НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Спільне засідання Президії НАПН України і Комітету педагогічних наук Польської академії наук

16 лютого 2024 р. відбулося спільне засідання Президії НАПН України і Комітету педагогічних наук Польської академії наук «Вища освіта України в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення»

Засідання відкрили президент НАПН України Василь Кремень і Голова Комітету педагогічних наук Польської академії наук Агнєшка Цибаль-Міхальська. У вітальних промовах вони наголосили на актуальності розгляду питань, пов’язаних із розвитком вищої освіти, не зважаючи на складний воєнний час, скрутні умови, в яких опинилися переміщені університети, проблеми переселенців, збитки, нанесені ракетними обстрілами, постійну загрозу руйнації інфраструктури тощо.

З доповідями виступили академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН України Петро Саух («Вища освіта України в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення») і голова освітнього комітету Центральної ради науки і вищої освіти, голова Польської акредитаційної комісії (2017–2021 рр.), професор Кшиштоф Дікс («Забезпечення якості вищої освіти – особистий погляд»).

Заслухавши й обговоривши доповіді й виступи обох сторін, Президія Національної академії педагогічних наук України та Комітет педагогічних наук Польської академії наук відзначили складнощі, у яких наразі функціонує і розвивається вища освіта України, зокрема наступне..

Організовано підтримку академічної мобільності здобувачів освіти. З цією метою заснована програма «UkrainianGlobalUniversity» (UGU) за участю університетів США, Європейського Союзу, у тому числі десятків університетів Польщі, яка сприяє вступу української молоді до цих закладів освіти за умови, що вони повернуться до України після навчання. Лише в Польщі за даними порталу PolandHigherEducationStudents у 2022 р. отримувало освіту 38478 студентів, а у 2023 кількість їх збільшилася до 47960 осіб. Успішно реалізується проєкт REDU («Reinvertingdisplaceduniversities: enhancingcompetitiveness, servingcommunities/ відродження переміщених університетів: посилення конкурентоспроможності, підтримка громад», координатором якого є Інститут вищої освіти НАПН України, проєкт ЄС Еразмус + «Посилення співпраці між університетами і громадами» (Universities-Communities: strengtheningcooperation, UNICOM), який виконується Інститутом вищої освіти НАПН України.

З метою підтримки фінансування закладів вищої освіти з ініціативи Президента України Володимира Зеленського заснована Національна програма «UNITED - 24» для надходження коштів від міжнародних партнерів, юридичних та фізичних осіб для задоволення потреб освіти і науки. Організовано допомогу викладачам і дослідникам задля здійснення ними освітньої та наукової діяльності в умовах внутрішнього переміщення. Здійснюється психологічний супровід освітнього процесу, проводяться численні консультації, психотерапевтичні сесії, сеанси групової терапії тощо.

17 листопада 2023 р. загальними зборами Національної академії педагогічних наук України розглянуто науково-аналітичну доповідь «Вища освіта України в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення: виклики і відповіді» та прийнято актуальні конкретні рішення, які постали перед вітчизняною вищою освітою. Визначено, що сьогодні доводиться мати справу з безпрецедентним збігом негативних чинників у сфері вищої освіти національного і глобального характеру. Це зумовлює потребу системного осмислення стратегії розвитку вищої освіти в нових реаліях і обґрунтування відповідних практичних рекомендацій.

З метою розв’язання актуальних проблем, пошуку відповідей на складні виклики, що постали перед вітчизняної освітою, НАПН України вжила низку рішучих кроків з удосконалення освітньої діяльності. Зокрема, переглянуто у співпраці з МОН України та за погодженням з Міноборони і Мінстратегпромом теми наукових досліджень, їх спрямування на потреби перемоги і післявоєнного відновлення країни, її інтеграції в Євросоюз; прийнято нову Стратегію розвитку НАПН України на 2023-2027 рр.; вчені НАПН України взяли активну участь у розроблені у 2022 р. Плану відновлення України за напрямами «Наука» і «Освіта»; на реалізацію ініціативи МОН України 2023 р. внесено пропозиції до проєкту Національної стратегії освіти і науки до 2030 р. тощо.

Ґрунтуючись результативному партнерстві й нагальній потребі зміцнення співпраці між науковими установами НАПН України та Комітетом педагогічних наук Польської академії наук, Президія НАПН України і Комітет педагогічних наук Польської академії наук серед іншого постановили:

o  Відзначити солідарність і допомогу Уряду Республіки Польща, Комітету педагогічних наук Польської академії наук, польських закладів освіти всіх рівнів громадянам України, дітям, студентам, науковим, науково-педагогічним працівникам, які знайшли прихисток у Польщі у ці тяжкі для української держави часи російської агресії проти України.

o  Засудити збройну агресію, розв’язання повномасштабної війни рф проти України, грубе порушення принципів і норм міжнародного права проти суверенітету і територіальної цілісності України, геноцид українського народу.

o  Розглянути досвід та перспективи вирішення проблеми імплементації стандартів відкритої науки в діяльності закладів вищої освіти та наукових установ Польщі та України.

o  Започаткувати спільні заходи (семінари, круглі столи, вебінари) щодо обміну досвідом подолання «кваліфікаційного розриву» на ринку праці випускників закладів вищої освіти та механізмів його подолання.

o  Провести круглий стіл з освітянами й науковцями Польщі та України щодо проблеми архітектоніки освіти в умовах п’ятої промислової революції (Індустрія 5.0).

§ Провести Х Українсько-Польський / Польсько-Український науковий форум «Освіта для цифрової трансформації суспільства».

Пресслужба НАПН України
18:19 16.02.2024