учені наукових установ НАПН України, наукових установ НАН України, закладів вищої освіти, закладів професійної і загальної освіти.

З вітальними й мотиваційними словами до учасників звернулися академік НАН України і НАПН України, президент НАПН України Василь Кремень, академік НАН України і НАПН України, президент Національного центру «Мала академія наук України» під егідою ЮНЕСКО Станіслав Довгий, академік НАПН України, академік-секретар Відділення загальної середньої освіти Національної академії педагогічних наук України Олександр Ляшенко, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Микола Слюсаревський, заступник директора з наукової роботи Інституту проблем виховання НАПН України Руслан Малиношевський.

Василь Кремень зокрема наголосив на лідерстві як особистісноформувальній рисі. «У формуванні лідерів, зокрема у закладах загальної освіти, не потрібно абсолютизувати власне здатність до лідерства, а розглядати її в контексті цінностей особистості лідера, – зазначив президент НАПН України. – Я хочу сказати, що кожна людина повинна бути лідером, мати певні лідерські якості. Це шлях до саморозвитку, самореалізації особистості, до її ствердження. Власне, такий прояв якостей особистості у суспільстві є проявом обдарованості, яка властива кожній дитині. До того ж, лише за цієї умови ми будемо мати дійсно демократичне згуртоване суспільство. Бо ефективне виконання навіть пасивної ролі виборця потребує прояву у громадянина лідерських рис – в противному випадку будуть голосувати чи за гречку, чи за пусті обіцянки, відвертий популізм, чи будуть постійно шукати мессію, по суті повністю само відчужуючись у суспільних справах».

Станіслав Довгий зазначив, що сучасні підходи у педагогіці передбачають стимулювання творчого мислення, розвитку креативності через впровадження новітніх технологій навчання, що сприяє розвитку лідерських якостей, виявленню та розкриттю потенціалу обдарованих учнів. «Хочу відзначити, що МАН по суті стала центром формування нової інтелектуальної еліти, власне, лідерів. Починаючи з 6– 7 класу наші учні поглиблюють свої знання, отримують навички, вчаться самодисципліні, а головне – усвідомлюють, що окрім досягнення власних успіхів, інтелект передбачає певну відповідальність, зобов’язує», – наголосив президент НЦ МАН України. І додав: «Наші успіхи не були б можливі без тісної співпраці з нашими партнерами, насамперед з Національною академією педагогічних наук України та Інститутом обдарованої дитини. Спільно ми створюємо для наших вихованців найкращі можливості для розвитку, постійно вдосконалюючись і тримаючи руку на пульсі новітніх ідей педагогіки».

Руслан Малиношевський актуалізував проблематику лідерства у зв’язку зі станом війни РФ в Україні. «Цілком обґрунтовано можна стверджувати, що існує великий запит як в Україні, так і в широкому міжнародному суспільстві на новий тип лідерства. Лідерства позбавленого від ситуативного популізму, де до лідера висуваються високі вимоги щодо відповідальності за його рішення, за ефективність цих рішень. Як на мене, головним є те, що нині висуваються високі вимоги до його моральності і його цінностей, – наголосив заступник директора Інституту проблем виховання у контексті завдань освітньо-виховної діяльності. «Позаяк, цінності – це фундаментальна засада, яка увиразнює ті сенси і горизонти смислів, що транслює лідер, а суспільство сповідує і активно відстоює. І ми це сьогодні активно демонструємо своєю незламністю. Переконаний, що національна система освіти України за роки незалежності дала можливість сформуватися лідерам нової генерації і зараз ми бачимо їх подвижницьку діяльність. Вони не завжди на авансцені політичних рухів. Проте їхня робота в площині волонтерства та в площині підтримки сил оборони і безпеки демонструють здатність до ефективних рішень, спроможність до формування нових підходів й нових інституційних політик».

Доповіді й дискусії під час конференції точилися навколо філософських, історіософських, політологічних, педагогічних, психологічних й інших аспектів зазначеної проблематики.

З відеозаписами конференції на хостингу YouTubeі документами заходу можна ознайомитися за посиланнями:

 ВІДЕО ДЕНЬ 1_Пленарне засідання

ВІДЕО ДЕНЬ 2_Секційні доповіді + Науково-практичні заходи

ВІДЕО ДЕНЬ 3_Науково-практичні заходи

 Програма

 Збірник публікацій

 Список учасників

Пресслужба НАПН України
19:49 07.03.2024